Bibliografi:Nordre Follo kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur fra Oppegård

 • Aks, Lars: Kolbotnkoret : de første 25 år : 1921-1946. Utg. 1946. 69 s.
 • Andersen, Johan: Hans Knutsen 1879-1958. Pionéren for musikklivet, speiderlederen, kameraten og idealet for gutter og ungdom på Kolbotn og Follo i mellomkrigstiden og de første gjenreisningsårene etter 1945. Utg. J.Andersen. 1994. 64 s.
 • Aspås, Jon-Olav: Kommunal sosialpolitikk - særpreg og utviklingstrekk. En studie av sosialpolitikken i Oppegård kommune. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Statsvitenskap
 • Barca, Eivind: Landstormen 60 år. 1916-1976. Utg. Landstormen. 1976. 26 s.
 • Beretning i anledning Oppegaard sparebanks 25 årige virksomhet : 1917 - 16de september 1942. Utg. Oppegård sparebank. 1943. 19 s.
 • Bygda og idretten : Oppegård syd ved århundreskiftet : idrettslaget gjennom 75 år. Red. Sigmund Jacobsen ofl. Utg. Oppegård idrettslag. 1982.
 • Folket forteller : hundre år i Oppegård : "hele Oppegård skriver". Red. Hans Martin Enger. Utg. Oppegård bibliotek. 2015. 89 s. ISBN 978-82-992741-5-9.
 • Greverud kirke 50 år : jubileumsuke : 29. oktober-5. november. Utg. Greverud menighetsråd. 2017. 16 s.
 • Gulbrandsen, Trygve: Trygve Gulbrandsen. jevngammel med Oppegård kommune. Utg. T. Gulbrandsen. 1999. 32 s.
 • Hanto, Henning: Kommunal virksomhet - innhold og prosess. En studie av skolesektoren i Oppegård kommune. Hovedoppgave. Oslo 1976 Fag: Statsvitenskap
 • Hegstad, Harald: Folkekirke og trosfellesskap : et kirkesosiologisk og ekklesiologisk grunnproblem belyst gjennom en undersøkelse av tre norske lokalmenigheter. Utg. Tapir ; KIFO perspektiv. 1996. 427 s. ISBN 8251912342. Merknad: Omhandler Mære (Steinkjer), Varhaug (Hå) og Kolbotn (Oppegård) menigheter. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jonstad, Oddbjørn: Oppegård bygdebok. 2004.
 • Jonstad, Oddbjørn: Oppegård bygdeleksikon. 2004.
 • Jonstad, Oddbjørn: Oppegård billedleksikon. 2005. ISBN 82 92690-02-6
 • Kleven, Nils og Per Ødegaard: Den Fredrikshaldske kongevei : Oppegård og Ski. Utg. Statens vegvesen, Akershus vegkontor. 1998. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kolbotn apotek. 1926-2001. 75-års jubileum. Utg. Kolbotn apotek. 2001. 11 s.
 • Kolbotn cup 1980 : 10-års jubileum. Utg. Kolbotn idrettslag. 1980. 8 s.
 • Kolbotn skole 1922-1972. Red. Svein Aarset, Anlaug Berge og Ingerid Berntsen. Utg. Kolbotn skole. 1972. 32 s.
 • Krogness, Ragnhild Grøndahl: Gamle hus i Oppegård : nyere tids kulturminner i Oppegård : SEFRAK-rapport. Utg. Oppegård kommune. 1993. 139 s. ISBN 82-992741-0-9. Merknad: Ryggtittel: 0217 Oppegård : registrering av faste kulturminner : hus bygd før 1920-årene. Digital versjonNettbiblioteket
 • Landstormen i Oppegård gjennom 100 år : 1916 - 2016. Utg. Landstormen. 2017. 189 s. ISBN 978-82-303-3513-0.
 • Landstormen i strek og bilder. Red. Torleif Bjøntegaard og Tore Haugen. Utg. Landstormen. 2006. 64 s. Merknad: Utgitt ved 90 års jubileet i 2006.
 • Larsen, Tore Moritz: Analyse av eksisterende og fremtidig detaljhandels-/servicestruktur i Oppegård kommune. Utg. Norsk kjøpmannsinstitutt A/S. 1973. 180 s.
 • Mamen, Hans Christen: Kirke og menighet i Oppegård. ved Oppegård kirkes 100-års jubileum. Utg. Oppegård kommune. 1976. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nilsson, Harry A.: Ormerud gård og Kolbotn Nordre Vel. 1912-1952. Utg. Kolbotn Nordre vel. 1972. 61 s.
