Bibliografi:Agder fylke

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Agder · Aust-Agder · Setesdal · Vest-Agder
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Farsund · Flekkefjord · Froland · Gjerstad · Grimstad · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Iveland · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lindesnes · Lyngdal · Risør
Sirdal · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Vennesla · Åmli · Åseral
Tidsskrifter i Aust-Agder · Tidsskrifter i Vest-Agder

Agder

 • Agder-bibliografien. Utg. Agder historielag. 1983-1997.
  • Bind 1: Andreassen, Berit: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Vest-Agder : med en avdeling AGDER for fellesstoff om de to Agder-fylkene : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver : inntil 1979. 1983. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2: Kaastrup, Sølvi: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Aust-Agder : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver : inntil 1980. 1986. 338 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 3: Kaastrup, Sølvi og Per: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Aust- og Vest-Agder : med en avdeling AGDER for fellesstoff om de to fylkene : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver 1979 (1980)-1990. 1997. 325 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Agder i manns minne : daglegliv ved hundreårsskiftet : frå Nasjonalforeningens landskonkurranse for eldre. Del av serien I manns minne. Utg. Samlaget. 1974. 222 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Agderseminaret. Div. utgivere.
  • 2007: Anne Tone Aanby (red.): Egdene og de ti bud : mentalitetshistorisk tilnærming til moral og rettsfølelse ca. 1600-2000. Utg. Forskernettverk Agder. 2008. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 2008: Bjørg Seland (red.): Regionen - historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Utg. Høyskoleforlaget. 2009. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 2009: Berit Eide Johnsen (red.): Sørlandsk kultur : mangfoldet og motsetningene. Utg. Høyskoleforlaget. 2010. 230 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 2010: Berit Eide Johnsen, Kathrin Pabst (red.): Formidling : bruk og misbruk av historie. Utg. Høyskoleforlaget. 2011. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 2011:
  • 2012:
  • 2013: Bjørg Seland (red.): Gud og mammon : religion og næringsliv. Utg. Cappelen Damm akademisk. Oslo. 2014. 196 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 2014: Bjørg Seland (red.): Selvstendighet og nasjonsbygging 1814-2014. Utg. Cappelen Damm akademisk. 2015. 249 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • ...at maatte erholde en liden Hjelp : fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920. Red. Kathrin Pabst og Tonje Tjøtta. Utg. vest-Agder-museet. 2016. 180 s. ISBN 978-82-91178-79-0.
 • Bakka, Tryggve: Stadnamn, vegar og verksemd i Dyraheia : om stadnamn i heiområdet mellom Setesdal/Vest-Telemark og Nordaust-Ryfylke. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1997. 89 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergh, John G.: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark - ny fylkesinndeling?. Utg. ECON Senter for økonomisk analyse. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Boka om Heiene : Vest-Telemark, Setesdal, Ryfylke : kultur og tradisjoner. Red. Jan-Erik Hallandvik ofl. Utg. Grøndahl. 1982. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bolling, Reidar: Kyrkjeliv i Christianssands stift i attande hundreåret. Utg. Land og kirke. Oslo. 1947. 434 s.
  • Melding: Tønnessen, Joh. N. i Heimen, b. VII, s. 527–528.
 • Dannevig, Hartvig: Skipsforlis på Sørlandskysten. Utg. Cappelen. 1969. 224 s.
  • Melding: Try, Hans i Heimen, b. XV, s. 325–327.
 • Fosstveit, Trygve og Knut Gjerden: Folk og fjell : daglegliv på fjellviddene i Hardanger, Telemark og Setesdal. Utg. Samlaget. 1989. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grågås : Stavanger stifts og domkapitels jordebok ca. 1620. Utg. Agder historielag i samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand. 1986. 295 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hannaas, Torleiv (red.): Ældre norske Sprogminder. Utg. Kommissionen. 1911-1915.
