Bibliografi:Voss herad

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Bibliografi:Granvin herad)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland
Askøy · Austevoll · Austrheim · Bergen · Bømlo · Eidfjord · Etne Oslo byleksikon 1938.JPG
Fedje · Fitjar · Fjell · Fusa · Granvin · Jondal · Kvam · Kvinnherad · Lindås
Masfjorden · Meland · Modalen · Odda · Os · Osterøy · Radøy · Samnanger
Stord · Sund · Sveio · Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Voss · Øygarden
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur frå Granvin

 • Dale, Øystein: Levering av grovkappet tømmer sammenlignet med kappet tømmer til Granvin Bruk. Hovedoppgave. NLH 1982. Fag: Skogbruk
 • Hamre, Alfred: Granvin kyrkje. Festskrift utgjeve i høve 250 års høgtida. 1725-1976. Utg. 1976. 150 s.
 • Haukenæs, Th. S.: Granvins saga. Utg. 1904-15.
Bind 1. [ingen tittel] 1904. 337 s.
Bind 2. [ingen tittel] 1915. 167 s.
Bind 3. [ingen tittel] 1915. 168 s.
 • Kjerland, Kjell: - like før freden. To krigsoffer i Granvin. Utg. Friske tankar, 1995. 68 s. ISBN 82-91386-07-2 E-bok
Kart over Eidfjord, Granvin og Ulvik. 1976.
Bind 1. Bygdesoga. 1977. 528 s. ISBN 82-7101-040-9. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Bygdesoga. 1977. 462 s. ISBN 82-7101-043-3. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 3. Kvalem, Henrik Meyer: Bygdebok for Granvin. Ættebokdel for gardane Beggevik, Kvanndal og Naustvik. 1986. 718 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kvalem, Henrik Meyer; Hanssen, Einar Richter: Ættarbok for Granvin. Utg. Granvin herad. 1975 [nytrykk 1995]. 638 s. ISBN 82-993521-1-8
 • Olafsen, O.: Granvin i fortid og nutid. En bygdebok. Utg. av en dertil nedsat komite. [1922]. XI, 542 s.
 • Seim, Jørund: Ei samanlikning mellom heiltidsjordbruk og deltidsjordbruk i Granvin. Hovedoppgave. NLH 1974 Fag: NLH
 • Utvandringsregister: Granvin. Datasamling: Jahn A. Sjursen, databehandling: Nils A. Rasmussen. Utg. J.A.S., 1986. 2 bind, 107 og 104 bl.
 • Veland, Gunnar Bjarte: Demografiske og sosiale forhold i ei befolkning i nedgang. Granvin 1875-1920. Hovedoppgave. Bergen 1981 Fag: Historie

