Sonderabteilung Lola

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Rinnanbanden)
Hopp til navigering Hopp til søk
Gerhard Flesch (til høyre) var Kommandeure der Sipo und des SD i Trondheim og overordent for Sonderabteilung Lola. Her med Hans Keller på permisjonshjemmet til Kriegsmarine i Trondheim i 1942.
Foto: Ukjent

Sonderabteilung Lola var en spesialavdeling i Sicherheitsdienst i Trondheim, i nært samarbeid med Gestapo, med infiltrasjon og opprulling av motstandsbevegelsen som viktigste oppgave og informere Gestapo om politiske motstandere. Gruppa ble ledet av Henry Rinnan, og er derfor også kjent som Rinnanbanden, som også var et betegnelse Rinnan selv brukte. Mellom 50 og 60 angivere var knyttet til gruppa. Flere medlemmer av avdelingen ble dømt til døden under rettsoppgjøret. Navnet Lola skal Rinnan ha brukt som sitt dekknavn allerede fra 1940, men i mars 1942 ble det navnet da Sonderabteilung Lola formelt ble opprettet innen Sicherheitsdienst og etter hvert ble Rinnan tildelt den laveste offisersgrad i SS som SS-Untersturmführer (fenrik).

Opprettelsen

Gruppen var fra mars 1942 en del av Sicherheitsdienst, og Rinnan fikk graden SS-Untersturmführer, som tilsvarer laveste offisersgrad (fenrik)

Rinnanbandens historie startet med Rinnans agentvirksomhet fra 1940 og utover. I krigens første dager var Rinnan i norsk tjeneste; han meldte seg til Hæren og var med i krigsoperasjonene i Nord-Trøndelag fram til kapitulasjonen.

På forsommeren 1940 kom han imidlertid i kontakt med Gerhard Stübs, som var leder for Gestapo i Trondheim, og 27. juni 1940 ansatte Stübs Rinnan som betalt agent.[1] Blant Rinnans oppgaver var å kartlegge våpenlagre i Trøndelag og på Møre for 100 kroner per uke, en klekkelig betaling etter tidens forhold. Høsten 1941 greide han å bli opptatt i en illegal organisasjon i Trondheim og sørget for at 50–60 personer ble arrestert.

Det første året leverte han og rapporter om politiske forhold i Trøndelag og Møre og Romsdal. Etter angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941 forsøkte Rinnan å melde seg til tjeneste i Waffen-SS, men han ble i stedet tatt opp som etterretningsaspirant.

Vinteren 1942 fikk Rinnan i oppdrag å avdekke hvem som stod bak flyktningetransportene fra Ålesund til London. Han løste oppdraget til Gestapos tilfredshet. 43 nordmenn ble arrestert og 20 av dem skutt. Han begynte da å ha underagenter i sin tjeneste, og å bygge opp en organisasjon. Det var dette som ble til Sonderabteilung Lola, som i mars 1942 ble en del av den tyske sikkerhetstjenesten i Trondheim.[2]

Virksomhet og metoder

I løpet av kort tid ble Sonderabteilung Lola organisert med rundt 30 ansatte, som også inkluderte kontor og regnskapsavdeling, kartoteker og rapportvirksomhet. En av de første oppgavene de tok fatt på, var å infiltrere fluktrutene over til Sverige. Blant flere opprullinger som Rinnan-banden var involvert i det første året, er Majavatn-tragedien den mest kjente. 24 arresterte i Majavatn-saken ble henrettet, og 10 uskyldige trøndere ble skutt som «sonoffer».

En av Rinnanbandens viktigste metoder var å infiltrere motstandsnettverk. Ofte ble det brukt provokatører som organiserte eller oppfordret til motstandshandlinger for å lokke fram motstandsfolk. Når man visste nok til å rulle opp et nettverk, ble motstandsfolk arrestert og avhørt.

