Fengsler og fangeleire under andre verdenskrig

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Krøkebærsletta fangeleir i Troms, fotografert omkring 1947.
Berg interneringsleir i 1945.
Foto: Interessegruppen Berg interneringsleir (1945).
Etterstadleiren, Lager Etterstad på Etterstad, opprettet i 1942, fraflyttet i 1945, var for den tyske forsyningsbataljonen Nachschub-Batallion tilhørende Wehrmacht, i tilknytning til hadde SS-Totenkopf-Verbände en krigsfangeleir for russiske krigsfanger, som var en underleir av Stalag 303Jørstadmoen.
Kart over landets største fangeleir Grini ved krigens slutt. Leiren var hele tiden i utvikling, i takt med det økende fangeantallet. Den opprinnelige fengselsbygningen og den mindre isolatavdelingen (i leirtiden kalt «Tubben») er murbygninger og merket med svart.
Foto: fra Griniboken, bind I, side 165

Fengsler og fangeleire under andre verdenskrig assosieres først og fremst med politiske fanger. Omkring 40 000 nordmenn ble arrestert i løpet av krigsårene, det vil si rundt 1,3% av befolkningen. Det eksakte tallet er ukjent, ettersom Sipos arkiver ble brent på slutten av krigen. De fleste av dem var, sett fra et norsk ståsted, politiske fanger. Den delen av historien som tidligere var lite omtalt annet enn lokalt der leirene lå, var krigsfangeleirene hvor det først og fremst var fanger fra Sovjetunionen og andre land i Øst-Europa. Disse var nærmest for dødsleire å regne, med ekstremt hardt arbeid, brutale regimer og lite mat - og påfølgende høye dødstall. Etter invasjonen tok okkupasjonsmakten over de norske fengslene. Disse ble fulle allerede i løpet av sommeren 1940. Det ble reist flere leire på forskjellige steder i landet, og enkelte eksisterende bygninger ble tatt i bruk som fengsler. Forholdene i fengsler og fangeleire var brutale, men allikevel langt bedre enn i konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Det er viktig å skille mellom fengselssystemet der nordmenn havnet, og krigsfange- og arbeidsleire som utenlandske fanger ble sendt til.

En del av fangene ble videresendt til tukthus eller konsentrasjonsleir i Tyskland. Fra høsten 1944 var dette ikke lenger mulig, og leirene ble overfylt. Det ble derfor tatt i bruk en rekke improviserte fengsler i forsamlingshus, skoler og andre bygninger over hele landet.

Etter frigjøringen ble flere av leirene tatt i bruk som fengsler i påvente av rettsoppgjøret, og etter hvert som dommene kom, var det mange som måtte sone i en av leirene. Senere har de blitt tatt i bruk til forskjellige formål, for eksempel ble Grini fangeleir til Ila landsfengsel, Falstad fangeleir huser nå Falstadmuseet, og Berg interneringsleir er Berg fengsel. En del av leirene var mer provisoriske, og ble mer eller mindre fullstendig fjerna etter krigen.

Fengsler og leire

I tabellen nedafor vil man raskt legge merke til at hovedtyngden av leirene lå fra Trøndelag og nordover, med Nordland som det fylket som hadde flest. Dette henger først og fremst sammen med tyskernes behov for arbeidskraft på store anlegg som Nordlandsbanen og Blodveien.

En del av leirene i denne oversikten er utstyrt med mer eller mindre improviserte navn, av typen «Asker fangeleir». Leirene hadde offisielle, tyske navn - gjerne bestående av en standardbetegnelse og et nummer - men da disse i liten grad er kjent, og kunne bli endra underveis, virker det mer hensiktsmessig å bruke mer forklarende navn. I noen tilfeller finnes det lokale navn som er mer presise enn de som er brukt her, og disse bør heller brukes, men var ikke kjent da lista ble laget.

I typebetegnelsen er «fengsel» brukt på de anstaltene hvor norske fanger ble plassert. Fengselsbegrepet var noe annet enn dagens, så dette omfatter også internerte, gisler og andre som i kortere eller lengre tid ble holdt som fanger.

