Bibliografi:Tvedestrand kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Agder · Aust-Agder · Setesdal · Vest-Agder
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Farsund · Flekkefjord · Froland · Gjerstad · Grimstad · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Iveland · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lindesnes · Lyngdal · Risør
Sirdal · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Vennesla · Åmli · Åseral
Tidsskrifter i Aust-Agder · Tidsskrifter i Vest-Agder

Lokalhistorisk litteratur

 
Tvedestrand i 1948.
 
Tvedestrand i 1948.
 
Tvedestrand i 1948.
 
Holt kirke. Bilde fra boka Gamle norske kirker av Wladimir Moe (1922).
 
Fostved-foss i Holt Sogn. Bilde fra boka Norsk Prospect-Samling av P.F. Wergmann.
 
Tvedestrand i 1972.
 
Minnestøtte over slaget ved Lyngør i 1812. Bilde fra boka Risør gjennem 200 aar Tallak Lindstøl (1923).
 • Aalen, Øystein John: Arealbruk og landskapsutvikling i kystsonen. Med eksempel frå tidlegare Dypvåg herad i Aust-Agder. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1987.
 • Aanensen, Hans Olaf: Hus og innbyggere i gamle Tvedestrand : Antikvarisk registrering 1971-72. Utg. s.n.. 1972. 83 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aas, Åsulv Sveinung: Aktivitetsnivået til skogeiere i Dypvåg og Vegårshei Skogeierlag. En analyse av beslutningspåvirkende faktorer. Hovedoppgave i skogfag, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Aasbø, Haakon: Holt prestegård: før, nå og i framtida. Hovedoppgave i tekniske fag, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Alfsen, Ole Jørn: Krigens lokale helter : -og noen skjebner fra krigsåra 1940-1945. Utg. [O.J. Alfsen]. 2013. 313 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Øivind Bernhard: Landskapet i skjærgårdsparken: bruk og vern. Hovedoppgave i naturgeografi, Universitetet i Oslo 1984.
 • Bakka, Dag: Hav som levevei : skip og slekt gjennom 300 år : Eidbo - Staubo - Oslo. Utg. Seagull. Bergen. 1992. 196 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Biørn-Hansen, Einar: Fra Eidbo til Bahamas : gårdsbruket Eidbo : skipperborger Peder Hansen (1846-1929) og hans samtid. Utg. Bokbyen forl.. 2009. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjorvatn, Øyvind (red.): 800 år i folkets tjeneste : lensmenn i Holt og politi i Tvedestrand. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. 2005. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjorvatn, Øyvind: Fra bygderute til trafikkselskap : Risør og Tvedestrand bilruter 1919-1994 : jubileumsbok. Utg. Tvedestrand boktr.. 1994. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjorvatn, Øyvind (red.): Gamledoktoren : av og om dr. Stian Erichsen (1867-1953). Utg. Bokbyen forl. 2009. 142 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjorvatn, Øyvind: I slag - på Nes verk : Arendal & omegn golfklubb 1986-2000. Utg. Arendal & omegn golfklubb. 2000. 147 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjorvatn, Øyvind: Jubelåret 1905 og Jørgen Løvland : frå Holt seminar til kongens råd. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. 2005. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjorvatn, Øyvind (red.): Med kurs mot Lyngør : fiskesuppe og kystkultur. Utg. Den blå lanterne v/Asbjørn Andersen. 2005. 140 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borgen, Solveig: Hus og folk på Borøya ved tusenårsskiftet. Utg. Borøy vels historiegruppe 2000/2001. 2001. 191 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Arne Lie: En skogsbygd på Sørlandet : kulturminner fra nyere tid i Vegårsvassdraget, Aust-Agder. Utg. Alvheim og Eide. 1983. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Danielsen, Daniel, Jenssen, Sophus: Dypvåg : gårds- og slektshistorie. Utg. Tvedestrand : Ex libris antikvariat. 2005. CD-ROM. ISBN 82-92752-00-5.