 • Nissen, Ingrid: Kolbotn Nordre vel : 100-års jubileumsavis for Kolbotn Nordre vel. Utg. Kolbotn Nordre vel. 2013. 8 s.
 • Nordhagen, Roger H.: Kommunal virksomhet - omfang og karakter. En studie av boligpolitikken i Oppegård kommune. Hovedoppgave. Oslo 1972 Fag: Statsvitenskap
 • Oppegård blir til. Artikler med emner fra Oppegårds historie. Red. Bokkomiteen for utgivelse av jubileumsbok Oppegård 2015. Utg. Oppegård kommune. 2014. 400 s. ISBN 978-82992741-3-5. Merknad: Leder for bokkomiteen var Tore Haugen.
 • Oppegård historielag kalender. Utg. Oppegård historielag. 1990-. Fulltekst
  • 1990: Oppegård kommune 75 år 1915-1990 Fulltekst
  • 1991: Diverse gamle bilder Fulltekst
  • 1992: Husmannsplasser Fulltekst
  • 1993: Gjersjøen Fulltekst
  • 1994: Smaalensbanen - om jernbanen gjennom bygda Fulltekst
  • 1995: Oppegård - også en kystkommune Fulltekst
  • 1996: Gamle Mossevei - hovedveien mot sør 1860-1970 Fulltekst
  • 1997: Skolene i bygda Fulltekst
  • 1998: Postkort og posthistorie fra Oppegård Fulltekst
  • 1999: Idrettslivet i bygda Fulltekst
  • 2000: Et tilbakeblikk Fulltekst
  • 2002: Det mangfoldige foreningslivet Fulltekst
  • 2003: Husene som forsvant Fulltekst
  • 2004: Næringslivet i bygda Fulltekst
  • 2005: Gjersjøvassdraget Fulltekst
  • 2007: Butikkene som forsvant Fulltekst
  • 2008: Kommunevåpenets 17 middelaldergårder Fulltekst
  • 2009: Dagliglivets kulturminner Fulltekst
  • 2010: Gamle hus i Oppegård Fulltekst
  • 2011: Plasser i Oppegård Fulltekst
  • 2012: Møteplasser i Oppegård
  • 2013: Lokalhistoriske veinavn
  • 2014: Gamle veier og veifar. Red. Bjørn Egil Jensen.
  • 2015: Oppegård i 100 år. Smått og stort fra historien
  • 2016: Oppvekst i Oppegård
  • 2017:
  • 2018:
  • 2019:
 • Oppegård idrettslag 1907-2007 : på lag med bygda i 100 år. Red. Birger Løvland. Utg. Unipax. 2006. 252 s. ISBN 9788281520097.
 • Petersen, Martin: Oppegård bygdehistorie : manuskript. Utg. M. Petersen. 1940-åra. 338 s. Merknad: Upublisert. Original finnes i Oppegård kommunes arkiv.
 • Ruberg, Harald Smith: Planlegging og politisk deltakelse. En studie av generalplanlegging i Oppegård kommune. Hovedoppgave. Oslo 1972 Fag: Statsvitenskap. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skar, Birgitte: Sørkorridoren E-6 og E-18 : kulturminner og kulturmiljøer. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1997. 28 s. ISBN 8242607710. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stavrum, Jørgen: Strategisk planlegging som virkemiddel ved fortetting. En studie av fortetting og strategisk planlegging med bruk av Oppegård kommune som eksempel. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Planfag.
 • Steffens, Haagen Krog: Hvitebjørn og Stubljan : en norsk gaards og slegts historie. Utg. H.K. Steffens. 1898. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Svensen, Ivar Sussar: Så vidt jeg husker... : forsøk på et tilbakeblikk i anledning Svartskog idrettsforenings 40-års jubileum 1980. Utg. Svartskog idrettsforening. 1980. 64 s.
 • Thune-Holm, Anton: Vandring fra Sæter til jernalderbyen : i nåtid om fortid. Utg. Oslo Consulting Group. 2001. 55 s. ISBN 8299594103.
 • Østberg, Willy: Gårdene i Oppegård : og menneskene som bodde der. Utg. Oppegård historielag. 2018. 285 s. ISBN 978-82-91652-07-8.