  • Band 1: Maallære og ordtøke fraa Vest-Agder : fraa fyrste helvti av 1600-talet (handskr. no. 464, 8° i Thottske samling). 1911. 75 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Band 2: Ordsamling fraa Robyggjelaget fraa slutten av 1600-talet : (Handskr. nr. 1506, 4to i Thottske samling). 1911. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Band 3: Christen Jensøns Den Norske Dictionarium eller Glosebog. 1915. 99 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hageland, Torfinn Normann og Rolf Aarre: Murar og hellerar i heiane : drifteheiane i Rogaland og på Agder. Utg. Vest-Agder fylkeskommune, Fylkeskonservatoren i Vest-Agder. 1998. 231 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helland-Hansen, Kjeld: «Litt om historiearbeid på Agder». I: Heimen, b. XIII, s. 51–68.
 • Hodne, Bjarne: Personalhistoriske sagn : en studie i kildeverdi. Utg. Universitetsforlaget. 1973. 257 s. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Agder: Bygland, Evje og Hornnes, Lindesnes, Lyngdal. Innlandet: Rendalen, Tynset, Åmot. Telemark: Kviteseid, Nissedal, Nome, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje. Vestland: Aurland, Luster, Voss. Troms: Nordreisa.
 • Hundstad, Dag: Sørlandske uthavnssamfunn. Fra maritime monokulturer til fritidssamfunn. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen, 2004.
 • Jensen, Egil Remi (red.): De satte det på trykk : sørlandske pressefolk i liv og trengsel gjennom 100 år. Utg. IJ-forl.. 2003. 399 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øystein: Tidlig metallkultur i Agder. Utg. UiO. Oldsaksamlingen. 1986. 200 s. ISBN 82-7181-053-7 (Universitetets oldsaksamlings skrifter. Ny rekke ; nr 8). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Berit Eide: Han sad i prisonen - : sjøfolk i engelsk fangenskap 1807-1814. Utg. Universitetsforlaget. 1993. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Berit Eide: Rederistrategi i endringstid : sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål : 1875-1925. Utg. Høyskoleforlaget. Kristiansand. 2001. 568 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Berit Eide og Gustav Sætra: Sørlandsk skipsfart : 1600-1920. Utg. Portal. 2016. ISBN 978-82-8314-102-3.
 • Kontakten mellom Agder og Holland på 1600- og 1700-tallet : seminarrapport, Flekkefjord museum 30. juni-1. juli 2000. Utg. Museet. 2001. 139 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kråkedal, Karl ofl.: Husdyrkontrollen 100 år : jubileumsbok. Utg. Tine meierier sør. 1998. 58 s. Merknad: Husdyrkontrollen i Agder og Telemark.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvale, Svein Egil: Tveit-namna i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Bergen 1993.
 • Lavold, Oddvar: Til bondens beste gjennom hundre år : felleskjøp på Sør-Vestlandet 1899-1999. Utg. Felleskjøpet Rogaland Agder. 1999. 341 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løyland, Jon: Soger og segner, viser og vers : folkeminne frå Agder. Red. av Leonhard B. Jansen. Utg. Agder historielag. 2008. 190 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nielsen, May-Brith Ohman: Mennesker, makt og mikrober : epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet 1830-1880. Utg. Fagbokforlaget. 2008. 433 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Odelsmanntallet 1624 for Nedenes, Råbyggelag og Mandal len og Lister lens jordebok ca. 1617. Utg. Historielaget. 1979. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Samuelsen, Finn: Mjølk og organisasjon i sør : en historikk om meierier og mjølkesentraler i Agder og Telemark. Utg. [Meieriet sør]. 1994. 547 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skar, Sigrun: Agderbunader : 1770–1800 : 1800–1850. Mandal. 1959. 142 s.
  • Melding: Noss, Aagot i Heimen, b. XII, 420–421.
 • Slettan, Bjørn: "O, at jeg kunde min Jesum prise-" : folkelig religiøsitet og vekkelsesliv på Agder på 1800-tallet. Utg. Rådet for humanistisk forskning, NAVF : Universitetsforlaget. 1992. 251 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steinnes, Asgaut: Styrings- og rettsskipnad i Sørvest-Noreg i mellomalderen : historisk-topografisk oversyn. Utg. Samlaget. 1974. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Støylen, Kaare: Vår kirke i sør : Christianssand Stift, Agder bispedømme, 1684-1984. Utg. Agder bispedømmeråd. 1984. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sætra, Gustav og Berit Eide Johnsen: Kristian Lofthus og hans tid : artikler fra historisk sommerseminar arrangert av Høgskolen i Agder i samarbeid med Lillesand kommune. Utg. Høgskolen i Agder, Avdeling for humanistiske fag. 1998. 104 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sødal, Terje: Til skræk og exempel : trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. Utg. Portal. 2008. 197 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tveite, Stein: «Bonde og borgar på Agder». I: Heimen, b. IX, s. 264–276.

