Bibliografi:Sogndal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sogn og Fjordane fylke · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Askvoll · Aurland · Balestrand · Bremanger· Eid· Fjaler · Flora Oslo byleksikon 1938.JPG
Førde · Gaular · Gloppen · Gulen · Hornindal · Hyllestad · Høyanger · Jølster
Leikanger · Luster · Lærdal · Naustdal · Selje · Sogndal · Solund · Stryn · Vik · Vågsøy · Årdal
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur frå Balestrand

 • Balestrand. Gard og grend. Sogeskrift. Utg. ved bygdeboknemndi. 1973-76.
 • Balestrand. Utg. Balestrand kommune. 1985-
  • B.1, del 1. Jon Laberg, Olav Lunden, Gunnar Urtegaard: Ættesoge. Tjugum sokn til ca. 1900, Fjærland sokn til ca. 1900, Kvamsøy sokn til ca. 1985. Med tillegg av Olav Lunden og Gunnar Urtegaard. 1985. XX, 571 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2. Urtegaard, Gunnar: Gards- og ættesoge. gard nr. 1-34. Gardssoger 1800-1985, ættesoger 1850-1985. 1991. 958 s. ISBN 8299240328. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Sandal, Per i Heimen, b. XXX, s. 213–214.
 • Husum, Dagrunn: Med fjord og fjell i sikte. En studie av turisttilbod og etterspurnad i Balestrand kommune. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Geografi. Kommune: Balestrand
 • Karlsen, Hjalmar: Sæle kyrkje 100 år : 1903-2003. Utg. Kvamsøy sokneråd. 2003. 42 s.
 • Jon Laberg, Sjur Bøyum: Balestrand. Bygd og ætter. Med tilhjelp av Sjur Bøyum ofl. 1934. 741 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Sollied, P.R. i Heimen, b. IV, s. 141–145.
 • Solberg, Mona: Utkantungdom, utdanning og yrke. Ein oppfølgjingsstudie. (Aurland, Balestrand, Eidfjord.) Hovedoppgave. Bergen 1980 Fag: Sosiologi
 • Thue, Johs. B.: Kulturhuset i bygda : Balestrand bygdahus 1958-2008. Utg. Balestrand bygdahus og Selja forlag. 2008. 87 s. ISBN 9788291722887
 • Tjugum kyrkje i Balestrand 150 år : lys over fjord. Red. Audun Systad og Johanna Fagermoen. 2013. 272 s. ISBN 9788282400701
 • Ulvestad, Olav L.: Gaularfjellsvegen : soga om korleis vegen vart ein realitet 1936-38. Utg. O.L. Ulvestad. 1998. 70 s. ISBN 8299491606. Digital versjonNettbiblioteket
 • Urtegaard, Gunnar: Jordbruksdrift og sosial lagdeling i Balestrand fra 1500 til 1865. Hovedoppgave. Bergen 1980 Fag: Historie
 • Øvrebø, Bjarte: Slektsboka hans Posta-Per : Andersane i Mundal - slekta etter Aamund Person og Steinor i Mundal, Bjåstadfolket - slekta etter Stillaug og Gjørid på Bjaastad. Utg. 1996. 101 s. ISBN 8299372704.

Lokalhistorisk litteratur frå Leikanger

 • Leikanger bygdebok. Leikanger bygdeboknemnd. 1965-1979. 2 bd.
  • B.1: Bøthun, Per H.: Gardssoga. 1965. 542 s.
  • B.2: Lyngvær, Roald: Ættesoga. 1979. 811 s.
 • Ølmheim, Per Arvid: Ei samling ord og ordtak frå Fresvik. Utg. Sogndal lærarhøgskule. 1991. 64 s. ISBN 8290691076. Digital versjonNettbiblioteket

Lokalhistorisk litteratur frå Sogndal

 • Bondevik, Jarle: Stadnamn frå Sogndal. Hovedoppgave. Bergen 1961 Fag: Norsk
 • Distad, Noralv: Fjærland kyrkje 150 år. Utg. Fjærland sokneråd. 2011. 84 s. ISBN 9788230318560
 • Engesæter, Aage: Sogndalsfjøra 1801-1875. Trekk av den sosiale og økonomiske historia i ein strandstad. Hovedoppgave. Bergen 1976 Fag: Historie
 • Haugen, Ragnhild: Variasjon og endring i sogndalsdialekten. Ei sosiolingvistisk undersøking av talemålet i Sogndal. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Nordisk. Kommune: Sogndal
 • Jørgensen, Svein og Strand, Helge: Kulturlandskapet ved Sogndalstrand - konflikt vern/utbygging En analyse av stedets egenverdi. Hovedoppgave. NLH 1979 Fag: NLH
 • Kirkeby, Birger: Litt om Kaupangerbygdas eldste historie og slektafra Jenshagen. Utg. B. Kirkeby, Kolofon. 2007. 295 s.
 • Mehlum, Sjur: Autentisitetskriteriet og Kaupanger stavkirke. En undersøkelse av autentisitetsbegrepets innhold og konsekvenser for praktisk kulturminnevern. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Etnologi. Kommune: Sogndal
 • Skjerdal, Tone: Livskvalitet i bygdebyen? Kvardagsliv for barnefamiliar i Sogndal. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Geografi. Kommune: Sogndal
 • Sogndal bygdebok. Utg. Sogndal sogelag. 1986-
  • B.1: Sandal, Per: Almenn bygdesoge. Tida før 1800. 1986. 829 s. ISBN 8271011251. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Tøsse, Sigvart i Heimen, b. XXV, s. 52–54.
  • Timberlid, Jan Anders og Berit Selseng: Gardar og folk. Stedje sokn. B.1: Kjørnes-Arvål. 2007. 515 s. ISBN 978-82-92249-09-3.
  • Timberlid, Jan Anders og Berit Selseng: Gardar og folk. Stedje sokn. B.2: Sogndalsfjøra-Notsete. 2007. 559 s. ISBN 978-82-92249-09-3.
  • Timberlid, Jan Anders og Berit Selseng: Gardar og folk. Stedje sokn. B.3: Elvagjeng-Hagen (Vikane). 2007. 589 s. ISBN 978-82-92249-09-3.
  • Timberlid, Jan Anders: Gods, gardar og folk. Kaupanger sokn. B.1: Prestegarden-Rudsvik. 2012. 457 s. ISBN 9788292249154.
  • Timberlid, Jan Anders: Gods, gardar og folk. Kaupanger sokn. B.2: Kaupanger-Tingastad. 2012. 544 s. ISBN 9788292249154.
 • Solberg, Aud Ross: Mortalitet, offentlige helsetiltak og økonomisk utvikling i Sogndal fra ca. 1820 til 1880. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Historie. Kommune: Sogndal
 • Uthaug, Anne Sofie N.: Mellom farsautoritet og bygdepluralisme. Presten si rolle i Sogndal på 1800-talet. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Historie. Kommune: Sogndal
 • Ølmheim, Per Arvid: Sogndalsmålet. Ein fonemanalyse med vedlagt materiale. Bergen 1971 Fag: Norsk

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkelførearbeid 1863 (1741 BALESTRAND)
Forslag til den nye Skyld tilligemed Beskrivelse af Gaardene i Balestrands Herred. [1867 - ]. 16 s.
 • Diplom (1769 SOGNDAL)
Skifte på Kvale i Sogndal år 1314. I: Tidsskrift utgit av Historielaget for Sogn. Nr 7 (1929). S. 54-57. Red. G.F. Heiberg. Merknad: 2 diplom i omsetjing.

Aviser