Forside:Holtålen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Møre og Romsdal • TRØNDELAG
Fosen • Orkdalen • Strinda • Gauldalen • Stjørdalen • Innherad • Namdalen
RørosHoltålenMidtre GauldalMelhus

Om Holtålen kommune
1644 Holtalen komm.png
Holtålen kommune i Trøndelag fylke ble oppretta i 1972 ved sammenslåing av Haltdalen og Ålen kommuner. Samme område hadde fra 1838 til 1855 vært én kommune under navnet Holtålen, så sammenslåinga var en reversering av den delinga. Kommunen grenser til Selbu i nord, Tydal i nordøst, Røros og Os i sør og Midtre Gauldal i vest.

Holtålen er en landsbrukskommune, der storfebruk og skogbruk er spesielt viktig. Det finnes også en del industri, særlig trevare- og møbelindustri som får materialer fra skogbruket og jern- og metallindustri. Killingdal gruver utvant svovelkis fram til 1986.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Rørossamisk, òg kjent som herjedalssamisk eller sørlig jämtlandssamisk, er den sørligaste av dei tre overlevande hovuddialektane av sørsamisk — og den sørligaste av alle dei nolevande samiske dialektane. I Noreg blir rørossamisk tradisjonelt snakka i området frå Nord-Østerdalen og Trollheimen i sør til Tydalsområdet i nordaust, og i Sverige blir han snakka så langt sør som i Idre og Särna. Blant dei mest kjennspake trekka kan nemnast bevart m i endingar der nordligare dialektar har svekking til b, så vel som mykje overgang frå -oe til -a i endingar. Andre viktige trekk er gjennomgripande palatalisering av s til sj føre fremre vokal (goåssjie (gåessie)); hyppig overgang a > sj føre n (Nörjisjn (Nöörjesne), sjeæterisjnie (seaterisnie)) og t (Sjtaala (Staaloe), sjisjtie (sistie)); så vel som ein del apokope av korte vokalar.   Les mer …

 
Se også


 
Kategorier for Holtålen kommune
ingen underkategorier
 
Andre artikler