Aust-Agder

 • Andresen, Bjørn J.: Kystsoneprosjektet i Aust-Agder. Mål og resultat. Hovudoppgåve i planfag, Norges landbrukshøgskole 2000.
 • Aust-Agder Arbeiderparti i 100 år 1907-2007, 2007
 • Berg, Halvdan Torje: Arbeidsledigheten i Aust-Agder. Hovudoppgåve i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo 1991.
 • Bloch-Nakkerud, Tom: Kullgropen i jernvinna øverst i Setesdal. Utg. UiO. Oldsaksamlingen. 1987. 166 s. ISBN 82-7181-058-8. (Varia, ISSN 0333-1296 ; 15). Digital versjonNettbiblioteket
 • Egdalen, Sidsel Winther: Lydverket i Aust-Agderdiplom 1348-1457. Hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Bergen 1994.
 • Eliassen, Stein: Lokalpolitikere og konfliktbehandling. En studie av fylkesplanleggingsprosessen i Aust-Agder. Hovudoppgåve i statsvitenskap, Oslo 1977.
 • En hundreåring ser tilbake : Lars Ingvald Johnsens livshistorie fra et kystsamfunn i Aust-Agder. Red. Ingrid Ytterdal. Utg. Norsk Folkeminnelag. 1991. 147 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fossnes, Torild: Silkebrokade, lin og lue : drakt og draktplagg fra Aust-Agder på 17- og 1800-tallet. Utg. Aust-Agder kulturvernråd i samarbeid med Aust-Agder-museet. 2000. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frøstrup, Johan Christian, Nils Petter Vigerstøl: Veiderliv. 1 : Glimt fra Aust-Agders jakt- og fiskehistorie. Utg. Tvedestrand boktrykkeri. 1992. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grasmo, Walborg Dahl: Den militære motstand i D 18 1940-1945. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1972.
 • Havstad, Kristin J.: Lokalhistorisk - topografisk bibliografi for Aust-Agder 1981-83. Hovudoppgåve ved Statens bibliotekhøgskole 1987.
 • Lahn, Leif: Forskere i aksjon. En refleksjon over et utviklingsprosjekt i Aust-Agder. Hovudoppgåve i sosialpedagogikk, Universitetet i Oslo 1986.
 • Moland, Carolina M.: Født til å eie. En kulturvitenskapelig analyse av odelsjenter fra Aust-Agder og Telemark. Hovudoppgåve i kulturvitenskap, Universitetet i Bergen 2005.
 • Mykland, Knut: «Et historisk problem i ei bygd i Råbygdelaget». I: Heimen, b. XIII, s. 86–96.
 • Nidarå tømmersalslag 1930-1980 : Østre Nedenes skogeierforening 1930-1946 og om skogeiersamarbeid før 1930. Utg. Nidarå tømmersalslag. 1980. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Sigrid E.: Glemte mestere : kirkekunst og inventar i gamle Nedenes prosti. Utg. [S. E. Nilsen]. 1992. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norland, Sigurd: Finnes det regioner i Aust-Agder som går mot avfolking? En analyse på kommunenivå fra 1950 til 1990. Hovudoppgåve i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1994.
 • Nyberget, O.M. og L. Aakre: Virkninger av statstilskudd til skogplanting. En undersøkelse i Aust-Agder, Hedmark, Oppland og Telemark. Hovudoppgåve, 1991.
 • Skalleberg, Tore: Vegårsvassdraget i Aust-Agder. Verneverdig i naturgeografisk sammenheng? Hovudoppgåve i naturgeografi, Universitetet i Oslo 1985.
 • Skjekkeland, Martin: Tysk-danske lånord i nynorsk og i bygdemåla : om ein frisk debatt - og om ei gransking av ordtilfanget i to bygdemål. Utg. Høgskolen i Agder, Avdeling for humanistiske fag. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sætra, Gustav Grunde: Embetsmann, bonde, borger. Konflikten mellom trelasthandlerne i Arendal og bøndene i opplandet. Hovudoppgåve i historie, Bergen 1980.
 • Sødal, Terje, Rune Holbek, Ole Gausdal (red.): Vestre råbyggelag : tingbok nr 1 : 1683. Utg. Agder historielag. 1999. 170 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ugland, Trygve: Norsk distriktspolitikk i 1990-årene. Hovedmålsetting og faktisk innsats. En analyse av Aust-Agder og Finnmark i et distriktspolitisk perspektiv. Hovudoppgåve i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1995.
 • Vevstad, Jens: Aust-Agder fylke gjennom 100 år. 1837-1937. Utg. av Aust-Agder fylkesting ved ei nemnd. 1943. 636 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Reinton, Lars i Heimen, b. VI, s. 320–322.
 • Vevstad, Jens: Aust-Agder Landbruksselskap gjenom 100 år : 1831 - 20. juni - 1931. Utg. John S. Olsens Trykkeri. 1931. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østerud, Brit: Lokalhistorisk bibliografi for Aust-Agder. Tidsskriftartikler 1966-77. Oslo (?) 1983. Fag: SBH.
 • Østerås, Svein Atle: Hovedtrekk ved det sivile motstandsarbeid i Aust-Agder under siste krig, med et utenrikspolitisk forord, og et idepolitisk etterord. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1975.
 • Årbok. Utg. Aust-Agder-Museet. 1955-57
 • Årbok. Utg. Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet. 1958-