Fengsel/leir Kommune Fylke I drift Type Andre opplysninger
Akershus festning Oslo Oslo 1940–1945 Fengsel Wehrmacht-fengsel. Brukt som rettersted.
Anarjokka fangeleir Karasjok Finnmark
Arkivet Kristiansand Vest-Agder Fengsel Transittfengsel for fanger fra Sørlandet. Beryktet for bruk av tortur. I bygningen til Statsarkivet i Kristiansand.
Asker fangeleir Asker Akershus 1943–1945 Tvangsarbeidere og frivillige for Organisation Todt, arbeidet på Skaugum. Innkvartert på Jansløkka skole
Aukra fangeleir Aukra Møre og Romsdal
Bardu fangeleir Bardu Troms
Bardufoss fangeleir Målselv Troms 1944–1945 500–600 russiske krigsfanger, fra 16. mars 1944–ut krigen 650 fanger fra Grini og 100 fra Falstad Underleir av Grini. Arbeidet med utvidelse av flyplassen.
Beisfjord fangeleir Narvik Nordland
Berg interneringsleir Tønsberg Vestfold 1942–1945 Åpnet høsten 1942 som transittleir for jøder under jødeaksjonen, deretter politisk fengsel Eneste norskdrevne interneringsleir. Nå Berg fengsel.
Bergli fangeleir Skedsmo Akershus Krigsfanger. Strengt bevoktet arbeidsleir med russiske fanger.
Bjerka fangeleir Bjerka Nordland
Bjørkåsen fangeleir Rana Nordland
Bjøllånes fangeleir Rana Nordland
Bjørnelva fangeleir Saltfjellet Nordland
Bodin fangeleir Bodø Nordland
Bolna fangeleir Saltfjellet Nordland
Botn fangeleir Saltdal Nordland
Bredtvet Oslo Oslo 1941–1945 Fengsel Var under utbygging som skolehjem da krigen brøt ut, tatt over av NS-myndighetene høsten 1941. Kvinnefengsel under rettsoppgjøret og senere.
Brennhei fangeleir Dunderlandsdalen Nordland
Bretting fangeleir Verran Nord-Trøndelag
Bø fangeleir Steigen Nordland
Drag fangeleir Tysfjord Nordland
Drevjamoen fangeleir Vefsn Nordland
Dunderland fangeleir Rana Nordland
Eigersund fangeleir Eigersund kommune Rogaland
Elvebakken fangeleir Alta Finnmark
Espeland fangeleir Bergen Hordaland 1943–1945 Først transittleir til Grini, deretter fengsel. Sipo og SD-leir. Landsvikfengsel til 1948, deretter fengsel for alle tyskere med langtidsdom fram til 1952.
Etterstadleiren Oslo Oslo 1942–1945 Fangeleir for sovjetiske krigsfanger Revet etter krigen for bygging av boliger
Fagerlimoen fangeleir Korgen Nordland 1942–1944 Tilintetgjørelsesleir for jugoslaviske krigsfanger fra 13/14 år og oppover. Slavearbeid på Blodveien, det som skulle bli den nye riksveg 50 over Korgfjellet (Vesterfjellet) i Nordland.
Falstad fangeleir Levanger Nord-Trøndelag 1941–1945 Fengsel. Sipo og SD-leir. Etablert i Falstad skolehjem. Rettersted. Innherad tvangsarbeidsleir for landssvikdømte 1945-1949.
Fauske fangeleir Fauske Nordland
Fornebu fangeleir Bærum Akershus Høsten 1941–1945 Først krigsfangeleir, dernest Sipo og SD-leir. Først for russiske krigsfanger, fra 29. mai 1944 underleir av Grini
Grini fangeleir Bærum Akershus 1941–1945 Fengsel. Sipo og SD-leir. Krigsfangeleir april–juni 1940, Wehrmacht juni 1940–juni 1941, sivil leir resten av krigen, største fangeleir i Norge. Rettersted.
Grokjønnenget fangeleir Rana Nordland
Guldsmedvik fangeleir Rana Nordland
Hamarøy fangeleir Hamarøy Nordland
Hammerfest fangeleir Hammerfest Finnmark
Hasselvik fangeleir Rissa Sør-Trøndelag
Hatteng fangeleir Storfjord Troms
Haugsneset fangeleir Os Hordaland
Helland fangeleir Sørfold Nordland
Hemnesberget fangeleir Hemnes Nordland
Hestbrinken fangeleir Storjord Nordland
Hillingan fangeleir Hamarøy Nordland
Hjartåsen fangeleir Dunderlandsdalen Nordland
Hovde fangeleir Sør-Trøndelag
Huseby fangeleir Nord-Trøndelag
Høybuktmoen fangeleir Sør-Varanger Finnmark
Isrenna fangeleir Tromsø Troms 1942–1945 Krigsfanger
Jernvann fangeleir Narvik Nordland
Kalvik fangeleir Sørfold Nordland
Kjeller fangeleir Skedsmo Akershus Norske tvangsarbeidere og russiske fanger.
