Bibliografi:Nærøysund kommune

Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur for Nærøy

 
Varøy i Nærøy i 1959.
 
Storvall mølle med garden til høyre. Fotografi fra boka 'Bygdemøllene i Norge av Johannes P. Skansen (1958).
 • Aarmo, Kåre: Fra private gårdsbrønner - til interkommunalt fullrenseanlegg : et lokalhistorisk tilbakeblikk om vassforsyningen i Nærøy og Vikna kommuner gjennom den siste 50-årsperioden av det tjuende århunderet. Utg. Nærøy og Vikna fellesvassverk. 2001. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aarmo, Kåre: Livet - en gave og oppgave : fotefar i lokalhistorisk landskap : små glimt fra barne- og oppvekstkår på Kongsmoen - og fra aktivt yrkes- og samfunnsliv i Ytre Namdalen gjennom 75 år. Utg. [K. Aarmo]. 2002. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alsaker, Sigmund: Fra Njord til Kvitekrist : Nærøya, Nærøy kommune. Utg. [Nord-Trøndelag fylkeskommune]. 1997. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Arntzen, Bengt: Remmastraumans historie : historien om tilblivelsen og kampen for bevaring. Arntzen, Bengt: Remmastraumans historie. Utg. Nord-Salten historielag. 2006. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brovoll, Asle K.: Fra Helgelands skjær til Namdalens læhn : Petter Dass og Nærøy. Utg. [A.K. Brovoll]. 1995. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flotvik, Wilh., Knut Finanger: Salsbruket arbeiderforening, Avd. nr 62 av N.P.F : 50 år 26. mai 1907 26. mai 1957. 1957. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gansmo, Jørgen: Opløfjorden og Salsbruket : glimtvis beretning fra den tid Opløfjorden var en kjent sildfjord og om stor industribedrift som også vokste fram av lite og intet. 1980. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gartland, Kirsten Joveig: «Georg Sverdrup i lys av gammel og ny kunnskap» i Årbok Nord-Trøndelag historielag, 2014.
 • Hansen, Runbjørg Bremset: "Den store styrkeprøven" : en studie av fruktbarhet og fødsler i et kystsamfunn : Kolvereid herred 1920-1960. Utg. [R. B. Hansen]. Trondheim. 1993. 202 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Med hjertet : sangglede og vennskap gjennom 70 år. Red. Monika Amanda Kristoffersen ofl. Utg. Kolvereid mannskor. Kolvereid. 2008. 102 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Natvig, Vidar: «Remmastrauman: et spesielt samferdselstiltak og kulturminne» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2006
 • Ryjord, Nils: "Nærø kirkeruiner" i Foreningen til norsk fortidsmindesmærkers bevaring Aarsberetning for 1912 68. aargang, Kristiania 1913
 • Sletterød, Niels Arvid: "Sliperiet er vår skjebne!" : Salsbruket, et ensidig industristed. Steinkjer. 1988. 373 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strøm, Albert: Slekta Holmstad/Strøm gjennom 150 år, Kolvereid 1984
 • Svenning, Halvdan og Joh. A. Lund: Kolvereid kommune : utgjeve i høve kommunejubileet 1837-1937. Utg. Fabritius. 1937. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tømmerstrand, Olav, Svein Erik Tviberg: Kolvereid samvirkelag 50 år : 1946-1996. Utg. Samvirkelaget. Kolvereid. 1996. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur for Vikna

 
Utsikt over Rørvik i 1953.
 
Gateparti fra Rørvik i 1947.
 
Kjølelager i Rørvik rundt 1950.
 • Aarmo, Kåre: Fra private gårdsbrønner - til interkommunalt fullrenseanlegg : et lokalhistorisk tilbakeblikk om vassforsyningen i Nærøy og Vikna kommuner gjennom den siste 50-årsperioden av det tjuende århunderet. Utg. Nærøy og Vikna fellesvassverk. 2001. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bonsaksen, Gunnar: «Da Magnhild Haalke ble forfatter» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2006
 • Fjær, Olav Bremer: Kystlandskap i forandring. En studie av Vikna kommune i Nord-Trøndelag. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1980.
 • Hansen, Leon: Sør-Gjeslingan. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1987.
 • Jensen, Trude: Man kommer ikke nærmere himmelen. Øybosetting og stedets betydning i Vikna kommune. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000.
 • Krogstad, Gunnar S.: Gjæslingan : fra Hans Nielsen Hauge til Woxengs samlinger. Utg. [G.S. Krogstad]. 1999. 139 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lie, Erik: «Samene i Vikna frem til omkring 1800» i Årbok for Nord-Trøndelag 2009.
 • Olsen, Ole: Ole Olsen skomager's årlige notater og anmerkninger : -min livets vandring her i tiden fra begynnelsen-. Utg. Dag Dybvik. 2008. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Prestvik, Reidar: Garstad kirkested 1592-1992 : kirke og kristenliv i 400 år. Utg. [Vikna menighetsråd]. 1992. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Prestvik, Reidar: Hundre år med Reidar Johan : eit tilbakeblikk på det 20. hundreåret : ei sjølbiografisk beretning med utgangspunkt i dagliglivet i Vikna. Utg. R. Prestvik. 2001. 246 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rørvik, John, Paul Woxeng: Viknaværinger i Amerika : historiske og biografiske skildringer. Utg. Viknalaget i Minneapolis. 1933. 224 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sjøgard, Modolf: "Gå og se til mitt folk på Viknaøyene!" : historien om den skotske kvekeren Joseph John Armistead og hans arbeid i Norge. Utg. Kvekerforlaget. 1983. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sør-Gjæslingan : historisk oversikt 1840-1880 : vinterskreifisket i Gjæslingan 1840-1940 : folk forteller. Utg. Otterøy historielag. 1993. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen: Landskap og levemåte i små kystsamfunn : Tarva i Bjugn og Borgan i Vikna ca. 1865-2000. Utg. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet. Trondheim. 2003. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vikna sparebank gjennom fem og sytti år. 1858-1933. Utg. Vikna sparebank. 1933. 31 s.
 • Vindal, Erlend: Forvaltning av kystlandskapet. Natur og kulturvern i Vikna kommune. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000.
 • Walaunet, Roger: Fisker og bonde. Økonomisk historie fra Vikna i Nord-Trøndelag 1875-1910. Hovedoppgave i historie, Bergen 1981.

Status bygdebokarbeid

Heim og folk
 • Nærøy: Nærøy bygdebok (1980-1995) komplett i seks bind
 • Vikna: Borgans Viknaboka (1969) komplett i tre bind
Allmennhistorie
 • Hansens Nærøyfolket komplett i to bind 2000-2004
 • Ingen kjente pågående bygdebokprosjekt