Bibliografi:Nord-Trøndelag fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Nye oppdateringer for bibliografien for Nord-Trøndelag skal ikke gjøres på denne sida, men legges inn i Bibliografi: Trøndelag fylke.

Lokalhistorisk litteratur

 • Austad, Kristian: «Spredte glimt fra en som tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Bartnes, Henrik: «De første samvirketiltaka på Innherred» i Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1970.
 • Bull, Ida (hovedred.): Trøndelags historie. Utg. Tapir akademisk forlag. 2005. ISBN 978-82-519-2000-1.
  • B.1: Alsaker, Sigmund: Landskapet blir landsdel. Fram til 1350. 423 s. ISBN 978-82-519-2001-8.
  • B.2: Dybdahl, Audun og Ida Bull: Fra pest til poteter. 1350 til 1850. 480 s. ISBN 978-82-519-2002-5.
  • B.3: Tretvik, Aud Mikkelsen: Grenda blir global. 1850 til 2005. 540 s. ISBN 978-82-519-2002-5.
 • Bøhmer, Einar: "Et stort og øde land med meget skog" : tresliperier i Nord-Trøndelag. Utg. Kistefos-museet. 2008. 120 s. ISBN 978-8292596-11-1. Merknad: Dokumentet er del av serien Masseproduksjon, b.1.
 • Det norske Totalafholdsselskab. Beretning frå kredsbestyrelsen for Throndhjems Kreds for Tiden fra 30te April 1883 til 30te April 1884. Afgivet til Kredsmøtet i Namsos den 1ste og 2den Mai d. A. Samt Referat af Forhandlingerne ved same Møde, Trondhjem U. Å.
 • Foss, Olaf: Nord-Trøndelag landbruksselskap:1830-1930, A/S Nord-Trøndelags bok- og aksidenstrykkeri, Steinkjer 1930
 • Getz, O.B. (oberst): Fra krigen i Nord-Trøndelag: Fektningsrapport, Aschehoug, Oslo 1940
 • Grønning, M. og Joh. P. Tønne: Trondhjems fylke av D. N. T. 1881-1905:25 aars beretning, Trondhjem 1905
 • Gudvangen, E.: Inntrøndelag fylke av D.N.T. 50 år: 1890-1940, Verdal 1941
 • Haugan, Einar: «Gründerfirmaet Thams & Co. Aktiv i skogbruk og skogindustri i Midt-Norge og Jämtland» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Helland, Amund: Norges land og folk, topografisk–statistisk beskrivelse over Nordre Trondhjems Amt, Første del, Den almindelige del, Kristiania 1909.
 • Haarstad, Kjell: «Årbøker i Trøndelag. Form og innhold». I: Heimen, b. XXV, s. 43–49.
 • Jünge, Åke: «Også eit 150-årsminne Samepolitikaren Daniel Mortenson (1860-1924) hadde sterke band til Nord-Trøndelag» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Jystad, O.: Trondhjems Totalafholdsforening 23. januar 1878-23. januar 1903, Trondhjem 1903
 • Jåma. Martha: «Samisk husflid» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1975
 • Kirkhusmo, Anders: «Lokalhistorien og framveksten av de frivillige organsasjoner i Trøndelagsbygdene i tida ca. 1850–1900». I: Heimen, b. XVI, s. 431–440.
 • Klippenberg, Mona: En skole for livet: Frilynt ungdomsarbeid i Inntrøndelag Ca. 1870-1905, Inntrøndelag Ungdomssamlag, 1995.
 • Krekling, Sigurd: Fiskarsoga frå Nord-Trøndelag. Utg. Nord-Trøndelag fiskarlag. 1950. 318 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Solheim, Svale i Heimen, b. VIII, s. 477–478.
 • Kvistad, Svein: Borti staur og vegg ... : om bøkkelstaur og åtlei' og andre trønderord. Utg. Licentia forl. 2012. 208 s. ISBN 9788282580946.
 • Leren, Gudmund,(folkehøgskulelærar):«Nord-Trøndelag historielag gjennom 50 år» i Årbok for 1969 50 år; 47. årgang. Nord-Trøndelag historielag, Steinkjer trykkeri 1970.
 • Letnes, Martin Hallheim og Sigrun Hofstad: NTE fra fylkeskommunalt foretak til aksjeselskap: Om mål og eierstyring, Bacherloroppgave i kommunal økonomi og ledelse, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer 2008
 • Lie, Jon Henrik: Væreiere og nessekonger : handelssteder mellom Rørvik og Varanger. Utg. Olympia press. 2008. 352 s. ISBN 978-82-992252-5-0.
