Ravensbrück

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Minnetavle over norske fanger i Ravensbrück.
Foto: Mari Olsen (2014).

Ravensbrück var en konsentrasjonsleir for kvinner. Den ble åpna i mai 1939 ved landsbyen Ravensbrück nær Fürstenburg/Havel i Brandenburg, omkring ni mil nord for Berlin. Fram til våren 1945 var flere enn 130 000 kvinner fanger i leiren. Bare 40 000 av dem overlevde krigen. I tillegg ble det i 1941 åpna en avdeling for menn ved siden av hovedleiren, og omkring 20 000 menn ble sendt dit.102 eller 103 norske kvinner ble sendt til leiren.

Historie

Bygging av leiren begynte i november 1938 etter ordre fra Heinrich Himmler. Arbeidskraft ble henta fra Sachsenhausen og kvinneleiren Lichtenburg. Da den ble åpna i mai 1939 ble femti kvinner satt inn, og etter kort tid ble omkring 1000 kvinner overført fra Lichtenburg, som så ble lagt ned som kvinneleir. Antallet økte til omkring 10 000 mot slutten av 1942, og nådde høyeste antall, flere enn 45 000, i januar 1945. Den største gruppa var polakker, men omkring 40 nasjoner var representert i leiren.

Fangene var dels politiske fanger, og dels tilhørte de minoriteter som tyskerne anså som uønska. Særlig jøder og romfolk var sterkt representert. Ravensbrück var primært en arbeidsleir, også etter at «sluttløsningen» - det industrielle massedrapet på jøder og andre grupper - ble satt i gang i 1942. Det ble bygd fabrikker ved leiren, med konsernet Siemens & Halske som en av de største aktørene. Fangene som ble satt i arbeid på fabrikker ble ofte plassert i en av de omkring 70 underleirene, slik at de oppholdt seg nær arbeidsplassen. Etter krigen fikk en del fanger økonomisk kompensasjon for slavearbeidet i fabrikkene. For eksempel mottok Solveig Lystad erstatning både fra Siemens og fra den tyske staten.

Leiren var overfylt og med dårlige sanitærforhold. Kosten var dårlig og knapp, og kvinnene måtte arbeide hardt. Dermed spredde sykdom seg lett blant fanger som allerede var svekka av underernæring og overanstrengelse. I tillegg kom de som døde av mishandling og under medisinske eksperimenter. Legene i Ravensbrück drev også med tvangssterilisering av jøder og rom, som forsøk for å kunne sette i gang massesterilisering i Auschwitz. Mellom 1500 og 3000 fanger ble drept med gass, også det i forsøk som leda fram mot massemordet i dødsleirene. Det kan dokumenteres at mellom 40 000 og 50 000 av de registrerte fangene døde av forskjellige årsaker, men i og med at man bare kan gjøre rede for omkring 40 000 av de totalt opp mot 130 000 kvinnene er det rimelig å anta at rundt 90 000 omkom i Ravensbrück. Når det gjelder mennene er det enda mer usikkert hvor mange det var som overlevde og omkom, men man mener at minst halvparten omkom.

Dødeligheten blant de norske fangene var betydelig lavere enn i leiren som helhet. Bare ni av de 103 døde: Fire i Ravensbrück, to etter overføring til Auschwitz, en etter overføring til Mauthausen og to etter frigjøringa på grunn av sykdommer de pådro seg i leiren. Det er flere årsaker til at de norske fangene klarte seg bedre enn andre. En faktor som må trekkes fram er innsatsen til Wanda Maria Heger og andre nordmenn i Tyskland; de sørga for ekstra mat, og bidro til å holde motet oppe. Det er også viktig å være klar over at nazistene hadde et ønske om å vinne de norske fangene over til sitt syn. Behandlingen av norske fanger var derfor ofte langt bedre enn av de fangene som ble ansett som rasemessig mindreverdige. De som var Nacht und Nebel-fanger skulle forsvinne i natt og tåke, mens selv denne gruppa - som utgjorde omkring en tredjedel av de norske fangene - hadde lav dødelighet.

Det var også en noen småbarn som ble sendt til leiren, i følge med sine mødre. De fleste av dem døde av underernæring. I tillegg var en del kvinner gravide ved ankomst. Spedbarnsdødeligheten var ekstremt høy, så de fleste døde raskt. For jødiske kvinners vedkommende ble deres barn drept kort etter fødselen. I nærheten av Ravensbrück fant man også ungdomsleiren Uckermark; omkring 1000 unge jenter ble sendt dit.

