Forside:Hof (Vestfold)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Østfold • Akershus • Oslo • Hedmark • Oppland • Buskerud • Vestfold • Telemark
Svelvik • Holmestrand • Sande • Horten • Tønsberg • Re • Færder • Sandefjord • Larvik

Om Hof (Vestfold)
Hofs kommunevåpen.

Hof var en kommune i Vestfold. Den grensa i nord mot Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, i øst mot Sande og Holmestrand, i sør mot Re og Lardal og i vest mot Kongsberg. Hof kommune besto av den søndre delen av innsjøen Eikeren med vassdraget ovafor til Hillestadvannet i tillegg til de skogkledde åsene på begge sider.

I forbindelse med Kommunereformen 2014–2018 vedtok kommunestyret i Hof i 2015 at kommunen skulle slås sammen med Holmestrand med virkning fra 1. januar 2018. 1. januar 2020 sluttet Sande seg til den nye kommunen. Navnet på den nye kommunen er Holmestrand.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Sten Thons gravminne på familiegravstedet på Eidsfoss kirkegård i Hof.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
Stener Thon (født 28. september 1873 i Stor-Elvdal, død 3. september 1938) var ingeniør. Han etterfulgte sin far i ledelsen for det delvis familieeide Eidsfoss jernverk i Hof i Vestfold i 1919, en stilling han hadde til sin død. Stener Thon var sønn av verkseier ved Eidsfoss jernverk Christian Olsen Thon (1844-1919), som gikk inn på eiersiden i jernverket på 1880-tallet, og Maren Kirstine Stenersdatter (1844-1885). Thon var bror av blant andre Christian Thon (1880-1956) og halvbror av Harald Thon (1890-1975), som begge også var direktører for Eidsfoss jernverk (hhv. 1938-52 og 1952-60).   Les mer …

Hof Historielag er et historielag i gamle Hof kommune i Vestfold. Det ble stiftet i 1979 og er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie. Hof-minne er lagets årbok og utkom først i årene 1982-1985, årboksarbeidet ble gjenopptatt i 2000. Hof Historielag har pr. i dag (2019) omtrent 235 medlemmer. Historielaget er engasjert på mange ulike områder, særlig arbeidet med Eidsfos hovedgård og Eidsfoss Industrihistoriske samlinger er viktig for laget.   Les mer …

Alf Gangstad bestyrte Stod Samvirkelag fra 1964 til 1984, og fra 2003 til fusjonen med Coop Steinkjer var i havn 1. januar 2006. Han har og vært disponent for Samvirkelaget Vestfold og Samvirkelaget Namsos
Foto: Fotosupport, Steinkjer

Alf Gangstad (født 2. november 1936 i Beitstad, død 8. desember 2011) var en samvirkelagsbestyrer som starta sin karriere i kooperasjonen som betjent i Stod Samvirkelag i 1960. Han ble gift med Greta f. Hatling høsten 1959, noe som i sin tur har resultert i Tor Morten, Inger Lise, Hilde og Tone.

Gangstad hadde over 45 år i kooperasjonens tjeneste både i Vestfold og Nord-Trøndelag, og er blitt behørig hyllet for dette. Også store deler av fritiden er blitt viet samvirkebevegelsen, som ble som en livsstil for mannen som også har bidratt med flere skriftlige beretninger fra egne og andres opplevelser av hva NKL har vært og hva det kan bli.   Les mer …

Eidsfoss kirke fotografert mot nord.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
Eidsfoss kirke og Eidsfoss kirkegård ligger i Hof, Holmestrand kommune i Vestfold, nær Bergsvannet og Eidsfoss hovedgård, hovedbygningen til nærliggende Eidsfoss jernverk. Kirken, innviet i 1904, ble reist på initiativ fra jernverket, som også sto som eier fram til kommunen overtok i 1958. Eidsfoss kirke er av tre og har ca. 200 plasser. Den er tegnet av Holger Sinding-Larsen.   Les mer …

Motiv fra det tidligere jernverkssamfunnet Eidsfoss i Hof kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Eidsfoss er en tettbebyggelse i Hof, Holmestrand kommune i Vestfold, mellom innsjøene Eikeren og Bergsvannet, ved fylkesvei 35.

Eidsfoss er blant landets best bevarte jernverkssamfunn. Her lå Eidsfoss jernverk (Eidsfos verk), etablert av Caspar Herman Hausmann i 1697, nedlagt i 1884, men ovnsstøperiet ble avviklet først i 1961. Flere bygninger fra jernverket er bevart, og en kultursti leder gjennom området. Bygningene brukes i dag blant annet til butikker, utstillingslokaler og serveringssteder.   Les mer …

 
Se også


 
Kategorier for Hof (Vestfold)
ingen underkategorier
 
Andre artikler