Elver og bekker i Oslo kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Akerselva er den mest kjente elva i byen. Den ga kraft til Oslos industrielle revolusjon, blant annet i Nydalen hvor dette bildet er tatt.
Foto: Stig Rune Pedersen (2011)

Elver og bekker i Oslo kommune er en oversikt over både nåværende og tidligere vassfar i byen. Blant de tidligere elvene og bekkene er det noen som har forsvunnet helt som følge av regulering, mens andre er mer eller mindre fullstendig lagt i rør.

Hovednavneform er valgt ut fra Statens kartverks navnevalg. I tillegg er det oppgitt alternative navn på mange. I noen tilfeller vil det også være det mange oppfatter som overlapping, fordi en elv har et offisielt navn i sitt øvre løp og et annet lenger ned. Mange elver og bekker møter andre vassfar på sin vei, enten de mottar vannet fra en annen bekk eller renner inn i ei elv - eller om to bekker møtes og blir til ei elv under annet navn. Alle kombinasjoner av slikt er samla i kolonnen «Møter». For beskrivelser av hvilket forhold det er mellom vassfarene henvises det til de enkelte artikler. Det er ikke tatt inn data om vannføring i tabellen. Årsaken til det er at i en historisk sammenheng kan dette være svært villedende. En elv som tidligere hadde stor vannføring og dermed kunne gi mye kraft til næringsvirksomhet, kan i dag være regulert til en helt annen vannføring. Det er derfor mer hensiktsmessig med en kort beskrivelse av elva eller bekken.