Lokalhistorisk litteratur frå Voss

 • Bakke, Sissel: Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711. Nordhordland og Voss. Masteroppgave i historie - Universitetet i Oslo, 2009. Digital utgave
 • Bjørgaas, Knut: Fota-fòr. Spraidde minne ùm gammalt kristenliv pao Vossabygdo. Voss 1947. 53 s.
 • Bjørgaas, Knut: Or gommol ti. 1917-1945. - 5 b.
  • B.1: Æventyr å segne å stubba tao Vossastrond'ne. Utg. av Folkeminnenemndi på Voss. 2. utg. 1943. 133 s. (1. utg. Bergen 1917).
  • B.2: Ymse tao Vossabygdo. Utg. av Folkeminnenemndi på Voss. 1941. 112 s.
  • B.3: Tao Voss å Strond'ne. Utg. av Folkeminnenemndi på Voss. 1942. 111 s.
  • B.4: Tao Vossastrond'ne. Utg. av Folkeminnenemndi på Voss. 1944. 108 s.
  • B.5: Segne å stubba tao Vossastrond'ne. Utg. av Folkeminnenemndi på Voss. 1945. 108 s.
  • Melding (av b. 1–5): Leiro, Andreas i Heimen, b. VIII, s. 84–85.
 • Bjørgaas, Knut: Or gommol ti. 1998.
  • B.1-5: Utg. av Voss bygdeboknemnd og Voss sogelag. 1998. 368 s. ISBN 82-991221-2-0.
 • Bjørkum, Andreas: Sjur Bygd, om bøkene hans og bruken av vossamålet. Utg. Børkjo forl. 2011. 168 s. ISBN 978-82-998336-1-5.
 • Bru, Ludvig: Gardsnamn paa Voss : upplysningar til rettleiding um den rette skrivemaaten. Voss 1906. 38 s.
 • -da gaor i pylso- : 200 år med kjøt og fårepylseproduksjon i Evanger. Red. Knut Hjørnevik ofl. Utg. Vassvøri sogelag. 2012. 272 s. ISBN 978-82-91895-16-1.
 • Ebbing, Nanna: Fleischer's hotel - tradisjon og atmosfære : slekten Fleischer og litt om reiselivets utvikling på Voss. 1995. 92 s. ISBN 8299373905. Digital versjonNettbiblioteket
 • Festskrift : Oppheim og Vinje kyrkjer 1871-1971 : 100 år. Utg. Oppheim og Vinje sokneråd. 1971. 173 s.
 • Gjerald, Bjarne: Nyare historie om elektrisitetsforsyninga i Vossebygda 1976-2012. Utg. Voss energi. 2013. 96 s. ISBN 978-82-303-2470-7
 • Gjerdåker, Johannes: Stølar i vossafjell. Utg. av Voss bygdeboknemnd. 2001. 319 s. ISBN 8299122139.
 • Gjersvik, Bjørg: Historia til Voss og Hardanger sorenskrivarembete 1591-1991 : (Voss åleine før 1685 og etter 1918). Utg. Voss sorenskrivarembete. 1991. 76 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gundhus, Grete: Lydvaloftet, Voss kommune i Hordaland : undersøkelser og konservering av bemalt dekor fra middelalderen. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1995. 22 s. ISBN 8242606528. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haga, Mads: Voss sparebank 1843 - 15. november - 1943. 1946. 158 s.
 • Hauge ungdomslag : 1909-2009 : samlingsstad for grenda i 100 år. Utg. Hauge ungdomslag. 2009. 149 s. ISBN 978-82-303-1448-7.
 • Håberg, Live: Den preproprielle artikkelen i norsk : ei undersøking av namneartiklar i Kvæfjord, Gausdal og Voss. Masteroppgave i nordisk språk - Universitetet i Oslo, 2010. Digital utgave
 • Kløve, Anna: Gards- og ættesoge for Nedre Kløve, gnr 119, Voss. 1987. 56 s.
 • Kløve, Anna: Voss tingbok : nr. 3 : 1662-1663. Utg. Tingbokprosjektet. 1993. 96 s. ISBN 82-991870-4-4
 • Kløve, Anna: Voss tingbok : nr. 15 : 1683-85 : sorenskriver Niels Kaaes rettsreferatUtg. Historisk institutt, Universitetet i Oslo. 1990.(Publikasjoner fra Tingbokprosjektet)
 • Kløve, Per: Festskrift : Voss indremisjon 125 år : 1865-1990. Utg. Voss indremisjons forlag. 1990. 311 s. ISBN 8290451288. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kvamsdal, Nils: Laget i sentrum : jubileumsskrift Voss idrottslag 125 år. Utg. Voss idrottslag. 2011. 126 s. ISBN 978-82-303-1684-9.
 • Meringen, Per: Voss Avhaldslag i 50 aar: 1885 - 29. mars - 1935, Voss Bokhandel trykkeri, U.Å.
 • Mot i brystet, vit i panna- : 1863-2013 : Skulestad skule 150 år. Red. Inger Kirsten Fyrde ofl. Utg. Skulestad skule. 2013. 224. ISBN 978-82-303-2465-3.
 • Myhre, Arthur: Voss utferdslag 1933-1993 : ein varde for glede og dugnadsånd. Utg. Voss utferdslag. 1993. 135 s. ISBN 8290451490. Digital versjonNettbiblioteket
 • Møller, Arvid: Symfoni på Voss. Utg. Orkesteret Fossegrimen, Voss. John Grieg Forlag 2012. 230 s. ISBN 978-82-533-0295-9
 • Nag, Martin: Nytt lys over Thranitter-bevegelsen i Stavanger, Høyland og Voss. Utg. Arbeidernes historielag i Rogaland. 198. 123 s. (Skrift / Arbeidernes historielag i Rogaland ; 2)
 • Reime, Reidar og Per Jon Odéen: Mjølfjell og menneskene. Utg. John Grieg forl. 2012. 359 s. ISBN 978-82-533-0306-2. Merknad: Mjølfjell vel 50 år
 • Reime, Reidar: Reimegrend : folk i hus og hytter. Utg. R. Reime. 2013. 352 s. ISBN 978-82-533-0315-4.
 • Reime, Reidar: Reimegrend : frå bondesamfunn til hyttegrend. Utg. R. Reime. 2011. 288 s. ISBN 978-82-303-1757-0.
 • Ringdal, Nils R.: Vossaminne. Utg. Skald. 2011. 101 s. ISBN 978-82-7959-172-6
 • Sandvik, Oddbjørg: Lokalhistorisk bibliografi over Voss kommune 1970-1990. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene, 2002.
 • Sognnæs, Olav Harboe: Lokalhistorisk bibliografi over Evanger, Voss og Vossestrand kommuner fram til 1950. Hovedoppgave - Statens bibliotekskole, 1977.
 • Solberg, Randi Skredegård og Per Jon Odén: Vossaalbum : glimt frå arkivet etter fotograf Ole Skredegård. Utg. John Grieg forl. 2013?. 224 s. ISBN 978-82-533-0318-5.
 • Sviggum, Anders Birger: Kontaktavstand og kontakthyppighet : studium av reisevanar og reisemønster i norske utkantstrøk. Universitetet i Bergen, Geografisk institutt, NHH. 1974. 83 s. Merknad: Serie: Geografiske studier av utkantsstrøk i Norge; 4. Omhandler Voss, Vik, Skånland, Evenes og Tjeldsund. Digital versjonNettbiblioteket
 • Voss bygdebok. Utg. Voss bygdeboknemnd. 3 b. 1971-1980.
  • B.1: Lyngvær, Roald: Ættebok for Vossestrand. 1971. 602 s.
  • B.2: Hellesnes, Torstein: Gardssoge for Vossestrand : Vinje sokn. 1972. 499 s.
  • Melding (av b. 1–2): Lillehammer, Arnvid i Heimen, b. XVI, s. 471–474.
  • B.3: Hellesnes, Torstein og Johannes Gjerdåker: Gardssoge for Oppheim sokn. 1980. 372 s. ISBN 82-7101-071-9. Digital versjonNettbiblioteket