 • Løøv, Anders: Lappekommisjonen av 1889. Del 1 : Erklæringer som private personer har avgitt for Lappekommisjonen om forholdene i nordre del av Hedmark, i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag sør for Stjørdalselva - Tevla. Utg. Saemien sijte. 1991. 150 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Macedo, Lars Lilleby: «Chamberlains kyllinger - nytt materiale om krigshandlingene i Nord-Trøndelag 1940» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Moen, Olav Andreas: «Endelikta til Rinnanbandens nestkommanderende» i Årbok for Nord-Trøndelag 2009
 • Nord-Trøndelag. Red. Sigurd T. Sandbu. Utg. Norges bondelag. 1950. 127 s. (Jonsok 1950).
 • Nord-Trøndelag i tekst og billeder. Red. Sigurd Fjørtoft. Utg. Norges bondelag. 1926. 61 s. (Jonsok 1926).
 • Nord-Trøndelag Koop. Distriktsforening: Årsmelding og rekneskap 1949-1950, Trondheim 1950
 • Petersen, Th.: Bygdeborger i det nordenfjelske Norge. Særtrykk av: Viking, 6(1942). 48 s.
 • Sakshaug, Dagfinn: Nord-Trøndelag fylkeskommune. Oversikt over tiden etter andre verdenskrig. Utg. Nord-Trøndelag fylkeskommune. 1996. 287 s.
 • Setten, Nils og Jørgen Røflo: Bønder i samarbeid : Nord-Trøndelag bondelag gjennom 100 år, 1904-2004. Utg. Nord-Trøndelag bondelag. 2004. 159 s. ISBN 82-303-0218-9
 • Skevik, Olav: Folk og fylker i fjerne tider. Inntrøndelag historie før 1600. Utg. Nord-Trøndelag fylkeskommune. 1997. ISBN 82-91316-28-7. 403 s.
 • Skevik, Olav: «To søskenbarn på to fronter» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2010
 • Slettan, Dagfinn (red.): Kystfolk ser tilbake : livet på Trøndelagskysten i mellomkrigstida. Utg. Tiden. 1979. 397 s.
  • Melding: Rein, Kristoffer i Heimen, b. XVIII, s. 617–620.
 • Solum, Gunnar: Veien mot rettferd og lysere kår: Nord-Trøndelag Arbeiderparti 100 år 1903-2003, Hojem Trykkeri Namsos, 2003
 • Sæther, Ragnhild: «Vassbrya og hesten» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1983
 • Tilseth, O.: Trondhjems fylke av D. N. T. gjennem 50 år (1881-1931), Trondheim 1931
 • Tøsse, Sigvart: «Sabotasje mot jernbanen i Nord-Trøndelag under 2. verdenskrig» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1983
 • Vada, Halvard: «100-årsmelding for Malm Fråhaldslag» – utlånt av Velaug Vaggen Kvam, Steinkjer.
 • Verdal, Aake O.: Inntrøndelagen fylke av Det norske totalistlag: 25aars-minne (1891-1915), Steinkjer U. Å.
