Elver og bekker i Oslo kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Akerselva er den mest kjente elva i byen. Den ga kraft til Oslos industrielle revolusjon, blant annet i Nydalen hvor dette bildet er tatt.
Foto: Stig Rune Pedersen (2011)

Elver og bekker i Oslo kommune er en oversikt over både nåværende og tidligere vassfar i byen. Blant de tidligere elvene og bekkene er det noen som har forsvunnet helt som følge av regulering, mens andre er mer eller mindre fullstendig lagt i rør.

Hovednavneform er valgt ut fra Statens kartverks navnevalg. I tillegg er det oppgitt alternative navn på mange. I noen tilfeller vil det også være det mange oppfatter som overlapping, fordi en elv har et offisielt navn i sitt øvre løp og et annet lenger ned. Mange elver og bekker møter andre vassfar på sin vei, enten de mottar vannet fra en annen bekk eller renner inn i ei elv - eller om to bekker møtes og blir til ei elv under annet navn. Alle kombinasjoner av slikt er samla i kolonnen «Møter». For beskrivelser av hvilket forhold det er mellom vassfarene henvises det til de enkelte artikler. Det er ikke tatt inn data om vannføring i tabellen. Årsaken til det er at i en historisk sammenheng kan dette være svært villedende. En elv som tidligere hadde stor vannføring og dermed kunne gi mye kraft til næringsvirksomhet, kan i dag være regulert til en helt annen vannføring. Det er derfor mer hensiktsmessig med en kort beskrivelse av elva eller bekken.

Elver og bekker

Navn Alt. navn Startpunkt Endepunkt Avløp fra Avløp til Lengde Møter Beskrivelse Bilde
Akersbekken Korsvoll Grünerløkka Områdedrenering/kilde Akerselva Akerselva Lagt i rør i annen halvdel av 1800-tallet.
Akerselva Frysja, O Maridalen Bjørvika Maridalsvannet Oslofjorden Akersbekken Nedre del fra Vaterland i kulvert siden 1960-åra. Stor industriaktivitet siden middelalderen. Foss ved Seilduksdammen.jpg
Alna Alnaelva, Brynselva, Klosterelva, «Loelva» Lillomarka Kongshavn Alnsjøen Oslofjorden 15 km (ca.) Breisjøbekken, Steinsbruvannbekken, Tokerudbekken, Østensjøbekken Hadde opprinnelig utløp i Bjørvika, men ble i 1922 lagt i kulvert til Kongshavn. Stor industriaktivitet siden middelalderen. Alna 3.jpg
Bisletbekken Berg Pipervika Områdedrenering/kilde Oslofjorden Lagt i rør i løpet av annen halvdel av 1800-tallet, da den gjorde store områder i det sentrale Oslo vanskelig å bygge på.
Dausjøelva Maridalen Maridalen Dausjøen Maridalsvannet Sagbruksvirksomhet på 1700-tallet.
Ellingsrudelva Elvågaelva, Nuggerudbekken Østmarka Lørenskog Elvåga Langvannet i Lørenskog Eriksvannbekken Grenseelv mellom Oslo og Lørenskog kommuner. Industriakivitet fra 1500-tallet. Fortsetter som avløp fra Langvannet, og går da dels under navnet Ellingsrudelva også i dette løpet. Skifter definitivt navn til Sagelva ved Strømmen.
Frognerelva Ved Frøen Frognerkilen Sognsvannsbekken Frognerkilen Øvre løp i vassdraget er Sognsvannsbekken. Tildekka på Majorstua og siste stykke før Frognerkilen. Danner to dammer, tidl. isdammer i Frognerparken. Bygrense mot Aker sør for Majorstua fra 1878 til 1948.
Godtholbekken Øst for Vittenbergkollen Sørbråten Movassbekken
Hoffselva Hoff Bestumkilen Holmenbekken og Makrellbekken Oslofjorden (Bestumkilen) Slemdalsbekken
Holmenbekken Ved Dagaliveien Holmen, Smestad Bestumkilen Skådalsbekken Hoffselva Styggedalsbekken Demmet opp til isdammer både i Holmendammen og Smestaddammene
Hovinbekken Årvollbekken, Borrebekken, Brobekk, Økernbekken og Hasla Lillomarka Bjørvika Svartputten Akerselva Tidligere utløp i Bjørvika, men lagt i kulvert.
Lillebergbekken Valleløkka Gladengveien/
Bertrand Narvesens vei
Hovindammen
(Lillebergdammen)
Hovinbekken Går åpent i dagen mellom Hovindammen og Grenseveien, derfra lagt i rør i forbindelse med utbygging i området på 1950-tallet.
Ljanselva Østmarka Fiskevollbukta Lutvann Bunnefjorden Lusetjernbekken Ljanselva Liadalen Oslo 2012.jpg
Lutvannsbekken Østmarka Østmarka Lutvann Nøklevann
Makrellbekken Markskillebekken (hist.), Besserudbekken Voksenåsen Hoff Hoffselva Holmenbekken
Skådalsbekken Nordmarka Holmen Frønsvollmyrene Holmenbekken
Slemdalsbekken Nordmarka Smestad/Hoff Oppkomme Hoffselva Heggelibekken
Styggedalsbekken Nordmarka Holmen Øvresetertjern Holmenbekken
Sørkedalselva Sørkedalen Bogstad Heggelielva og Langlielva Bogstadvannet Grøttumsbekken Populær padleelv.
Torshovbekken Rodeløkkbekken Tonsenhagen Akerselva ved Nybrua Oppkomme Akerselva Lagt i rør mellom 1885 og 1905.
Tøyenbekken Grønlandsbekken, Lortbekken Nordøst for Dælenenga Bjørvika Oppkomme Oslofjorden/Akerselva Lagt i rør på 1800-tallet. Rant opprinnelig ut i fjorden, men ledes nå inn i Akerselva.
Østensjøbekken Oppsal Ved Bryn stasjon Østensjøvannet Alna 1,5 km Avlastningsflomtunnel ved siden av fra 1960-tallet. Østensjøbekken.jpg

Kilder

Oslo
Bydeler · Strøk · Gårder · Husmannsplasser · Teglverk
Oslo
Bruer · Byløkker · Elver og bekker · Gater og veier
Hagebyer · Innsjøer og vann · Parker · Torg og plasser
Uoffisielle stedsnavn