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Norgesbrev frå Granvin

 • År: 1877 Fra: Lars Nilsen Seim (bror), Granvin, Hordaland Til: Jens Nilsen Seim, USA Eier: Nils K. Nesheim (NHKI), Hordaland
Stikkord: Årsvekst og avling, høy, korn, poteter, Værforhold, Nærmiljø, auksjon, storm, Emigrasjon, hjemvendte emigranter, Amerikanske forhold,
 • År: 18771118 Fra: Lars Nilsen Seim (bror), Granvin, Hordaland Til: Jens Nilsen Seim, USA Eier: Marion and Stuart Aaker, Minneapolis, MN, (Vesterheim)
Stikkord: Årsvekst og avling, høy, korn, poteter, Værforhold, Nærmiljø, auksjon, storm, Emigrasjon, hjemvendte emigranter, Amerikanske forhold,
 • År: 1880 Fra: Nils Nilsen Seim (bror), Granvin, Hordaland Til: Jens Nilsen Seim, USA Eier: Nils K. Nesheim (NHKI), Hordaland
Stikkord: Emigrasjon, amerikareise, Amerikanske forhold, klesmoter, Værforhold, Årsvekst og avling, hjemvendte emigranter, Nærmiljø, bryllup,
 • År: 1880 Fra: S. Nilsen Seim (bror), Granvin, Hordaland Til: Jens Nilsen Seim (?), USA Eier: Nils K. Nesheim (NHKI), Hordaland
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Værforhold, Emigrasjon, hjemvendte emigranter, Nærmiljø, kappkjøring, premie, Økonomiske kår, priser,
 • År: 18800216 Fra: S. Nilsen Seim (bror), Granvin, Hordaland Til: bror, USA Eier: Marion and Stuart Aaker, Minneapolis, MN, (Vesterheim)
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Værforhold, Emigrasjon, hjemvendte emigranter, Nærmiljø, kappkjøring, premie, Økonomiske kår, priser,
 • År: 18800725 Fra: Nils Nilsen Seim, Granvin, Hordaland Til: Jens N. Espeland, USA Eier: Marion and Stuart Aaker, Minneapolis, MN, (Vesterheim)
Stikkord: Emigrasjon, amerikareise, Amerikanske forhold, klesmoter, Værforhold, Årsvekst og avling, hjemvendte emigranter, Nærmiljø, bryllup,
 • År: 1905 Fra: Lars Nilsen Seim, Granvin, Hordaland Til: Jens Nilsen Seim, Allamakee, Iowa, USA Eier: ,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, skifte, Værforhold,
 • År: 1907 Fra: Sigrid L. Seim, Granvin, Hordaland Til: "Ingeborg" , USA Eier: (NHKI),
Stikkord: Familieforhold, landsmål, julegaver, skøyter, husdyr, Kultur, skolegang, Hverdagsliv, ski, fotografi,
 • År: 1909 Fra: Sigrid L. Seim, Granvin, Hordaland Til: Elsie Espeland, Allemakee, Iowa, USA Eier: (NHKI),
Stikkord: Hverdagsliv, skirenn, Familieforhold, Nærmiljø, Helse og sykdom, forkjølelse, Emigrasjon, fotografi,
 • År: 1910 Fra: Lars Nilsen Seim (bror), Granvin, Hordaland Til: Jens Nilsen Espeland, USA Eier: (NHKI),
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, legebesøk, Helse og sykdom, Værforhold,

