Lokalhistoriewiki:Månedens dugnad 2023

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gjennom Månedens dugnad vil vi dels vise fram mangfoldet i wikien, dels invitere deg med i arbeidet mot enda større mangfold. Mange opplever at de kan bidra med mer enn de trodde når de først tar seg en tur utafor vante stier. Kanskje kan du skape en liten spire om til en fyldigere artikkel eller få fram en ny spire om et av dugnadstemaene. Kanskje har du bilder eller personlige minner du vil dele. Det kan også være du blir oppmerksom på andre typer dugnadsoppgaver. For selv om du er vant med dugnadsånden på Lokalhistoriewiki, er det ikke sikkert du har tenkt på at «digital løvraking» kan få innholdet til å tre enda bedre fram. Kanskje kan du rette distraherende skrivefeil, sette bilder inn i artikler, kategorisere eller identifisere. Det er mange oppgaver å ta av!


Januar

Månedens dugnad

Buddhistsenteret Karma Tashi LingBjørndal i Oslo.
Foto: Line Halvorsen

Godt nytt år! Årets første dugnad dreier seg om gudshus og religiøse møteplasser. Du kan forbedre eksisterende artikler (f.eks. moské, votivskip) eller opprette nye artikler (f.eks. seide, hov, horg, stupa, pagode, seremonirom, bahaisenter, mihrab). Er det noen bygninger (f.eks. bedehus, moskeer, templer) på ditt hjemsted vi ikke har artikkel om ennå? Relevante bilder er også velkomne. Flere tips finner du på dugnadens samtaleside.

I kristen sammenheng ønsker vi oss flere artikler om den breie og mangfoldige viften av forskjellige kristne kirker, bedehus og menighetshus og andre kristne bygninger og møteplasser; samt om alle deres ulike symboler, former, innhold og praksis, som gjennom mer enn 1000 års historie har satt sitt preg på norske steder og lokalsamfunn. Har Lokalhistoriewiki artikkel om din lokalkirke eller et bedehus i nærheten av der du bor?

I forbindelse med den norrøne åsatroen er vi på utkikk etter artikler om religiøse fenomener (f.eks. horg) eller steder der det har vært arenaer eller bygninger (hov) knyttet til åsatro eller norrøn mytologi, som gudehovet ved garden Ose i Ørsta eller hovet på Ranheim i nærheten av Trondheim. Åsatroen er en førkristen religion, men den har også inspirert nyreligiøse bevegelser eller moderne åsatrofellesskap, som Bifrost, som gjerne samles på usjenerte steder utendørs eller i privathjem. Den moderne åsatroens fellesskap (f.eks. blotlag) og møteplasser hadde vært interessant å få belyst.

Seiden ved Stødi på Saltfjellet.
Foto: Bjørn Utne (2009).

Tradisjonell samisk religion har sine hellige steiner, seide, som fungerer som «gudshus» uten vegger, og bygningstyper som kåta eller gammen har også viktige religiøse dimensjoner som gjør det rimelig å betrakte den som et funksjonelt gudshus.

Nasjonale minoriteter har også satt sitt preg på mange steder. De nasjonale minoritetene har i stor grad blitt integrert i ulike kristne fellesskap og forsamlinger, men den jødiske minoriteten er et viktig unntak. De første synagogene ble etablert i Norge etter at dissenterloven ble endret i 1891 og det ble tillatt å organisere jødiske trossamfunn.

Særlig etter annen verdenskrig har det også kommet en rekke nyere minoriteter til Norge. Muslimer i Norge har bygget moskeer; noen av dem har vi artikler om, men mange mangler. Det samme gjelder hinduer som har bygd templer, blant annet i Oslo, Slemmestad/Drammen, Bergen og Trondheim. Videre har Sikher reist gurdwara – «guruenes hus» – i Oslo, Lier og Bergen. Og ulike organisasjoner for buddhister i Norge har bygd templer i Lørenskog (Khuong Viet Tempel), i Kristiansand, i Tresfjord i Vestnes og kanskje andre steder. Hvis du har kjennskap til noen av disse bygningene, så skriv en artikkel om den eller last opp et bilde.


Februar

Månedens dugnad

Slaveriet på Akershus, snekkerverkstedet ca. 1895.

Virkelighetskrim er i vinden for tida. Og dette er jo et kjent tema for mange lokalhistorieinteresserte. Forbrytelse og straff kan være spennende stoff, og har satt sine spor i bygd og by. Og stadig flere kilder blir tilgjengelige for oss. På Nettbiblioteket finner man søkbare aviser, og publikasjoner som Polititidende. Arkivverket har digitalisert både tingbøker, «forbryteralbum» og fangeprotokoller. Ikke bare kan vi finne den informasjonen vi trenger for å kunne skrive artikler, vi finner også samtidas reaksjoner i avisene.

Vi ønsker oss så klart artikler om forbrytelser, justismord, forsvinningssaker og om forbryterne selv - og reaksjonene mot dem. Og da blir det jo naturlig å skrive om fengslene som står rundt omkring i landet. Men det er også andre spor - stedsnavn som Røverdalen, Morderdalen og Mordartjern som vitner om hendelser i fortida. Og så er det de mange retterstedene som også ofte har etterlatt seg stedsnavn, som de mange stedene som heter Galgeberg eller Galgebakken.

Flere kilder til temaet kan du finne i vår bibliografi - og kanskje kan du også hjelp oss å utvide den?

Mars

Mal:Månedens dugnad 2023-03

April

Mal:Månedens dugnad 2023-04

Mai

Mal:Månedens dugnad 2023-05

Juni

Mal:Månedens dugnad 2023-06

Juli

  1. REDIRECT Mal:Månedens dugnad 2023-06

August

Mal:Månedens dugnad 2023-08

September

Mal:Månedens dugnad 2023-09

Oktober

Mal:Månedens dugnad 2023-10

November

Mal:Månedens dugnad 2023-11

Desember

Mal:Månedens dugnad 2023-12