Bibliografi:Oppegård kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll· Enebakk· Fet · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Oppegård · Rælingen · Skedsmo · Ski · Sørum · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Andersen, Johan: Hans Knutsen 1879-1958. Pionéren for musikklivet, speiderlederen, kameraten og idealet for gutter og ungdom på Kolbotn og Follo i mellomkrigstiden og de første gjenreisningsårene etter 1945. Utg. J.Andersen. 1994. 64 s.
 • Barca, Eivind: Landstormen 60 år. 1916-1976. Utg. Landstormen. 1976. 26 s.
 • Bygdas våkne samvittighet. 100 års beretning for Oppegård vel. Utg. Oppegård vel. Red. Ragnar Dahl. 2007. 143 s.
 • Gulbrandsen, Trygve: Trygve Gulbrandsen. jevngammel med Oppegård kommune. Utg. T. Gulbrandsen. 1999. 32 s.
 • Oddbjørn Jonstad: Oppegård bygdebok. 2004.
 • Oddbjørn Jonstad: Oppegård bygdeleksikon. 2004.
 • Kolbotn apotek. 1926-2001. 75-års jubileum. Utg. Kolbotn apotek. 2001. 11 s.
 • Kolbotn skole 1922-1972. Red. Svein Aarset, Anlaug Berge og Ingerid Berntsen. Utg. Kolbotn skole. 1972. 32 s.
 • Krogness, Ragnhild Grøndahl: Gamle hus i Oppegård : nyere tids kulturminner i Oppegård : SEFRAK-rapport. Utg. Oppegård kommune. 1993. 139 s. ISBN 82-992741-0-9. Merknad: Ryggtittel: 0217 Oppegård : registrering av faste kulturminner : hus bygd før 1920-årene. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Landstormen i strek og bilder. Red. Torleif Bjøntegaard og Tore Haugen. Utg. Landstormen. 2006. 64 s. Merknad: Utgitt ved 90 års jubileet i 2006.
 • Lokalhistoriske skrifter. Utg. Oppegård kommune. 1994-.
  • Hefte 1: Østberg, Willy: Sjødal. Gårds- og slektshistorie. 1994. 35 s.
  • Hefte 2: Krogness, Ragnhild: Kulturminner i Gjersjøelva. 1994. 39 s.
  • Hefte 3: Østberg, Willy: Kullebund og Ormerud gård. 1995. 38 s.
  • Hefte 4: Østberg, Willy: Gården Søndre Oppegård. 1996. 32 s.
  • Hefte 5: Østberg, Willy: Greverud gårdenes historie. 1997. 44 s.
  • Hefte 6: Bødtker, Bjørn Kihl: Oppegårds skolehistorie 1739–1925. 2004. 35 s. ISBN 82-992741-2-5.
  • Hefte 7: Bastiansen, Johnny og Ibi Engsbye: Uranienborg. Roald Amundsens hjem på Svartskog. 2014. 32 s.
 • Løvland, Birger: Posthistorie fra Oppegård. 1990. Utg. Oppegård Filatelistklubb. Rev. utg. 2008 ved Willy Østberg, Ragnar Moe og Nils Yngve Nilsen.
 • Mamen, Hans Christen: Kirke og menighet i Oppegård. ved Oppegård kirkes 100-års jubileum. Utg. Oppegård kommune. 1976. 111 s.
 • Nilsson, Harry A.: Ormerud gård og Kolbotn Nordre Vel. 1912-1952. Utg. Kolbotn Nordre Vel. 1972. 61 s.
 • Oppegård historielag kalender. Utg. Oppegård historielag. 1990-. Fulltekst
  • 1990: Oppegård kommune 75 år 1915-1990 Fulltekst
  • 1991: Diverse gamle bilder Fulltekst
  • 1992: Husmannsplasser Fulltekst
  • 1993: Gjersjøen Fulltekst
  • 1994: Smaalensbanen - om jernbanen gjennom bygda Fulltekst
  • 1995: Oppegård - også en kystkommune Fulltekst
  • 1996: Gamle Mossevei - hovedveien mot sør 1860-1970 Fulltekst
  • 1997: Skolene i bygda Fulltekst
  • 1998: Postkort og posthistorie fra Oppegård Fulltekst
  • 1999: Idrettslivet i bygda Fulltekst
  • 2000: Et tilbakeblikk Fulltekst
  • 2002: Det mangfoldige foreningslivet Fulltekst
  • 2003: Husene som forsvant Fulltekst
  • 2004: Næringslivet i bygda Fulltekst
  • 2005: Gjersjøvassdraget Fulltekst
  • 2007: Butikkene som forsvant Fulltekst
  • 2008: Kommunevåpenets 17 middelaldergårder Fulltekst
  • 2009: Dagliglivets kulturminner Fulltekst
  • 2010: Gamle hus i Oppegård Fulltekst
  • 2011: Plasser i Oppegård Fulltekst
  • 2012: Møteplasser i Oppegård
  • 2013: Lokalhistoriske veinavn
  • 2014: Gamle veier og veifar
  • 2015: Oppegård i 100 år. Smått og stort fra historien
  • 2016: Oppvekst i Oppegård
 • Petersen, Kaare: Guttedager på Kolbotn. Utg. Oppegård kommune. 1989. 50 s. ISBN 82-991426-2-8.
 • Svensen, Ivar Sussar: Så vidt jeg husker... : forsøk på et tilbakeblikk i anledning Svartskog idrettsforenings 40-års jubileum 1980. Utg. Svartskog idrettsforening. 1980. 64 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Lokalhistoriker Willy Østberg arbeider med en bok om gård- og slektshistorie i Oppegård i samarbeid med Oppegård historielag. Tidsplan for utgivelse er ikke bestemt ennå. Kilde: NLI-biblioteket, januar 2016.

