Bibliografi:Orkland kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Orkdal kommune»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur for hele kommunen

 • Akselsen, Fredrik Horn, Christian Falch: Landssvik og sabotasje : kampen om Thamshavnbanen. Utg. Gammaglimt. 2010. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Henriksen, Merete Moe: Nøkkelen til Trøndelag. Bosetning, kommunikasjon og kontroll: Agdenes og Snillfjord 500 f. Kr. til 1000 e. Kr. Hovedoppgave i arkeologi, NTNU 1997.
 • Sommerfelt, Axel: Reisehaandbok over Orkedalen, Opdal, Troldheimen. Utg. [Trondhjems turistforening]. 1911. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tokle, Bjørn: Communication gjennom 100 år : Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications aktieselskab 1898-1998. Utg. [Selskapet]. 1998. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur for Agdenes

Lensvik i Agdenes, 1961.
Foto: J. Kruse/Widerøe.
Selnes i Agdenes, 1965.
Foto: K. Haugen/Widerøe.
 • Aune, Anders: Ingdalsboka. Om folk og forhold gjennom de siste århundrer. Utg. Ingdalen bygdeboknemnd. 1993. 398 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Ann Jorid: Stedsnavn fra Ytre Agdenes. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Bergen 1982.
 • Brækstad, Odd Asbjørn: Bidrag til belysning av seinmellomalderens agrarkrise i Ørland og Agdenes. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1975.
 • Folketellingen 3.12.1900 for 1622 Agdenes. Utg. Teleslekt. 1995. 82 s. ISBN 82-7793-169-7.
 • Meland, Pål og Anders Aune: Nye Ingdalsboka : om folk og forhold gjennom de siste århundrer. [2006]. 480 s. ISBN 978-82-997500-0-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sebelien, John: Det gamle furutømmer i Kong Øisteins havneanlegg ved Agdenes. Utg. i kommisjon hos Jacob Dybwad. 1929. 14 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Singstad, Johan: Lensvikboka : spredte trekk fra bygda og folkets liv og virke til 1940. Utg. Laget. 1949. 504 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ørland kommune gjennem hundrede år 1837-1937 : Agdenes kommune 1896-1937 ; i anledning kommunelovens hundreårsjubileum. 1937. 121 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur for Meldal