Kort tid før krigens slutt ble omkring 7000 fanger brakt til Sveits og Sverige av Røde Kors. Det var fortsatt igjen nær 40 000 kvinner i leiren, og den 27. april starta evakueringa. Fangene ble sendt på dødsmarsjer vestover. Da Den røde armé inntok leiren den 30. april fant de omkring 3500 kvinner og barn som var for syke til å være med på evakueringa. De fant også noen få hundre menn. De som var igjen i leiren ble henta av De hvite bussene. Mange av de som hadde overlevd så langt døde i de neste ukene, av sykdommer de hadde pådratt seg og av virkningene av langvarig underernæring og mishandling. For eksempel døde Birgit Christine Nissen den 29. mai 1945 i Sverige av tyfus og nyresvikt.

Leiren ble etter frigjøringa brukt som kaserne for sovjetiske soldater, og en del av leiren ble brukt av sovjetiske og senere russiske tropper helt til 1994.

Etter krigen ble flere fra leirledelsen og vaktpersonalet dømt for forbrytelser mot menneskeheten. De kvinnelige SS-vaktene, som av mange fanger ble beskrevet som svært sadistiske og brutale, ble ikke stilt for retten for det de hadde gjort i Ravensbrück.

Leiren i dag

Den 12. september 1959 ble leiren innvia som nasjonalt minnested. Det ble anlagt et stort rosebed over massegravene, men det viste seg at jordsmonnet var for dårlig, så dette ble erstatta med grus.

I Zellenbau - cellebygget, kalt bunkeren av fangene - fikk 17 forskjellige nasjoner innrede rom til minne om sine borgere, og senere har det blitt oppretta flere spesialutstillinger i bygget. I 1991 kom en utstilling om fangene etter det mislykka attentatet på Adolf Hitler den 20. juni 1944, i 1992 en om de jødiske fangene og i 1994 et om romfangene.

Russerne brukte som nevnt en del av leiren videre. Kommandantbygningen ble brukt av dem fram til 1977, og ble så frigitt. Der ble det i 1984 åpna permanente utstillinger. Ravensbrück lå Øst-Tyskland, og russerne beholdt en tilstedeværelse der også etter Tysklands gjenforening i 1990. Den såkalte GUS-troppen ble der til 1994. Etter at de forlot stedet kunne man åpne også området ved leirinngangen, og den høytidelige åpninga ble lagt til femtiårsdagen for frigjøringa av leiren 30. april 1995.

De norske fangene

Norske kvinner som ble sendt til Ravensbrück var i stor grad politiske fanger som hadde blitt tatt for en eller annen form for motstandsaktivitet. De norske jødiske kvinnene ble nemlig arrestert såpass sent, fra høsten 1942, at de aller fleste ble sendt rett til dødsleire. Kun to norske jøder ble sendt til Ravensbrück. Det er dokumentert at 102 eller 103 norske kvinner ble satt inn i leiren. Den beste oversikten finnes i Kristian Ottosens bok om Ravensbrück, og tabellen under er i første omgang basert på denne, og så utvida og korrigert med opplysninger fra andre steder.

I første omgang blir det ikke lenka fra navnene, for å gjøre innleggingsarbeidet lettere. Dette vil bli tatt hånd om etter hvert, først med de det allerede finnes artikkel om på Lokalhistoriewiki. Selv om lenke ikke er på plass er det ønskelig med flest mulig artikler om fangene. Navnene som er oppgitt kan være deres navn som gift, selv om de gifta seg etter krigen, da de kan være bedre kjent under dette navnet.

Under bosted ved arrestasjon oppgis fylke og hjemkommune etter datidas inndeling. Vær oppmerksom på at Bergen var eget fylke, slik Oslo fortsatt er det.

Årsakene til arrestasjon gir ikke alltid et fullstendig bilde; mange var involvert i forskjellige typer motstandsarbeid, men ble ikke nødvendigvis dømt for alt når de ble tatt. Uttrykket 'eksportorganisasjon' betyr at man var involvert i å transportere folk ut av Norge; dette omfatter både hjelp til sivile flyktninger og til motstandsfolk/sabotører som måtte ut av landet. Uttrykket 'fluktforsøk' betyr forsøk på å forlate Norge.