I løpet av vinteren 1943 ble det en endringer i arbeidsmåten til Sonderabteilung Lola. Fram til dette tidspunktet hadde Rinnan måtte rapportert motstandsfolk til sine Gestapo-kontakter, Gemmecke og Gerhard Flesch. Fra da av gikk gruppen over fra å være et etterretningsbyrå som avdekket motstandsvirksomhet ved å innfiltere og til dels organisere motstandsarbeid, som Rinnan kalte «spill i den negative sektor», til aktiv forhørsvirksomhet, inklusive tortur- og aksjonsvirksomhet. Samtidig ble det en stor økning av antall agenter i gruppen, og mange av disse var rekruttert blant tidligere frontkjempere som hadde kommet hjem til arbeidsledighet og desillusjonerte etter en fronttjeneste som ikke var som forvantet og brudte løfter fra NS-myndighetene. Rinnan deltok selv aktivt i avhør og tortur i bandens tilholdssted, en villa i Jonsvannsveien 46 som ble rekvirert i september 1943, og som på folkemunne kalt «Bandeklosteret». Egentlig var «Bandeklosteret» bandens eget navn på et rom i kjelleren der det var innredet en bodega med bardisk. I dette lokalet ble det gjennomført grov mishandling og tortur av flere hundre nordmenn.[3]

Rinnanbanden ble berykta for sin bruk av tortur, som førte til flere dødsfall og at flere fikk uhelbredelige skader på kropp og sinn. Dokumentene fra rettsoppgjøret avslører grusomme detaljer om torturen. Et eksempel fra saken til Hans Birger Egeberg, som ble dømt til døden (se nedenfor) kan nevnes: Under mishandling av en motstandsmann i mars 1945 foregikk det mishandling i 36 sammenhengende timer, med slag, pisking og spark. Offeret ble tvunget til å rulle seg i knust glass. Egeberg svidde på et tidspunkt inn et hakekors på ryggen hans med ei oppvarma ildrake.[4]. Dette er bare et av mange eksempler, og dessverre er det representativt for den behandling Rinnanbanden utsatte mennesker for.

Flere av de arresterte ble sendt i konsentrasjonsleir, eller ble henretta av tyskerne på et senere tidspunkt. I forbindelse med rettsoppgjøret ble det samla opplysninger som tyder på at mer enn åtti mennesker mista livet som direkte eller indirekte konsekvens av bandens virksomhet.[5] Dette omfatter dødsfall under tortur, likvideringer av motstandsfolk og av flere av bandens egne folk (gjort uten godkjenning fra Gestapo) og dødsfallene i leire og på rettersteder.

Gruppa hadde hovedkvarter i Trondheim, og var aktiv i hele Midt-Norge og på Helgeland. Rinnan ønsket å utvide aktiviteten til Bergen, men ble stoppet av det tyske sikkerhetspolitiet.[6]

Rettsoppgjøret

Ved frigjøringen i 1945 forsøkte flere medlemmer å flykte til Sverige. De hadde tatt med seg gisler. Gruppa ble stoppet og arrestert omkring halvannen mil fra grensa. Også andre medlemmer ble arrestert i Trondheimstraktene. Gruppa var beryktet og forhatt, og det ble lagt stor vekt på å finne medlemmene så de kunne stilles for retten.

Rettssakene mot bandemedlemmene foregikk i flere omganger. Hans Birger Egebergs sak ble ført først, nærmest som en prøvesak. Frostating lagmannsrett dømte ham den 15. august 1945 til livsvarig fengsel for grov tortur. Det var dissens om dommen; to av rettens medlemmer stemte for dødsstraff. Det ble sterke reaksjoner på at han ikke fikk en dødsdom, for under rettforhandlingene hadde det blitt klart at Egeberg var en av de mest aktive i den grove torturen banden sto bak. Den 20. september 1945 ble dommen skjerpet av Høyesterett. Egebergs benådingssøknad ble avslått, og han ble henrettet ved skyting den 3. oktober 1945 på Kristiansten festning.[7]

Den største samla prosessen omfatta tredve medlemmer, deriblant Henry Rinnan, og ble ført høsten 1946. En annen stor sak, med tretten tiltalte, fulgte våren 1947. Det var også noen separate rettssaker som ble ført. Totalt var det omkring 70 personer som var medlem av banden i løpet av okkupasjonsårene, men flere av disse var døde før rettsoppgjøret.

58 medlemmer ble domfelt under oppgjøret. Av disse fikk tolv dødsdom, hvorav to ble omgjort til livsvarig fengsel. Elleve av dødsdommene ble felt i hovedprosessen, mens Egeberg som nevnt over ble dømt til døden tidligere. Elleve personer fikk livstids fengsel, inkludert de to som opprinnelig ble dømt til døden. De andre fikk fengselsstraffer på mellom seks måneder og ni år.