Lokalhistorisk litteratur fra Ski

 • Berntsen, Harald: Fra kompetansesenter til konferansehotell : Sørmarka 1989-2014. Utg. Gyldendal akademisk. 2014. 172 s. ISBN 9788205472235. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dara, Jyar: Sykkelplanstrategi for Ski tettsted : tiltak for økt sykkelandel. Mastergradsoppgave - NTNU, Institutt for byforming og planlegging.
 • Fornminner i Akershus : rapport om topografisk-arkeologisk registrering for det økonomiske kartverket : Ski kommune. Utg. Universitetets oldsaksamling. Oslo. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Godager, Alf B. (red.): Historiske tilbakeblikk på utviklingen i Ski gjennom 11000 år : Ski historielag i 40 år. Utg. Ski hustorielag. 2014. 125 s. ISBN 978-82-999569-0-1.
 • Godager, Alf B. (red.): Motstand og matauk : livet i Kråkstad og Ski 1940-1945. Utg. Ski historielag. 2015. 273 s. ISBN 978-82-999569-1-8.
 • Gundersen, Steinar og Øystein Kristiansen: Bygda Fjeld og Fjeld gård. Utg. Ø. Kristiansen og S. Gundersen. 2018. 128 s.
 • Hansen, Pål Styrk: Om hvordan ungdomsskoleelever i Ski forholder seg til enkelte valgfrie former i bokmålet. Hovedoppgaver. Oslo 1983 Fag: Norsk??
 • Kleven, Nils og Per Ødegaard: Den Fredrikshaldske kongevei : Oppegård og Ski. Utg. Statens vegvesen, Akershus vegkontor. 1998. Digital versjonNettbiblioteket
 • Langård, Geir Widar: Glimt fra jernbanehistorien i Ski. 2007. 12 s.
 • Martinsen, Osvald: Kråkstad og Ski sparebank gjennom hundre år : 1854-1954. Utg. Kråkstad og Ski sparebank. [Ski]. 1954. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mørk, Nils: Glimt fra bygdemiljøet : Kråkstad landbrukslag og Ski bondelag : 100 års-jubileum : 1895-1995. Ski. 1995. Digital versjonNettbiblioteket
 • Naturen i Ski og det sentrale Follo. Utg. Formatic fagbokforlag og Ski kommune. 1991-
  • Del 1. Thorbjørn Faarlund, Svein B. Lie: Planter og dyr. 1991. 288 s.
 • Overrein, Kjell: Skogbygda i nordre Ski : en annerledes bygdebok.'. Utg. Ski historielag. 2018. 204 s. ISBN 978-82-999569-2-5. Merknad: Tekst på tittelsida: Den gamle Skogbygda i Ski : Skauerbøigden.
 • Schou, Terje: Ski og Kråkstad inntil omkring 1500. Utg. Ski kommune. 1990
 • Søyland, Kjersti: Fra stasjonsby til handelssted. En studie av sosiomateriell og stedsidentitet i Ski. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Sosiologi. Kommune: Ski
 • Thauland, Karin Laila: Priser på landbrukseiendommer i Ski kommune. Landbruksøkonomi. NLH 1984 Fag: NLH
 • Treekrem, Kristen: Friluftsliv i Sørmarka. NLH 1983 Fag: Jordskifte
 • Turcato, Helena: IT-bruk i skolen: mellom intensjon og realitet. En casestudie av Ski kommunes ungdomsskoler. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Sosiologi. Kommune: Ski
 • Waitz, Kristian: Ski Storsenter-prosessen. Hvilke forhold bidro til at Ski fikk et storsenter? Universitetet i Oslo 1997. Fag: Sosiologi. Kommune: Ski

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Husmannskontrakt (248 OPPEGÅRD)
Villa Sandvigen - Veikro ved Gjersjøen. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Årbok. Nr 29 (1991). S. 9-11. Red. H. Chr. Mamen. Merknad: Plass under Dal 1859.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (185 FOLLO)
Follobygdene gjennom prestebriller. Svarene på spørsmålene i 1743. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. 1969. S. 10-33. Red. Asbjørn Bakken. Merknad: Svar frå prestane i Nesodden, Kråkstad med Ski, Ås og Vestby.
 • Kongebrev - løyve (254 SKI)
Litt om sagbrukerne i Follo i eldre tid. I: Årbok for Follo historie- og museumslag. B.3 (1954-59). S. 9-13. Red. Hans Krag. Merknad: For Nøstvedt sag i Kråkstad 1688.
 • Matrikkelførearbeid 1863 (255 SKI)
Beskrivelse over Krogstad Herreds Eiendomme samt Forslag til ny Skyld. [1867 - ]. 47 s.

Aviser

Eksterne ressurser