Navn Født Død Bosted ved arrestasjon Yrke ved arrestasjon Fangenummer Årsak til arrestasjon Merknader
Bergersen, Aslaug 1904-12-13 1952-05-00 Østfold, Borge Selger 24123 Eksportorganisasjon.
Bergersen, Ingeborg 1902-04-10 1967-11-04 Østfold, Borge Selger 24124 Eksportorganiasjon.
Bergstrøm, Maggie 1911-05-18 1995-12-13 Oslo Husmor 24122 Kommunistisk motstandsaktivitet.
Bolstad, Gerd Fluge 1917-07-02 1997-08-29 Bergen Sekretær 20118 Kommunistisk motstandsaktivitet, illegal avis.
Braastad, Helene
Brunvoll, Kirsten 1895-12-24 1976-04-05 Akershus, Bærum Husmor 17816 Illegal avis. Nacht und Nebel-fange.
Brunæs, Margaret 1911-08-03 1973-11-14 Oslo Husmor 37723 Etterretning og dekkleilighet.
Brønnum, Dagny 1912-02-15 1987-03-17 Oslo Husmor 24125 Milorg Nacht und Nebel-fange.
Bråthen, Magnhild 1924-03-16 2016-03-01 Østfold, Våler Husmor 24141
Böckenhauer, Rakel 9092
Børsum, Lise 1908-09-18 1985-08-29 Oslo Husmor 20807 Kommunistisk motstandsaktivitet, hjelp til jødiske flyktninger.
Carlmark, Live 1897-01-09 1981-01-10 Oslo Husmor 24127 Propaganda mot Arbeidstjenesten. Nacht und Nebel-fange.
Carlsen, Solveig A. 1922-05-01 2004-01-13 Østfold, Askim Arbeider 24136 Illegal avis.
Christensen, Margrete 1922-02-15 2011-01-11 Sør-Trøndelag, Trondheim Student 37722
Coucheron, Sonja 1913-04-11 2003-01-01 Oslo Husmor 17817 Illegal avis, eksportorganisasjon. Nacht und Nebel-fange.
Dalseid, Astrid 1920-07-18 1947-03-20 Hordaland, Bruvik Trykker 20521 Milorg.
Eidsvold, Karin 1918-01-12 1984-04-15 Oslo Husmor 20813 Kommunistisk motstandsaktivitet.
Ellingsen, Margit 1891-08-24 1956-03-00 Hordaland, Laksevåg Husmor 28245 Fluktforsøk. Nacht und Nebel-fange.
Ellingsen, Talitha 1893-02-19 1960-01-00 Sør-Trøndelag, Trondheim Sekretær 15854 Spionasje. Nacht und Nebel-fange.
Eltvik, Olga Marie 1902-01-25 1975-06-05 Oslo Husmor 8604 Kommunistisk motstandsaktivitet.
Enger, Signe 1899-05-23 1970-04-11 Østfold, Moss Husmor 24129 Illegal avis.
Eseth, Elna 1918-09-03 1996-05-29 Oslo Hushjelp 19638 Fluktforsøk.
Forsstrøm, Reidun 1923-01-23 Østfold, Idd 20119 Fluktforsøk.
Frost, Astrid 1895-03-05 1995-07-12 Oslo Sekretær 24131 Eksportorganisasjon.
Fuchs, Jenny 1921-07-09 Oslo Syerske 20121 Fluktforsøk.
Gauslaa, Audhild 1902-09-20 1979-09-01 Oslo Kontordame 20811 Kommunistisk motstandsaktivitet. Nacht und Nebel-fange.
Gauslaa, Sigrun 1906-03-04 1989-03-31 Vest-Agder, Lillesand Forretningsfører 20523 Milorg.
Gjerseth, Nancy Marie 1906-01-18 1989-04-14 Møre og Romsdal, Ålesund Sykepleier 20810 Kommunistisk motstandsaktivitet.
Graah, Anne Knudsdatter 1908-01-22 2001-01-19 Oslo Kontordame 20120 Illegal avis.
Gulbrandsen, Inger Marie 1923-01-26 2016-03-20 Oslo Hjemmeværende 24132 Hjelp til jødiske flyktninger.
Haabeth, Ingeborg 1897-12-31 1979-12-11 Oslo Kontordame Illegal avis.
Haarseth, Nanna 1920-12-04 Finnmark, Hammerfest 20838
Hansen, Agathe 1893-09-01 Finnmark, Hammerfest Husmor 20846 Tyskfiendtlige uttalelser.
Hansen, Edith Breiby 1920-08-25 2006-01-04 Oslo Kunstmaler 45625 Kommunistisk motstandsaktivitet, illegal avis.
Haugan, Solveig K. 1901-01-11 Oslo Husmor 24137 Illegal avis, gissel.