Norgesbrev frå Voss

 • År: 1916 Fra: Iver Horvei, Voss, Hordaland Til: Filip J. Horvei, USA Eier: Ann Urness Gesme, Cedar Rapids, Iowa, USA
Stikkord: Helse og sykdom, revmatisme, influensa, Værforhold, priser, pengeverdi, første verdenskrig, handelsreisende, Årsvekst og avling, Politikk, Økonomiske kår,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1567 GRANVIN)
Eit blad frå den fyrste utvandrarsoga. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1971. S. 14-24. Merknad: Avsendarar: Margrete Nilsdatter Næsheim/Ole Olsen Hæve 1853.
 • Amerikabrev (1568 GRANVIN)
Amerikabrev frå Lars Nilsson Bilde som utvandra 1837. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1970. S. 483-486. Red. Olav S. Seim. Merknad: Frå 1883.
 • Amerikabrev (1569 GRANVIN)
Gamle Amerikabrev. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1952. S. 545-554. Merknad: 2 brev. Avsendarar: Hans Olsen Spilde 1849, Anders R. Conradsen Hereid 1857.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (1570 GRANVIN)
Sogneprest Paul Schnabels Beskrivelse over Gravens Prestegjeld 1743. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1910. S. 48-56. Red. O. Olafsen.
 • Eigedomsdokument - avtak (1571 GRANVIN)
Eit avtaksbrev frå Øvre Spildo i 1654. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1950. S. 238-241. Red. Hans Spilde.
 • Eigedomsdokument - kontrakt (1572 GRANVIN)
To beitekontrakter frå Granvin. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. 1989. S. 23-25. Red. Henrik Meyer Kvalem. Merknad: Frå 1779 og ca. 1800.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1573 GRANVIN)
Gamle skøyte på Spildo. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. 1991. S. 70-72. Red. Henrik Kvalem. Merknad: 1 skøyte 1634.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1574 GRANVIN)
Losnaætti på Spildo. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1948. S. 70-86. Red. Hans Spildo. Merknad: 4 skøyte 164875.
 • Eigedomsdokument - synfaring (1575 GRANVIN)
Kapteinsgarden Storegraven. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1976. S. 160-164. Merknad: Frå 1792.
 • Soldatbrev (1576 GRANVIN)
Soldatbrev frå 1811. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1977. S. 358-359. Red. Olav Kolltveit. Merknad: Avsendar: Lars Amundsen.
 • Soldatbrev (1577 GRANVIN)
Ein grenaders siste ferd. Soldatbrev frå Kristofer Kvanndal august 1808. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1972. S. 213-216.

Aviser

Eksterne lenker