Dannebrogordenen

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Ridder av Dannebrog»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Portrett av Grundtvig fra 1848, med ridder av Dannebrogordenen.
Maleri: Christian Albrecht Jensen (1792-1870)/Den Hirschsprungske Samling, København

Dannebrogordenen er en dansk verdslig orden, innstiftet i 1671 av Christian V. Den ble imidlertid tidligere antatt å være innstiftet 1219 av Valdemar Sejr.

Ordenstegnet er et kronet, hvitt emaljert kors med røde kanter, med kroner mellom korsarmene og devisen GUD OG KONGEN på de fire korsarmene og Christian Vs navnesiffer i midten.

Ordenen hadde opprinnelig bare én klasse for 50 adelige medlemmer. Disse fikk betegnelsen «hvite riddere» etter det hvite ordensbåndet med røde render.

Endringer i 1808

Ordenen ble 1808 omdannet til «et utvortes tegn på erkjent borgerverdighet» som kunne oppnås av alle undersåtter ved militære eller sivile fortjenester.

Ordenen ble da delt i 4 klasser:

  • storkommandør (fra 1842 bare fyrstelige medlemmer),
  • storkors, kommandør og ridder.

Videre ble Dannebrogsmennenes hederstegn innstiftet (se Dannebrogsmann). De tidligere hvite riddere ble likestilt med innehavere av storkors. Kommandørklassen (siden 1864) og ridderklassen (siden 1952) er delt i to grader. Siden 1951 kan Dannebrogordenen også tildeles kvinner.