Haugen, Ingrid 1918-08-03 Oslo Kontordame 18619 Kommunistisk motstandsaktivitet.
Havnsund, Palma 1915-08-26 2007-05-10 Møre og Romsdal, Ålesund 20134 Tyskfiendtlige uttalelser.
Heide, Sigrid 1909-07-19 1997-04-18 Oslo Forretningsdrivende 35615 Kurér. Nacht und Nebel-fange.
Henriksen, Randi 1923-02-25 1991-05-06 Oslo Hushjelp 19637 Fluktforsøk.
Hille, Dagny 1897-02-22 1985-01-11 Oslo Kontordame 24130 Eksportorganisasjon, illegal avis. Nacht und Nebel-fange.
Holtermann, Wenche 1918-10-15 2006-11-14 Oslo Arkitektassistent 35611 Illegal avis Nacht und Nebel-fange.
Housken, Joronn 1917-11-02 Rogaland, Stavanger Student 45623 Illegalt møte. Nacht und Nebel-fange.
Høegh-Omdal, Gudny 1913-06-26 1991-12-31 Vest-Agder, Kristiansand Telegrafekspeditør 20529 Nacht und Nebel-fange.
Iversen, Ingrid Eugenie 1919-02-09 1999-08-08 Østfold, Glemmen Husmor 20128 Fluktforsøk.
Iversen, Solveig 1905-12-19 1996-01-04 Oslo Ekspeditrise 20824 Illegal avis.
Jahnsen, Mary 1920-09-09 Oslo 19636
Johansen, Mary 1923-09-02 Vest-Agder, Kristiansand Assistent 17828
Johansen, Helene Strand 1903-04-19 1942-05-00 Oslo Sekretær Overført til Auschwitz og drept der.
Jordet, Jenny 1923-04-09 1978-03-21 Hedmark, Åmot Bestyrer 28250 Eksportorganisasjon. Nacht und Nebel-fange.
Karlsen, Emma Sunniva 1886-07-13 1944-01-13 Rogaland, Stavanger Sykepleier 24128 Tyskfiendlige kommentarer.
Karlsen, Solveig Marie 1918-04-15 Østfold, Fredrikstad Arbeider 5248 Illegal avis.
Kiran, Jenny 1907-08-06 1994-09-25 Møre og Romsdal, Ålesund Husmor 45628 Nacht und Nebel-fange.
Kjensli, Gudrun 1921-04-27 1993-01-04 Oslo Arbeider 20845 Illegal avis.
Knudsen, Thora 1907-05-08 1985-07-10 Hedmark, Hamar Lærer 28249 Fornærmet tyske soldater. Nacht und Nebel-fange.
Knutsen, Mathilde 1919-02-20 1996-11-14 Oslo Sykepleier 24146 Hjelp til rømning fra Ullevål. Nacht und Nebel-fange.
Kolberg, Inger-Johanne 1919-07-06 2102-06-13 Hedmark, Ringsaker Kontordame 28248 Illegal avis. Nacht und Nebel-fange.
Kristensen, Else Solveig 1912-12-31 1989-05-25 Oslo Kasserer 24138 Eksportorganisasjon.
Kristensen, Aslaug Kleve 1914-01-12 1994-02-16 Møre og Romsdal, Ålesund Telefunksjonær 28247 Spionasje, eksportorganisasjon, fluktforsøk. Nacht und Nebel-fange.
Kristiansen, Miriam 1899-06-26 1942-05-00 Oslo Sekretær Kommunistisk motstandsaktivitet.
Langholm, Nelly 1924-07-26 2020-02-06 Rogaland, Stavanger Kontordame 20129 Tyskfiendtlige uttalelser.
Larsen, Nadine 1919-11-27 2014-06-24 Oslo Kontordame 20812 Kommunistisk motstandsaktivitet.
Lie, Inga 1901-09-18 1993-03-13 Oslo Husmor 20823 Kommunistisk motstandsaktivitet.
Lorentzen, Henriette Bie 1911-07-18 2001-08-23 Vest-Agder, Kristiansand Lektor 35612 Kurér, illegal avis, flyktningarbeid.
Lund, Ingrid 1911-08-06 1999-06-09 Oslo Kontordame 24140 Nacht und Nebel-fange.
Lystad, Solveig 1916-03-23 2000-01-22 Oslo Kontordame 24139
Matheson, Johanna 1900-08-18 1944-12-16 Sør-Trøndelag, Trondheim Bibliotekar 45622 Kurér i XU.
Melby, Gerd 1924-03-15 1943-10-09 Østfold, Glemmen Hushjelp 20127 Fluktforsøk.
Mortensen, Henny 1920-12-05 Finnmark, Hammerfest Hushjelp 45627 Kommunistisk motstandsaktivitet.
Møgster, Abelone 1883-10-29 1975-11-25 Hordaland, Austevoll Forretningsdrivende 20136 Eksportorganisasjon Nacht und Nebel-fange.
Nilsen, Dagny Pauline 1920-05-06 2011-03-06 Sør-Trøndelag, Trondheim Kontordame 35614 Kommunistisk motstandsaktivitet. Nacht und Nebel-fange.
Nissen, Birgit Christine 1899-06-01 1945-05-29 Oslo Journalist 24144 Tyskfiendtlige uttalelser, illegal avis. Nacht und Nebel-fange.
Plahte, Kathleen 1904-11-21 1976-12-04 Oslo Husmor 24133 Eksportorganisasjon.
Pumpe, Ragnhild
Quale, Bjørg Gunvor 1900-02-08 1986-02-10 Oslo Kasserer 20808 Kommunistisk motstandsaktivitet. Nacht und Nebel-fange.
Rafn, Walborg 1915-10-29 Oslo Sykepleier 24142 Spionasje.
Rand, Edith 1912-10-22 1982-02-08 Oslo Husmor 28251 Milorg. Nacht und Nebel-fange.
Reiersen, Tone 1894-06-02 1972-04-21 Oslo Kontordame 20130
Reime, Martha 1896-01-07 1970-10-11 Oslo Språklærer 20836 Eksportorganisasjon.
Ring, Inga 1893-03-31 1983-01-25 Oslo Husmor 14067 Skipssabotasje.
Rollsten, Else Faye 1917-03-09 1995-08-05 Oslo Bankassisten 20814 Dekkleilighet.
Rustad, Tina 1893-02-08 1979-09-13 Hedmark, Åmot Husmor 28252 Eksportorganisasjon. Nacht und Nebel-fange.
Ryans, Ragnhild 1917-05-31 1994-02-17 Akershus, Aker Kontordame 24125 Tyskfiendtlige uttalelser.
Røse, Erna 1916-12-18 1985-05-25 Oslo Husmor 20131 Våpenlagring.
Salvesen, Sylvia 1890-01-25 1973-06-19 Oslo Husmor 20837 Eksportorganisasjon.
Skar, Maria 1915-06-25 2000-03-23 Oslo Kopierske 24134 Etterretning.
Skaug, Gudbjørg 1912-01-24 1945-03-00 Oslo Kontordame 102443
Smedsrud, Solveig 1891-11-24 1945-03-00 Oslo Sykepleier 20133 Kommunistisk motstandsaktivitet.
Solheim, Johanna 1891-03-16 Hedmark, Elverum Husmor 24143 Fornærmet Hitler, tyskfiendlige ytringer.
Stang-Lund, Astrid 1894-01-24 1987-04-04 Oslo Sekretær 20135 Illegal avis. Løslatt i november 1943.
Synnestvedt, Adele 1899-12-04 1973-10-29 Østfold, Kråkerøy Husmor 24145 Radiolytting, illegal avis.
Syversen, Bergljot 1911-03-13 1993-07-30 Oslo Husmor 16650 Skipssabotasje.
Sørlie, Eva 1899-03-04 1970-12-06 Oslo Byråinnehaver 35613 Illegal avis. Nacht und Nebel-fange.
Søyland, Sigrid 1901-12-15 1985-02-04 Oslo Skuespiller 20132 Tyskfiendtlige uttalelser.
Tallang, Randi 1916-03-01 1989-06-11 Oslo Husmor Nacht und Nebel-fange.
Thingberg, Anna-Sofie 1919-11-16 Oslo 24149
Urbye, Anne-Lise 1902-06-16 Oslo Journalist 20141 Illegal avis.
Velvin, Hjørdis 1918-01-06 1996-10-19 Nordland, Narvik Student 15883
Veseth, Magda 1908-02-10 1977-08-08 Møre og Romsdal, Ålesund Frisør 45624 Nacht und Nebel-fange.
Willoch, Solvei 1915-09-09 1955-08-06 Oslo Husmor 28253 Illegal avis. Nacht und Nebel-fange.
Zerna, Edna 1921-08-24 Nordland, Narvik Kontordame 28246 Nacht und Nebel-fange.
Østervold, Ingeborg 1912-03-09 1997-06-28 Hordaland, Sund Sykepleier
Øverland, Margrete 1913-02-11 1978-11-20 Akershus, Aker Journalist 20114 Illegal avis.

Når det gjelder mannlige fanger ble ingen nordmenn sendt til mannsleiren ved Ravensbrück. Men mot slutten av krigen, under dødsmarsjene, var det noen som kom innom leiren på vei vestover. En av de vi kjenner til var Benno Asberg.

Litteratur og kilder


Koordinater: 53.1910° N 13.1715° Ø