Bibliografi:Hurum kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Hurum · Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nedre Eiker · Nes
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Røyken · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Busland, H.K.: Hurum før og nu. A.M. Hanches forlag. 1902. 146 s.
 • Hudrimar. Hurum historielags årsskrift. (1988, 1993-2009). Utgitt av Hurum historielag.
 • Hurums historie. Utg. Hurum bygdeboknemnd. 1963-2004.
  • B.1. Eier, Sigfred L.: Bygdehistorie inntil 1807. 1963. 494 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Fladby, Rolf i Heimen, b. XIII, s. 139–142.
  • B.2. Eier, Sigfred L.: Bygdehistorie 1807-1940. 1969. VII, 571 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Tveite, Stein i Heimen, b. XV, s. 665–666.
  • B.3: Messel, Jan: 1900–2000. 2004. 501 s. ISBN 82-91796-88-2.
 • Jørgensen, Ellen Marie: Thorstrandungene i skipperhuset Filtvet. Utg. E.M. Jørgensen. 2005. 19 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Hurum: I regi av Hurum historielag er det igangsatt et prosjekt med å lage en gårds- og slektshistorie for Hurum. Arbeidet gjøres på frivillig basis av fem slektforskere fra historielaget. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2012.

Hovedoppgaver 1907-

 • Klykken, Daniel: Fritid - friluftsliv - landskap. Vurdering av Søndre Hurum som friluftsområde. NLH 1969 Fag: NLH
 • Reitan, Gaute. Neolitikum i Buskerud. Skikk, bruk og erverv i et langtidsperspektiv. Universitetet i Oslo 2005. Fag: Nordisk arkeologi.
 • Santi, Inger Lise: Hurum: en lokalbibliografi 1850-1988. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1989. Fag: . Kommune: Hurum
 • Strange, Trine: Jordeiendoms- og bosetningsforhold i Røyken og Hurum fra 1661 til seinkatolsk tid. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Historie. Kommune: Røyken (Merknad: Hurum: Se også Røyken)
 • Seberg, Kjell: Verdier i jordbrukslandskapet. Generell del: Jordbrukslandskapets egenverdi og opplevelsesverdiene i jordbrukslandskapet. Spesiell del: Fortid, tilstand og utvikling i Hurums jordbrukslandskap. Landskapsarkitektur. NLH 1983 Fag: NLH
 • Wicklund, Margit: Industrien i Hurum, noen trekk av utviklingen. Oslo 1958 Fag: Historie

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18910720 Fra: Ellef Berg (bror), Hurum, Buskerud Til: A.T. Berg, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikabrev, Helse og sykdom, Arbeidsliv, undervisning, lønn, Religiøsitet, Økonomiske kår, lån, Værforhold, gardssalg, gardskjøp, priser, barnepike, fosterdatter, flytting, tæring, religiøse bevegelser, trykkeri, onnearbeid, butikkarbeid, tungsinn