Medlemmer

Totalt var rundt 70 personer i perioder tilknyttet Rinnanbanden i løpet av den tiden gruppa eksisterte. Dette omfatter både kjernemedlemmer og betalte agenter med tilknytning over kortere tid. Det var stor gjennomtrekk, og det var trolig ikke på noe tidspunkt mer enn rett i overkant av 30 personer som var tilknyttet banden.

Følgende medlemmer av Rinnanbanden ble domfelt i rettssaker i 1945[8], 1946 og 1947, døde før rettsoppgjøret, eller er nevnt i kilder om Rinnanbanden.[9][10][11]

Navn Født/død Tidsrom Dom Merknader
Arentz, Marie 1919-1945 mai 1942-våren 1943 Senere frontsøster, likvidert av banden 26. april 1945
Aune, Alf Nilsen 1911-? nov 1944-mai 1945 12 år Tidligere frontkjemper, løslatt 8. november 1950
Baadsvik, Mary 1919-? to/tre mnd høst 1944 3 år Frontsøster, løslatt
Bergeen, Per F. 1919-1947 april/mai 1912, januar 1944-feb 1945 dødsdom Til frontkjemper, henrettet 12. juli 1947Kristiansten festning
Bjerkan, Odd Ivan 1917-1978 9 år Frontkjemper. Løslatt 13. desember 1949
Borgan, Joralf 1918-1944 juni/juli 1943 Likvidert 18. juli 1944 av Rinnan/Dolmen/Hoff[12]
Dolmen, Karl 1923-1945 mai 1942-mai 1945 Tidligere frontkjemper i Den norske legion og i Kriegsmarine. Drepte seg selv og Ingeborg Schjevik under flukt 12. mai 1945
Dundas, Gunlaug Julie 1923-1978 Ikke ansatt 2 1/2 år Ble ikke dømt som lønnet bandemedlem, Rinnans kjæreste des 1944-mai 1945. Løslatt 13. februar 1947
Egeberg, Hans Birger 1912-1945 okt/nov 1944-mai 1945 dødsdom Frontkjemper, henrettet 4. oktober 1945Kristiansten festning
Eldøen, Arne 1921-1990 des 1943-vår 1944 10 år Frontkjemper
Eldøen/Bjørgum, Ingrid 1920-1990 mai 1943-juli 1944 9 år Løslatt fra Bredtveit kvinnefengsel 3. september 1949
Erstad, Per Asbjørn 1918-1998 mai 1944-mai 1945 20 år Løslatt fra Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 28. mars 1952
Foosnæs, Gunvor 1925-1975 mar/apr-sommer 1944 1 år betinget
Grande, Ivar 1911-1944 fra mai 1942 død Likvidert av Hjemmefronten i Ålesund 11. desember 1944. Gift med Kitty Grande.
Grande/Lorange, Kitty Margrete 1919-1999 juni-des 1942 20 år Løslatt fra Bredtveit kvinnefengsel 26. mai 1951
Grøtte, Harald 1920-1947 jan 1944-mai 1945 dødsdom Frontkjemper, henrettet 12. juli 1947Kristiansten festning
Halse, Dyre Wisløff 1919-1994 juli/aug 1943 og vår-høst 1944 7 år Frontkjemper. Løslatt fra Innherad tvangsarbeidsleir 22. januar 1949
Hamrum, Olaus Peter Salberg 1915-1947 okt 1943-mai 1945 dødsdom Henrettet 12. juli 1947Kristiansten festning
Haugan, Martin 1878-1961 nov 1944-mai 1945 10 år Løslatt fra Ilebu fengsel 27. august 1949
Hjulstad, Johannes 1914-1988 kort per i des 1941 7 år Frontkjemper
Hjulstad-Østby, Arild 1917-1943 sommer 1942-august 1943 død Henrettet av tyskerne
Hoff, Finn 1922-1945 sommer 1943 død Frontkjemper. Selvmord 1. januar 1945
Hofstad, Harry Arnfinn 1919-1947 mai/juni 1943-mai 1945 dødsdom Frontkjemper, henrettet 12. juli 1947Kristiansten festning
Holm, Sigurd 1924-1978 kort periode i apr 1945 2 1/2 år Frontkjemper. Løslatt fra Innherad tvangsarbeidsleir 5. januar 1949
Jenshus, Bjarne Konrad 1907-1947 jan/feb 1942-mai 1945 dødsdom Henrettet 12. juli 1947Kristiansten festning