Hovedoppgaver 1907-

 • Aspås, Jon-Olav: Kommunal sosialpolitikk - særpreg og utviklingstrekk. En studie av sosialpolitikken i Oppegård kommune. Oslo 1974 Fag: Statsvitenskap
 • Hanto, Henning: Kommunal virksomhet - innhold og prosess. En studie av skolesektoren i Oppegård kommune. Oslo 1976 Fag: Statsvitenskap
 • Nordhagen, Roger H.: Kommunal virksomhet - omfang og karakter. En studie av boligpolitikken i Oppegård kommune. Oslo 1972 Fag: Statsvitenskap
 • Ruberg, Harald Smith: Planlegging og politisk deltakelse. En studie av generalplanlegging i Oppegård kommune. Oslo 1972 Fag: Statsvitenskap
 • Stavrum, Jørgen: Strategisk planlegging som virkemiddel ved fortetting. En studie av fortetting og strategisk planlegging med bruk av Oppegård kommune som eksempel. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Planfag.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Husmannskontrakt (248 OPPEGÅRD)
Villa Sandvigen - Veikro ved Gjersjøen. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Årbok. Nr 29 (1991). S. 9-11. Red. H. Chr. Mamen. Merknad: Plass under Dal 1859.

Aviser

Artikler om Oppegård i årboka Follominne

 • Amundsen, Kari: Sætrekjeks – fra luksusføde til hverdagsmat. 2000
 • Andersen, Johan: Lisen Espeland - en legatgiver og tiden hun vokste opp i. 2001
 • Arnesen, Vegard og Dagfinn W. Jakobsen: Framtida gikk på skinner. 2008
 • Bang, Elisabeth Wikborg: På sporet av Sigrid Undset, ”Jenny” og ”Kristin Lavransdatter” i Svartskog. 2003
 • Barca, Eivind: Hvor gikk oldtidsveiene i Oppegård? 1990
 • Barca, Eivind: Oldtidsveiene på Svartskog. 1990
 • Barr, Susan: ”Uranienborg”: Roald Amundsens hjem i Svartskog. 1992
 • Bjørgaas, Molle: Tårnhuset i Kolbotn sentrum – En særpreget villa med sjel. 2005
 • Bøhn, Anni: Oppegård kunstforening 1981-1991. 1991
 • Follo historie- og museumslag: Uttalelse til forslag om reguleringsplan for ”Fløisbonn ervervsområde-syd” i Oppegård. 1986
 • Fredriksen, Terje: Oppegård kommune 75 år. Tanker rundt et jubileum. 1990
 • Gervin, Anita Eger: Spor av Follo i Sigrid Undsets forfatterskap. 1981
 • Haugen, Tore: Oppegård – fra i går til i dag: Litt om Oppegårds historie som egen kommune. 1988
 • Helland, A.H.: Om Oppegårds historie. 1951
 • Henriksen, Lise: Oldtidsveien over Grønnliåsen. 1982
 • Henriksen, Lise: Østfoldbanen gjennom Follo. Historien bak et omstridt linjevalg. 1982