Løkken verk i 1907.
Løkken verk, fotografi fra Det norske næringsliv.
Meldal sykehjem, fotografi fra Det norske næringsliv.
Syrstad Oppigard i 1938.
Foto: Halvor Vreim.
Garden Skjervøyen.
Foto: Halvor Vreim.
Garden Garberg.
Foto: Halvor Vreim.
 • Bjørkøy, Marit: Gamle toner fra Meldal. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 1998.
 • Bottenvann, Terje: Flytting i Meldal. En studie av flytteprosessen i Meldal kommune i tre differensierte næringsområder for perioden 1960-71. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1976.
 • Diesen, Rolf: Musikklivet i ei bygd. Hovedoppgave i musikk, Trondheim 1973.
 • Eikeland, Sveinung: Sosial nedskjering. Dagens relasjonsmønster mellom bedrift og arbeidarar ved ei gruve. Eit case-studium. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1984.
 • Foss, Ola: Martin Foss : en hemsmidd kulturpersonlighet : utdrag av hans livshistorie, artikler, fortellinger og dikt etter Martin Foss. Utg. Snøfugl forl.. 2003. 260 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hasle, Eivind: "Ein samlingsstad og eit feste" : godtemplarrørsla på Løkken gjennom 90 år : Losje "Bjergmanden" og Barnelosje "Malm", Losje "Svorka" og Barnelosje "Baunen", losjelokalet "Furulund". Utg. E. Hasle. 1995. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hasle, Eivind: Ein samlingsstad og eit feste" : godtemplarrørsla på Løkken gjennom 90 år : Losje "Bjergmanden" og Barnelosje "Malm", Losje "Svorka" og Barnelosje "Baunen", losjelokalet "Furulund". Utg. E. Hasle. 1995. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Ane: Hagen ved Meldal prestegård: fortid - nåtid - framtid. Potetprestens ettermæle. Hovedoppgave i hagebruk, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Hilstad, Martin: Segn og syn : dikt og småstykker frå Resdalen og Vålås-gard i Meldal. Utg. Rune. 1968. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristensen, Johnny: Fanebæreren -og andre historier fra gruvebyen Løkken Verk. Utg. Orklaposten forl.. Orkanger. 2010. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristensen, Johnny: Slettis å æ- og andre historier fra et gruvesamfunn. Utg. Orklaposten forl.. Orkanger. 2008. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løkken Verk 1654-1954 : en liten oversikt over feiringen av 300-års jubileet 10.-11. juli 1954. Utg. Orkla grube-aktiebolag. 1954. 34 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løkken Verk 1654-1954 : små foto-minner fra et stort 300-års jubileum 10.-11- juli 1954. Utg. Orkla grube-aktiebolag. 1954. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mjøen, Marit: 100 år av bergmannens saga : Løkken grubearbeiderforening 1907-2007. Utg. Orklaposten forl.. 2007. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mogset, Ingrid: Lokalbibliografi for Meldal kommune 1975-1994. Hovedoppgave ved HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1995.
 • Petersen, Th.: Meldalsfundene : en gravplads under flat mark fra ældre jernalder paa Vahaugen i Meldalen. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1923. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røttum, Hallgeir: En sammenligning av arbeidermiljøene rundt Røros og Løkken verk ca. 1910-1925, med henblikk på miljøenes radikalisme og valg av arbeiderparti høsten 1923. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1987.
 • Schøning, Gerhard: Gerh. Schønings Beretning om det Meldalske, eller Løkkens Kobberverks Opfindelse og Fremgang i de første Tider : fra dets Opfindelse til Begyndelsen af Aaret 1659. Svorkmo. 1903. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Syrstad, Johan, Ola Uvøyen (red.): Meldal sparebank 1894-1994 : hundre år i takt med tiden. Utg. [Banken]. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tokle, Bjørn: Små glimt fra Løkken verks 350 årige historie. Utg. Chr. Salvesen & Chr Thams's Communications aktieselskab. 2005. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Uvøyen, Ola: "Vart og stilt frå gammelti'n" : et utvalg av prologer og andre skrifter. Utg. Meldal historielag. 1991. 237 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Villa, Mariann: Næringsutvikling og bygdekultur : fire midt-norske kommunar i eit 40-års perspektiv. Utg. Senter for bygdeforskning. 1993. (Meldal, Midsund, Stordal og Åfjord) Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øie, Merete: Omstillingsprosessen i et lokalsamfunn - en studie av Løkken Verk etter gruvenedleggelsen. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Årsskrift. Utg. Meldal historielag 1959-2003. ISSN: 0801-4213
Nr. 42. Red. Johan Syrstad 2001. 80 s.
Nr. 43. Red. Johan Syrstad 2002. 80 s.