Dannebrogordenen
Adeler, Cort
Anker, Peder
Johan Didrik Schlömer Beichmann (1886–1966)
Hans Jørgen Birch (1750–1811)
Johan Nordahl Brun (1745–1816)
Bull, Georg Andreas
Lars Christensen (1884–1965)
Cicignon, Johan Caspar de
Dahl, J.C.
Eide, Arne
Enge, Erik
Fischer, Friedrich Ferdinand
Fodstad, Christian Andersen
Friis, Mogens
Gedde, Hans Christopher
Gersdorff, Christian Rudolph Philip
Grundtvig, Nikolai Frederik Severin
Haffner, Vilhelm
Halvorsen, Johan
Haxthausen, Frederik Gottschalk von
Heftye, Thomas Thomassen
Hessen, Carl av
Hessen, Frederik av
Huitfeldt, Hartvig
Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen
VII, Haakon
Jahre, Jørgen
Kildal, Arne
Erik Otto Knoph (1764–1818)
Koren, Ulrik Wilhelm
Krohg, Hilmar Meincke
Kruse, Ulrich Christian
Kvam, Karl Eystein
Lassen, Wilhelm
Kristofer Lehmkuhl (1855–1949)
Levetzau, Albrecht Philip von
Mansbach, Johan Frederich von
Niels Norman (1770–1836)
Osten, Wilhelm August von der
Pentz, Ditlef
Platou, Ludvig Stoud
Qvale, Edvard
Reuss, Heinrich von
Rosenberg, Carl Bernhard
Jacob Rosted (1750–1833)
Olaf Rye (1791–1849)
Rudolf Valdemar Römeling
Hans Georg Jacob Stang (1830–1907)
Nils Vibe Stockfleth (1787–1866)
Storm, Ulrich Fridrich von
Johan Svendsen (1840–1911)
Paul Thrane (1751–1830)
Thulstrup, Magnus Andreas
Thygeson, Nicolai Emanuel de
Vind, Ove Holgersen
Wackenitz, August Friederich von
Frederik Hartvig Herman Wedel Jarlsberg (1855–1942)
Jarlsberg, Herman Wedel
Aarflot, Sivert
Frederik Adeler d.y.
Sejersted, Johannes
Spørck, August Geelmuyden
Jonas Collett (1772–1851)
Schmettow, Carl von
Grambow, Diderik Otto von
Løchen, Arne
Hausmann, Fredrik Ferdinand
Nissen, Ulrik Christian von
Hesselberg, Hans Jacob Henning
Gabel, Frederik von
Ole Hansen (generalløytnant)
Strøm, Halfdan
Schou, Halvor
Sejersted, Francis
Sommerhielm, Mathias Otto Leth
Eivind Hanssen (1879–1956)
Odd Grüner-Hegge
Rappe, Frederik Otto von
Benoni d'Aubert
Cicignon, Ulrik Frederik de
Hans Olsen (1859–1951)
Johan Henrik Rye (1787–1868)
Løvendal, Woldemar
Frederik Moltke (1754–1836)
Moltke, Otto Joachim
Moltke-Huitfeldt, Gebhard
Jørgen Erik Skeel (1737–1795)
Ditlev Vibe (1670–1731)
Wind, Holger
Høeg, Just
Foss, Herman
Theodor Denoon Reymert (1815–1891)
Ola Fritzner (1895–1983)
Daae, Ludvig Ludvigsen
Leif Andreas Larsen (1898–1978)
Krag, Frederik
Barthold Heinrich von Lützow
Konow, Thomas
Storm, Caspar Herman von
Schwartz, Johan Jørgen
Løvenhjelm, Hans
Carl Abraham Pihl (1825–1897)
Christensen, Halfdan
Hans Daae (1865–1926)
Grieg, Harald
Ditleff, Niels Christian
Ivar Aavatsmark (1864–1947)
Haakon Tveter (1844–1930)
Schmidt, Frederik
Morgenstierne, Christian Fredrik Jacob von Munthe af
Ferdinand Julian Egeberg (1842–1921)
Peder Christophersen (1845–1930)
Haffner, Wolfgang Wenzel
Hans Carl Knudtzon (1751–1823)
Grip, Johan Anton Wolff
Krogh, Wilhelm
Thomas Fasting (1769–1841)
Niels Aall (1769–1854)
Ragnvald Hvoslef (1872–1944)
Theodor Christian Broch (1796–1863)
Grøndahl, Olaus Andreas
Schiøtz, Carl
Frisvold, Paal
Bornemann, Anker Vilhelm Frederik
Hals, Karl Marius Anton Johan
Thune (1848-1920), Andreas Lauritz
Hegermann, Diderich
Kringlebotten, Agnar
Normann, Axel Otto
Opstad, Lauritz
Stenseth, Dagfinn
Stranger, Rolf
Corwin, Bjarne L.
V, Olav
August, Christian
Staffeldt, Bernhard Ditlef von
Rude, Ernest
Gram, Johan Georg Boll
Krogh, Georg Friderich von
Eymundarson, Sigfus
Hans Knutsen (1857–1936)
Johan Christopher Ræder (1782–1853)
Rosenkrantz, Ludvig Holgersen
Reichwein, Lorentz de
Gyldenløve, Ulrik Christian
Tritzschler, Hans Ernst von
Elster, Christen
Benzon, Jacob
Juul, Ove Iversen
Ahnen, Iver von
Adeler, Frederik Georg von
Marschalck, Johan Frederik von
Darre, Niels Stockfleth
Jørgensen, Nils-Johan
Frederik Adeler d.e.
Schouboe, Christian de
Schørt, Brostrup
Hauch, Frederik
Bjelke, Henrik
Barner, Joachim Hartvig Johan von
Johan Vibe (1637–1710)
Lassen, Lorentz Fielderup
Jesper Jespersen (1767–1829)
Lassen, Nicolai Christian Wendelboe
Juel, Carl
Engelhardt, Niels
Holten, Carl Henrik von
Hausmann, Caspar Hermann von
Holck-Winterfeldt, Gustav Frederik
Hamilton, Robert
Dannebrogsmann
Tonsberg, Vilhelm de
Tim Greve (1926–1986)
Haugland, Knut


Kilder

Se også

Leksikon:Dannebrogsorden