Vegar i Sauherad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er ein oversikt over veger i Sauherad kommune. Tabellen er organisert alfabetisk, men er sorterbar slik at ein også kan sortere etter område eller andre kriterier.
Sortering av lista gjerast ved å klikke i namnerada øvst. Dersom ein vil sortera etter fleire kriterier samstundes holdes shift-tasten inne mens ein klikkar.

Liste

Veg Område Namneopphav Vedtatt Merknadar
Arudvegen Holtsås Gardsnamnet Arud.
Askmyra Hjuksebø Askemyr Skogsbilvei til Vårbumoen.
Aslaksborgvegen Nes Brygga Aslaksborg.
Bakvegen Nordagutu
Beinstigen Gvarv Beinstige = snarveg. 1999
Berg Akkerhaugen Lokaliteten Berghøgda.
Bergevegen Klevarsida Gardsnamnet Berget. 1999
Bjørnlivegen Nordagutu 1999
Bjørnskåsvegen Nordagutu Plassen Bjørnskås under Svålåstugo. 1999
Breisetfjellvegen Breiset 2016 Veg i Breiset hytteområde.
Breisetvegen Hjuksebø / Breiset 1999, 2016 Namn vedtatt vidare frå bommen til Breisethytta i 2016. Også Notodden til Nybu.
Brekkavegen Nordagutu
Brennavegen Brenna industriområde Lokalt stadsnamn. 2016
Brubakken Hjuksebø, Skogenfeltet 1999
Bryggevegen Hjuksebø, Muggerudfeltet / Hjuksevelta 1999
Bråfjordvegen Stenningen Bråfjorden 2017 Hytteveg langs Tveitåa på austsida av av Bråfjorden.
Bygdevegen Akkerhaugen / Sauar 1999
Bøvegen Bygda Bø. 1999
Dalekåsvegen Dalsvatn Gardsnamnet Dalekåsa. 2018
Diplemyrvegen Breiset Diplemyra 2016 Veg i Breiset hytteområde.
Drevdalsvegen Breiset Dalføret Drevdalen. 2016 Veg (sti) i Breiset hytteområde.
Erik Werenskiolds veg Gvarv Kunstmaler med forhold til Sauherad. 1999
Flatinvegen Flatin Garden Flatin (50/53) 2016 250 m lang. Strekningen i Bø namnsett i 1988.
Fugleleikvegen Åsen Fuglleikhaugane. Privat skogsbilveg.
Furuheimvegen Hørte Tidlegare eigedom Furuheim. 1999
Gamlegata Gvarv Fyrste hovedgate. 1999
Gamlevegen Akkerhaugen 1999
Gangsjøvegen Ytre Stranda Vatnet Gangsjå.
Geitenatten Breiset Lokalitetsnamn. 2016 Veg i Breiset hytteområde nordover frå Grytefjellvegen.
Geiteryggvegen Hørte Lokalt namn i området. 2016 Geiteryggen 3 boligfelt.
Grandokkvegen Hjuksebø, Skogenfeltet 1999
Grannevegen Gvarv 1999
Grytefjellvegen Breiset Grytefjell 2016 Veg i Breiset hytteområde.
Gunheimsvegen Gunheim Gardsnamnet Gunheim. 1999
Gvarvgata Gvarv 1999
Gåsefetbrinken Gvarv Husmannsplassen Gåsefet.
Gåsefetvegen Gvarv Husmannsplassen Gåsefet. 1999
Hagenvegen Hjuksebø Gardsnamnet Hagen. 1999
Hallenvegen Gunheim Gardsnamnet Hallen.
Haslekåssvingen Hjuksebø Husmannsplassen Haslekåsa.
Haslekåsvegen Hjuksebø, Muggerudfeltet Husmannsplassen Haslekåsa. 1999
Haugenjordet Gvarv Ofte kalla «Sosialistgata» på folkemunne.
Haugenvegen Årnes Gardsnamnet Haugen.
Haugvegen Sauar
Heivegen Holte / Kommunegrensa mot Nome 1999
Hetterudvegen Gvarv 1999
