Forside:Larvik kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

LANDSDEL: Østlandet  • Sørlandet • Vestlandet • Midt-Norge • Nord-Norge
FYLKE: Innlandet • Oslo • Vestfold og Telemark • Viken
TIDLIGERE FYLKE: Vestfold • Telemark
KOMMUNE: Færder • Larvik • Holmestrand • Horten • Sandefjord • Tønsberg
TIDLIGERE KOMMUNE: Lardal

Om Larvik kommune
Larviks indre havn sett fra Langestrand.
Foto: Rune A. Karlsen
Larvik er en by og kommune i Vestfold og Telemark fylke (tidligere Vestfold). Byen ligger på grunnen til den gamle gården Nannaseter. Larvik fikk kjøpstadsrettigheter i 1671, og man regner derfor dette som byens grunnleggingsår. Før 1671 var det borgerne i Tønsberg som hadde rett til å drive handel i Larvik, og flere av dem var også bosatt i Larvik. De gamle bydelene er Langestrand, Hovedbyen og Torstrand.   Les mer ...
 
Smakebiter fra artikler
Skolebygningen på Karljohansvern.
Foto: Jensens
(2007)
Sjømilitære korps (SMK) var en faglig/teknisk befalsskole for Marinen for utdanning av såkalt bransjebefal, altså spesialister innen tekniske og andre bransjer som Marinen hadde bruk for og som også ga sivil kompetanse. Også vervede menige kunne få en teknisk utdannelse ved korpset. Sjømilitære korps ble opprettet 1. september 1817 i Fredriksvern for å utdanne vervede menige og underoffiserer. Dette var gjennom en sammenslåing av et Kanon Compagnie og et Baatsmans Compagnie som hadde blitt opprettet i Fredriksvern i 1750. Det nye korpset besto av et matros- og et artillerikompani som omfattet 19 underoffiserer og rundt 100 menige av matros- og artilleribransjen.   Les mer …

Harald Asmyhr (født i Lardal 1864, død i Lillestrøm 6. mai 1924) var Lillestrøms første politimann. Han tok eksamen ved underoffiserskolen i 1888, og ble ansatt som politibetjent i Kristiania i 1890. I 1893 ble han ansatt i tidligere Skedsmo kommune med tjenestested Lillestrøm, og tjenestegjorde her fram til 1923. Han var alene som politibetjent til 1921. Ved siden av å være politibetjent var han gymnastikkinstruktør ved Lillestrøm middelskole i 30 år.   Les mer …

Halvdan Magnus Hansen.
Foto: Roy Olsen (1974)

Halvdan Magnus Hansen (født 7. juli 1953 i Larvik, død 19. september 2003) var forfatter. Hansen debuterte i 1998 med diktsamlingen Utan å ta metermålet fram. I 2000 ga han ut diktsamlingen Eg vandrar som kjentmann på jorda og en praktbok om fjellgarden Bakken i Lysefjorden. Han har også skrevet en bok med gamle historier fra stålverket.

Hansen ble ansatt som kulturkonsulent og bibliotekar i Forsand kommune i 1986, der han fikk ansvaret for å bygge opp den nye kulturetaten. Både bibliotek og museumssamling lå under hans ansvarsområde. Han hadde helt fra begynnelsen en spesiell interesse for historie og lokalhistorie i sine forskjellige former. Hansen var en god forteller som ga liv til de mange hendelser og personer som har levd langs Lysefjorden. Sammen med Njål Tjeltveit ga han ut reisehåndboka Lysefjorden, ei kulturhistorisk reise.   Les mer …

Erik Andersen Nordquelle, født 12. juni 1858Månejordet i Hedrum, død 3. januar 1938, var en predikant som De Frie Evangeliske Forsamlinger regner sitt utspring fra.Omkring århundreskiftet startet Erik Andersen Nordquelle en egen bevegelse i Christiania, De frie venner. Forsamlingen hadde et eget tidsskrift Det gode Budskab som første gang kom ut i januar 1904. Hans bevegelse ekspanderte, og i årene etter 1910 dro misjonærer både til India, Kina og Afrika. Schibboleths opplagstall viser hvilken suksess bevegelsen hadde. Det 13. opplaget i 1915 kom i 20 000 eksemplarer; likevel var et nytt opplag i 1919 nødvendig. Nordquelle hadde i perioder nært samarbeid med Thomas Barratts pinsevenner og Smiths venner, men i begge tilfellene endte det med brudd.   Les mer …

Klubbgaarden.
Foto: Morten Bakkeli (2010)

Klubbgaarden (tidligere Alders Hvile) er en eldre trebygning i Larvik kommune. Adressen er Colin Archers gate 8. Bygningen ble trolig reist i 1720-årene på ei branntomt. I 1767 berettes det om at bygningen hadde to etasjer med fem rom i hver. For øvrig inneholdt eiendommen bryggerhus, boder, staller, fjøs, hønsehus samt vedskur.

I cirka hundre år tjente huset som bolig og kontor for grevskapets forvaltere, kanselliråd Schwingel, høyere militære, byfogder (blant annet byfogd Samuel William Manthey i 1815 og byfogd Thomas Bryn 1815–1827), sorenskrivere samt skipsredere.

Et rom i andre etasje tjente rundt 1800 som lokale for det første amtsveivesens forvaltning, som bestod av to personer.

Det ble på Bryns tid eller noe før ombygd i empirestil.

Etter Bryns bortgang ble bygningen i 1827 ervervet av et aksjeselskap, «Foreningen», som drev én av Larviks finere herreklubber etter engelsk mønster. Utover på 1800-tallet gikk bygningen derfor under betegnelsen «Klubbgaarden». I noen år etter 1850 holdt Borgerskolen til i bygningen.   Les mer …

Fiskebutikken til Georg Marius Larsen: Bjønnes' arbeidsplass i 21 år
Foto: Morten Bakkeli

Ellinor Bjønnes (født 5. februar 1931) er tidligere næringsdrivende og lokalpolitiker (Arbeiderpartiet) i Tjølling. Moren døde da hun var halvannet år gammel, så hun vokste opp hos sin mors foreldre. Bestefaren gikk bort da Ellinor Bjønnes var ni år gammel. Hun giftet seg med Thor Bjønnes og slo seg ned på Løve. Thor Bjønnes arbeidet i ingeniørvesenet i Tjølling.

En tid drev hun egen slakterforretning. Hun overtok slakter Madsens forretning på Torstrand, hvor hun hadde vært ansatt i unge år. Grunnet dårlig lønnsomhet ble den nedlagt etter noen års drift. I 21 år sto hun bak disken i fiskebutikken til Georg Marius Larsen.

I flere år var Bjønnes sekretær i Arbeiderpartiets kvinnegruppe i Tjølling. En periode var hun også vararepresentant i Tjølling herredsstyre.   Les mer …
 
Se også


 
Eksterne ressurser
 
Kategorier for Larvik kommune
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
Hedrum
Kvelde
Nanset
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
Kvelde
ingen underkategorier
ingen underkategorier
Nanset
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
 
Andre artikler