Bibliografi:Søgne kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vest-Agder fylke · Audnedal · Farsund · Flekkefjord · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kristiansand · Kvinesdal · Lindesnes · Lyngdal · Mandal · Marnardal
Sirdal · Songdalen · Søgne · Vennesla · Åseral
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Andreassen, Jostein: Fred er ei det beste : Bjørnstjerne Bjørnson og Søgne. Utg. Mediagruppa, Søgne kommune. 2002. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brunvatne, Svein: Brunvatnebygda. Veien fra Try til Nomevannet. Utg. S. Brunvatne. 2006. 17 s. Merknad: Skrevet i samarbeid med Ole Kristian Wigemyr.
 • Bruskeland, O.G.: Vest-Agder fylkes landbruksskoler 1847-1945 : landbruksskolen på Søgne 1895-1945. Utg. Salvesen. 1945. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bråstad, Kjell J.: Søgneboka : gårds- og slektshistorie for Søgne. Utg. Søgne kommune. 1987-1989. 2 b. ISBN 82-991633-0-7
  • B.1: Gårdsnummer 1-30. 1987. 413 s.
  • B.2: Gårdsnummer 31-75 samt 75 og 83. 1989. 526 s. Merknad: Har stedsnavnregister for b.1 og 2.
 • Damman, Leif: Ny-Hellesund kystfort og andre tyske anlegg fra 2. verdenskrig i Søgne. Utg. Mediagruppa. 2004. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helland-Hansen, Kjeld mfl.: Randesund bygdebok. 1 : Torridal sorenskriveri : et fellesbind for Tveit - Randesund - Oddernes - Vennesla - Øvrebø - Hægeland - Greipstad - Søgne. Utg. Nemnda, 1957. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hortemo, Torhild, Aslaug Bakke, Oddbjørn Eikestøl: 100 år : jubileumsskrift. Utg. Søgne bibliotek, 1986. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langfeldt, Jan G.: De gamle fortøyningsfestene i Ny-Hellesund og fortøyningsmetodenes historie. Utg. Vest-Agder fylkeskommune, Regionalavdelingen. 2008. 65 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lunde, Peter: Ikkje te å tru : folkeminne, eventyr og målføre frå Søgne : i hovudsak etter Peter Lunde. Utg. Søgne mållag, Søgne historielag. 2012. 304 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nome, Andreas (red.): Hundreårsmelding for Søgne videregående skole. Utg. Søgne videregående skole, 1995. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Opdahl, Ingeborg og Konrad (red.) Trods mørkets harme vår skole stå! Med Agder folkehøgskole gjennom 120 år : 1885-2005. Utg. Fædrelandsvennen. 2005. 283 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rotfeste i Søgne : Søgne historielag 1907-1994. Utg. Søgne historielag. 1994. 24 s. ISBN 82-91532-00-1
 • Søgne minner. Søgne historielag 1907-2007. Utg. Søgne historielag. Red. Oddbjørn Eikestøl. 2007. 152 s. ISBN 978-82-91532-01-1.
 • Sørensen, Bjarne: Uthavn, loshavn og tollstasjon : en studie av uthavnssamfunnet Ny-Hellesund på 1800-tallet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 1983. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Try, Hans: Foreningsliv i Søgne på 1800-tallet. Utg. Alvheim & Eide. 1992. 142 s. ISBN 82-90359-59-4. Merknad: Eit skrift frå det samnordiske prosjektet "Frå assosiasjon til masseorganisasjon". Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Fuglum, Per i Heimen, b. XXX, s. 63–65.
 • Try, Hans: Gardsskipnad og bondenæring. Sørlandsk jordbruk på 1800-talet. Utg. Universitetsforlaget. 1969. 233 s. Digital versjonNettbiblioteket

Aviser