Johansen, Sverre B. 1903-1952 årsskiftet 1944/45-mai 1945 4 1/2 år Tidligere tjenestegjort i Kriegsmarine. Dommen omgjort til betinget etter 489 dager i varetekt
Johansen, Thorbjørn B. J. 1915-1981 okt/nov 1944-mai 1945 5 år Tidligere frontkjemper. Flyktet til Sverige, arrestert 7. august 1948 i København. Sonet dom fra 25. juli 1949 til 16. desember 1950
Karlsen, Johannes 1901-? høst 1942-mai 1943 15 år Rømte til Sverige i mai 1943. Løslatt 17. mai 1949
Kleve, Solveig 1912-1998 februar 1943-mai 1945 8 år Løslatt fra Bredtveit kvinnefengsel 27. juni 1949
Kristensen, Bjarne 1897-1942 fra mai 1942 død Likvidert av Dolmen/Grande/Hjulstad-Østby 26. desember 1942
Kvaale, Trond Jardar 1921-2008 juli livstid Frontkjemper. Løslatt fra Bjørkelangen tvangsarbeidsleir13. desember 1952
Lerfald, Einar Sigvart 1917-1998 sommer-des 1942 livstid Senere SD-agent utenfor gruppen, rømte til Sverige juni 1944. Løslatt fra Botsfengselet 1. desember 1954
Lerfald, Inga 1921-1967 mars 1942-mai 1945 livstid Løslatt fra Bredtveit kvinnefengsel 21. desember 1951
Lorentsen, Ruth Alstad 1922-2000 mars-mai 1944 8 mnd Soningsforhold ikke kjent
Lund, Ildri 1913-1992 par måneder sommer 1942 1 år Soningsforhold ikke kjent
Lyngstad, Osvald William 1922-2004 nov 1943-mai 1945 livstid Løslatt fra Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 20. desember 1952
Martinsen, Kaare 1917-1991 nov 1943-mai 1945 livstid Tidligere frontkjemper. Ikke kjent når han ble løslatt
Mortensen, Morten Martinus 1920-1997 nov 1944-feb 1945 13 år Frontkjemper. Løslatt fra Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 16. desember 1950
Mære, Aksel Julius 1897-1947 mai 1942-mai 1945 dødsdom Henrettet 12. juli 1947Kristiansten festning
Mære, Torleif I. 1924-2004 fra des 1943 5 år Løslatt fra Hustad 3. mai 1949
Nilson, Marino 1914-1942 høst 1942 fra høsten 1942 Likvidert av Dolmen/Hjulstad-Østby 9. desember 1942
Odding, Håkon 1900-1984 mai 1943-årskiftet 1943/44 livstid Påbegynt soning 6. januar 1954, løslatt fra Botsfengselet 2. november 1957
Olsen, Birger Rudolf 1904-1964 apr 1944-mai 1945 livstid Frontkjemper. Løslatt fra Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 10. juni 1953
Olsson, Karin Margrethe Dillner 1924-? juni 1942-mars/apr 1943 4 år Løslatt fra Bredtveit kvinnefengsel 10. februar 1948
Randal, Kristian Johan 1921-1947 nov/des 1944-mai 1945 dødsdom Tidligere frontkjemper, henrettet 12. juli 1947Kristiansten festning
Rinnan, Gisle Johannes 1923-1994 fra årsskiftet 1942/43-mai 1945 6 1/2 år Sonet 18. mars 1947-28. september 1948 ved Innherad tvangsarbeidsleir
Rinnan, Henry Oliver 1915-1947 dødsdom Henrettet 1. februar 1947Kristiansten festning
Rinnan, Rolf Egil 1925-1966 jan 1944-mai 1945 3 1/2 år Sonet 18. mars 1947-18. oktober 1947 ved Innherad tvangsarbeidsleir
Risheim, Gerd 1919-2012 aug-des 1944 1/2 år Dom avsonet i varetekt
Rivrud, Sigurd 1921-2000 april og mai 1945 Livstid Tidligere frontkjemper. Dom nedsatt fra dødsdom av Høyesterett. Løslatt fra Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 23. januar 1953
Rygh, Ole Johan 1920-1981 mar 1944-mai 1945 6 år Frontkjemper. Sonet 25. mars 1947-9. juli 1948 ved Innherad tvangsarbeidsleir
