Bibliografi:Vest-Agder fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vest-Agder fylke · Audnedal · Farsund · Flekkefjord · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kristiansand · Kvinesdal · Lindesnes · Lyngdal · Mandal · Marnardal
Sirdal · Songdalen · Søgne · Vennesla · Åseral
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Agder-bibliografien. Utg. Agder historielag. 1983-1997.
  • B. 1: Andreassen, Berit: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Vest-Agder : med en avdeling AGDER for fellesstoff om de to Agder-fylkene : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver : inntil 1979. 1983. 285 s. Digital utgavebokhylla.no
  • B. 2: Kaastrup, Sølvi: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Aust-Agder : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver : inntil 1980. 1986. 338 s. Digital utgavebokhylla.no
  • B. 3: Kaastrup, Sølvi og Per: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Aust- og Vest-Agder : med en avdeling AGDER for fellesstoff om de to fylkene : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver 1979 (1980)-1990. 1997. 325 s. Digital utgavebokhylla.no
 • ...at maatte erholde en liden Hjelp : fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920. Red. Kathrin Pabst og Tonje Tjøtta. Utg. vest-Agder-museet. 2016. 180 s. ISBN 978-82-91178-79-0.
 • Bloch-Nakkerud, Tom: Kullgropen i jernvinna øverst i Setesdal. Utg. UiO. Oldsaksamlingen. 1987. 166 s. ISBN 82-7181-058-8. (Varia, ISSN 0333-1296 ; 15)
 • Hilsen fra Mandalsregionen : gamle prospektkort fra Mandal, Marnadal, Lindesnes, Audnedal og Åseral, 2005
 • Johansen, Øystein: Tidlig metallkultur i Agder. Utg. UiO. Oldsaksamlingen. 1986. 200 s. ISBN 82-7181-053-7 (Universitetets oldsaksamlings skrifter. Ny rekke ; nr 8)
 • Johnsen, Berit Eide og Gustav Sætra: Sørlandsk skipsfart : 1600-1920. Utg. Portal. 2016. ISBN 978-82-8314-102-3.
 • Koren, D.: Omkring Lindesnes. Billeder fra og oplysninger om Lister og Mandals amt. Utg. Aschehoug. 1914. 250 s. Bokhylla.no
 • Kristiansand bytingsprotokoll nr. 1 : 1670. Utg. Agder historielag, 1991. 137 s. ISBN 82-90575-09-2
 • Mandal tingbok nr. 1 og 2 : 1677 og 1684. Utg. Agder historielag. 1992. 133 s. ISBN 82-90575-12-2
 • Mikkelsen, Egil: Kulturminner i Lyngdalsvassdraget, Vest-Agder. Utg. UiO. Oldsaksamlingen. 1980. 76 s. ISBN 82-7181-017-0 (Varia, ISSN 0333-1296 ; 3)
 • Rosemåling i Vest-Agder. Utg. Vest-Agder fylkesmuseum. 1985. 79 s.
 • Vest-Agder fylke. Heimbygdkunnskap. Utg. Vest-Agder lærarlag. 1955. 536 s.
 • Vest-Agder fylke 1837-1937. 1937. 586 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Hundstad, Dag: Sørlandske uthavnssamfunn. Fra maritime monokulturer til fritidssamfunn. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 2004.
 • Sjøgren, Gunnar: Samlingspartiet og stortingsvalget i Lister og Mandals amt 1906. Bergen 1982 Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Skattemanntal - krigsskatt 1720 (1120 VEST-AGDER)
Krigsskatt 1720. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 29 [i.e. 28], nr 4 (1942). S. 52-54. Red. Ragnar Dybvik. Merknad: For Lister fogderi.

Eksterne ressurser