Lokalhistoriewiki:Månedens dugnad 2024

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gjennom Månedens dugnad vil vi dels vise fram mangfoldet i wikien, dels invitere deg med i arbeidet mot enda større mangfold. Mange opplever at de kan bidra med mer enn de trodde når de først tar seg en tur utafor vante stier. Kanskje kan du skape en liten spire om til en fyldigere artikkel eller få fram en ny spire om et av dugnadstemaene. Kanskje har du bilder eller personlige minner du vil dele. Det kan også være du blir oppmerksom på andre typer dugnadsoppgaver. For selv om du er vant med dugnadsånden på Lokalhistoriewiki, er det ikke sikkert du har tenkt på at «digital løvraking» kan få innholdet til å tre enda bedre fram. Kanskje kan du rette distraherende skrivefeil, sette bilder inn i artikler, kategorisere eller identifisere. Det er mange oppgaver å ta av!


Januar

Månedens dugnad

«Kvalm i gata»
Tegning: Theodor Kittelsen (1877)

Historisk dramatikk – nærmere bestemt opptøyer og opprør – er tema for første dugnad i 2024. Nøkkelordene her, «opptøyer» og «opprør», brukes ofte om hverandre, men har forskjellig mening både i dagligtalen og i juridisk forstand. Opptøyer forstås ofte som «omfattende ordensforstyrrelser», hvis vi skal holde oss til straffeloven. Opprør har derimot en mer alvorlig betydning og oppfattes gjerne som en væpnet reisning mot forfatningen eller mot statlige myndigheter.

Men i historisk forstand glir de over i hverandre, og på Lokalhistoriewiki har vi laget en liste over «opprør» som også omfatter «opptøyer» av forskjellig type. Her er det mange hendelser som roper på en artikkel eller flere, som bondeopptøyene under ledelse av Store-Rasmus i 1650-åra, Marsurolighetene i kjølvannet februarrevolusjonen 1848, Mehamnopprøret i 1903 eller Hammerfestkommunen under storstreiken i 1921. Opptøyer og opprør har opp gjennom historia særlig vært rettet mot statlige myndigheter, som for eksempel Lofthusreisinga eller Strilekrigen. Og mens disse opprørstilstandene var knyttet til bestemte distrikter, finnes det også opptøyer som omfattet nærmest hele landet – for eksempel matopptøyene i 1813 – som omfattet en rekke steder i landet (Toten, Arendal, Molde, Trondheim osv.).

Både sult, beskatning og undertrykkelse eller brudd på gammel rett og sedvane har vært årsaker til opptøyer mot øvrigheten. Men også konkrete hendelser eller personer kan ha utløst protester av denne typen, Onsumslaget i 1878 og Schibbyeslaget to år senere er gode døme. Men her det nok mange flere tilfeller som fortjener artikler. Opprør kan også dreie seg om mer kulturelle fenomener eller generasjonsmotsetninger, som vi finner eksempler på i rockeopptøyene i 1956 eller de årlige 1. mai-opptøyene på slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-åra.

Februar

Månedens dugnad

Codex Reenhielmianus, også kalt Codex Lund 15, er en av to bevarte illuminerte utgaver av Magnus Lagabøtes landslov. Den er utstilt på Nasjonalbiblioteket i 2024.
Foto: Chris Nyborg

750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov er i gang. 1. februar 2024 åpna Nasjonalbiblioteket en ny utstilling med Landslova som tema. Men markeringa handler om mer enn en lovtekst. Med landslova var ikke Norge lenger delt i forskjellige landskap med hver sin lov. Og kimen til en rettsstat var lagt - samme lov skulle gjelde over hele landet (unntatt byene da, de fikk sine lover litt senere). Og loven ble skrevet på norrønt, så alle skulle kunne forstå den.

Dette er ikke den første middelalderdugnaden på Lokalhistoriewiki, men vinklingen er ikke den samme som før. Denne gangen inviterer vi særlig til å skrive om menneskene i middelalderen, og om forskjellige sider ved deres samfunn. Gjerne biografier, for det er spennende når vi får middelalderens mennesker til å tre fram fra kildene. Men også artikler om lover og regler, skikker og tradisjoner, handel og vandel, litteratur og kunst - alle de tingene som gir et samfunn sitt særpreg.

På sida for arbeidsoppgaver for middelalderen har vi starta opp ei ønskeliste der du kan finne tips til hva du kan skrive om. Og som du vil se - vi har ikke noe imot det om du heller vil skrive om bygninger, tingsteder eller noe helt annet som vi har hatt som tema i en tidligere dugnad, for alt henger jo sammen med alt.

Vi har også en egen bibliografi for middelalderhistorie, der du kan finne litteratur og komme i gang med å skrive. Og de geografiske bibliografiene er fulle av bygdebøker som gjerne har et kapittel eller mer om midddelalderen. Det er også lettere enn mange tror å kaste seg ut i arbeid med middelalderkilder, for mange av dem er skrevet av slik at vi ikke trenger å lese originaldiplomene. Du finner en oversikt over trykte kilder i bibliografien kilder fra tida før 1537.

Mars

Mal:Månedens dugnad 2024-03

April

Mal:Månedens dugnad 2024-04

Mai

Mal:Månedens dugnad 2024-05

Juni

Mal:Månedens dugnad 2024-06

Juli

Mal:Månedens dugnad 2024-07

August

Mal:Månedens dugnad 2024-08

September

Mal:Månedens dugnad 2024-09

Oktober

Mal:Månedens dugnad 2024-10

November

Mal:Månedens dugnad 2024-11

Desember

Mal:Månedens dugnad 2024-12