Innsjøer og vann i Oslo kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Innsjøene i Oslo er viktige badeplasser for byens befolkning. Her Sognsvann på en varm dag i 1970.
Foto: Ukjent

Innsjøer og vann i Oslo kommune er en oversikt over vann innafor kommunegrensene i Oslo. Den plasserer vannene i landskapet, og har også med informasjon om hvilket elver og bekker som er tilknytta, spesielle bruksområder og annet.

Navn Alt. navn Beliggenhet Tilløp Avløp Areal Største dybde Merknader Bilde
Alnsjøen «Alunsjøen» Lillomarka Alna Alna 0,39 km² 32 m Drikkevannskilde siden 1930. Planlagt åpna for bading og fiske i 2014. Alnsjøen 001.jpg
Bogstadvannet Sørkedalen Sørkedalselva Lysakerelva 1,09 km² 10,5 m Ligger delvis i Bærum. Har badeplass og friarealer. Bogstad Camping og Bogstad Golfbane ligger ved vannet. Bogstadvannet Oslo 2012.jpg
Breisjøen Breidsjøen Lillomarka Alna Alna 0,19 km² 34 m Regulert for vannforsyning 1930, samtidig anlagt tunnel til Alnsjøen. Breisjøen Oslo 2014.jpg
Hovindammen Lillebergdammen Valleløkka ved Lillebergsvingen Områdedrenering Lillebergbekken 0,0055 km² 4 m Anlagt som isdam for Hovin ismagasin Hovindammen.JPG
Kringla Lillomarka, Solemskogen Langevann Maridalsvannet

Kringla vann i Oslo 2015.jpg

Langvann Nordmarka 0,65 km² Ligger dels i Nittedal.
Langvann Nordmarka
Langvann Østmarka Langvassbekken Langvassbekken renner til Elvåga, hvilket knytter sjøen til Glommavassdraget. Langvann i Oslo 1928 OB.NW1043.jpg
Lutvann Østmarka Lutvannsbekken 0,43 km² 55 m Drikkevannskilde fra 1897 til 1974. Store lekkasjer under bygginga av Romeriksporten.
Maridalsvannet Maridalen Skjersjøelva og Dausjøelva Akerselva 3,91 km² 44 m Drikkevannskilde siden 1867. Bading, fisking og telting forbudt. Største innsjø i kommunen. Maridalsvannet 2013.JPG
Nøklevann Østmarka Lutvannsbekken og småbekker Bekk til Skraperudtjern 0,80 km² 34 m Drikkevannskilde fra 1897, demning 1899. Åpna for bading i 1983. Nøklevann Oslo 2013.jpg
Sognsvann Bydel Nordre Aker/Marka Pinabekken, Valhallabekken, Svartkulpbekken og Godbekken Sognsvannsbekken 0,39 km² 16,9 m Tidligere drikkevannskilde, frigitt 1967. Sognsvann 1.JPG
Steinbruvannet Steinbruvann Lillomarka 0,14 km² 24 m Regulert seks meter med demning fra 1936. Drikkevannsforsyning 1936-1971 Steinbruvannet og Lillomarka Oslo 2014.jpg
Stensrudtjern Steinsrudtjern, Stensrudvann. Bydel Søndre Nordstrand Gjersrudtjern 0,08 km² Offentlig badestrand i nordvestre del av vannet. Stensrudtjern Oslo 2015.jpg
Trollvann Lillomarka Til Hovinbekken 0,022 km Ca. 10 m. Ett av flere Trollvann i Oslo Trollvann Lillomarka Oslo 2015.jpg
Ulsrudvann Østmarka Ingen store bekker Bølerbekken til Østensjøvannet 0,055 km² 13,8 m. Populært badevann, ligger nær Østmarkseteren. Ulsrudvann Oslo 2013.jpg
Østensjøvannet Østensjø Smedbergbekken, Bølerbekken, Ulsrudbekken Østensjøbekken 0,33 km² 3,2 m Isskjæring til 1920-årene. Fra 2002 Østensjøområdet miljøpark. Østensjøvannet Oslo 2012.jpg

Kilder

Oslo
Bydeler · Strøk · Gårder · Husmannsplasser · Teglverk
Oslo
Bruer · Byløkker · Elver og bekker · Gater og veier
Hagebyer · Innsjøer og vann · Parker · Torg og plasser
Uoffisielle stedsnavn