Bibliografi:Fosen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

 • Aune, Dagfinn: En kommunesammenslutning på Fosenhalvøya. Dens forutsetninger og konsekvenser. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1979.
 • Bakken, Jorunn: Regionpolitikk og kvinner. En studie av kvinnetiltak i Fosen. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1991.
 • Bolsø, Agnes: En søkende arbeider? Om ferieavløserne i jordbruket. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1981.
 • Dybdahl, Audun: Meieriskolen og meieriet på Reins kloster. Svorkmo U.Å. Særtrykk av Fosen Historielags Årbok 1973
 • Harper, Inge, Gunnar Myhre: Krigsminnesmerker i Fosen. Utg. Norske reserveoffiserers forbund, Avd. Fosen. 1995. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Morten: Fosenregisteret. Oversikt over lokalhistoriske artikler fra Fosen fra 17 ulike årsbokserier, til og med 2002. Utg. Revir. 2003. 80 s. ISBN 82-91745-04-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haukaas, Kurt: Fiske- og fraktebåter fra Fosen 1920-1985. Utg. Tapir akademiske forl. 2009. 303 s. ISBN 978-82-519-2440-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovde, Rune Tinbod: "En overmaade slet huusholdning ...?" Økonomiske og sosiale forhold i kystbygdene på Fosen 1660-1760. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1994.
 • Jünge, Åke: "Frit er det ikke for at de qvaksalvere lidt". Glimt frå bygdesamane si historie i Innherred og på Fosen frå 1600- til 1900-tallet. Utg. Å.J. 2009. 26 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Midtsian, Eilif Bjørgvin: Frøyværingsmålet. Et Fosenmål. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1951.
 • Olden, Augusta: Slekter kommer og slekter går : slektsregister og kulturhistoriske skisser fra Ytre Fosen. 1954. 204 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skrifter. Utg. Fosen historielag. 1970-88. ISSN 0800-4986
  • Bind 1. Audun Dybdahl: Reins kloster - kirkelig godskompleks og verdslig len. Med en oversikt over bosetning og eiendomsforhold i Rissa i tiden før 1661. 1970. 121 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2. Arnfinn Aune; Eilert Bjørkvik; Svein Bertil Sæther: Gammeltida på Hitra. Frå arbeidslivet på kystgarden. 1978. 96 s.
  • Bind 3. Astrid Nesheim: Setre i Åfjorden. 1987. 149 s. ISBN 82-90341-08-3.
  • Bind 4. Bjørn Aksdal: Fosentonar. Musikktradisjoner i trøndersk kystmiljø. 1988. 152 s. ISBN 82-90341-10-5. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 5. Ingolf Dahl: Seks år og småbåtfisker. Fra fisket ved Fosen i 1920-åra. 1999. 80 s. ISBN 82-90341-23-7. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 6. Atle Grimstad: I utkanten. Fra levende bygdesamfunn til fraflyttede grender. Kvenvær og Forsnes 1950-2000. 2000. 124 s. ISBN 82-90341-25-3.
  • Bind 7. Red. Kolbjørn Aune: Fosens historie. Fra istid til 1730. 2005. 453 s. ISBN 82-90341-32-6.
 • Småskrifter. Utg. Fosen historielag. 1976
 • Svarte, Erna: Samekulturen på Fosenhalvøya. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1985.
 • Sødal, Henrik: Oplysningsarbeid og oplysningsmenn i Fosenbygdene - serskilt Hemne prestegjeld - frå omkring 1700 til slutten av 1820-åra. Hovedoppgave i historie, Oslo 1933.
 • Sødal, Henrik: Prost Johan Støren i Fosen 1765-74 : eit kapitel av striden for folkeskulen i Noreg i det attande hundreåret. Utg. Nordre Trondhjems Amtstidende. 1933. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søraa, Gerd: Fra Fosenske Damp til Torghatten ASA : 125 år over sjø og land. Utg. FosenNamsos Sjø AS - Torghatten ASA. 2011. 279 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vrålstad, Karin: Møtet mellom samisk reindrift og konkurrerende arealinteresser. Konflikt eller fredelig sameksistens? En undersøkelse i Fosen og Vestre-Namdal reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag reinbeiteområde. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Bergen 1993.
 • Årsskrift. Utg. Fosen historielag. 1947-49. ISSN 0333-189x. Fortsettes som Årbok.
 • Årbok. Utg. Fosen historielag. 1965-71. ISSN 0333-1881. Fortsettes som Årbok for Fosen.
 • Årbok for Fosen. Utg. Fosen historielag. 1972-. ISSN 0333-0435

