Lokalhistoriewiki:Hovedside

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedens dugnad

Kronprinsfamiliens hjemkomst 7. juni 1945.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket

I år er det 75 år sidan andre verdskrigen enda, og vi har fått mykje nytt stoff om krigsåra på Lokalhistoriewiki. Men det er framleis ein del vi vil ha meir om. Vi vil gjerne ha minne frå tidsvitne, i form av intervju, dagbøker eller brev vi kan leggje i Kjeldearkivet. Det treng ikkje handle om dei store, dramatiske hendingane, for det er òg viktig å fortelje om kvardagslivet.

Vi har fått på plass ein del om motstandskvinnene, men her er det framleis mange som bør få en artikkel. Det gjeld òg dei mange lærarane og prestane som tok del i lærarstriden og kyrkjekampen. Om tvangsevakueringa lengst i nord har vi altfor lite stoff både om folka som vart råka og om dei mange tusen bygningane som vart brent ned.

Og så set vi sjølvsagt pris på alt anna av stoff om krigen, til dømes om kulturminne som festningsverk og minnesmerke, om dei som fall og særskild om jødane sin skjebne, om grenselosane og om krigsseglarane. Vi har laga ei hjelpeside for denne dugnaden, der du kan finne meir å skrive om.

Nytt på Lokalhistoriewiki

Se også på Lokalhistoriewiki

Ukas bildespørsmål

Hver uke velger vi ut et bilde på Lokalhistoriewiki som vi trenger mer opplysninger om. Som bruker på wikien kan du selv gå inn og tilføye opplysninger på bildesiden – der du også kan finne de opplysningene vi har allerede – eller du kan skrive på bildets diskusjonsside. Her er vi ikke bare ute etter fasitsvar – alle hint er velkomne så vi kan sirkle oss inn mot svaret.

Dette bildet frå fotograf J. Johannessen i Haugesund vart teke i første halvdelen av 1880-åra. Men kven den lesande mannen eller dei tre handarbeidande damene er, veit vi ikkje. Kanskje veit du det? Vi set pris på alle opplysningar som kan bidra til å løyse mysteriet!
Foto: {{{foto}}}


Smakebiter fra artiklene

Marie Kjølseth var blant landets første kvinnelige leger.
Foto: Anders Beer Wilse/Digitalt Museum
Marie Kjølseth (Marte Marie) (født 11. desember 1870 på Østre Toten, død 13. mars 1923 i Kristiania) var forsker og lege. Hun var blant landets første kvinnelige leger og spesialist i kvinnesykdommer med virke på blant annet fødeklinikk, mødre- og spedbarnshjem. For sin forskning fikk hun flere priser og ble oversatt til andre språk. Kjølseth var også pedagog og en populær foredragsholder. Hun var en aktiv forkjemper for kvinners rettigheter, både innen legeyrket og generelt, blant annet gjennom kampen for kvinners stemmerett.   Les mer …

Christian Michelsens hjem Gamlehaugen, bygget 1900-1902, ark.: Jens Zetlitz Monrad Kielland. Kongebolig fra 1925.

Gamlehaugen ligger på en parkbehandlet høyde ved nordøstenden av NordåsvannetParadis i Fana utenfor Bergen og er i dag en kongebolig. Eiendommen var opprinnelig et gårdsbruk som ble ødegård etter Svartedauden. Gården skal ha blitt ryddet på nytt som en del av Fjøsanger hovedgård i 1665. Gården gikk under navnet «Haugen» (Hauen, Hoen, Hågen) fram til den fikk navnet Gamlehaugen som skilte den fra den nyryddede gården Nyhaugen (mellom Gamlehaugen og Fjøsanger hovedgård).

I 1708 ble gården skyldsatt og matrikulert som egen gård, men ble betraktet som en plass under Fjøsanger hovedgård til den ble utskilt ved skiftet i 1809 etter Danckert Krohn (1726-1795) som døde barnløs. Krohn hadde kjøpt gården av sin svoger John Mariager i 1774.

Det var hans brordatter Marie Krohn som da overtok Gamlehaugen, og hennes nevø Albert Henrik Krohn overtok Nyhaugen og for øvrig også Lungegården. Jordveien ble drevet videre av av husmenn eller forpaktere. På begge steder ble det oppført nye våningshus med midtark og avvalmet mansardtak og omgjort til lystgårder. På Gamlehaugen ble dette senere ombygd i sveitserstil. Også Nyhaugen ble ombygget før denne ble revet for å gi plass til ny bebyggelse.

  Les mer …

Ole Jacob Skattum, ca. 1925–1930
Foto: Oslo Museum
Ole Jacob Skattum (født 8. juni 1862 i Christiania, død på Bestum i Aker 15. januar 1930) var skolemann og geograf. Han var høsten 1893 en av grunnleggerne av Vestheim høiere AlmenskoleFrogner i Kristiania. Skattum var skolens rektor 1902-18 og 1920-30. Vestheim var i Skattums tid en av hovedstadens mest ansette skoler, ei tid også den største (700 elever). Ellef Ellefsen skriver i Norsk biografisk leksikon at Skattum «staar som en av tidens særpregede skolemenn, han elsket den skole han hadde vært med på å skape, og han ledet den med myndig hånd.» Hovedfaget hans var geografi, der han var spesielt opptatt av oppdagelsenes historie.   Les mer …

Om lokalhistoriewiki.no

Lokalhistoriewiki drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket. Wikien har over 2 millioner besøk i året og akkurat nå 59 274 artikler og 182 320 bilder. Om du vil bidra med å skrive, redigere eller laste opp bilder, er det bare å registrere seg som bruker! Hvis du trenger starthjelp, kan du ta en titt på hjelpesidene våre. Og om du ikke finner ut av ting, ta gjerne direkte kontakt med oss på NLI. Les mer...

NB-logo-no-farge liten.png


Ukas artikkel

Bygningen i Oscars gate 90, oppført 1953.
Kong Oscars Minde er en privat stiftelse som ble opprettet av foreningen Selskabet til Omsorg for ældre ugifte Damer fra 1854 med formål om omsorg for eldre, ugifte kvinner. Stiften har i dag en omsorgsbolig med 25 leiligheter i en femetasjes blokk i Oscars gate 90 i Oslo, oppført 1953 på en eiendom som ble makeskiftet med staten med stiftelsens tidligere eiendom i Drammensveien 18, i dag Henrik Ibsens gate 48, for oppføring av USAs ambassade på denne tomten, ferdigstilt i 1959. Alle leiligheter har stue, kjøkken, bad og veranda, og alle beboere har tilgang til en opparbeidet hage på litt over tre dekar og vaskeri med tørkerom og tørkeloft. Det er venteliste for å kunne få tildelt leilighet.Les mer...

Ukas bilde

Heggedal og Blakstad skolekorps 2001.jpeg
Heggedal og Blakstad skolekorps i Asker, bildet er tatt i 2001. Dirigent er Atle Hassel. Heggedal og Blakstad skolekorps er et skolekorps i Asker i Viken, stiftet i 1956. Korpset rekrutterer fra barneskolene Heggedal skole og Blakstad skole med omegn, med hovedbase på Heggedal skole.
Foto: Svend Aage Madsen, 2001.