Bibliografi:Vest-Agder fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Agder · Aust-Agder · Setesdal · Vest-Agder
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Farsund · Flekkefjord · Froland · Gjerstad · Grimstad · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Iveland · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lindesnes · Lyngdal · Risør
Sirdal · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Vennesla · Åmli · Åseral
Tidsskrifter i Aust-Agder · Tidsskrifter i Vest-Agder

Denne bibliografien gjelder tidligere Vest-Agder fylke, og er ikke ajourført.

Lokalhistorisk litteratur

 • Agder-bibliografien. Utg. Agder historielag. 1983-1997.
  • B. 1: Andreassen, Berit: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Vest-Agder : med en avdeling AGDER for fellesstoff om de to Agder-fylkene : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver : inntil 1979. 1983. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B. 2: Kaastrup, Sølvi: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Aust-Agder : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver : inntil 1980. 1986. 338 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B. 3: Kaastrup, Sølvi og Per: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Aust- og Vest-Agder : med en avdeling AGDER for fellesstoff om de to fylkene : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver 1979 (1980)-1990. 1997. 325 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Agders historie. Utg. Agder historielag. 1991-
  • B.1:Låg, Torbjørn: 800-1350. 1999. 508 s. ISBN 82-90575-24-6. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2:
  • B.3: Fløystad, Ingeborg: 1641-1723. Bønder, byvekst og borgere. 2007. 477 s. ISBN 978-82-90575-34-7.
  • B.4: 1723-1840. Økonomisk vekst ved kysten, stagnasjon i det indre....
  • B.5: Slettan, Bjørn: 1840-1920. Ansikt mot sjøen, grunnfeste i jorda. 1998. 520 s. ISBN 82-90575-21-1. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.6: Masdalen, Kjell Olav: 1920-1945. Mellomkrigstid og okkupasjon. 1991. 473 s. ISBN 82-90575-10-6.
  • B.7: 1945-2000. Etterkrigstid og Agder mot tusenårsskiftet
 • Ager-Hanssen, Ada: Manges forfedre i Vest-Agder. Kristiansand. 1946. 79 s.
  • Melding: Helland-Hansen, Kjeld i Heimen, b. VIII, s. 246.
 • Andreassen, Berit mfl.: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Vest-Agder. Utg. Agder historielag, 1983. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • ...at maatte erholde en liden Hjelp : fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920. Red. Kathrin Pabst og Tonje Tjøtta. Utg. vest-Agder-museet. 2016. 180 s. ISBN 978-82-91178-79-0.
 • Bloch-Nakkerud, Tom: Kullgropen i jernvinna øverst i Setesdal. Utg. UiO. Oldsaksamlingen. 1987. 166 s. ISBN 82-7181-058-8. (Varia, ISSN 0333-1296 ; 15). Digital versjonNettbiblioteket
 • Bolling, Reidar: Kyrkjeliv i Christianssands stift i attande hundreåret. Utg. Land og kirke. Oslo. 1947. 434 s.
  • Melding: Tønnessen, Joh. N. i Heimen, b. VII, s. 527–528.
 • Dannevig, Hartvig: Skipsforlis på Sørlandskysten. Utg. Cappelen. 1969. 224 s.
  • Melding: Try, Hans i Heimen, b. XV, s. 325–327.
 • Flor, Pierre Pomeau (Pierre Poumeau): Oekonomisk Reise til Lister og Jedderen. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag, 1995. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Furholt, Ragnhild: Folkesong i Vest-Agder. Utg. Portal. 2016. 216 s. ISBN 978-82-8314-058-3.
 • Helland-Hansen, Kjeld: «Litt om historiearbeid på Agder». I: Heimen, b. XIII, s. 51–68.
 • Hilsen fra Mandalsregionen : gamle prospektkort fra Mandal, Marnadal, Lindesnes, Audnedal og Åseral, 2005
 • Ingebretsen, Olaf: Mellom Lunde og Sira : festskrift for Jernbanepersonalets interessekontor Kristiansand, 75 års jubileum : 1925-2000. Utg. [Kontoret]. 2000. 224 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øystein: Tidlig metallkultur i Agder. Utg. UiO. Oldsaksamlingen. 1986. 200 s. ISBN 82-7181-053-7 (Universitetets oldsaksamlings skrifter. Ny rekke ; nr 8)
