Bibliografi:Selje kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sogn og Fjordane fylke · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Askvoll · Aurland · Balestrand · Bremanger· Eid· Fjaler · Flora Oslo byleksikon 1938.JPG
Førde · Gaular · Gloppen · Gulen · Hornindal · Hyllestad · Høyanger · Jølster
Leikanger · Luster · Lærdal · Naustdal · Selje · Sogndal · Solund · Stryn · Vik · Vågsøy · Årdal
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Berdal, Sigrun og Terje Skaug: Selje prestegard. Utg. Selja forlag ; Opplysningsvesenets fond. 2015. 87 s. ISBN 978-82-8240-097-8.
 • Berge, Gerd Kjellaug: Selje hotel : 1975-1995 : jubileumsmagasin. Utg. Selje hotel. 1996. 22 s.
 • Djupedal, Emil: Dar finst korkje vind elder væte : munnlege folketradisjonar frå Selje etter Emil J. Djupedal. Utg. Norsk folkeminnelag. 1992. 245 s. Serie: Norsk folkeminnelags skrifter ; 137.
 • Djupedal, Knut: Segner, skrøner og sanning frå Selje. Utg. Selje kulturstyre. 1985. 54 s.
 • Djupedal, Reidar: Gamle Selje : kulturhistoriske tekstar i utval. Ved Ove Eide. Utg. Selja forlag. 2009. 272 s. ISBN 978-82-8240-029-9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Djupedal, Reidar: Juletreet på vandring og soga om då juletreet kom til Selje. Utg. R. Djupedal. 1988. 20 s.
 • Djupedal, Reidar: Kyrkjene i Selje. Utg. 1966. 24 s.
 • Djupedal, Reidar: Livet i gamle dagar. Utg. R. Djupedal. 1979. 12 s.
 • Djupedal, Reidar: Om folkesongen i Selje. Utg. Solglimt trykkeri. 1986. 33 s.
 • Djupedal, Reidar: Selja i tusen år. Eit minneskrift om kloster og kyrkjer. 1966. 201 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. XIV, s. 412–413.
 • Djupedal, Reidar: St. Albanusklosteret på Selja og Sunnivasogene. Utg. R. Djupedal. 1967. 45 s.
 • Fett, Harry: Førhistoriske minne i Fjordane : 8-9 : Selje prestegjeld og Vågsøy prestegjeld. Utg. Universitetet i Bergen, Historisk museum. 1960. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Førsund, Finn Borgen: Kystbygdene skifter ham : åtte nærstudium frå Sogn og Fjordane. Utg. Finn B. Førsund ; Kystmuseet i Sogn og Fjordane ; Sogn og Fjordane distriktshøgskule. 1985. 123 s. ISBN 8272820382. Digital versjonNettbiblioteket
 • Historiske Afhandlinger tilegnet Professor Dr. J.E. Sars paa hans syttiende Fødselsdag den ellevte Oktober 1905. Medforf. Johan Ernst Sars. Utg. Aschehoug. 1905. 227 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hoddevik, Jan Petter: Kystfolk : 1. Utg. J.P. Hoddevik. 2016. 78 s.
 • Krefting, O.: Selje klosterlevninger : indberetning om antikvariske undersøgelser 1866-1867 i Selje kirke- og klosterruiner. Utg. 1868. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kyrkjene i Selje : Selja - Selje - Leikanger - Ervik 996-2016. Red. Sigbjørn Helle ofl. Utg. Selja forlag. 2016. 288 s. ISBN 9788282401128.
 • Nicolaysen, N.: Om ruinerne paa Selje. Utg. Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring. 1892. 7 s. Merknad: Vedlegg til foreningens årsberetning for 1891.
 • Nybø, Marit: Albanuskirken på Selja : klosterkirke eller bispekirke?. Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Bergen, 2000. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nygjerd, Gunnar: Wald Drageseth : industripioner og samfunnsmenneske. Utg. G. Nygjerd. 1994. 88 s. ISBN 8299327601. Digital versjonNettbiblioteket
 • Oversigt over Selje sparebanks 25 aars virksomhet : 16. novbr. 1893 - 16. novbr. 1918. Utg. Selje sparebank. 1918. 7 s.
 • Rindal, Magnus (red.): Selja : heilag stad i 1000 år. Utg. Universitetsforlaget. 1997. 330 s. ISBN 82-00-22513-5. Digital versjonNettbiblioteket
 • Silden, Sverre: Frå Måløyraidet til landgang i Normandie : minne frå dramatiske krigsår. Utg. S. Silden. 1997. 99 s. ISBN 8299453208. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vanberg, Vidar: Landhandelen i utkantbygder : forbrukerundersøkelser på Stadlandet og Herefoss. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1975. 58 bl. Digital versjonNettbiblioteket

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Djupedal, Knut: "Dei va best sett, dei so va omtrent i balanse". En undersøkelse av verdensbildet i Selje i 1920. Bergen 1985 Fag: Etno-folkloristikk
 • Hoddevik, Magnhild: Stadnamn frå Fure og Hoddevik på Stad. Masteroppgave i nordisk - Universitetet i Bergen, 2007.
 • Johansen, Karl Egil: Fiskerinæringa i Vågsøy og Selje 1890-1920. Bergen 1974 Fag: Historie
 • Koller, Anne Lise: Gården Årdal i Selje. En vegetasjonsøkologisk undersøkelse av kulturmark. Mastergradsoppgave i Naturforvaltning - Universitetet formiljø- og biovitenskap, Institutt for naturforvaltning, Ås, 2010
 • Nybø, Marit: Albanuskirken på Selja : klosterkirke eller bispekirke?. Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Bergen, 2000.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18761030 Fra: Torbjørn Olsen (far) Svehaug, Selje, Sogn og Fjordane Til: Ole M. Torbjørnsen, India Eier: , Publisert i: Jul i Nordfjord 1999
Stikkord: Religiøsitet, sjømann, Primærmæringer, dårlig fiske, Værforhold, Årsvekst og avling, Økonomiske kår, Familieforhold, konfirmasjon,
 • År: 19130303 Fra: Hans Hartmann, Selje, Sogn og Fjordane Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, nordfjordlag, minnegave, tuberkuløs, Helse og sykdom, friplasser, administrativ inndeling, Norsk-amerikanske relasjoner,
 • År: 19471013 Fra: Sigvard Lillebø, Selje, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, emigranthistorie,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (1767 SELJE)
Kyrkjene i Selje. I: Bjørgvin. Kyrkjesogelaget. 1966. S. 8-27. Red. Reidar Djupedal. Merknad: Brev frå sokneprest Heiberg til biskop Pavels 1817.
 • Femårsmelding - lensmann (1768 SELJE)
Femårsmeldingar frå Selje for 1861-1865. Utg. Nordfjord sogelag, Firda ungdomslag, Nordfjord folkemuseum. I: Årbok for Nordfjord. Eit skrift for folkeminne og kulturminne. Årg. 23 (1989). S. 74-81. Red. Ragnvald Berge.

Aviser