Vest-Agder

 • Ager-Hanssen, Ada: Manges forfedre i Vest-Agder. Kristiansand. 1946. 79 s.
  • Melding: Helland-Hansen, Kjeld i Heimen, b. VIII, s. 246.
 • Andreassen, Berit mfl.: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Vest-Agder. Utg. Agder historielag, 1983. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dommerud, Ole: Fra watt til megawatt : lys og kraft i Vest-Agder gjennom 50 år. Utg. [O. Dommerud]. 1970. 219 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ersland, Bjørn Arild: Fyrene rundt Norges sydspiss : kulturhistorisk veiviser til fyrene i Rogaland og Vest-Agder. Utg. Høyskoleforl.. 1999. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flor, Pierre Pomeau (Pierre Poumeau): Oekonomisk Reise til Lister og Jedderen. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag, 1995. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Furholt, Ragnhild: Folkesong i Vest-Agder. Utg. Portal. 2016. 216 s. ISBN 978-82-8314-058-3.
 • Hilsen fra Mandalsregionen : gamle prospektkort fra Mandal, Marnadal, Lindesnes, Audnedal og Åseral, 2005
 • Ingebretsen, Olaf: Mellom Lunde og Sira : festskrift for Jernbanepersonalets interessekontor Kristiansand, 75 års jubileum : 1925-2000. Utg. [Kontoret]. 2000. 224 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansand bytingsprotokoll nr. 1 : 1670. Utg. Agder historielag, 1991. 137 s. ISBN 82-90575-09-2
 • Kristiansands folkemuseum / Vest Agder fylkesmuseum : 1903 - 75 år - 1978. Utg. Museet. Kristiansand. 1978. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mandal tingbok nr. 1 og 2 : 1677 og 1684. Utg. Agder historielag. 1992. 133 s. ISBN 82-90575-12-2
 • Mikkelsen, Egil: Kulturminner i Lyngdalsvassdraget, Vest-Agder. Utg. UiO. Oldsaksamlingen. 1980. 76 s. ISBN 82-7181-017-0 (Varia, ISSN 0333-1296 ; 3)
 • Norske bygder II: Vest-Agder I–II. Ved Hans Aall ofl. Utg. John Grieg. 1925-1927.
  • Bind I. 1925. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Gisle Midttun: «Natur og folkelynde», s. 9–12.
   • Halfdan Bryn: «Antropologi», s. 13–19.
   • Torleiv Hannaas: «Vestegde-målet», s. 20–32.
   • Helge Gjessing: «Vest-Agder i forhistorisk tid», s. 33–75.
   • Gustav Indrebø: «Økonomisk og administrativ historie», s. 76–115.
   • A.B. Asserson: «Kirkelig liv», s. 116–118.
   • Knut Liestøl: «Folkedikting», s. 119–148.
   • O.M. Sandvik: «Musikk», s. 149–162.
   • Magnus Olsen: «Vest-Agders runeinnskrifter», s. 163–180.
  • Bind II. 1927. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Gisle Midttun: «Gamle vegar», s. 9–23.