 • Johnsen, Berit Eide og Gustav Sætra: Sørlandsk skipsfart : 1600-1920. Utg. Portal. 2016. ISBN 978-82-8314-102-3.
 • Kristiansand bytingsprotokoll nr. 1 : 1670. Utg. Agder historielag, 1991. 137 s. ISBN 82-90575-09-2
 • Mandal tingbok nr. 1 og 2 : 1677 og 1684. Utg. Agder historielag. 1992. 133 s. ISBN 82-90575-12-2
 • Mikkelsen, Egil: Kulturminner i Lyngdalsvassdraget, Vest-Agder. Utg. UiO. Oldsaksamlingen. 1980. 76 s. ISBN 82-7181-017-0 (Varia, ISSN 0333-1296 ; 3)
 • Norske bygder II: Vest-Agder I–II. Ved Hans Aall ofl. Utg. John Grieg. 1925. S. 9–187 og 9–96. Digital versjonNettbiblioteket
  • Gisle Midttun: «Natur og folkelynde», s. 9–12.
  • Halfdan Bryn: «Antropologi», s. 13–19.
  • Torleiv Hannaas: «Vestegde-målet», s. 20–32.
  • Helge Gjessing: «Vest-Agder i forhistorisk tid», s. 33–75.
  • Gustav Indrebø: «Økonomisk og administrativ historie», s. 76–115.
  • A.B. Asserson: «Kirkelig liv», s. 116–118.
  • Knut Liestøl: «Folkedikting», s. 119–148.
  • O.M. Sandvik: «Musikk», s. 149–162.
  • Magnus Olsen: «Vest-Agders runeinnskrifter», s. 163–180.
  • Gisle Midttun: «Gamle vegar», s. 9–23.
  • Gisle Midttun: «Gardar, hus og husbunad», s. 24–58.
  • Gisle Midttun: «Bunaden», s. 59–68.
  • Gisle Midttun: «Liv og levemåte», s. 69–88.
  • Gisle Midttun: «Kunstarbeid og handverk», s. 89–92.
 • Schmidt, Ragne: «Vest-Agders kulturhistoriske museer». I: Heimen, b. XIII, s. 69–78.
 • Skar, Sigrun: Agderbunader : 1770–1800 : 1800–1850. Mandal. 1959. 142 s.
  • Melding: Noss, Aagot i Heimen, b. XII, 420–421.
 • Slettan, Dagfinn: Søren Jaabæk og bondevennbevegelsen i Lister og Mandals amt. Utg. Universitetsforlaget, 1974. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storaker, Joh. Th., Ole Fuglestvedt, J.M. Osmundsen: Folkesagn samlede i Lister og Mandals amt. Utg. I kommission hos K. Hansen, 1881. 145 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Telegrafmennenes landsforbund, krets 40 - Agder 50 år : 1934-1984. Utg. Telegrafmennenes landsforbund, krets 40. 1984. 24 s. Merknad: Telemark, Aust- og Vest-Agder.
 • Tveite, Stein: «Bonde og borgar på Agder». I: Heimen, b. IX, s. 264–276.
 • Vestlandets historie Red. Knut Helle ofl. Utg. Vigmostad & Bjørke. 2006. 3 b. ISBN 978-82-419-0400-4.
  • B.1: Natur og næring. 359 s. ISBN 978-419-0401-1.
  • B.2: Samfunn. 414 s. ISBN 978-82-419-0402-8.
  • B.3: Kultur. 444 s. ISBN 978-82-419-0403-5.
 • Wekre, Eivind: Sørlandets meierifolkforening 1921-1971. Utg. Sørlandets meieriforening. 1971. 12 s.
 • Vår barndoms have. Årbok. Utg. Vest-Agder-museet. 1987-2007, ISSN 0802-4030. Forts. av: Vest-Agder fylkesmuseum [årbok]. Fra 2009 tittel Årbok Vest-Agder-museet, ISSN 1891-6430.
  • 2002: Gimle gård. Lyststed og helårsbolig. Red. Jan Henrik Munksgaard. 181 s. ISBN 82-91178-10-0.
  • 2003: Impulser. Red. Jan Henrik Munksgaard. 156 s. ISBN 82-91178-11-9.
  • 2006: Tekniske og industrielle kulturminner i Vest-Agder. 111 s. ISBN 82-91178-15-1.
  • 2008: Wergelandfamilien og Kristiansand. Red. Jan Henrik Munksgaard. 179 s. ISBN 978-82-91178-17-2
  • 2009: Kvinner. Historier om Agderkvinner. Red. Jan Henrik Munksgaard. 107 s. ISBN 978-82-91178-19-6.

Hovedoppgaver 1907-

 • Hundstad, Dag: Sørlandske uthavnssamfunn. Fra maritime monokulturer til fritidssamfunn. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 2004.
 • Sjøgren, Gunnar: Samlingspartiet og stortingsvalget i Lister og Mandals amt 1906. Bergen 1982 Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Skattemanntal - krigsskatt 1720 (1120 VEST-AGDER)
Krigsskatt 1720. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 29 [i.e. 28], nr 4 (1942). S. 52-54. Red. Ragnar Dybvik. Merknad: For Lister fogderi.

Aviser

 • Agder på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Vest-Agder på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Eksterne ressurser