Lokalhistorisk litteratur for Orkdal

Garden Aune i Orkland, fotografi fra Det norske næringsliv.
Orkdal handelsgartneri, fotografi fra Det norske næringsliv.
W.A. Thams' dampsagbruk på Orkdalsøra, oppført 1867. Illustrasjon fra boka Det gamle og det nye Trondhjem, utgitt 1906.
Foto: Ukjent.
Arbeidere på Strandheim bruk i 1893. Illustrasjon fra boka Det gamle og det nye Trondhjem, utgitt 1906.
Foto: Ukjent.
Fliskaia på Strandheim bruk. Illustrasjon fra boka Det gamle og det nye Trondhjem, utgitt 1906.
Foto: Ukjent.
 • Berg, Kolbjørn: «Orkladal Ungdomslag 75 år: Eit streiftog gjennom lagssoga» i Årbok for Trøndelag 9. årg. 1975 (red) Ola Stemshaug, Trønderlaget, Trondheim 1975
 • Bonsaksen, Gunnar, Arild Krovold, Inge Skauvik: Kirker og kirkeliv : Orkdal, Orkland, Orkanger og Geitastrand. Utg. Utvandringsfestivalen 2000. 2000. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eftedal, Audun (red.): 75 år på Follo : Orkdal landsgymnas, Orkdal off. landsgymnas, Orkdal gymnas, Orkdal vidaregåande skole : 1923-98. Utg. [Skolen]. 1998. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Forfang, Ingvald: Okkupasjonstida 1940-1945 i Orkanger-Orkdal-Orkland i Sør-Trøndelag. Utg. Torshus høgskulelag. 1955. 123 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Garberg, Stål Ulvin (red.): Orkdal sanitetsforenings sjukehus 100 år : 19. desember 1909-19. desember 2009. Utg. Orkdal sanitetsforening. Orkanger. 2009. 186 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Garberg, Stål Ulvin, Steinar Kvernrød (red.): Orkdal bondelag 150 år : 1860-2010. Utg. Orkdal bondelag. 2010. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gardtales i Orkdal. Red. Knut Liøkelsøy ofl. Utg. Øvre Orkdal historielag.
Bind 1. 1978. 478 s.
Bind 2. 1979. 608 s.
 • Geitastrand kirke 150 år. Red. Jon Haugnes. Utg. Geitastrand menighetsråd. 2008. 176 s. ISBN 978-82-303-1148-6.
 • Gjølmesli, Berit: Englebarn og trollonga : orkdalshistorier fra de glade 60-åra. Utg. Orklaposten forl.. 2007. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Groth, Bente: - Bare prakk? En studie av "Et åpnere samfunn" i Orkdal. Hovedoppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1987.
 • Hage, Hjørdis: Krigen kjem til Garli : dagboka til Hjørdis Hage frå april og mai 1940. Utg. Didakta. 2015. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugan, Einar: «Gründerfirmaet Thams & Co. Aktiv i skogbruk og skogindustri i Midt-Norge og Jämtland» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Langnes, Elsa Reiersen: Orkdalsøren. Fra fiskerbygd til industristed. Utviklingen av et strandsted i det 19. århundre, sosialt, økonomisk og fysisk. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1983.
 • Leland, Einar: Det kommunale sjølvstyre i Orkdal frå slutten av einvaldstida til omlag 1860. Hovedoppgave i historie, Oslo 1947.
 • Orkdalshistoria. 4 bind. Utg. Orkdal kommune. 2010-2013. ISBN 978-82-998381-0-8.
 • Reiersen, Elsa: Sykehuset, sanitetsforeningen, lokalsamfunnet : Orkdal sanitetsforenings sjukehus 1909-1984. Utg. [Orkdal sanitetsforening]. Orkanger. 1985. 265 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rød, Per O.: Geitastrandboka. Gards- og ættehistoria. Utg. Orkdal kommune. 1979. 480 s.
 • Skrondal, Anders: Orkdalsboka. Utg. Orkanger, Orkdal og Orkland kommunar. 1958-68
Bind 1. 1958. 276 s. Digital versjonNettbiblioteket.
Melding: Øverås, Asbjørn i Heimen, b. XI, s. 550–554.
Bind 2. 1961. 383 s. Digital versjonNettbiblioteket.
Melding: Øverås, Asbjørn i Heimen, b. XII, s. 326–330.
Bind 3. Gardssoga 1. 1966. 375 s. Digital versjonNettbiblioteket.
Bind 4. Gardssoga 2. 1968. 405 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæther, Finn Willy: Konfirmasjon Orkanger : 1945-2013. Utg. Orkanger menighetsråd og Orkanger historie. 2013. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årbok. Utg. Øvre Orkdal historielag. 1968/72-81. ISSN 0801-1397. Fortsettes av Orkdal historielag.
 • Årbok. Utg. Orkdal historielag. 1982-84. ISSN 0801-1389. Fortsettes som Årbok for Orkdal.
 • Årbok for Orkdal. Utg. Orkdal historielag. 1985-. ISSN 0804-1466