 • Verdal, A. O.: Inntrøndelagen fylke av Det norske totalistlag 25-aars minne (1891-1915), Steinkjer U. Å. (1915)
 • Verdal, Aake O.: Fleire glitt og skimt, Rune Forlag, Trondheim 1972
 • Øfsti, Robert: «Vi må kjenne fortida for å kunne sjå samtida. Vi må sjå samtida for å kunne tenke framtida» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008
 • Årbok for norsk utdanningshistorie
  • 2010:Tema Skolen i Midt-Norge, Bergen 2010

Hovedoppgaver

 • Aamdal, Solveig: En undersøkelse om hvordan de fremmedspråklige elevene i videregående skole i Nord-Trøndelag gjennomførte skolegangen i skoleåret 1992/93, og hvordan de sjøl så på skoletilbudet sitt. NTNU 1996. Fag: Pedagogikk. Kommune:
 • Arntsen, Håkon: Frivillige organisasjoner i en nord-trøndersk grensebygd ca. 1875-1925. En undersøkelse fra Nordli sogn. Trondheim 1976 Fag: Historie
 • Bartnes, Inge: Reorganiseringsprosesser og effekter av reorganisering: styring, forhandling eller kulturelle trekk? En organisasjonsteoretisk studie av Nord-Trøndelagsmodellen i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Berg, Bård A.: Myndighetenes behandling av konflikten mellom reindriftssamer og bønder i Nordland, Trøndelag og det søndenfjeldske på 1880- og 1890-tallet. En undersøkelse med utgangspunkt i forarbeider og innsamlinger fra Lappekommisjonene av 1889 og 1892. Universitetet i Tromsø 1990. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Trøndelag: Se også Nordland, Østlandet: Se også Nordland]
 • Eek, Kristine: Orgelbygging i Trøndelag frå 1850 til 1940, Musikkvitskapeleg institutt NTNU, våren 2000
 • Gunnerud, Nina: Senterstrukturen i Nord-Trøndelag og Helgeland 1983 sammenlignet med 1963. Trondheim 1984 Fag: Geografi
 • Haagensen, Geir: Nord-Trøndelag postområde i fortid, nåtid og framtid, sett i lys av de markedstilpasninger Posten Norge AB er pålagt. NTNU 1999. Fag: Geografi. Kommune:
 • Haugen, Marit: Muligheten for å opprettholde sysselsetting og bosetting i Nord-Trøndelag. En analyse på kommunenivå fra 1950 til i dag. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune:
 • Ingebrigtsen, Jan Erik: Spenning i fritiden? - om ungdoms frafall fra de organiserte fritidsaktivitetene. (Nord-Trøndelag.) Trondheim 1985 Fag: Sosiologi
 • Johansen, Per Anker: Framveksten av et skolesenter i Nord-Trøndelag. Noen sentrale utviklingstrekk ved skolehistorien for Skogn og Levanger 1740-1900. Universitetet i Trondheim 1990. Fag: Historie. Kommune: Levanger
 • Kjeldsaas, Ragnar: Nord-Trøndelag. En handels-økonomisk undersøkelse. Oslo 1967 Fag: Geografi
 • Pettersen, Markus: BU-midlenes lønnsomhets- og sysselsettingseffekt. Analyse av BU-midlenes fordeling og effekt i forhold til ulike områder i Nord-Trøndelag. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune:
 • Prestvold, Kristin: Trøndelag i støpeskjeen. Jernproduksjon og sosial organisasjon i Nord-Trøndelag mellom 350 f. Kr. og 500 e. Kr. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Ristad, Svein Egil og Valstad, Henrik: Økonomiske og sosiale faktorers betydning for trivselen i husdyrproduksjonen. En intervjuundersøkelse blant svineprodusenter i Nord-Trøndelag. NLH 1984 Fag: Landbruksøkonomi
 • Sandnesmo, Janniken: Ei evaluering av prosjektet Positivt Skolemiljø i Nord-Trøndelag (1992-95), der musikkaspektet settes i et musikkpedagogisk perspektiv. NTNU 1996. Fag: Musikkvitenskap. Kommune:
 • Severeide, Randi A.A.: Etableringen av Nord-Trøndelag distriktshøgskole. Bakgrunn, realisering og utvikling. NTNU 2000. Fag: Historie. Kommune:
 • Stene, Torill: Fosterforeldres mestring av en endret familiesituasjon. Om endring og mestring i 18 fosterfamilier i Sør- og Nord-Trøndelag. Universitetet i Trondheim 1994. Fag: Sosiologi. Kommune:
 • Sund, Oddveig Storstad: Kommunalt tiltaksarbeid mellom privat næringsinitiativ og offentlig virkemiddelapparat. En studie av Nordjylland og Nord-Trøndelag. Universitetet i Trondheim 1994. Fag: Sosiologi. Kommune:
 • Svendsen, Anne: Barnehager i Nord-Trøndelag: utbygging, bruk og personalstabilitet. Universitetet i Trondheim 1985. Fag: Sosiologi. Kommune:
 • Sæther, Per-Arne: Bønders tro på framtida og tilpassing til landbruk i endring. En spørreundersøkelse i Oslo/Akershus og Nord-Trøndelag. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo, Nord-Trøndelag: se også Oslo]
 • Toft, Asbjørn: Reindrift og skogbruk i Nord-Trøndelag. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Skogbruk. Kommune:
 • Withbro, Arve Erik: Behov og fordeling. Distriktenes utbyggingsfonds virksomhet i Nord-Trøndelag 1960-1973. Bergen 1975 Fag: Sosiologi
 • Ystgaard, Hans-Magnus: Bondebygd og stasjonsgrend : strukturmobilitet i Sparbu 1920-1960. Trondheim 1994 Fag: Historie
 • Ødegaard, Leif Arnold: Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711. En undersøkelse omkring tjenerhold i ulike sosiale lag av folket fra Romsdal til og med Finnmark fogderi. Basert på skattemanntallet 1711. Bergen 1975. Fag: Historie
 • Øksnes: Driftsvilkår og driftsformer i Nord-Trøndelag. (En analyse av jordbruksforholdene, og en kort anvisning på bruken av analysen.) NLH 1947 Fag: NLH

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1970 TRØNDELAG)
Brevet hjem. En samling brev fra norske utvandrere. Utg. Adresseavisens forlag. 1975. 144 s. Red. Per Jevne.
