Bibliografi:Selbu kommune

Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

 
Selbu kirke. Fotografi fra boka Gamle norske kirker av Wladimir Moe (1922).
 
Stigen ved Selbo Jernverk, prospekt fra boka Norsk Prospect-Samling av Peter Frederik Wergmann.
 
Flyfoto over Granås og Nordre Overvik i 1963.
Foto: Tveit-Hansen/Widerøes Flyveselskap.
 
Garden Løvås sett fra oven i 1961.
Foto: A. Schrøder/Widerøes Flyveselskap.
 
Motiv fra Selbu i andre halvdel av 1800-tallet.
 • Brunvoll, Ellen Karin: Arbeidsdeling i jordbruksfamilien i etterkrigstida. Undersøking fra Selbu. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1982.
 • Bryn, Halfdan: Selbu og Tydalen : en antropologisk undersøkelse av mænd, kvinder og barn i to norske indlandsbygder. Utg. Utgit for Fridtjof Nansens fond ; i kommisjon hos Jacob Dybwad. 1921. 242 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Elgvin, Dag T.: Land er liv : sørsamisk reindrift i en skjebnetid : en skisse av kampen for beiteland i Riast/Hylling reinbeitedistrikt. Utg. D. T. Elgvin. 1993. 225 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Endresen, Øyalf: Verbal-bøyinga i Selbu-målet. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1977.
 • Feigs, Ellen Lundgren: Økonomisk utvikling i Selbu i tiden 1690-1800. Bønder og husmenn. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1975.
 • Fuglem, Arne: Allmueskolen i Selbu fra 1700-1875. En lokalhistorisk studie med særlig vekt på forholdet mellom skole og samfunn. Hovedoppgave i pedagogikk, Trondheim 1976.
 • Furan, Johan: Selbu : glimt fra livet før 1900 : fortellinger og anekdoter. Utg. Nidaros & Trøndelag boktr.. 1969. 153 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grøtte, Odd Palmer: Deltidslandbruk i Selbu. En sammenligning av drifta på deltids- og heltidsbruk. Hovedoppgave ved NLH 1971.
 • Hansson, Per: - og tok de enn vårt liv : sagaen om Morset-familien. Utg. Den Norske bokklubben. Stabekk. 1979. 179 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoem, Olav: Stedsnavn fra Flora i Selbu. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1947.
 • Holmsen, Gunnar: «Rasene i Selbusjøen som følge av reguleringen».I: Norsk geografisk tidsskrift. XIV. 1954. S. 124–131.
 • Haarstad, Kjell: Bondenæringen i støpeskjeen. Strukturendringer i jordbruket, Selbu 1850-1900. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1974.
 • Haarstad, Kjell: «Hamskiftet i ei Trøndelagsbygd (Selbu) 1850–1900». I: Heimen, b. XVI, s. 417–430.
 • Lie, Gro Th., Inger Granby: Mennesket bak rusen : om Selbukollektivets historie, ungdommenes utviklingsprosess og betydningen av anerkjennelse. Utg. Fagbokforl.. Bergen. 2011. 268 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Monner, Lisa: Restaurering av romutsmykning i Selbu bygdemuseum. Utg. Sverresborg, Trøndelag folkemuseum. 2005. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Inga E.: Skardørsfjella er min himmel : møte med Ole B. Garberg og trøndersk arbeidarhistorie. Utg. Oktober. Oslo. 1980. 205 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Torbjørn: "Den rade syge". Radesykens bekjempelse i Selbu 1770-1885. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1989.
 • Pedersen, I.U.: Selbygbogen : Meddelelser om Selbyggernes Slægt i Amerika og deres Virke. Utg. Selbulagets forlag. Minneapolis, Minn. 1921. 443 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rolseth, P.O.: Kvernfjellet. Utg. Selbu og Tydal historielag. 1947. 275 s. Digital versjonNettbiblioteket. – 2. utg. 2000.
  • Melding: Holmsen, Andreas i Heimen, b. VII, s. 330–332.
 • Rolseth, P. O.: Selbo kobber-værk. Utg. Selbu og Tydal historielag. 1945. 188 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Holmsen, Andreas i Heimen, b. VII, s. 330–332.
 • Rø, Gisle E. (red.): Selbu og Tydal. Geologi, gruvedrift og kulturminner. Turbok. Utg. Selbu og Tydal historielag 2001. 294 s. 2 kart. ISBN 82-990817-3-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røset, Ingulv: Selbu-målet : ord og uttrykk. Utg. Novus forl. 2011. 341 s. (1. utg. 1999). ISBN 9788270996353.

Røset, Ingulv: Selbumålet. Utg. Novus forlag, 1999. 265 s. Digital versjonNettbiblioteket. Ny utg. 2008, Digital versjonNettbiblioteket. Ny utg. 2011, Digital versjonNettbiblioteket.

 • Sand, J.P.: Sagn og fortellinger fra Selbu og Tydal : 1718–1719. Utg. Selbu og Tydal historielag. 1976. 146 s. (1 utg. 1898). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stubbe, Tore: Gjetar- det sittj ti- : om å oppleve en sommer som kvige-gjeter på Hovsvollen og i traktene mellom Innbyggmarkene [i.e. Innbygdmarkene] og Rotldalen på 1960-tallet. Utg. Stubbene forl.. 2014. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sætnan, Ann Rudinow: Selbubonden: småborger, småbruker, reservearbeider? Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1979. 173 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sætre, Anne Kari Tørum: Substantivet i Selbumålet. En morfologisk studie. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1971.

Status bygdebokarbeid

Bygdeboka Selbu i fortid og nåtid framstår som ferdig og avrundet, med to bind allmennhistorie og fem bind heim og folk.

Det vil nok snart være på tide å nyskrive allmennhistoriedelen med nåtidige problemstillinger og et helhetsblikk på 1900-tallet.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (1979 SØR-TRØNDELAG)
Jordebog for Strinda fogderi og Selbu fogderi.(Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 27). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme nr 8. 1977. 117 s. Red. Kjell Haarstad.
 • Eigedomsdokument - domsbrev (2034 MIDTRE GAULDAL)
Avskrift av lagtingsdom av 1687, 22. august ang. grensen mellem Singsaas og Selbu. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 8 (1932) s. 497-502, nr 9 (1934) s. 535-542. Red. Chr. Lodgaard.
 • Amerikabrev (2069 SELBU)
Reisen til Amerika. Utg. Selbu og Tydal historielag. I: Jul i Neadalen. 1984. S. 2-4. Red. Hjørdis Bergene. Merknad: 6 brev. Avsendarar: Erik og Sigrid Sessengsjaret 1885-86.

Aviser