Bibliografi:Ski kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll· Enebakk· Fet · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Oppegård · Rælingen · Skedsmo · Ski · Sørum · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Berntsen, Harald: Fra kompetansesenter til konferansehotell : Sørmarka 1989-2014. Utg. Gyldendal akademisk. 2014. 172 s. ISBN 9788205472235. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dara, Jyar: Sykkelplanstrategi for Ski tettsted : tiltak for økt sykkelandel. Mastergradsoppgave - NTNU, Institutt for byforming og planlegging.
 • Fornminner i Akershus : rapport om topografisk-arkeologisk registrering for det økonomiske kartverket : Ski kommune. Utg. Universitetets oldsaksamling. Oslo. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Godager, Alf B. (red.): Historiske tilbakeblikk på utviklingen i Ski gjennom 11000 år : Ski historielag i 40 år. Utg. Ski hustorielag. 2014. 125 s. ISBN 978-82-999569-0-1.
 • Godager, Alf B. (red.): Motstand og matauk : livet i Kråkstad og Ski 1940-1945. Utg. Ski historielag. 2015. 273 s. ISBN 978-82-999569-1-8.
 • Gundersen, Steinar og Øystein Kristiansen: Bygda Fjeld og Fjeld gård. Utg. Ø. Kristiansen og S. Gundersen. 2018. 128 s.
 • Hansen, Pål Styrk: Om hvordan ungdomsskoleelever i Ski forholder seg til enkelte valgfrie former i bokmålet. Hovedoppgaver. Oslo 1983 Fag: Norsk??
 • Kleven, Nils og Per Ødegaard: Den Fredrikshaldske kongevei : Oppegård og Ski. Utg. Statens vegvesen, Akershus vegkontor. 1998. Digital versjonNettbiblioteket
 • Langård, Geir Widar: Glimt fra jernbanehistorien i Ski. 2007. 12 s.
 • Martinsen, Osvald: Kråkstad og Ski sparebank gjennom hundre år : 1854-1954. Utg. Kråkstad og Ski sparebank. [Ski]. 1954. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mørk, Nils: Glimt fra bygdemiljøet : Kråkstad landbrukslag og Ski bondelag : 100 års-jubileum : 1895-1995. Ski. 1995. Digital versjonNettbiblioteket
 • Naturen i Ski og det sentrale Follo. Utg. Formatic fagbokforlag og Ski kommune. 1991-
  • Del 1. Thorbjørn Faarlund, Svein B. Lie: Planter og dyr. 1991. 288 s.
 • Overrein, Kjell: Skogbygda i nordre Ski : en annerledes bygdebok.'. Utg. Ski historielag. 2018. 204 s. ISBN 978-82-999569-2-5. Merknad: Tekst på tittelsida: Den gamle Skogbygda i Ski : Skauerbøigden.
 • Schou, Terje: Ski og Kråkstad inntil omkring 1500. Utg. Ski kommune. 1990
 • Søyland, Kjersti: Fra stasjonsby til handelssted. En studie av sosiomateriell og stedsidentitet i Ski. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Sosiologi. Kommune: Ski
 • Thauland, Karin Laila: Priser på landbrukseiendommer i Ski kommune. Landbruksøkonomi. NLH 1984 Fag: NLH
 • Treekrem, Kristen: Friluftsliv i Sørmarka. NLH 1983 Fag: Jordskifte
 • Turcato, Helena: IT-bruk i skolen: mellom intensjon og realitet. En casestudie av Ski kommunes ungdomsskoler. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Sosiologi. Kommune: Ski
 • Waitz, Kristian: Ski Storsenter-prosessen. Hvilke forhold bidro til at Ski fikk et storsenter? Universitetet i Oslo 1997. Fag: Sosiologi. Kommune: Ski

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 (185 FOLLO)
Follobygdene gjennom prestebriller. Svarene på spørsmålene i 1743. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. 1969. S. 10-33. Red. Asbjørn Bakken. Merknad: Svar frå prestane i Nesodden, Kråkstad med Ski, Ås og Vestby.
 • Kongebrev - løyve (254 SKI)
Litt om sagbrukerne i Follo i eldre tid. I: Årbok for Follo historie- og museumslag. B.3 (1954-59). S. 9-13. Red. Hans Krag. Merknad: For Nøstvedt sag i Kråkstad 1688.
 • Matrikkelførearbeid 1863 (255 SKI)
Beskrivelse over Krogstad Herreds Eiendomme samt Forslag til ny Skyld. [1867 - ]. 47 s.

Aviser

Eksterne ressurser