Kulturminneregistreringer

 • Andersson, J. et. al. 1990. Rapport om arkeologiske undersøkelser i forbindelse med planer om ny flyplass på Hurum. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Brede, A. et. al. 2011. Kulturhistorisk registrering. Hurum kommune. Verket masseuttak sandtaksområde. Saksnr. 11/1106-4. Buskerud fylkeskommune.
 • Christensen, Arne Emil. 1988. Igangsatt og planlagt igangsatt planarbeid i Hurum kommune. Brev til Hurum kommune, datert 6. juli 1988. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Christie, Håkon. 1972. A.52. Hurum kirke. Arkeologiske utgravninger og bygningshistoriske undersøkelser i kor og apsis 18 og 19 des. 1972. Jnr. 64-A/NK-1972. HC/AS. Riksantikvarens arkiv.
 • Christie, Håkon og Molaug, Svein. 1955. Hurum kirke. Gravkammer under korgulvet. Besiktigelse 17. januar 1955 ved konservator Svein Molaug og arkitekt Håkon Christie. Riksantikvarens arkiv.
 • Christie, Håkon. 1973. Hurum kirke i Buskerud. Arkeologisk utgravning i koret desember 1972. Jnr. 166 - A/52-1973. Riksantikvarens arkiv.
 • Christie, Håkon. 1998. Hurum kirke. Buskerud. Innberetning om undersøkelser 29. april 1998. NINA-NIKU. Riksantikvarens arkiv.
 • Grindkåsa, Line. 2008. Kulturhistorisk registrering Hurum kommune. Storsandprosjektet. Rapport Storsand og Grønsand. Saksnr. 08/1207, 08/157108/1571. Buskerud fylkeskommune.
 • Halvorsen, Sunniva Wilberg. 2013. Reguleringsplan Hovtun. Saksnr. 2012/1977, Hurum kommune. Buskerud fylkeskommune.
 • Haraldsen, Tom. 1988. Rapport om arkeologisk registrering i Voldenleina 24. oktober 1988. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Hauglid, Lars. 1973. Hurum kirke. Undersøkelser etter kalkmalerier i apsis, 7/12-1972. Jnr. 95 - A/52-1973. Riksantikvarens arkiv.
 • Høeg, Helge Irgens. 1991. Analyse av trekull fra Sandspollen, Kapellviken, Hurum k., Buskerud. Rapport datert 28.02.1991. Vedlagt brev til Hurum kommune fra Universitetets Oldsakssamling v/Birthe Weber datert 01.03.1991. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Høgseth, Harald Bentz. 1999. Arkeologisk registrering og oppmåling på Slottet 54/1 i Hurum. Rapport datert 16.12.1999. Buskerud fylkeskommune.
 • Karlberg, Inger. 1989. Arkeologiske registreringer i forbindelse med plan om storflyplass på Hurum. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Lorvik, Katarina. 2010. Hurum kirke 3 - 2010. Arkeologisk overvåkning av grøft for sprinkleranlegg. Hurum kirke, Buskerud (ID 84662). NIKU Oppdragsrapport 179/2010. Norsk institutt for kulturminneforskning.
 • Pedersen, Ellen Anne og Melvær, Anja Sveinsdotter. 2016. Tillaløkka 6 - Skålgroper. 08/1247, Hurum kommune. Buskerud fylkeskommune.
 • Sellevold, Berit. 2011. Skjelettfunn fra middelalder og nyere tid fra Hurum kirke, Hurum k., Buskerud. Rapport NIKU Osteoarkeologiske undersøkelser 286/2011. Norsk institutt for kulturminneforskning.
 • Skjelsvik, Elizabeth. 1988. Fornminner i Buskerud. Rapport om topografisk-arkeologisk registrering for det økonomiske kartverket. Universitetets Oldsakssamling. Oslo. ISBN 82-7181-065-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Storsletten, Ola. 1999. A-52 Hurum kirke - Hurum kommune. Dokumentasjon av murverk. Rapport. NINA-NIKU. Riksantikvarens arkiv.
 • Aannestad, Hanne Lovise. 2000. Rapport fra arkeologiske undersøkelser av bosetningsspor, Slottet 54/1, Hurum kommune, Buskerud 14.-16. november 2000-11-17. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.

Monografier med relevans for Hurum

 • Ballin, Torben Bjarke. 1998. Oslofjordforbindelsen. Arkæologiske undersøgelser ved Drøbaksundet. Varia 48. Universitetets Oldsakssamling. Oslo. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brøgger, Wilhelm. C. 1905. Strandliniens beliggenhed under stenalderen i det sydøstlige Norge. Kristiania.
 • Christie, Håkon & Sigrid Christie. 1986. Norges kirker. 2. Buskerud. Oslo.
 • Ekroll, Øystein. 1997. Med kleber og kalk. Norsk steinbygging i mellomalderen. Oslo.
 • Glørstad, Håkon. 2010. The structure and history of the late mesolithic societies in the Oslo fjord area 6300-3800 BC. Lindome.
 • Helgesen, Tom. 1999. Buskerudskogene. Skogbruk, natur, friluftsliv og historie. Utg. Buskerud skogselskap. 287 s. ISBN 8299531802. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hinsch, Erik. 1956. Yngre steinalders stridsøkskulturer i Norge. Universitetet i Bergen årbok 1954. Historisk-Antikvarisk rekke. Nr. 1. Bergen.
 • Indrebø, Gustav. 1929. Stadnamn fraa Oslofjorden. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. 1928. No. 5. Oslo.
 • Johansen, Øystein Koch. 1981. Metallfunnene i østnorsk bronsealder. Kulturtilknytning og forutsetninger for en marginalekspansjon. UO Skrifter, Ny rekke Nr.4. Oslo.
 • Kraft, Jens. 1840. Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. 2. Det Søndenfjeldske Norge. Buskeruds- , Jarlseberg og Laurvigs amt. Christiania.
 • Neuman, Conrad. 1865. Nogle Ord til mine Medborgere i Hurum. Christiania. 90 s.
 • Nicolaysen, Nicolay. 1866. Norske Fornlevninger. En oplysende Fortegnelse over Norges Fortidslevninger, ældre enn Reformationen og henførte hver til sit Sted. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Kristiania.
 • Stubhaug, Arild. 2002. Helt skal jeg ikke dø. Conrad Nicolai Schwach, hans liv og erindringer. Aschehoug. Oslo. 434 s. ISBN 82-03-18590-8.
 • Undset, Ingvald. 1878. Norske Oldsager i Fremmede Museer. En Oplysende Fortegnelse. Kristiania.
 • Østmo, Einar. 2011. Krigergraver. En dokumentarisk studie av hellekister i Norge. Norske Oldfunn XXVI. Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo.