   • Gisle Midttun: «Gardar, hus og husbunad», s. 24–58.
   • Gisle Midttun: «Bunaden», s. 59–68.
   • Gisle Midttun: «Liv og levemåte», s. 69–88.
   • Gisle Midttun: «Kunstarbeid og handverk», s. 89–92.
 • Raustøl, Bård (red.): "Der blev besluttet-" : jubileumsbok IKAVA 2010. Utg. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder. 2010. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rinde, Harald: Fylkeskraft og folkestyre : linjer i Vest-Agder energiverks historie. Utg. Fædrelandsvennen. 1995. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rinde, Harald: Fra fylkeskraft og folkestyre til regionalt energikonsern : Vest-Agder energiverk - siste kapittel. Utg. Vest-Agder energiverk. Kristiansand. 2000. 29 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schmidt, Ragne: «Vest-Agders kulturhistoriske museer». I: Heimen, b. XIII, s. 69–78.
 • Sjøgren, Gunnar: Samlingspartiet og stortingsvalget i Lister og Mandals amt 1906. Hovudoppgåve i historie, Bergen 1982.
 • Slettan, Dagfinn: Søren Jaabæk og bondevennbevegelsen i Lister og Mandals amt. Utg. Universitetsforlaget, 1974. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storaker, Joh. Th., Ole Fuglestvedt, J.M. Osmundsen: Folkesagn samlede i Lister og Mandals amt. Utg. I kommission hos K. Hansen, 1881. 145 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strømsvåg, Birger: Tunge tak : en beretning om sykehusstriden i Vest-Agder. Utg. [Vest-Agder fylkeskommune, Kulturavdelingen]. 1995. 190 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vår barndoms have. Årbok. Utg. Vest-Agder-museet. 1987-2007, ISSN 0802-4030. Forts. av: Vest-Agder fylkesmuseum [årbok]. Fra 2009 tittel Årbok Vest-Agder-museet, ISSN 1891-6430.
  • 2002: Gimle gård. Lyststed og helårsbolig. Red. Jan Henrik Munksgaard. 181 s. ISBN 82-91178-10-0.
  • 2003: Impulser. Red. Jan Henrik Munksgaard. 156 s. ISBN 82-91178-11-9.
  • 2006: Tekniske og industrielle kulturminner i Vest-Agder. 111 s. ISBN 82-91178-15-1.
  • 2008: Wergelandfamilien og Kristiansand. Red. Jan Henrik Munksgaard. 179 s. ISBN 978-82-91178-17-2
  • 2009: Kvinner. Historier om Agderkvinner. Red. Jan Henrik Munksgaard. 107 s. ISBN 978-82-91178-19-6.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (1026 AUST-AGDER)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlinger. Nedenes amt/Aust-Agder fylke. 1838- - .
 • Skattemanntal - krigsskatt 1720 (1120 VEST-AGDER)
Krigsskatt 1720. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 29 [i.e. 28], nr 4 (1942). S. 52-54. Red. Ragnar Dybvik. Merknad: For Lister fogderi.

Aviser

Eksterne ressurser