Elver og bekker

Navn Alt. navn Startpunkt Endepunkt Avløp fra Avløp til Lengde Møter Beskrivelse Bilde
Akersbekken Korsvoll Grünerløkka Områdedrenering/kilde Akerselva Akerselva Lagt i rør i annen halvdel av 1800-tallet.
Akerselva Frysja, O Maridalen Bjørvika Maridalsvannet Oslofjorden Akersbekken Nedre del fra Vaterland i kulvert siden 1960-åra. Stor industriaktivitet siden middelalderen. Oslo, Akerselva med Brekkefossen.jpg
Alna Alnaelva, Brynselva, Klosterelva, «Loelva» Lillomarka Kongshavn Alnsjøen Oslofjorden 15 km (ca.) Breisjøbekken, Steinsbruvannbekken, Tokerudbekken, Østensjøbekken Hadde opprinnelig utløp i Bjørvika, men ble i 1922 lagt i kulvert til Kongshavn. Stor industriaktivitet siden middelalderen. Oslo, Alna-1.jpg
Bisletbekken Berg Pipervika Områdedrenering/kilde Oslofjorden Lagt i rør i løpet av annen halvdel av 1800-tallet, da den gjorde store områder i det sentrale Oslo vanskelig å bygge på. Bislettbekken ved Adamstuen omkr 1890 OB.D0060.jpg
Bjørnsjøelva Nordmarka Nordmarka Bjørnsjøen Skjersjøen Fra Skjersjøen renner vannet videre til Maridalsvannet, og inngår slik i Oslos vannforsyning Bjørnsjøelva i Nordmarka.JPG
Dausjøelva Maridalen Maridalen Dausjøen Maridalsvannet Sagbruksvirksomhet på 1700-tallet.
Ellingsrudelva Elvågaelva, Nuggerudbekken Østmarka Lørenskog Elvåga Langvannet i Lørenskog Eriksvannbekken Grenseelv mellom Oslo og Lørenskog kommuner. Industriakivitet fra 1500-tallet. Fortsetter som avløp fra Langvannet, og går da dels under navnet Ellingsrudelva også i dette løpet. Skifter definitivt navn til Sagelva ved Strømmen. Oslo, Ellingsrudelva-1.jpg
Frognerelva Ved Frøen Frognerkilen Sognsvannsbekken/Gaustadbekken Frognerkilen Øvre løp i vassdraget er Sognsvannsbekken og Gaustadbekken. Tildekka på Majorstua og siste stykke før Frognerkilen. Danner to dammer, tidl. isdammer i Frognerparken. Bygrense mot Aker sør for Majorstua fra 1878 til 1948. Oslo, Frognerelva-1.jpg
Gaustadbekken Borgestadbekken Kringsjå Frøen Langemyr Samløp med Sognsvannsbekken som Frognerelva Flere mindre tilløp, de fleste er overdekket For det meste i rør mellom Kringsjå og Blindern. Gaustadbekken01.jpg
Gjersrudbekken Klemetsrud Hauketo Gjersrudtjern Ljanselva Tre mindre tilløp som i hovedsak er overdekket Bekken er åpen hele strekningen Oslo Gjersrudbekken 050320.jpg
Godtholbekken Øst for Vittenbergkollen Sørbråten Områdedrenering, myrer Movassbekken
Grøttumsbekken Bjordamsbekken Nordmarka Sørkedalen Bjordammen Sørkedalselva
Heggelielva Ljosa (hist.) Krokskogen Sørkedalen Søndre Heggelivann Sørkedalselva 11,46 km Fløyta
Langlielva
Øverste to kilometer i Ringerike. Blir Sørkedalselva i møte med Langlielva. Heggelielva.jpg
Hoffselva Hoff Bestumkilen Holmenbekken og Makrellbekken Oslofjorden (Bestumkilen) Slemdalsbekken Hoffselva Oslo 2016.JPG
Holmenbekken Ved Dagaliveien Holmen, Smestad Bestumkilen Skådalsbekken Hoffselva Styggedalsbekken Demmet opp til isdammer både i Holmendammen og Smestaddammene Oslo, Holmenbekken-1.jpg
Hovinbekken Årvollbekken, Borrebekken, Brobekk, Økernbekken og Hasla Lillomarka Bjørvika Svartputten Akerselva Tidligere utløp i Bjørvika, men lagt i kulvert. Stadige nye områder fram til Galgeberg er gjenåpnet Oslo, Hovinbekken-1.jpg
Jegersborgbekken Rødkleivbekken
(øvre del)
Voksenåsen Sørkedalen Ringeriksflaka og Lillevann Bogstadvannet Oppdemt til vannforsyningsdammene Strømsdammen og Jegersborgdammen Jegersborgdammen demning.JPG
Langlielva Krokskogen Sørkedalen Langlivannet Sørkedalselva 4,81 km Svartorseterbekken
Heggelielva
Blir Sørkedalselva i møte med Heggelielva. Langlielva.JPG
Lillebergbekken Østre bekkedrag Valleløkka Ved Gladengveien 15 Hovindammen
(Lillebergdammen)
Hovinbekken Åpen fram til Grenseveien derfra lagt i rør i forbindelse med utbygging i området på 1950-tallet. Åpnet igjen 2020 mellom Grenseveien og Stålverksveien ved Gladengveien 15 hvor den går i kulvert til Hovinbekken nær det opprinnelige faret.
Ljanselva Østmarka Fiskevollbukta Lutvann Bunnefjorden Lusetjernbekken (før omlegging)
Prinsdalsbekken
LjanselvaKruttverkfossen.jpg
Lutvannsbekken Østmarka Østmarka Lutvann Nøklevann
Lusetjernbekken Fiskevollbukta Av Lusetjernbekken gjenstår nå bare en kort strekning nedenfor Holmliabebyggelsen og ca. 100 meter før utløpet til Fiskevollbukta. Oslo, Lusetjernbekken-1.jpg
Makrellbekken Markskillebekken (hist.), Besserudbekken Voksenåsen Hoff Hoffselva Holmenbekken
Movassbekken Mobekken
Movannsbekken
Maridalen Maridalen Movann Dausjøen 0,92 km Godtholbekken
Dølebråtbekken
Fall på 119 meter
Mærradalsbekken Bestumkilen Oslo, Mærradalsbekken-1.jpg
Prinsdalsbekken Ormeruddalen
Nordre Follo
Ljabru Våtmarksområdet vestsiden av søndre Grønliåsen Ljanselva 3 km Grønliåsbekken Sponstubekken Hauketobekken Ljanselva Deler av løpet i kulvert Oslo Prinsdalsbekken-06 220401.jpg
Skarselva Øiungselven Maridalen Maridalen Øyungen Dausjøen 4 km Jondalsbekken Edvard Munch Skar i Maridalen.jpg
Skillebekken (Frogner) Styggedalsbekken, Skjællebæk Frogner Skillebekk Norddelen av Løvenskiolds gate Frognerkilen Opprinnelig var grensebekk mellom Frogner hovedgård og bymarka og mellom Kristiania og Aker fram til 1879. Lagt i rør mellom Gyldenløves gate og Frognerkilen i 1886-1887.
Skillebekken (Gjelleråsen) Vestli Gjelleråsen Tokerudtjern Grensebekk til nabokommunene Nittedal og Lillestrøm
Skådalsbekken Nordmarka Holmen Frønsvollmyrene Holmenbekken Oslo, Skådalsbekken-1.jpg
Slemdalsbekken Nordmarka Smestad/Hoff Oppkomme Hoffselva Heggelibekken
Sognsvannsbekken Kringsjå Frøen Sognsvann Samløp med Gaustadbekken som Frognerelva Grense mellom bydelene Nordre Aker og Vestre Aker. Sognsvannsbekken 1.JPG
Stensrudbekken Maurtubekken Klemetsrud Klemetsrud Stensrudtjern Gjersrudtjern Del av Ljanselvvassdraget Oslo Stensrudbekken 201023.jpg
Styggedalsbekken Nordmarka Holmen Øvresetertjern Holmenbekken
Sørkedalselva Sørkedalen Bogstad Heggelielva og Langlielva Bogstadvannet Grøttumsbekken Populær padleelv. Sørkedalselva.JPG
Terningbekken Skarpsnobekken Frognerjordet Skarpsno Oppkomme i bakken ved Sorgenfrigata ved Majorstuveien. Frognerkilen Tildekket i 1889 Kart Terningbekk - 1881.jpg
Torshovbekken Rodeløkkbekken Tonsenhagen Akerselva ved Nybrua Oppkomme Akerselva Lagt i rør mellom 1885 og 1905.
Tverrelva Langtjernbekken
(øvre del)
Krokskogen Sørkedalen Storflaka (649 moh) Heggelielva Renner gjennom Lysedammene Tverrelva Sørkedalen.JPG
Tøyenbekken Grønlandsbekken, Lortbekken Nordøst for Dælenenga Bjørvika Oppkomme Oslofjorden/Akerselva Lagt i rør på 1800-tallet. Rant opprinnelig ut i fjorden, men ledes nå inn i Akerselva.
Østensjøbekken Oppsal Ved Bryn stasjon Østensjøvannet Alna 1,5 km Avlastningsflomtunnel ved siden av fra 1960-tallet. Østensjøbekken.jpg

Kilder

Oslo
Bydeler · Strøk · Gårder · Husmannsplasser · Teglverk
Oslo
Bruer · Elver og bekker · Innsjøer og vann · Gater og veier · Torg og plasser
Hagebyer · Byløkker · Kolonihager · Parsellhager · Parker
Uoffisielle stedsnavn