Kobbvatn fangeleir Sørfold Nordland
Kroken fangeleir Sørfold Nordland
Krøderen fangeleir Krødsherad Buskerud
Krøkebærsletta fangeleir Tromsø Troms 1942–1945 Sipo og SD-leir. Avløste Sydspissen fangeleir, hovedsakelig transittleir. Også brukt som rettersted.
Kråkmo fangeleir Hamarøy Nordland
Langstranda fangeleir Bodø Nordland
Laukavann fangeleir Karasjok Finnmark
Leinstrand fangeleir Trondheim Sør-Trøndelag
Leiraveien fangeleir Skedsmo Akershus Russiske og polske krigsfanger.
Lillehammer fangeleir Lillehammer Oppland
Lista fangeleir Farsund Vest-Agder
Ljanskollen leir Oslo Oslo 1944–1945 Arbeidsleir, politiske fanger Underleir av Grini
Lund fangeleir Alstahaug Nordland
Lyngenfjorden fangeleir Lyngen Troms
Megården fangeleir Sørfold Nordland
Mellom Bolæren fangeleir Nøtterøy Vestfold Høsten 1943 Arbeidsleir for sovjetiske krigsfanger for utbygging av Bolærne fort, fra desember 1944 leir for dødssyke sovjetiske fanger.
Mosjøen fangeleir Vefsn Nordland
Mysen konsentrasjonsleir Eidsberg Østfold Ikke tatt i bruk Konsentrasjonsleir Under oppbygging av en utekommando fra Grini da krigen sluttet.
Mørsvikbotn fangeleir Sørfold Nordland
Møllergata 19 Oslo Oslo 1940–1945 Fengsel Sipos hovedfengsel i Oslo.
Nabbvollen fangeleir Dunderlandsdalen Nordland
Nesna fangeleir Nesna Nordland
Nevernes fangeleir Dunderlandsdalen Nordland
Oppdal fangeleir Oppdal Sør-Trøndelag
Os fangeleir Os Hordaland
Osen fangeleir Knutlia,Vefsn Nordland 1942–1943 Tilintetgjørelsesleir for jugoslaviske krigsfanger, Det var tyskerne som ga det misvisende navnet Osen, da leiren ligger i Knutlia,i den tidligere Elsfjord kommune. Leiren lå ved foten av den sørlige delen av Korgfjellet i Nordland. Jugoslavene ble brukt som slaver på den nye og kommende riksveg 50 over Korgfjellet (Blodveien)
Persaunet fangeleir Trondheim Sør-Trøndelag
Polarsirkelen Lager Saltfjellet Nordland
Pothus fangeleir Saltdal Nordland
Rjukan fangeleir Tinn Telemark
Rauer fangeleir Fredrikstad (Onsøy) Østfold 1944–1945 Krigsfanger. Hovedsakelig sovjetiske ingeniøroffiserer. På slutten av krigen ble en stor gruppe krigsfanger flyttet hit fra Nord-Fosen.
Rotelva fangeleir Saltfjellet Nordland
Rotvoll fangeleir Trondheim Sør-Trøndelag
Russerleiren i Karasjok Karasjok Finnmark Krigsfanger
Sagpollen fangeleir Hamarøy Nordland
Sandnessjøen fangeleir Alstahaug Nordland
Seidivann fangeleir Karasjok Finnmark
Serberleiren i Karasjok Karasjok Finnmark Krigsfanger
Setermoen fangeleir Bardu Troms
Skarsåsen fangeleir Brønnøy Nordland
Skatval fangeleir Stjørdal Nord-Trøndelag
Sommarset fangeleir Sørfold Nordland
Steinvikholmen fangeleir Stjørdal Nord-Trøndelag
Storsteinnes fangeleir Troms
Storvollen fangeleir Dunderlandsdalen Nordland
Svolvær fangeleir Vågan Nordland
Sydspissen fangeleir Tromsø Troms Avløst av Krøkebærsletta fangeleir. Liten, ca. 50 fanger.
Torkildseng fangeleir Sørfold Nordland
Trolla fangeleir Trondheim Sør-Trøndelag
Trondenes fangeleir Harstad Troms
Ulven fangeleir Os Hordaland 1940–1944/45 Avløst av Espeland fangeleir. Også brukt som rettersted.
Vassmo fangeleir Hamarøy Nordland
Veidal fangeleir Kvænangren Nord-Troms Krigsfanger, senere arbeidsleire underlagt Wehrmacht/OT Underleire av Grini for utekommandoen Kvænangenkommandoen
Veiskaret leir
Vollan fengsel Trondheim Sør-Trøndelag Også brukt som rettersted.
Ylvingen fangeleir Vega Nordland
Ørlandet fangeleir Ørland Nord-Trøndelag
Øverbygd fangeleir Målselv Troms
Øysand fangeleir Trondheim Sør-Trøndelag
Åkebergveien kretsfengsel Oslo Oslo Fengsel For fanger med korte dommer fra tysk politirett.
Åndalsnes fangeleir Rauma Møre og Romsdal
Ånebyleiren Nittedal Akershus 1941 Fengsel Første leir i Osloområdet, avløst av Grini.

Litteratur