 • Klageskrift (1971 TRØNDELAG)
Mag. Jens Parelius' klageskrift av 8. april 1716 over forholdene i Trondhjem by og stift. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.8, nr 2 (1970). S. 104-129. Red. Nils Parelius
 • Lappekommisjons-rapport (1973 TRØNDELAG)
Lappekommisjonen av 1889. Del 1: Erklæringer som private personer har avgitt for Lappekommisjonen om forholdene i nordre del av Hedmark, i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag sør for Stjørdalselva - Tevla. Utg. Saemien Sijte. 1991. 150 s. Red. Anders Løøv. (Dovletje. Kildeskrifter til sørsamisk historie b.1).
 • Militærrulle (1976 TRØNDELAG)
Rullorna "over de trondhjemske regementen utskrivna 1658". Kungl. krigsarkivets rullor 1620-1723: 1658, vol. 6. Skrifter utgitt av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme nr 1. 1959. 124 s. Red. Gustaf Lund.
 • Skattemanntal - koppskatt 1645 (2000 GAULDALEN)
Manntall och Register for den påbudte Kopfgieldskatt Udi Guldahls Lehn Anno 1645. Løhren og Foss Thinglauge. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 5 (1962). S. 296-299.
 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (2098 NORD-TRØNDELAG)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlingar. Nordre Throndhjems amt/Nord-Trøndelag fylke. 1838- - .
 • Brev - prestegardar (2099 NORD-TRØNDELAG)
Ein strid i 1766-68 om eigedomsretten til prestegardane. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 42 (1962). S. 49-64. Red. Nils Hallan. Merknad: 6 brev frå prestar/prostar 1767-68.
 • Jordebok - kyrkje (2100 NORD-TRØNDELAG)
Hospitalets jordebok år 1643. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 35 (1955). S. 83-93. Red. Nils Hallan. Merknad: Gjeld Trondheim hospital. Utdrag som dekkjer Nord-Trøndelag.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (2101 NORD-TRØNDELAG)
Jordebok for Stjørdal fogderi og Verdal fogderi.(Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 27). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme nr 9. 1980. 152 s. Red. Kjell Haarstad.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (2102 NORD-TRØNDELAG)
Jordebok for Inderøy fogderi. (Riksarkivet. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 27). Skrifter utgitt av Samnemnda for lokalhistorie i Nidaros bispedøme ved Statsarkivet i Trondheim nr 10. 1983. 137 s. Red. Kjell Haarstad.
 • Matrikkel 1665 (2103 NORD-TRØNDELAG)
Matrikkel for Inderøens Fogderie 1668. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 32 (1952) s. 93-124; årg. 33 (1953) s. 119-126. Red. Andreas Holmsen.
 • Skattemanntal - sagskatt 172628 (2104 NORD-TRØNDELAG)
Litt om skog og skogøyding, og sagbruk i Inderøy futedøme på 1700-talet. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 18 (1938). S. 59-71. Red. Ingvald Sakshaug.
 • Supplikk (2105 NORD-TRØNDELAG)
Ein søknad til kongen frå bønder i "Inderøens fogderie" 1721. I: Årbok. Nordtrøndelag historielag. Årg. 11 (1931). S. 43-45. Red. Andr. Ystad.
 • Topografi (2106 NORD-TRØNDELAG)
Efterretning om Inderøens Fogderie. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 29 (1949). S. 3-86. Red. Hilmar Stigum. Merknad: Skrive før 1770 av ukjent forfattar.
 • Supplikk (2107 INNHERAD)
Bondeklager fra Innherred til Bjelke-kommisjonen 1632. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 31 (1951). S. 3-41. Red. Andreas Holmsen. Merknad: 14 supplikkar. Ikkje alle er fullstendig gjengitt.

Aviser