 • Fløystad, Ingeborg: Til værkets bestandige drivt : bøndene rundt Næs jernverk og Jacob Aall. Utg. Næs jernverksmuseum. 2012. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fra gode, gamle dager. Årsskrift. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. 1981. ISSN 0333-290x.
 • Fritzner, Nini: Lyngør - lokalsamfunn eller fritidsby? Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo 1983.
 • Frognes, Knut: Tegn i stokk og stein : gammel grafitti fra hei til hav i Tvedestrand. Utg. Bokbyen forl.. 2008. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frognes, Knut, Øyvind Bjorvatn (red.): Tvedestrand gjennom 150 år : 1836-1986 : jubileumsbok. Utg. Historielaget. 1986. 92 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hørsdal, Aase Margrethe: Parken ved Nes hovedgård. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1991.
 • Knudsen, Knud: Livsminner : barneår og ungdomsår. Ved D.A. Seip. Utg. Aschehoug. 1937. 199 s.
 • Langmyr, Harald: Nok innmark til ei ku. En beretning om husmannsslitet ved Høgfjell. Utg. Harald Langmyr. 2007. 149 s. ISBN 978-82-303-0855-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langmyr, Harald: Innmark til tre kuer og hest : en beretning om folkene på Langmyr. Utg. [H. Langmyr]. 2012. 179 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marcussen, Jens: Sønner av Askerøy : en historie om gården Østre Askerøy fra år 1600-2000. Utg. [J. Marcussen/J.Nicolai Marcussen]. 2000. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Munthe, Wilhelm: Et gammelt herregårdsbibliotek : Jacob Aall og hans boksamling på Nes jernverk. Utg. Bibliofilklubben. 1941. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygård-Nilssen, Arne: «Nes jernverk». I: Norsk kulturhistorie, b. 3. Utg. Cappelen. 1938. S. 200–225.
 • Sandblost, Knut Holt: "Her sad du saa ofte ene i Aftenens dunkle Skygger!" : Aallebegravelsen på Holt kirkegård. Utg. Næs jernverksmuseum. 2011. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sølvberg, Helge Arnulf: Øya, sjøen og livet. Nils Even og Gundine : en familiekrønike fra Sandøya. Utg. Bokbyen forl. 2016. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sølvberg, Helge Arnulf: På vei mot florisante tider : et dypdykk i Sandøyas historie på 1700-tallet. Utg. Helge Arnulf Sølvberg. 2020. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tjøstolvsen, Clemet: Beretninger om Oksefjorden og dens beboere fra de eldste tider. Utg. [Tvedestrandsposten]. 1948. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trysnes, Inger Sofie Skaar: Fra vekst til krise? Hovedtrekk ved utviklingen av næringsliv og sosiale forhold i Tvedestrand 1865-1910. Hovedoppgave i historie, Oslo 1983.
 • Tvedestrands sparebank : 100 år : 1852–1952. Utg. Sparebanken. 1952. 63 s.
  • Melding: Reinton, Torgny i Heimen, b. XII, s. 144.
 • Vevstad, Andreas: Grøn veg til kunnskap 1907-2007 : Holt landbruksskule, Holt videregående skole, Tvedestrand videregående skole. Utg. Tvedestrand vg. skole. 2007. 216 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vevstad, Andreas: Oxefia : fjorden og skutene : sjøfartsbyen Tvedestrand og Tvedestrandsfamilien Smith i forrige århundre. Utg. Historielaget for Dybvåg, Holt og Tvedestrand. 1985. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Walle, Sven Magne: Rute- og fraktebåter mellom Arendal og Tvedestrand. Utg. Filadelfiamenigheten Eydehavn. 2003. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18590908 Fra: Kjøstel Terjesen Songe (bror), Tvedestrand, Aust-Agder Til: Elef Terjesen Songe, Chicago, Illinois, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Materiell kultur, byggeskikk, husdyrhold,
 • År: 1862 Fra: Christian Christiansen, Tvedestrand, Aust-Agder Til: Johan Peder Johansen, USA Eier: , Publisert i: Fra gode, gamle ..., års. 1981
