Bibliografi:Sirdal kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Agder · Aust-Agder · Setesdal · Vest-Agder
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Farsund · Flekkefjord · Froland · Gjerstad · Grimstad · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Iveland · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lindesnes · Lyngdal · Risør
Sirdal · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Vennesla · Åmli · Åseral
Tidsskrifter i Aust-Agder · Tidsskrifter i Vest-Agder

Lokalhistorisk litteratur

 
Utsikt over Tonstad i 1948.
 
Sirdal i 1948.
 
Ferge ved Haddeland, ukjent år.
 
Dorgefoss i 1948.
 • Eikeland, Ingvald Berner: Segner og historier frå Sirdal. Red. Steinar Tjomlid. Utg. Sirdal fjellmuseum. 2003. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lien, Tordis: Livet på gården - slik jeg husker det : krønike fra Ousdal gård, gnr. 21, bnr. 6, 9 og 23. Utg. Tordis Ousdal Lien. 2007. 186 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nuland, Lars Fr.: Litt heradsoga 1837-1937 : eit stykke bygdesoga frå Bakke, Gyland, Sirdal og det gamle Feda thinglag, med 72 bilæte. Utg. 1938. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rundberget, Bernt, Frans-Arne Stylegar (red.): Jernvinna på Agder. Utg. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 2008. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sømme, Axel: «Øvre Sirdal, en fjellbygd på Sørlandet». I: Norsk geografisk tidsskrift. III. 1931. S. 429–437.
 • Vei- og fjeldruter fra Jæderbanens og Flekkefjordsbanens stationer samt Sirdalen. Utg. Dreyer. Stavanger. 1906. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østmo, Einar: Kulturminner ved Gyvatn og Evje Øst, Vest-Agder og Aust-Agder. Utg. UiO. Oldsaksamlingen. 1984. 175 s. ISBN 82-7181-037-5. (Varia, ISSN 0333-1296 ; nr 10)

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (1272 SIRDAL)
Enkesætet Finsnes. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 17, nr 1 (1931). S. 10-11. Merknad: Avsendar: Lauritz Ørn 1759.
 • Eigedomsdokument - makeskifte (1274 SIRDAL)
Makeskifte. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Utan år, nr, årg, pag. I RAs bibliotek bunde saman med 1962/63. Merknad: Gjeld Øksendal og Åvedal 1714.
 • Eigedomsdokument - makeskifte (1275 SIRDAL)
Makeskifte. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Utan årg, nr, år, pag. I RAs bibliotek bunde saman med 1962/63. Merknad: Frå Tonstad 1717.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1276 SIRDAL)
Skiøde. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Utan årg, nr, år, pag. I RAs bibliotek bunde saman med 1962/63. Merknad: Frå Åvedal 1821.
 • Eigedomsdokument - vitnebrev, skøyte (1277 SIRDAL)
Gamle brev frå Tonstad. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 44 [i.e. 45], nr 1 (1959). S. 3-5. Merknad: 3 brev, frå 1599 (2) og 1600.
 • Folketeljing 1801 (1278 SIRDAL)
Manntall av 1801, for Øvre Sirdal, Lister amt. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 41 [i.e. 42], nr 2 (1956). S. 19-22.
 • Føderådskontrakt (1279 SIRDAL)
Follougsbrev frå Øksendal i Bakke. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 43 [i.e. 44], nr 3 (1958). S. 46-48. Merknad: Frå 1817.
 • Haugianarbrev (1280 SIRDAL)
Eit brev frå ein av Hans Nielsen Hauge sine læresveinar til vener i Sirdal 1825. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 16, nr 3 (1930). S. 2527. Merknad: Avsendar: Gonder Berensen Gyland.
 • Manntal 1718 (1281 SIRDAL)
Sokneprest Schyttes manntal 1718. Tonstad sogn. Nørre og Stavanger Lehn. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 49 [1963], nr 3 s. 33-36, nr 4 s. 49-53.
 • Skattemanntal - sølvskatt 1815 (1282 SIRDAL)
Fordeling af den Sum... som indskud til Kongeriget Norges Bank. Tonstad Sogn. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 49, nr 3 [1963]. S. 43-46.
 • Skifte (1283 SIRDAL)
Arveskifte på Øksendal 1605. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 21, nr 2 (1935). S. 30-31.
 • Soldatbrev (1284 SIRDAL)
Soldatbrev frå 1839. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 40 [i.e. 41], nr 4 (1955). S. 58-59. Merknad: Avsendar: Guttorm Hansen Josdahl.
 • Soldatbrev (1285 SIRDAL)
Frå Åvedal i Bakke. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Utan årg, nr, år, pag. I RAs bibliotek bunde saman med 1962-63. Merknad: Avsendar: Aslag Osmundsøn Åvedahl 1814.

Aviser

 • Agder på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek