Bibliografi:Sør-Trøndelag fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Nye oppdateringer for bibliografien for Sør-Trøndelag skal ikke gjøres på denne sida, men legges inn i Bibliografi: Trøndelag fylke.

Lokalhistorisk litteratur

 • Bergverkssamfunn og øydegardar : problem i Jämtland-Härjedalens og Trøndelags historie. Trondheim. 1972. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brendalsmo, Jan: Kirkebygg og kirkebyggere. Byggherrer i Trøndelag ca. 1000-1600. Utg. Unipub, 2006. 706 s. ISBN 82-7477-226-1
 • Brox, Karl H.: Fra Hegra til Haltdalen. Sør-Trøndelag heimevernsdistrikt nr 12. Utg. Tapir, 1998. 310 s. ISBN 82-519-1334-9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bull, Ida (red.): Trøndelags historie. Utg. Tapir akademisk forlag, 2005-. ISBN 978-82-519-2000-1
Bind 1. Sigmund Kinn Alsaker ofl.: Landskapet blir landsdel. Fram til 1350. 2005. 423 s. ISBN 978-82-519-2001-8
Bind 2. Audun Dybdahl, Ida Bull: Fra pest til poteter. 1350 til 1850. 2005. 480 s. ISBN 978-82-519-2002-5
Bind 3. Aud Mikkelsen Tretvik ofl.: Grenda blir global. 1850 til 2005. 2005. 540 s. ISBN 978-82-519-2003-2
 • Det norske Totalafholdsselskab. Beretning frå kredsbestyrelsen for Throndhjems Kreds for Tiden fra 30te April 1883 til 30te April 1884. Afgivet til Kredsmøtet i Namsos den 1ste og 2den Mai d. A. Samt Referat af Forhandlingerne ved same Møde, Trondhjem U. Å.
 • Donali, Ingeborg ofl.: Oppdaling : ord og uttrykk. 2. utg. Utg. Mediehuset OPP. 2007. 536 s. ISBN 9788230309568.
 • Fjær, Sigurd A. (red): Skogen til nytte og glede. Skogselskapet i Sør-Trøndelag 1899-1999. Utg. Skogselskepet i Sør-Trøndelag, 1999. 170 s. ISBN 82-995132-0-0
 • Frislid, Ragnar: Glomma : natur og mennesker i elvelandet : fra bergstaden Røros til festningsbyen Fredrikstad. Utg. Cappelen. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Garberg, Torbjørn: «Dømt til å mislykkes? Om operasjon Mauriceforce i 1940» - De alliertes hjelpeaksjon i Nord-Trøndelag i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1980
 • Grønning, M. og Johan P. Tønne: Trondhjems fylke av D.N.T. 25 aars beretning, utgivet av fylkesstyret, Trondhjem 1905
 • Haugan, Einar: «Gründerfirmaet Thams & Co. Aktiv i skogbruk og skogindustri i Midt-Norge og Jämtland» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • -historiske Trøndelag. Utg. Aktiebryggeriet E. C. Dahl, 1968. 16 s.
 • Haarstad, Kjell: «Årbøker i Trøndelag. Form og innhold». I: Heimen, b. XXV, s. 43–49.
 • Jystad, O.: Trondhjems Totalafholdsforening 23. januar 1878-23. januar 1903, Trondhjem 1903
 • Kirkhusmo, Anders: «Lokalhistorien og framveksten av de frivillige organsasjoner i Trøndelagsbygdene i tida ca. 1850–1900». I: Heimen, b. XVI, s. 431–440.
 • Klingenberg, Ingvar Aa ofl. (red.):Se Trøndelag! Kunst og visuell kultur i midten av Norge. Utg. Tapir akademisk forlag, 2010-. ISBN 978-82-519-2300-2
Bind 1. Kunsten før kunsten. 2010. 212 s. ISBN 978-82-519-2617-1
 • Larsen Tor M.: «Samiske navn på Fosen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1979
 • Meyer, Anton: Søren Dass. Leinesgutten som ble herre på Austrått-borgen i Trøndelag. Utg. Leines Press, 2010. 85 s. ISBN 978-82-998359-0-9
 • Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970. Utg. Universitetsbiblioteket i Oslo, 1976-1981.
Bind 15. Sør-Trøndelag. 1981. 75 s. ISBN 82-7000-111-2
 • Schmidt, Olaus: Sør-Trøndelag fylkeskommune. Minneskrift i anledning formannskapslovgivninges 100-årsjubileum 1937. Utg. 1937. 183 s.
 • Sivertsen, Birger og Basma, Anja Elmine: Vakre gårder i Trøndelag. Utg. Damm, 2007. 167 s. ISBN 978-82-04-12558-3
 • Slettan, Dagfinn (red.): Kystfolk ser tilbake : livet på Trøndelagskysten i mellomkrigstida. Utg. Tiden. 1979. 397 s.
  • Melding: Rein, Kristoffer i Heimen, b. XVIII, s. 617–620.
 • Solberg, Harry Arne: Tusenårs-jubileet i Trondheim 1997. Virkninger for Trøndelag. Utg. Høgskolen i Sør-Trøndelag, 1995. 49 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sundt, Einar: Trondhjem og Trøndelagen : Træk af Næringslivet fra Aaret 1850 til 1905. Utg. Farmand. 1905. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sør-Trøndelag distriktslag av AUF: Sosialistisk ungdomsrørsle i Trøndelag: Et utsnitt fra gjennombrudds- og kampåra, Trondheim 1948
 • Tilseth, O.: Trondhjems fylke av D. N. T. gjennem 50 år (1881-1931), Trondheim 1931

