Bibliografi:Lierne kommune

Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

 
Sandsjøen rundt 1950.
 
Reindrift ved Hykla. Fotografi fra boka Fra krambu til varehus : En handelsforenings liv og lagnad 1878–1989 av Joralf Gjerstad (1974).
 
Gardstun i Nordli i 1935.
  • Arntsen, Håkon: «Hamskiftet i Lierne». I: Heimen, b. XVII, s. 711–716.
  • Arntsen, Håkon: Frivillige organisasjoner i en nord-trøndersk grensebygd ca. 1875-1925. En undersøkelse fra Nordli sogn. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1976.
  • Aune, Tormod, Steinar Johansen, Kjartan Trana: Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker : blå fjell og gylne drømmer. Utg. Lierne nasjonalparksenter. 2009. 229 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bye, Aina, Bengt Åke Jåma: Mijjieh låartesne : Landet går i arv : rein, folk og natur i Luru reinbeitedistrikt, Nord-Trøndelag. Utg. A. Bye og B.Å. Jåma. 2011. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Fjellheim, Sverre, Martha Jåma (red.): Samiske kulturminner i Låarten sijte : (arealer i kommunene Snåsa, Lierne og Grong). Utg. Saemien sijte. 1993. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Jünge, Åke: «Tjåehkre - Tunnsjøguden - sagn, myter og fakta» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
  • Lidstrøm, Anton: Nordli idrettslag : jubileumsskrift 75 år : 1910-1985. Utg. [Nordli idrettslag]. 1985. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Status bygdebokarbeid

Bygdebok for Lierne kommune omfatter både heim og folk i 2 bind, allmennhistorie og tema-bind. Arbeidet framstår som pågående