Bibliografi:Nes kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bauer, Ton Jøran: Fra Haga til Auli. Utg. Gamle Hvam museum. 2016. 411 s. ISBN 978-82-90967-15-9.
 • Christie, Sigrid og Håkon Christie: Nes kirkeruiner : Gamle Nes. Utg. Raumnes historielag. 1966. 14 s.
 • Eier, Ole Erik og Frits Wahlstrøm: Før i væla : nesbuenes egne bilder fra årene 1890-1975. 2013. 182 s. ISBN 978-82-303-3431-8.
 • Halse, Finn: Det hendte i Nes : gamle nesbuer forteller. Årnes 1950. 166 s. (Særtrykk av artikler i avisa Raumnes).
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, avd. oslo og Akershus. 1991. 48 s.
 • Hertzberg, Ludvig H.: Nydyrkingen i tre østlandsbygder 1918-1939. 1944. 88 s.(Ad novas ; 2). Merknad: Forkortet og delvis omarbeidet utgave av hovedoppgave i geografi, Universitetet i Oslo. Gjelder Nes på Romerike, Øystre Slidre og Trysil. Bibliografi s.87-88.
 • Nes på Romerike : bidrag til dets historie. Ved Sigurd H. Unneberg. I: Heimen, 6. bind. S. 282–299.
 • Raumnes Historielags sølvutstilling : Lillerommen 11. og 12. mars 1961. Utg. Raumnes historielag. [u.å.]. 23 s.
 • Unneberg, Sigurd H.: «Nes på Romerike. Bidrag til dets historie». I: Heimen, b. VI, s. 282–299.
 • Wahlstrøm, Frits og Kjell Aasum: Det var en gang ... ; Nes på Romerike. 1977. 84 s.
 • Wahlstrøm, Frits: Hilsen fra Nes på Romerike. 150 postkort med historiske tekster. Utg. Alma forl. 2009. 185 s. ISBN 978-82-997662-1-0.
 • Wahlstrøm, Frits: Idrettsglede for alle. Årnes-idretten gjennom 25 år : 1981-2006. Raumnes & Årnes idrettslag 125 år : 1881-2006. Utg. Raumnes og Årnes idrettslag. 135 s.
 • Wahlstrøm, Frits: Mennesker og kulturminner i Nes på Romerike. Utg. Alma forlag. 2012-
  • Bind 1. 2012. 210 s. ISBN 978-82-997662-4-1.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Alu, Gunnar: Forhold som påvirker medlemsaktiviteten i en samvirkeorganisasjon : en undersøkelse blant medlemmer av Fellesslakteriet i kommunene Sørum, Ullensaker og Nes. Hovedoppgave i Landbruksøkonomi - Norges landbrukshøgskole, Institutt for landbruksøkonomi, 1979
 • Furuseth, Olav: Studier til det kommunale selvstyre på Romerike der, første menneskealder etter 183'. Oslo 1934 Fag: Historie
 • Hals, Jon: Forandringer i jordeiendomsforholdene på Nes ca. 1300-1650. Oslo 1970 Fag: Historie
 • Horgen, Jan Erik: Bolighus - Nes, Romerike - 1860-1910. Ei undersøking av husbruk. Oslo 1975 Fag: Etnologi
 • Lunden, Olav: Hovedlinjer og hovedstrukturer i en østlandsk innlandsbygd. Nes på Romerike ca. 1320 - ca. år 1800. Oslo 1977 Fag: Historie
 • Lønningdal, Torill: Tjenestejentelønninger i jordbruket. En studie av tjenestejentelønninger på 17 større gårder i Østlandsområdet 1850-1910. NHH 1984 Fag: Økonomisk historie
 • Marthinsen, Jørgen Helge: Matrikkelgårdsgrenser i Nes på Romerike. Oslo 1971 Fag: Geografi
 • Olsen, Tormod Kjærland og Øvren, Eva: Konsesjonspliktige og konsesjonsfrie erverv av landbrukseiendommer. En undersøkelse fra kommunene Aurskog-Høland, Nes, Sørum og Ås i tidsrommet 1976-79. NLH 1981 Fag: Landbruksøkonomi
 • Sirevåg, Eva: Husmannsvesenet i Nes på Romerike ca. år 1800. Kontraktsforhold, funksjoner og vilkår. Oslo 1973 Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - sameige (241 NES)
Gammelt dokument fra Nes Romerike. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. Nr 13 (1984). S. 37-38. Red. Ole H. Vethal. Merknad: Frå 1768
 • Folketeljing 1801 (242 NES)
Manntallet for Nes fra 1801. Avskrevet og bearbeidet efter manntallslister opbevart i Riksarkivet. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.1 (1936-44). S. 20-39, 59-64, 88-108. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Husmannskontrakt (243 NES)
Husmannskontrakter. I: Årbok. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. 1988. S. 54-56. Red. Ove Nyhus. Merknad: Hesteløkka under Kjensmo 1852.
 • Matrikkelførearbeid 1863 (244 NES)
Beskrivelse med Forslag til ny Matrikuldskyld i Næs Herred paa Romerige. 1866. 49 s.
 • Skolefundas (245 NES)
Skolevesenets innredning i Nes prestegjeld 1742. Avskrift av skolestyreprotokollen fra 1742 ved skolestyreformann prost W. Neumann. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.7 (1970). S. 139-146. Merknad: Modernisert ortografi.

Aviser

Eksterne ressurser