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Femårsmelding - lensmann (1981 BJØRNØR)
Femaarsindberætning 1866-70 til fogden i Fosen fra lensmand Gunnar Hammer Sandberg. Femaarsberetning 1870-75. Utg. Bjørnør historielag. I: Årbok for Bjørnør. 1989. S. 60-71. Merknad: Femårsmeldinga 1870-75 er også trykt i "Årbok. Bjørnør historielag" 1976 s. 95-99.
 • Topografi (1985 BJØRNØR)
Beskrivelse av Bjørnør prestegjeld (1765). I: Årbok. Fosen historielag. Nr 5 (1966). S. 30-45. Merknad: Skrive av sokneprest Johan Støren.
 • Adresse 1814 (1986 FOSEN)
Valadressene (fullmaktene) frå Fosen. I: Årsskrift. Fosen historielag. Nr 3 (1949). S. 10-27.
 • Futerapport (1987 FOSEN)
"Ringe afling... og meget misslig". En fogderapport fra 1704. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 4 (1965). S. 95-98. Red. Eilert Bjørkvik.
 • Haugianarbrev (1988 FOSEN)
Fire haugianerbrev fra Fosen. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 16 (1977). S. 61-72. Red. Eilert Bjørkvik. Merknad: Frå 1842-57.
 • Kommisjonsrapport (1989 FOSEN)
Fiskeriet i gamle dager. Overgangen fra gamle til nye redskaper. I: Årsskrift. Fosen historielag. Nr 2 (1948) s. 98-106; nr 3 (1949) s. 84-90. Red. Johan Løkhaug. Merknad: Om fiskeria i Fosen 1791.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (1990 FOSEN)
Jordebok for Fosen futedøme. (Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 28). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme nr 6. 1973. 109 s. Red. Halvard Bjørkvik.
 • Militærrulle (1991 FOSEN)
"Fosenske" kompani 1661. Utskrevne soldater. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 25 (1986). S. 69-76. Red. Per Ole Sollie.
 • Skipsliste (1992 FOSEN)
Fraktefarty i Fosen i førre hundreåret. Fartylister frå 1842 og 1859/60. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 25 (1986). S. 77-88. Red. Johan G. Foss.
 • Supplikk (1993 FOSEN)
"Gunstige herrer" og "fattige undersåtter". Supplikkane frå Fosen 1632. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 27 (1988). S. 63-84. Red. Kristoffer Kruken. Merknad: 8 supplikkar.
 • Topografi (1994 FOSEN)
Om fiske og fartøy i 1771. Fogd Rubergs svar på 14 spørsmål. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 25 (1986). S. 89-96. Red. Eilert Bjørkvik.
 • Sjømannsbrev (2008 HEMNE)
Fra Vinjeøra til Bergen og Riga. Småskipsfart i 1870-åra. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 15 (1976). S. 53-60. Red. Markus D. Wessel. Merknad: Avsendar: Doran Wessel 1875.
 • Amerikabrev (2009 HITRA)
Rasmus Udseth, hitterværing og amerikaner. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 10 (1971). S. 73-80. Red. Sverre Utseth. Merknad: 2 brev frå 1893.
 • Husmannskontrakt ; føderådskontrakt ; eigedomsdokument - skøyte, (2010 HITRA)
Gammeltida på Hitra. Frå arbeidslivet på kystgarden. Skrifter utgitt av Fosen historielag. Nr 2 (1978). 96 s. Red. Arnfinn Aune, Eilert Bjørkvik, Svein Bertil Sæther. Merknad: 3 husmannskontraktar, 6 føderådskontraktar, 3 skøyte, 1 bygselbrev, 1 utskiftingsforretning. Alt frå 1800-talet.
 • Militærrulle (2011 HITRA)
Sjølegdrullen 1804 for Søndre Tronhjems amt, Fosen fogderi, Hitra og Hemne tinglag. Utg. Fosen historielag. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 6 (1967). S. 85-120. Red. Sverre Utseth. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Eigedomsdokument - avtak (2059 RISSA)
Leirraset på Dale i Skaugdalen 9. mars 1760. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 9 (1970). S. 28-35. Red. Peter P. Kimo.
 • Husmannskontrakt (2060 RISSA)
Grågrend og husmenn - storgods og stormenn. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 8 (1969). S. 45-65. Red. Håkon Strand. Merknad: 3 kontraktar, frå Kvithyld 1821 og 1877, "Fetten" 1840. Begge under Reinskloster.
 • Topografi (2061 RISSA)
Stadsbygd prestegjeld i 1812. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 10 (1971). S. 110-129. Merknad: Skrive av sokneprest Hans Nicolai Rønne.
 • Militærrulle (2093 ØRLAND)
Sjølegdsrullen 1804. Ørland, Åfjord og Bjørnør tinglag. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 7 (1968). S. 103-126. Red. Sverre Utseth.
 • Amerikabrev (2094 ÅFJORD)
En borgerkrigssoldat fra Bjørnør. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 26 (1987). S. 113-120. Red. Elin Jacobsen. Merknad: Avsendar: Lars Magnus Halvorsen 1865.
 • Eigedomsdokument - utskifting (2095 ÅFJORD)
Drag frå den gamle gardsskipnaden i Åfjord og Bjørnør. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 11 (1972). S. 67-83. Red. Halvard Bjørkvik. Merknad: Frå Staven i Åfjord 1832. Også utdrag av diverse skylddelingsdokument.

Aviser