Artikler med relevans for Hurum

 • Brøgger, Anton Wilhelm. 1938. Elghornøksen fra Hurum-Ryggen. Viking 1938, s. 121-136. Oslo.
 • Christiansen, Per-Reidar Bjørnerud. 1999. Ætten fra Liltvedt i Hurum og dens forgreininger i bygdene rundt Oslofjorden. NST, Bd. XXXVII, hefte 1, 1999, s. 12 (+29, 32-34, 39-40).
 • Christiansen, Per-Reidar Bjørnerud. 2005. Tjuvkil-ætten i Båhuslen og odelen til Tronstad og Tronstadgodset i Hurum. Nye momenter til halvannet århundres forskning. Genealogen. Medlemsblad for Norsk

Slektshistorisk Forening. Nr. 1/2005, s. 37-54.

 • Høeg, Helge Irgens. 1999. Resultatene fra den pollenanalytiske undersøkelsen på Hurum i Buskerud. Det norske Videnskabs-akademi. Årbok 1999, s. 261-284. Oslo.
 • Lindblom, Inge. 1980 Etterundersøkelse og restaurering av en hellekiste fra yngre steinalder, Holtenes i Hurum, Buskerud. Festskrift til Sverre Marstrander på 70-årsdagen, s. 149-153. UO Skrifter 3. Oslo.
 • Nydal, R., Gulliksen, S., Lövseth, K. og F. Skogseth. 1985. Trondheim Natural Radiocarbon Measurements IX. Radiocarbon, Vol. 27, No. 3, 1985, s. 525-609.
 • Reitan, Gaute. 2012. Siste nytt fra Norges "megalitikum". Om en sikringsgraving nær en megalittgrav på Hurum. I: Solberg, A, Stålesen, J. A og C. Prescott (red.). Neolitikum nye resultater fra forskning og forvaltning. Nicolay skrifter 4. Oslo.
 • Sørensen, Rolf. 1979. Late Weichselian deglaciation in the Oslofjord area, south Norway. Boreas. Volume 8. Nr. 2. ISSN 0300-9483.
 • Sørensen, Rolf. 1999. Hurumlandskapets utvikling gjennom 300 millioner år. Det norske Videnskabs-akademi. Årbok 1999, s. 323-333. Oslo
 • Østmo, Einar. 1985 En dysse på Holtenes i Hurum. Nytt lys over østnorsk traktbegerkultur. Viking 1984, s. 70-82.
 • Østmo, Einar. 2007. The Northern Periphery of the TRB. Graves and Ritual Deposits in Norway. Acta Archaeologica vol. 78:2 2007, s. 111-142.

