Forside:Strand kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Rogaland • Hordaland • Sogn og Fjordane • Møre og Romsdal
Jæren • Ryfylke • Haugalandet
Kvitsøy • Rennesøy • Finnøy • Strand • Forsand • Hjelmeland • Suldal • Sauda

Om Strand kommune
1130 Strand komm.png
Strand kommune er ein kommune i Rogaland, som grensar til Hjelmeland, Forsand, Sandnes, Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Administrasjonssenteret er Jørpeland, medan tettstaden Tau er eit senter for kommunikasjon og utdanning.

Kommunen fekk sine nåverande grenser i 1965, så eit område på sørsida av Årdalsfjorden vart overført fra Årdal kommune så Årdal vart innlemma i Hjelmeland.

Strand prestegjeld dekka heile kommunen, med sokna Strand og Jørpeland. Det omfatta óg Forsand sokn, med same område som Forsand kommune. Prestegjeldet er erstatta av Strand kyrkjelege fellesråd, som ligg i Søre Ryfylke prosti i Stavanger bispedøme. Kommunen ligg i Strand og Forsand lensmannsdistrikt i Rogaland politidistrikt, og under Ryfylke tingrett.   Les mer ...

 
Smakebitar fra artiklar
Heia kvinneforening, i Strand, Rogaland ble grunnlagt i 1879. Formålet var å støtte virksomheten til Det Norske Misjonsselskap. Første kvittering for mottatt gave står i «Norsk Missionstidende, no. 22. November 1880. 35te Aarg.», under overskriften «Gavefortegnelse [...]. Til Stavangers Kredsbestyrelse indkommet i 3die Kvartal d. A.: [...] Heiens Kvf. i Strand ved Lisebet Helland [kr.] 9.60. [...] Stavanger den 1ste Oktober 1880. B. Bergesen, jr.» (s. 439-440).   Les mer …

Hallvard Tjelmeland.
Hallvard Tjelmeland er en professor i historie, som fra 2005 ble instituttleder for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han ble født på Jørpeland i 1952 og vaks opp på Bryne. I 1982 fikk han sin Cand. philol-grad på «Avradikaliseringa av Det norske Arbeidarparti i mellom-krigs-tida. Ei historiografisk drøfting». Han var amanuensisvikar ved Universitetet i Tromsø i studieåret 1982/83, 1986/87, 1990 og 1993. Samme stilling hadde han ved Sogn og Fjordane distriktshøgskole i 1984/85. Men han var også engasjert av Tømrer og Snekkernes Fagforening i Oslo fra 1983 til 1985, av Postdirektoratet fra 1985 til 1988 og Tromsø kommune fra 1988 til 1993. I perioden 1994-1996 var han tilsatt som midlertidig professor før han ble tilsatt som professor fra høsten 1997 og instituttleder fra høsten 2005.   Les mer …

Kvalvåg bedehus.
Kvalvåg kinamisjonslag ble dannet i 1913. Norsk Luthersk Kinamisjonsforbund (NLM) hadde vært i drift i mange år da misjonslaget i Kvalvåg ble stiftet. Lengst sør i Strand kommune ligger gården Kvalvåg. Til sammen er det 10 bruk som hører til i «Kvellvågkretsen». Bygda var tidligere veiløs, men ikke isolert, all ferdsel gikk sjøveien. I Kvalvåg ble det bygget en liten skole rundt 1911, den ble et naturlig samlingspunkt i bygda. Til dette området var det Sven Foldøen kom i 1911 og startet sin vekkelse.

Her bergtok Foldøen folket med sine talegaver og mange bøyde kne og ble frelst. Kvalvåg Misjonslags spede begynnelse startet etter at emissær Svend Foldøen hadde holdt flere vekkelsesmøter. Da ble Selius frelst. Han er den første navngitte person vi kjenner til som var med i Kvalvåg Kinamisjonslag fra starten i 1913.

Rundt 1920 bodde det 57 mennesker i hele skolekretsen. Kvinnene som ble med i Kvalvåg Kinamisjonslag dannet Kvalvåg Kvinneforening. Medlemmene ble grepet av «Kina-elden» som for over Ryfylke. For å støtte misjonærene i deres arbeid med å spre evangeliet til hedningene i Kina, startet de med basarer. Når den første basaren ble holdt vet vi ikke. «Kvellvågbasaren» ble etter hvert en årlig tradisjon på Skjærtorsdagen. Den ble et begrep for innbyggerne i bygdene rundt om og samlet mye folk. I kretsen var de fleste småbrukere, noen arbeidet i skogen og drev med fiske ved siden av. Sven Foldøen skrev i sin bok at det er fantastisk at en liten bygd med så få mennesker, var i stand til å ofre så mye for misjonsarbeidet som de gjorde, både i arbeid, tid og penger. Laget feiret sitt 90-års jubileum i 2003.   Les mer …

 
Sjå òg


 
Eksterne ressursar
Forside:Strand kommune/Eksterne ressursar
 
Kategoriar for Strand kommune
ingen underkategorier
 
Andre artiklar