 • Holte, Tone: ”Fra Vika og helt ut til Bålerud hører vi sang og musikk”. 2000
 • Holte, Tone og Molle Bjørgaas: Trygve Bratland – en ildsjel i Oppegårds musikkliv. 2004
 • Jensen, Bjørn Egil: Jerngruver i Oppegård. 2011
 • Haugen, Tore: Ny bok om Oppegårds historie. 2014
 • Høyendahl, Sten: En drukningsulykke på Svartskog i 1731. 2008
 • Håbjørg, Guri Vallevik: Oppgangssaga i Gjersjøelva. 2002
 • Kjærnsmo, Torbjørn: Oppegård kino 1920-1984. 2012
 • Kjærnsmo, Torbjørn: Oppegård mannskor og historien om sangkorene i Oppegård syd. 2014
 • Kristiansen, Olaf: Østli i Oppegård fra husmannsplass til skole. 1992
 • Krogness, Ragnhild: Kulturminner i Gjersjøelva. 1993
 • Lindblad, Sven: "Et pragtfuldt, men uhyggeblandet skue". Ljansbruket og brannen på Stubljan i 1913. 2009
 • Lindblad, Sven: ”Sist kom jeg hit hvor jeg burde kommet først”. Etterord om Elisabeth Wikborg Bang og Svartskog. 2003
 • Lunde, Aage: Jernbanen gjennom Follo – et hundre år. 1978
 • Lunder, Bjørn: Stokkbåtfunnet i Gjersjøen. 2007
 • Lundstedt, Harald og Bjørn Egil Jensen: Gjersjøelva natur- og kulturpark fikk Akershus kulturvernpris (Gjertrudprisen) for 2013. 2014
 • Løkenhagen, Per-Olaf: Vannveien fra Nærevann til Gjersjøen. 1996
 • Mamen, Hans Christian: Svartskog, senteret i det gamle Oppegård. 1985
 • Mamen, Hans Christian: Villa Sandvigen – veikro ved Gjersjøen. 1991
 • Petersen, Martin: Selvbiografi. 1862-1948. Avskrift ved Erik Ballangrud. 2010
 • Ristesund, Odd: Langs gamle veier ved Mastemyr. 1992
 • Rojahn, Ole: Et kulturhistorisk overblikk over Svartskog. 1997
 • Rojahn, Ole: Nytt fra Oppegårds fjerne fortid. Arkeologiske utgravninger siden 1992. 1994
 • Schou, Terje: Kolvass skog og almenningen i Oppegård. 1974
 • Schrøder, Lone: Oppegård feirer 100 år som egen kommune. 2014
 • Skjerven, Anne Vivi: Gjersjøen – En ressurs gjennom årtusener. 1987
 • Wenger, Egil: Sandbuktskogen – terrasser/tufter – hva kan det ha vært? 2008
 • Wenger, Egil: Skogly feriekoloni. Et "dagliglivets kulturminne" som nær har gått i glemselen. 2009
 • Ødegaard, Per: Mosseveien fra oldtidsvei til motorvei. Trekk av historien til hovedveien sørover gjennom Follo. 1990
 • Østberg, Willy: Bekkensten – fergestedet over fjorden. 1995
 • Østberg, Willy: Gården Sjødal i Oppegård. 1990
 • Østberg, Willy: Oskar Braaten – hans tid på Oppegård. 1996
 • Aas, Erik jr.: Med Kristin Lavransdatter på vei til Nonnesæter (ca. 1320).1987

Eksterne ressurser