Årbøker

 • Årbok for norsk utdanningshistorie 2010. Tema: Skolen i Midt-Norge, Bergen 2010
 • Årbok for Trøndelag. Utg. Trønderlaget, 1967-81. Fortsetter som Trøndelag. Årbok for Trøndelag. ISSN 0333-0419
 • Trøndelag. Årbok for Trøndelag. Utg. Trønderlaget, 1982-83. ISSN 0800-1359
 • Årsberetning Utg. Landsdelsmuseum for Trøndelag, Nordmøre og Romsdal, 1971. Fortsettes som Årsskrift. ISSN 0801-0234
 • Årsskrift. Utg. Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag, [1973]-1976. Fortsettes som Årsskrift. ISSN 0801-0226
 • Årbok. Utg. Trøndelag folkemuseum. ISSN 0333-3353 Fortsetter som Trønderveven
  • 1993: Trondheim på 1700-tallet. Red. Ann Siri Hegseth Garberg ofl. 98 s. ISBN 82-90348-19-3 Bokhylla.no

Hovedoppgaver

 • Berg, Bård A.: Myndighetenes behandling av konflikten mellom reindriftssamer og bønder i Nordland, Trøndelag og det søndenfjeldske på 1880- og 1890-tallet. En undersøkelse med utgangspunkt i forarbeider og innsamlinger fra Lappekommisjonene av 1889 og 1892. Universitetet i Tromsø 1990. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Trøndelag: Se også Nordland, Østlandet: Se også Nordland]
 • Borud, Tove, Johnsen, Elisabeth: Priser og prisutvikling på landbrukseiendommer på fritt salg. En undersøkelse i Sør-Trøndelag og Østfold i perioden 1976-85. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: [Merknad: Østfold: se også Sør-Trøndelag]
 • Gynnild, Svein: Vern og visjon. Rørosmuseet og Trøndelag folkemuseum. Bakgrunn, formål og utvikling. Universitetet i Trondheim 1993. Fag: Historie
 • Pedersen, Svein Henrik: Kirkebygging i Søndre Trondhjems amts landdistrikter 1780-1851. En undersøkelse av lokal- og sentraladministrative forholds betydning for behandlingen av og holdningene i kirkebyggesaker. Universitetet i Trondheim 1992. Fag: Historie
 • Ødegaard, Leif Arnold: Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711. En undersøkelse omkring tjenerhold i ulike sosiale lag av folket fra Romsdal til og med Finnmark fogderi. Basert på skattemanntallet 1711. Bergen 1975. Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1970 TRØNDELAG)
Brevet hjem. En samling brev fra norske utvandrere. Utg. Adresseavisens forlag. 1975. 144 s. Red. Per Jevne.
 • Klageskrift (1971 TRØNDELAG)
Mag. Jens Parelius' klageskrift av 8. april 1716 over forholdene i Trondhjem by og stift. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.8, nr 2 (1970). S. 104-129. Red. Nils Parelius
 • Militærrulle (1976 TRØNDELAG)

Rullorna "over de trondhjemske regementen utskrivna 1658". Kungl. krigsarkivets rullor 1620-1723: 1658, vol. 6. Skrifter utgitt av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme nr 1. 1959. 124 s. Red. Gustaf Lund.

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (1978 SØR-TRØNDELAG)
Amtstings-/Fylkeslagstingsforhandlinger. Søndre Throndhjems amt/Sør-Trøndelag fylke. 1838-.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (1979 SØR-TRØNDELAG)
Jordebog for Strinda fogderi og Selbu fogderi. (Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 27). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme nr 8. 1977. 117 s. Red. Kjell Haarstad.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (1980 SØR-TRØNDELAG)
Jordebok for Gauldal futedøme og Orkdal futedøme. (Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 27). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme nr 7. 1975. 201 s. Red. Halvard Bjørkvik

Aviser