Forside:Sømna kommune

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Nordland • Troms • Finnmark
Helgeland • Salten • Lofoten • Vesterålen • Ofoten
BindalSømnaBrønnøyVegaVevelstadHerøyAlstahaugLeirfjordVefsnGraneHattfjelldalDønnaNesnaHemnesRanaLurøyTrænaRødøyMeløy

Om Sømna kommune
1812 Somna komm.png
Sømna kommune ligger i Nordland, og grenser til Brønnøy i nord og øst og mot Bindal i sør. Administrasjonssenteret er Vik. Sømnas andre tettsted er Berg. Kommunen ble først oppretta i 1901, da den ble utskilt fra Brønnøy. De to kommunene ble så slått sammen i 1962, og så delt for annen gang i 1977. Kommunen består av den søndre delen av halvøya Sømna, Kvaløya og en rekke mindre øyer og holmer. Den har også et mindre område på fatlandet, øst for Ursfjorden.

Navnet er henta fra halvøya som utgjør størstedelen av kommunens areal. Det kommer trolig fra norrønt Søfn, som kan være avleda enten av sveiga, 'sveive' eller 'svinge' eller av svefja, som betyr 'stilne' eller 'sovne inn'. Stemmer første alternativ viser det trolig til et sted der man vender fartøyet, mens hvis det er andre alternativ som er rett viser det nok til et sted der vær og vind stilner.

Sømna er en landbrukskommune, og en av få kommuner i Nordland hvor det dyrkes korn. Viktigst er melkeproduksjonen, med flest melkekyr blant Nordlandskommunene. Man finner også kjøttproduksjon, grønnsakdyrking og annet landbruk. Industrien er mindre viktig, og det som finnes er for det meste knytta opp mot landbruket. Berg meieri er det største meieriet i Nord-Norge. Det foregår noe fiske, men dette foregår stort sett nær kysten og fra mindre båter.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Axel Bugge.
Foto: Ukjent, hentet fra Studentene fra 1899 (1924)
Axel Bugge (født 4. januar 1876 i Borge i Lofoten (i dag Vestvågøy kommune), død 28. september 1950) var teolog. Etter å ha virket som prest flere stedet i landet, avsluttet han gjerningen som sykehusprest ved Ullevål sykehus. Bugge ble student i 1899 og teologisk kandidat i 1905. Som student bodde han på Studenterhjemmet i Underhaugsveien i Kristiania. I 1906 ble han sekretær i Fredrikstad ynglingeforening, og utførte også diakontjeneste ved Diakonhjemmet i Kristiania. Senere var Bugge kallskapellan i Bamble fra 1907, sogneprest i Vik (Sømna) på Helgeland fra 1910 og sogneprest i Hamarøy fra 1920 til 1922. Han var dessuten sekretær ved Menighetsfakultetet og kallskapellan i Østre Aker.   Les mer …

Faksimile fra Aftenposten 14. august 1948. Utsnitt av omtale av Ulving ved hans 85-årsdag.

Even Ulving (født på Ylvingen i Vega kommune 15. august 1863, død 3. august 1952) var kunstmaler, særlig kjent for portretter og landskaper. Fra 1914 bodde han i Åsgårdstrand i Vestfold. Ulving var elev av Knud Bergslien i Kristiania 1883-84, og studerte deretter ved kunstakademiet i München under Heinz Heim og Karl Fr. Smith 1885-86. I 1887 studerte han ved Académie Julian i Paris under (Adolphe) William Bouguereau.

1893-1913 bodde han på Sømnesøya i Helgeland, i dagens Sømna kommune. I denne perioden malte han en rekke Nordlandsmotiver, blant annet fra Lofotfisket, og han malte også sju altertavler for kirker i Helgeland.   Les mer …

 
Se også


 
Kategorier for Sømna kommune
ingen underkategorier
 
Andre artikler