Bibliografi:Grong kommune

Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

 
Grong kirke med omegn i slutten av 1940-åra.
 
Grong gard og gjestgiveri.
 
Gardstun i Grong.
 • Bjerken, Martin: Grong. Bygdebok for Grong, Harran, Namsskogan og Røyrvik. Utg. med bidrag av kommunane. 1950. 646 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Svarteberg, Kristen i Heimen, b. VIII, s. 326–328.
 • Bye, Aina, Bengt Åke Jåma: Mijjieh låartesne : Landet går i arv : rein, folk og natur i Luru reinbeitedistrikt, Nord-Trøndelag. Utg. A. Bye og B.Å. Jåma. 2011. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fiskum, Kjell: Gamle Harran : landnåm og busetting fram til 1900 ; Kolem : gården som kom bort. Utg. Grong historielag. 2001. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fjellheim, Sverre, Martha Jåma (red.): Samiske kulturminner i Låarten sijte : (arealer i kommunene Snåsa, Lierne og Grong). Utg. Saemien sijte. 1993. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Formo, Helge, Reidulf Magnussen, Knut Ivar Fiskum: Lurudalen : stein - svette - slit : en hyllest til de som bygde jernbaneanlegget Snåsa-Grong. Utg. Designtrykk. 2012. 144 s. ISBN 978-82-91134-51-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Føynum, Tor, Trond Strand Føynum: Jakob Dærga : samisk kulturlegende fra Namdalen. Utg. Namdal historielag. 2010. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gartland, Kirsten Joveig: Pilegrimsleia Gløshaugen - Åsa i Imsdalen : Grong og Snåsa kommuner, Nord-Trøndelag. Utg. Historielaga i Grong og Snåsa i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. 2003. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Herje, Torunn: Værem i Grong : et ringformet tunanlegg : Værem, Grong kommune. Utg. [Nord-Trøndelag fylkeskommune]. 1997. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjulstad, Ola: Mørklagte bygder : tysk okkupasjon : Grong-Harran 1940-1945. Utg. Grong bygdeboknemd. 1995. 327 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjulstad, Ola: Togstopp Namdal: Jernbanehistorie for Namdals-distriktet og deler av Innherad. Utg. Grong bygdeboknemnd. 1990. 359 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johansen, Bjørn: En vurdering av Grong kommune som turiststed. Hovedoppgave ved NLH 1970.
 • Jünge, Åke: «Sameskole og samemisjon i Indre Namdalen for 250 år siden» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2006 Digital versjonNettbiblioteket
 • Kvaal, Gunnar: Undersøkelser og vurderinger omkring Grong kommune som turiststed. Hovedoppgave ved NLH 1972.
 • Nannestad, F.: Jernsakens løsning : Grong, Glomfjord, Sjursøya. Utg. Det norske arbeiderpartis forlag. 1936. 37 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Prestvik, Ragnar: Grong Sparebank: - samfunnsbygger i 150 år 1862 - 2012. Utgitt av banken, 2012.
 • Register over døde fra Grong sokn i Grong prestegjeld. Utg. Grong historielag. 1989. 46 s.
 • Seem, Anne Marie: Alle disse dager. Grong 1900- 2000. Utg. Grong kommune ved bygdeboknemnd. 1999. 480 s. ISBN 82-91134-32-4. Digital versjonNettbiblioteket.

Status bygdebokarbeid

 • Heim og folk er dekket av Strands Grong bygdebok i tre bind (1990-93)
 • Allmennhistorie er dekket av Bjerkens Grong bygdebok for Grong, Harran, Namsskogan og Røyrvik (1950), som må regnes som foreldet

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1891 Fra: Olea Lovise Tobiasdtr. Føinum, Grong, Nord-Trøndelag Til: Søskenbarn, USA Eier: Norwegian-American Historical Association (jf. NLI-Jnr. 363/1993).

Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, Nærmiljø, dødsfall, Emigrasjon, fattigkasse, Sosiale kår, portrett,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2118 GRONG)
Amerikabrev. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 12, nr 4 (1989). S. 6-7. Merknad: Avsendar: Petter Pedersen Formo 1882.
 • Brev (2119 GRONG)
En innberetning om samene fra 1844. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 1, nr 1 (1978). S. 2-3. Merknad: Skrive av sokneprest Sørensen.
 • Brev (2120 GRONG)
Oversigt over skolenes nuværende Tilstand i Østre Namse-Almindingens Skoledistrict 1845. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 2, nr 1 (1979). S. 11-13. Red. Arne Kvam.
 • Dødsfallsprotokoll (2121 GRONG)
Døde i Grong lensmanns-distrikt 1873-1926. Utg. Grong historielag. 1987. 56 s.
 • Eigedomsdokument - bygsel (2122 GRONG)
Bøxel seddel. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 13, nr 3 (1990). S. 15. Merknad: Gjeld garden Grong 1779.
 • Eigedomsdokument - skyldsetjing (2123 GRONG)
Ny skyldsetting på Sandnes i 1785. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 5, nr 3 (1982). S. 7-8.
 • Eigedomsdokument - skøyte (2124 GRONG)
Skjøte fra anno 1714. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 5, nr 2 (1982). S. 2. Red. Arne Kvam. Merknad: Gjeld gardane Grong og Leksås.
 • Eigedomsdokument - skøyte (2125 GRONG)
Skøyte for Berre i Grong frå 1737. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. 1959. S. 40. Red. Olav Urstad.
 • Femårsmelding - lensmann (2126 GRONG)
Grong herred 1861-1865. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 2, nr 2 (1979). S. 2-14.
 • Folketeljing 1801 (2127 GRONG)
Folketellinga 1801 for Grong, Harran, Høylandet. Utg. Grong historielag. 1985. 40 s. Red. Arne Kvam, Jens Sviggum.
 • Folketeljing 1845 (2128 GRONG)
Folketellingen i Grongs Præstegjæld 1845. Utg. Grong historielag. 1981. 72 s.
 • Folketeljing 1865 (2129 GRONG)
Folketellinga 1865 for Grong og Harran. Utg. Grong historielag. 1982. 47 s.
 • Folketeljing 1875 (2130 GRONG)
Folketellinga 1875 for Grong og Harran. Utg. Grong historielag. 1985. 60 s. Red. Arne Kvam, Jens Sviggum.
 • Folketeljing 1900 (2131 GRONG)
Folketellinga 1900. Grong og Harran. Utg. Grong historielag. 1990. 52 s. Red. Arne Kvam, Jens Sviggum.
 • Føderådskontrakt (2132 GRONG)
Kaarkontrakt. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 7, nr 3 (1984). S. 9-10. Merknad: 2 kontraktar. Frå Berg 1874 og 1890.
 • Føderådskontrakt (2133 GRONG)
Kaarseddel. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 5, nr 2 (1982). S. 14. Red. Arne Kvam. Merknad: Frå Formomoen 1861.
 • Føderådskontrakt (2134 GRONG)
Kårseddel. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 3, nr 1 (1980). S. 13. Red. Arne Kvam. Merknad: Frå garden Grong 1841.
 • Føderådskontrakt (2135 GRONG)
Kårkontrakt fra 1789. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 12, nr 1 (1989). S. 11. Red. Arne Kvam. Merknad: Frå Vestre Sem.
 • Husmannskontrakt (2136 GRONG)
Fæsteseddel. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 5, nr 2 (1982). S. 13. Red. Arne Kvam. Merknad: Formomoen under Formo 1861.
 • Husmannskontrakt (2137 GRONG)
Husmandsseddel for Michael Sivertsen Thoremoen. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg 8, nr 1 (1985). S. 8. Merknad: Thoremoen under Nynesset 1898.
 • Kongeskøyte (2138 GRONG)
Skjøte på Duun. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 10, nr 4 (1987). S. 14-15. Merknad: Frå 1729.
 • Kyrkjebok (2139 GRONG)
Harran sogns kirkebok 1706-1748. Transkribert og kommentert av Anders Løøv. Samiske tekster kommentert og oversatt av Knut Bergsland. Utg. Grong historielag. 1989. 64 s.
 • Kyrkjebok (2140 GRONG)
Døpte i Grong og Harran 1749-1839. Utg. Grong historielag. 1992. 86 s. Red. Arne Kvam.
 • Kyrkjebok (2141 GRONG)
Døpte i Grong 1840-1879. Utg. Grong historielag. 1985. 70 s. Red. Arne Kvam, Jens Sviggum.
 • Kyrkjebok (2142 GRONG)
Døpte i Harran 1840-1879. Utg. Grong historielag. 1985. 47 s.
 • Kyrkjebok (2143 GRONG)
Innflyttede til Grong prestegjeld. Utg. Grong historielag. 1986. 108 s. Red. Arne Kvam. Merknad: For åra 1821-1925.
 • Kyrkjebok (2144 GRONG)
Utflyttede fra Grong, Harran, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik 1821-1920. Utg. Grong historielag. 1987. 76 s. Red. Arne Kvam, Jens Sviggum.HØYLANDETNAMSSKOGANRØYRVIK
 • Manntal 1701 (2145 GRONG)
Mandtal 1701. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 8, nr 1 (1985). S. 10-14.
 • Matrikkel 1723 (2146 GRONG)
Skattematrikkelen 1723. Grong og Harran. Utg. Grong historielag. 1988. 28 s.
 • Sjeleregister (2147 GRONG)
Sjæleregister 1797. Grong. Harran. Høylandet. Utg. Grong historielag. U.å. [16] s.
 • Skattemanntal - koppskatt 1645 (2148 GRONG)
Kopskatten 1645. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 8, nr 4 (1985). S. 13-14. Merknad: Også trykt i same blad; årg. 1, nr 2 (1978)
 • Skattemanntal - sølvskatt 1815 (2149 GRONG)
Sølvskatten 1816. Utg. Grong historielag. 1980. 40 s. Red. Arne Kvam, Jens Sviggum. Merknad: Omfattar Grong, Harran, Ranem, Høylandet og Skage sokn. Inkluderer likningslistene for 1822 og 1823.
 • Valmanntal (2150 GRONG)
Valg og stemmerett i eldre tid. I: Grongs historielags meldingsblad. Årg. 8, nr 3 (1985). S. 7-9. Red. Arne Kvam. Merknad: Frå 1826.
 • Brev (2208 SNÅSA)
Brev fra prestloftet i Grong (Skrevet av kapellan Lorentz Peter Elster). Utg. Snåsa historielag. I: Kumur. Årsskrift. Nr 7 (1986). S. 35-36. Red. Arne Kvam. Merknad: Brev om sokneinndeling 1856. Jfr. brev trykt i Grong historielags meldingsblad. Årg. 13, nr 2 (1990) s. 17-18.