Hjuksevelta Hjuksebø, Hjuksevelta Hjuksevelta, stad for tømmerfløyting. 2009 Tidlegare Veltavegen.
Hofsrudvegen 1999
Holmenvegen Gvarv Tidlegare Holmvegen (1999)?
Holtandamtjønnvegen Holte Damtjønn. Privat skogsbilveg.
Holtsåsvegen Holtsås 2009 Tidlegare Holtevegen (vedteke 1999).
Hvitsandvegen Hvitsand Tidlegare småbruk Hvitsand (gnr. 88/31). 2009 Fyrste 330 m fra Mannebruvegen ligg i Bø kommune.
Hørtemogane Hørte Lokalitetsnamn.
Hørtevegen Gvarv / Hørte 1999 Del av Fv 551
Håtveitvegen Gvarv / Håtveit 1999
Idunsvoll Akkerhaugen Tidl. Kommunehusvegen (1999)?
Jonsåsberga Akkerhaugen
Jonsåsvegen Akkerhaugen 1999
Juvevegen Gvarv Gardsnamnet Gjuvet. 1999
Ketil Skogens veg Gvarv 1999
Kikjavegen Holtsås 2009
Kirkevegen Sauar Sauherad kyrkje. 1999
Klevarsida Nautesund / Høgsrud 2009 Fv 555. Til kommunegrensa mot Notodden. Tidlegare Gvannesvegen.
Klevarvegen Klevar Gardene Klevar 1999
Kullhusvegen Nordagutu 2009 Kolahusvegen fra 1999.
Kvernhusvegen Hjuksebø, Skogenfeltet 1999
Kvileplassvegen Breiset 2016 Veg i Breiset hytteområde, øst og nordover frå Breisetfjellvegen.
Kønndokkvegen Hørte Jordet Kønndokken. 1999
Kåpårdalsvegen Hjuksebø, Hjuksevelta Kobberdalen. 1999
Kåsavegen Årnes Gardsnamnet Kåsa.
Kåsingrenda Gunheim
Kåsinvegen Gvarv 1999
Landsverkvegen Åse / Landsverk Gardsnamnet Landsverk.
Landtjønnstulvegen Landtjønnstulen.
Leikvangvegen Sætre / Leikvang / Snippediket Gardene Leikvang. 1999
Liagrendvegen Akkerhaugen / Liagrenda 1999 Ender ved nr. 337 Lia (gnr. 2/8).
Løkjedalsvegen Løkjedalen Skogsvei vestover frå Kåsavegen.
Megardsmoen Akkerhaugen
Muggerudsvingen Hjuksebø, Muggerudfeltet Husmannsplassen Muggerud.
Muggerudvegen Hjuksebø, Muggerudfeltet Husmannsplassen Muggerud. 1999
Myrennvegen Klevarsida 1999
Myrlandvegen Stranda Gardsnamnet Myrland.
Nedre Svevalivegen Nordagutu Gardsnamnet Sveva.
Nesoddvegen Nes 1999
Nesvegen Nes
Noradalsvegen Årnes Gardsnamnet Norendal.
Nordagutuvegen Holtsås / Nordagutu / Akkerhaugen 1999 Fv 553
Nordgardsvegen Nordagutu 1999
Norsjø terrasse Akkerhaugen
Norsjølia Akkerhaugen
Norsjøvegen Nes / Akkerhaugen 1999
Notevarpvegen Gvarv 2012
Nyhussvingen Gvarv / Nyhus Nyhussvingen. Del av Fv 360
Nyhusvegen Nyhus
Oredalen Gvarv
Ottersnesvegen Stange / Ottersnes (Akkerhaugen) Lokaliteten Ottersnesodden nord i Norsjø. 2017
Plassenvegen Hørte
Prestegardsvegen Sauar Sauherad prestegard. 2009
Prestholtvegen Prestholtgrenda Prestholtgrenda 2009
Roestulvegen Klevarsida Roestul, stulen til garden Roe (44/1).
Rogholtvegen Nordagutu Rogholt gård 2009 Endra frå Landtjønnstulvegen (1999). Ender ved Rogholt-tjønn naturreservat.
Rukarvegen Hørte 1999
Rundtomvegen Privat skogsbilveg.
Ryntveitvegen Ryntveit ved Akkerhaugen 1999
Sagvegen Hjuksebø, Hjuksevelta
Samholdvegen Sauar 1999
Sauarberga Sauar 1999