Lokalhistorisk litteratur for Snillfjord

Motiv fra Åstfjorden i tidligere Snillfjord kommune i 1953.
 • Gullesen, Brita Haffner: Hvorfor bo i Snillfjord? En kvalitativ studie av noen innflytteres bostedssvalg og bostedsopplevelser. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000.
 • Hafsmo, Leidulf: Hafr het en mann. Slekts- og gårdshistorie for Hafsmo gård i Snillfjord. Utg. L.H. 1990. 144 s. ISBN 82-992288-0-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heggvik, Jon; Lian, Ella F.; Nilsen, Jon: Snillfjord kirke 100 år. 1899-1999. Utg. Snillfjord menighetsråd 1999. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hemneboka. Ei bygdebok for Hemne prestegjeld (hereda Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje). Utg. Bygdeboknemnda for Hemne prestegjeld. 1959-
  • Bind 1, del 1. Nils Hallan: Bygdesoga fram til år 1700. 1959. 264 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Todal, Anders i Heimen, b. XII, s. 213–221.
    • Hallan, Nils: Merknader til Anders Todals melding. I: Heimen, b. XII, s. 276–285.
  • Bind 1, del 2. Henrik Sødal: Bygdesoga frå 1700 til 1830-åra. 1973. 268 s.
   • Bjørkvik, Eilert i Heimen, b. XVI, s. 540–542.
  • Bind 2. Kolbjørn Aune: Bygdesoga frå 1830-åra til 1940. 1979. 400 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 3. Kolbjørn Aune: Gardssoge for Østre Heim. Gnr. 1-27. 1995. 387 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myrenget, Ellen (red.): Skolen i Snillfjord gjennom tidene : festskrift til 250-årsjubileet for norsk skole. Utg. Snillfjord skolestyret. 1989. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vik, Marie, Ivar Ytreland: Vegen til havet : fastlandsforbindelsene til Hitra, Frøya, Fjellværøy og Hemnskjel. Utg. Snøfugl. 2002. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19211226 Fra: Michael Røhme (fetter), Orkdal, Sør-Trøndelag Til: Anna , Minneapolis, MN, USA Eier: , Publisert i: Årbok for Orkdal, nr. 21, 1994
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, lensmann,Familieforhold, tannlege, Nærmiljø, tilflytting, bebyggelse, sinnsykdom, Helg og høytid, begravelse, jul, foto

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (1980 SØR-TRØNDELAG)
Jordebok for Gauldal futedøme og Orkdal futedøme.(Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 27). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme nr 7. 1975. 201 s. Red. Halvard Bjørkvik.
 • Folketeljing 1865 (2005 HEMNE)
Folketelling 1865. Hemne og Snillfjord. Utg. Ytre Snillfjord museums og historielag. U.å. 289 s.
 • Folketeljing 1875 (2006 HEMNE)
Folketelling 1875. Hemne og Snillfjord. Utg. Ytre Snillfjord museums og historielag. U.å. 342. s.
 • Folketeljing 1900 (2007 HEMNE)
Folketelling 1900. Hemne og Snillfjord. Utg. Ytre Snillfjord museums og historielag. U.å. 309 s.
 • Diplom (2049 ORKDAL)
Eit mellomalderbrev frå Berbu. Utg. Orkdal historielag. I: Årbok for Orkdal. Nr 15 (1988). S. 29-37. Red. Einar Leland. Merknad: Salsbrev 1392. Fotografisk avtrykk frå DN og i omsetjing.
 • Eigedomsdokument - markegang (2050 ORKDAL)
På vandring i Hovsmarka. I: Årbok. Orkdal historielag. 1984. S. 17-30. Red. Johan Richter. Merknad: Mellom Gjølme, Nervik og Hov 1874.
 • Kyrkjebok (2051 ORKDAL)
Giftemål i Orkdal frå 1695-1708. I: Årbok. Øvre Orkdal historielag. 1978. S. 39-47. Red. Yngvar Kjelstrup.

Aviser