Lokalhistoriske bøker, hefter og trykk

 • Arnesen, Martin. 1876. Stamtavler over familien Breder og de med den beslægtede familier Preus og Arctander med alle disse familiers sidelinier. Bentzens Bogtrykkeri. Kristiania. 220 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bratvold, Johan, Granum, Svein Knut og Haavardsholm, Frøydis. 1991. Norske gardsbruk : Buskerud fylke. 2 : Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Øvre Eiker. Krøderen forlag. Krøderen. 736 s. ISBN 82-91124-02-7. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brosø, Jens. 2003. IF Huringen 1928-2003. Jubileumsskrift med historisk oversikt i anledning 75-års feiring 29. november 2003. Utgitt av IF Huringen. 95 s.
 • Blom, O. 1902. Familien Blom fra Hurum. En slægtebog, affattet paa grundlag af de af rigsarkivar H.J. Huitfeldt-Kaas i Personalhistorisk tidsskrift IV meddelte stamtavler over familien. Kristiania.
 • Borgersen, Roy. 1994. Avdeling 67. Hurum Cellulosearbeiderforening gjennom 67 år.. Utgitt av Tofte og Hurum fagforening. Trykk: John Nordahls trykkeri. 260 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Borgersen, Roy. 1997. Forsamlingslokalet - Gamle Folkets Hus - 100 års jubileum lørdag 21. juni 1997. Privat trykk. 12 s.
 • Børresen, Egil og Pettersen, Petter Normann. 1989. 1739-1989 - Fra omgangsskole til grunnskole. Utviklingen av skolestellet i Hurum gjennom 250 år. Utgitt av Hurum skolestyrerkontor. Trykk: Hurum trykkeri a/s. Sætre. 188 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Danielsen, Harald. 1998. Ingeborg Huitfeldt: Adelsjomfruen som i 1620 ble offer for et justismord?. Eget forlag. Jevnaker. 77 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Finne-Grønn, S. H. 1902. Slegten Klaveness af Sandeherred i 300 aar.] S. M. Brydes bogtrykkeri. Kristiania. 124 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Finne-Grønn, S. H. 1919Slegten Michelet : genealogisk-personalhistoriske meddelelser, med vaabentegninger, facsimiler og portrætter. Centraltrykkeriet. Christiania. 373 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Follestad, Åge. 2014. Tofte Misjonsforening 1908-2014. Historisk tilbakeblikk. Privat trykk. 51 s.
 • Gløersen, A. T. Slægten Meidell i Norge og Danmark. 2 : Med talrige nærstaaende familier. I kommission hos Grossererne Holm & Meidell. Kristiania. 203 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hanssen, Aage Berg. 1994. Fagbevegelsen på Tofte.. Utgitt av Tofte og Hurum fagforening. Trykk: John Nordahls trykkeri. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hanssen, Aage Berg. 1997. Cellulosefabrikken på Tofte gjennom hundre år (1897-1997). Utgitt av Norske Skogindustrier ASA. Trykk: John Nordahls trykkeri. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hanssen, Aage Berg. 2006. Slekters gang. Fortellingen om en industribedrift, mennesker og miljø. Utgitt av Södra Cell Tofte. Trykk: PDC Tangen. 120 s.
 • Hauge, Yngvar. 1953. Under flyvende vimpel. Iver Huitfeldts ungdom. Oslo.
 • Heber, Gustav. 1942. Hurumslekten Holtenæs-Tofte med inngiftede slekter i den utstrekning der fra disse nedstammer efterkommere av kjøbmann Andreas Tofte og hustru Sophie, født Holst. Eget forlag. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kjos, Svein A. 1972. Streiftog gjennom 75 år. Aktieselskabet Tofte Cellulosefabrik. Utgitt i anledning av selskapets 75-års jubileum 22. juni 1972.. Utgitt av Aktieselskabet Tofte Cellulosefabrik AS. Tofte. 57 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Martinsen, T., Olsen, W., Svendsen, B., Sønju, O. og Sørli, W. 1992. 40 trivelige turer i Røyken og Hurum. Vett & Viten. ISBN 82-412-0077-3. (2. utg.2005. 182 s. ISBN 82-412-0596-1). Digital versjonNettbiblioteket
 • Obrestad, Tor. 1994. Kraftlinjer. Fra Hurum E-verks historie. Hurum energiverk 75 år 1919-1994. Utgitt av Hurum E-verk. Trykk: Saturn Trykk A/S. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ukjent forfatter. Uten år. Teknisk kulturminne. Engene. Sprengstoffhistorisk museum. (Museumsguide) Privat trykk. 12 s.
 • Ukjent forfatter. 2001. Holmsbu billedgalleri. Henrik Sørensens samlinger. Utgitt av Holmsbu billedgalleri. Trykk: Vestfjorden AS. 60 s.
 • Schnitler, Knud. 1987. Kommune - styr deg selv. Et riss av Hurum kommunes historie 1837-1987. Utgitt av Hurum formannskapskontor. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Spangen, Marte. 2011. Sandgårdenes historie - Fra istid til nyere tid i Hurum. Vestfjorden Grafisk AS. ISBN 978-82-998696-0-7.
 • Steffens, Haagen Krog. 1902. Selvig i Hurum. Et stykke norsk gaards- og slægts-historie. W. C. Fabritius & Sønner A/S. Kristiania. Digital versjonNettbiblioteket
 • Steffens, Haagen Krog. 1903. Slægten Wiel paa Strømsø og Fredrikshald]. Aktie-Bogtrykkeriet. Kristiania. 245 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Throndsen, Ludvig. 1962. Mellom to fjorder. Et illustrert kåseri om Hurum og huringer. Utgitt av Hurum sparebank. Saturn Trykkindustri A/S. Drammen. 53 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Østern, Sverre. 2005. Kongsdelene kirke 1905-2005. Utgitt av Nynorsk Antikvariat. Trykk: Merkur-Trykk. 48 s. ISBN 82-996316-1-0.
 • Østern, Sverre. 2009. Klippen på Sætre. 1909-2009. Utgitt av Klippen - Den frie evangeliske forsamling. Sætre. 53 s.

Eldre trykte kilder

 • Fladby, Rolf og Imsen, Steinar. 1971. Skattematrikkelen 1647. 5 : Buskerud fylke.] Universitetsforlaget. Oslo. 196 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holst, Christian et. al. 1811. Love for Lier, Røgen og Hurums Sogne-Selskab. Trykt hos N. Wulfsberg. Christiania. Digital versjonNettbiblioteket

Aviser

Utrykte manuskripter og brev med relevans for Hurum

 • Alice, Rigmor og Fosmo, Otto Adolf. Uten år. "Regesta Hudrimiense". Innholdet av Aktstykker (ca 1190-1599). Et lite bidrag til kunnskap om Hurums eldste skrevne historie ved Rigmor Alice og Otto Adolf Fosmo. Privat manuskript.