Stikkord: Helse og sykdom, Religiøsitet, religiøse talemåter, brannreglement, kakkelovn, Nærmiljø,
 • År: 18901123 Fra: Knut Wefald (far), Tvedestrand, Aust-Agder Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: landmåling, eiendomskjøp, priser, gruvespekulering, skjerp, Religiøsitet, Helse og sykdom, fallitt, ungdom, Politikk, livsoppfatning, borgerkrig, kanal, fattighus, bygdepolitikk, Amerikanske forhold, sitat, savn, kjærlighet,
 • År: 1905 Fra: Alma Kristoffersen (søster), Tvedestrand, Aust-Agder? Til: Oline (Lina) Marie Melvold (søster), USA Eier: Lila Robinson, Malta, Montana, USA
Stikkord: Familieforhold, utdannelse, Økonomiske kår, Nærmiljø, kroning
 • År: 1907 Fra: "Alma" , Tvedestrand, Aust-Agder Til: "Lina" , USA Eier: (NHKI),
Stikkord: Familieforhold, fotografi, Helse og sykdom, nyresykdom, Økonomiske kår, pengemangel, pantsettelse, lån, Hverdagsliv,
 • År: 19070425 Fra: Alma Kristoffersen (søster), Tvedestrand, Aust-Agder Til: Oline (Lina) Marie Melvold, USA Eier: Lila Robinson, Malta, Montana, USA
Stikkord: Alderdom, Familieforhold, Hverdagsliv, Økonomiske kår, Helse og sykdom, nyresykdom, Sosiale kår, Nærmiljø, utdannelse,
 • År: 19071009 Fra: Alma Kristoffersen (søster), Tvedestrand, Aust-Agder Til: Oline (Lina) Marie Melvold, USA Eier: Lila Robinson, Malta, Montana, USA
Stikkord: Familieforhold, fødsel, Helse og sykdom, øyesykdom, morsarv, Økonomiske kår,
 • År: 19071226 Fra: Alma Kristoffersen (søster), Tvedestrand, Aust-Agder Til: Oline (Lina) Marie Melvold, USA Eier: Lila Robinson, Malta, Montana, USA
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, likvake, Helg og høytid, begravelse, arveoppgjør, Helse og sykdom, Religiøsitet,
 • År: 19080329 Fra: Alma Kristoffersen (søster), Tvedestrand, Aust-Agder Til: Oline (Lina) Marie Melvold, USA Eier: Lila Robinson, Malta, Montana, USA
Stikkord: Helse og sykdom, øyesykdom, nyresykdom, arveoppgjør, Økonomiske kår, likvake,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1100 TVEDESTRAND)
Amerikabrevet. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. I: Dengang - på våre kanter. Årbok. 1990. S. 26-27. Merknad: Avsendar: Søren Sørensen 1915.
 • Amerikabrev (1101 TVEDESTRAND)
Amerikabrevet. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. I: Dengang - på våre kanter. Årbok. 1987. S. 26. Red. Øyvind Bjorvatn. Merknad: Avsendar: Elef Albertson 1868.
 • Dagbok (1102 TVEDESTRAND)
Utdrag av en lærers dagbok. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. I: Fra gode, gamle dager. Årsskrift. 1981. S. 63-69. Red. Berit Guddal. Merknad: Skrive av Lars Støle 1860-62.
 • Dagbok (1103 TVEDESTRAND)
[Utdrag av A. Fayes dagbok]. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. I: Dengang - på våre kanter. Årsskrift. Nr 2 (1982) s. 37-44; nr 3 (1983) s. 29-34. Red. Berit Guddal. Merknad: Sokneprest Fayes dagbok 1833-34. Dei to utdraga har ulike titlar.
 • Diplom (1104 TVEDESTRAND)
Det eldste dokument fra Aust-Agder i Arendal museum. I: Årbok. Arendal museum. 1946-49. S. 33-34. Merknad: Domsbrev om eigedomsretten til Hovden i Dypvåg 1351.
 • Kjeldesamling (1105 TVEDESTRAND)
Bidrag til Dybvaags Sogns Gaardhistorie. Utg. Aust Agder historielag. I: Bidrag til Aust-Agders historie. B.3 (1924). S. 21-47. Red. Tallak Lindstøl. Merknad: Skattemanntal for landskatten 1613, 1624, 1637, kontribusjon 1644, 1645, 1648, skattemanntal 1670, matrikkel 1661 (Landkommisjonen) og 1665.
 • Manntal 1664-66, 1701 (1106 TVEDESTRAND)
Mandtallet i Dybvaag sogn 166466 og 1701. Utg. Aust Agder historielag. I: Bidrag til Aust Agder historie. B.3 (1924). S. 4047. Red. Tallak Lindstøl.
 • Norgesbrev (1107 TVEDESTRAND)
En skomagersvend fra Tvedestrand. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. I: Fra gode, gamle dager. Årsskrift. 1981. S. 47-50. Red. Berit Guddal. Merknad: Avsendar: Christian Christiansen 1862.

Aviser