Sauheradvegen Nyhus ved Gvarv / Sauar / Nautesund / Nordagutu / Hjuksebø 1999 Til kommunegrensa mot Notodden.
Seterdalsvegen Holtsås 1999
Siljuåsvegen Holtsås
Sjøbuhaugen Gvarv
Skogenvegen Hjuksebø, Skogenfeltet 1999
Skogheimvegen Hørte
Skolevegen Akkerhaugen Akkerhaugen skole. 1999
Skrivarvegen Gvarv 1999
Slettavegen Hjuksebø Husmannsplassen Sletta.
Slettemovegen
Smiuvegen Hørte 1999
Smørtjønnvegen Breiset Smørtjønn 2016 Veg i Breiset hytteområde.
Sosialistgata Gvarv ? 1999 Har fått det offisielle namnet Haugenjordet.
Stasjonsvegen Akkerhaugen Akkerhaugen stasjon. (1999?) Tatt ut av bruk, og dei tre adressene lagt til Veltaveien 5.10.2009.
Stasjonsvegen Hjuksebø Hjuksebø stasjon. (1999?)
Stasjonsvegsvingen Hjuksebø Hjuksebø stasjon.
Steinsrudvegen Gardsnamnet Steinsrud.
Stenstadvegen Hørte Gardsnamnet Stenstad. 1999
Strannavegen Gvarv, Sjøbukrysset / Nome kommunegrense 1999 Del av Rv 36.
Sulukollvegen Årnes Lokaliteten Sulukollen
Sundmannvegen Akkerhaugen Ferjemann. 1999
Sundsmoenvegen Nordagutu
Sverdmyrbakken Hørte 1999 Del av Fv 151
Svevajordet Nordagutu Gardsnamnet Sveva.
Svevalibakken Nordagutu Gardsnamnet Sveva.
Svevalivegen Nordagutu Gardsnamnet Sveva. 1999
Sætersbøvegen
Sætrevegen Bikkjedalen / Snippen / Hørte Gardsnamnet Sætre. 1999? Tidl. Skulehusvegen?
Tangenvegen Gvarv Området Tangen. 1999
Tinghaugvegen Gvarv 1999
Torkild Gunnheims veg Gvarv Lærar ved Jonsås i 49 år. Bygde opp Gamlegata. 1999
Torshølvegen Midt-Telemark Næringspark Gardsnamnet Torshøl. 2016 Brenna industriområde ved kommunegrensa mot Bø.
Tranemyrvegen Dalsvatn 2017
Tveitenvegen Tveiten
Underbergåsen
Unionvegen Nordagutu
Utsikten Nordagutu
Valebøvegen Åse / Dalsvatn / kommunegrensa mot Skien ved Mjåetjønn 1999 Del av Fv 44.
Vardåsvegen Store- og Vesle Vardeåsen. Privat skogsbilveg. Uoffisielt vegnamn.
Veltavegen Akkerhaugen 1999 Tidlegare Stasjonsvegen lagt til Veltaveien 5.10.2009.
Verksvegen Hørte Hørteverket. 1999
Veslevegen Akkerhaugen 1999
Vestre Prestholdt Prestholtgrenda Gardsnamnet Prestholt vestre. 2009
Vidsjåvegen Nordagutu 1999
Wighusvegen Stulen Vihus.
Ødegårdsvegen Gvarv Gardsnamnet Øygarden.
Østtveitvegen
Øyanevegen Gunheim Gardsnamnet Øya.
Årnes brygge Årnes Årnes brygge. 2009 Tidlegare Bryggevegen.
Åsjordvegen Akkerhaugen 1999
Åsvegen Gvarv 1999
Åsåresvegen Gunheim 1999
Åvegen Hjuksebø, Hjuksevelta 1999

Kjelder

Det følgjande er hovedkildene for oversikten; i tillegg kommer ein rekke strøopplysningar frå ymse artiklar som det ikkje vil vere hensiktsmessig å nemne her, men som heller høyrer heime i dei enkelte artiklane om gater og vegar. Hovedforfatterens lokalkunnskap har også vore avgjerande for å kunne lage denne oversikten.

  • Kartverket: Norgeskart
  • Gateadresser i Sauherad - navnsetting. 035/08 Utvalg for næring, plan og teknikk 14.04.2008