Rønning, Harry Aleksander 1912-1947 feb 1942-mai 1945 dødsdom Henrettet 12. juli 1947Kristiansten festning
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 mai 1942-mai 1945 Drept av Karl Dolmen under flukt 12. mai 1945
Sevaldsen, Rolf 1924-1980 jan-feb 1944 12 år Frontkjemper. Sonet 19. februar 1947 til 5. mai 1950
Sivertsen, Egil Helge 1922-2008 jan-mar 1945 5 1/2 år Enkelte agentoppdrag. Sonet 19. september 1947-3. september 1948 ved Innherad tvangsarbeidsleir
Skogstad, John 1924-1995 ca en mnd aug 1944 1 1/2 år Soning ukjent
Skjelstad, Henry E. 1914-1999 feb-juni 1942 5 år Frontkjemper. Sonet 25. juli 1947-12. februar 1949 ved Innherad tvangsarbeidsleir
Stornes, Kåre Ragnvald 1914-1946 sommer 1942-vår 1943 Senere frontkjemper, død på Falstad fengsel 27. april 1946 før rettssak
Strøm, Ragnhild 1915-1986 jan-mai 1942 20 år Nedsatt fra livstid av Høyesterett. Sonte på Bredtveit 4. august 1947 til 26. mai 1951
Syversen, Arne W. 1906-? mar-aug 1944 4 år Frontkjemper. Sonet 5. mai 1950-6. juli 1951 ved Espeland tvangsarbeidsleir, deretter utvist til Tyskland
Svendsen, Hans Berg 1910-2004 mars-juni 1942 5 år Sonet 18. mars 1947-9. juli 1948 ved Innherad tvangsarbeidsleir
Syvertsen, Svein Kåre 1918-1997 nov 1942-jan 1943 5 år Frontkjemper. Sonet 25. mars 1947-3. august 1948 ved Innherad tvangsarbeidsleir
Sølvberg, Magne 1925-1944 nov 1942-høst 1943 Senere frontkjemper, savnet ved Hasselmannhøyden i Karelen
Sørensen, Olga Marie 1898-1990 okt 1942-mars 1943 3 1/2 år Moren til Kitty Grande.[13] Sonet i perioden 10. januar til 17. november 1947
Urstrømmen, Odd Johannes 1922-1978 mai/juni 1943-mars 1944 8 år Sonet i Akershus landsfengsel 31. januar 1947 til 30. juli 1949
Wiik, Per Sigurd 1922-1994 mai/juni 1943-ut året livstid Nedsatt fra dødsdom av Høyesterett. Frontkjemper (aldri ved fronten). Sonet i Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 3. august 1947 til 23. april 1954
Østness, Ingebrigt 1918-1990 sep 1944-feb 1945 livstid Lølatt fra Botsfengselet 11. desember 1956
Øien, Olaf 1896-1983 ca tre mnd høst 1942 1/2 år betinget
Ågren, Arne Torbjørn 1918-1971 nov 1943-juli 1944 8 år Frontkjemper. Sonet ved Hustad tvangsarbeidsleir 2. september 1947 til 1. juli 1949
Aalberg, Ingvar Leonhard 1903-1970 jan 1942-mai 1945 livstid Sonet ved Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 3. august 1947 til 11. juli 1954

Referanser

 1. Vaale, 2004 s. 93.
 2. Vaale 2004, s. 94. Se også Pryser, 2001 ss. 253 ff.
 3. Aftenposten – artikkel om Henry Rinnan
 4. Vaale, 2004 s. 74
 5. Vaale, 2004 s. 94; med henvisning til Riksadvokatens Meddelelsesblad hefte 48, 1948, s. 23.
 6. Norsk krigsleksikon, s. 357.
 7. Vaale, 2004 ss. 74-76.
 8. Hans Egeberg på rinnanbanden.no
 9. Idar Lind: Kvinnene i Rinnanbanden, side 306-311, Det norske Samlaget 2011, ISBN 9788252175158
 10. Rinnanbanden
 11. Eirik Veum (2014) Nådeløse nordmenn - Gestapo, s. 762-798 – Kagge Forlag, Oslo. ISBN 978-82-489-1507-2.
 12. Skarsem, Øyvind og Flyum Ola: Rinnanjævel, side 31-32, Aschehoug 2011, ISBN 978-82-03-29319-1
 13. Skarsem/Flyum, side 212

Litteratur

Linker