Bibliografi:Bergen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Bibliografi:Bergen)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland
Alver · Askøy · Austevoll · Austrheim · Bergen · Bjørnafjorden Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Kvam · Kvinnherad
Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Stord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Voss · Øygarden
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Arna Bygdebok. Utg. Alma Mater forlag i samarbeid med Bergen kommune. 1999-.
Bind 1. Randi Andersen: Frå dei eldste tider til 1840. 1999. ISBN 82-419-0256-5. 559 s.
Bind 2. Svein Ivar Angell: Bygd nær byen 1840-1972. 2004. 591 s. ISBN 82-419-0325-1
 • Bergen bys historie. Utg. Universitetsforlaget. 1979-85
Bind 1. Knut Helle: Kongssete og kjøpstad. Fra opphavet til 1536. 1982. XVII, 998 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. XX, s. 127–133.
Bind 2. Anders Bjarne Fossen: Borgerskapets by. 1536-1800. 1979. XV, 932 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 3. Egil Ertresvaag: Et bysamfunn i utvikling. 1800-1920. 1982. XIII, 713 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Hals, Harald i Heimen, b. XXIII, s. 156–161.
Bind 4. Anders Bjarne Fossen, Tore Grønlie: Byen sprenger grensene. 1920-1972. 1985. XV, 1051 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Kirkhusmo, Anders i Heimen, b. XXIV, s. 185–188.
 • Bergen and the German Hansa. Utg. Bryggens museum. Red. Ingvild Øye. 1994. 86 s.
 • Bergens fundas. Ved Mikjel Sørlie. Utg. Bergens historiske forening. Bergen 1957. 98 s.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XI, s. 346–347.
 • Bing, Just: Aarstads historie. Bergen 1922. 158 s. (Særtrykk av Bergens historiske forenings skrifter No 28, 1922).
  • Melding: Johnsen, Oscar Albert i Heimen, b. I, s. 178–179.
 • Bjerknes, Kristian: Fantoftkirken. Oslo 1942. 36 s. (Fortidsminner XXII).
 • Bjørkvik, Halvard: «Eit kyrkjeleg godskompleks i mellomalderen. Munkelivs klosters jordegods». I: Heimen, b. XIV, s. 51–70.
 • Dahl, Svein G.: En registrering av verneverdige apotek. Utg. 1992. 13 bl. Merknad: Bergen, Oslo, Røros og Ålesund.
 • Det Norske Totalavholdsselskap: Lover for Det Norske Totalavholdsselskap, Vedtatt på landsmøtet i Bergen 1933, Ski aksidenstrykkeri 1938
Bind 1. Jacob T. Larsen: Fra de eldste tider til 1665. 1980. 570 s. ISBN 82-7129-025-8. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Låg, Torbjørn i Heimen, b. XIX, s. 197–199.
Bind 2. John Ragnar Myking: Bønder nær byen. 1665-1870. 1990. 563 s. ISBN 82-991226-1-9. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Supphellen, Steinar i Heimen, b. XXIX, s. 48–49.
Bind 3. Karl Egil Johansen: Fanabu og bymann. 1870-1972. 1993. 614 s. ISBN 82-991226-2-7. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Solhaug, Trygve i Heimen, b. XXXI, s. 221–224.
Bind 4. Jacob T. Larsen: Gards- og ættesoge. 1984. 849 s. ISBN 82-991226-0-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Forklaringer på bostedsløshet. Red. Evelyn Dyb ofl. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2013. 234 s. NIBR-rapport ; prosjektnr. 3021. ISBN 9788270719891. Merknad: Bergen, Drammen, Haram, Oslo, Sandnes, Tromsø.
 • Fossen, Kjell: Laksevåg. Strandstedet, jordbruks- og fiskerlandet ved Søndre Led. Utg. Bergen kommune. 1984-91
Bind 1. [Fangstkultur og jordbrukssamfunn. Tiden opp til 1800]. 1984. 426 s.
Bind 2. [Fra jordbrukssamfunn til industrisamfunn. Tiden 1800-1918]. 1986. 933 s.
Bind 3, del 1. [Årene som egen kommune. Tiden 1918 til 1945]. 1991. 708 s.
Bind 3, del 2. [Årene som egen kommune. Tiden 1945 til 1972]. 1991. VII, s. 709-1078
 • Fyllingsnes, Frode, Bratland, Kenneth: Åsane i fortid og nåtid. Utg. Bodoni forlag.
Bind 1. [ingen tittel]. 2007. 416 s. ISBN 978-82-7128-452-7
Bind 2. Slektshistorie. Tellevik, Falkanger, Sætre ... 2008. 536 s. ISBN 978-82-7128-508-1
Bind 3. Slektshistorie. Teigland, Eikås, Hetlebakke ... 2009. 637 s. ISBN 978-82-7128-545-6
Bind 4. Slektshistorie : Salhus, Mjølkeråen, Morvik, Haukedal, Tertnes. 2010. 599 s. ISBN 978-82-7128-587-6.
Bind 5. Slektshistorie : Åstveit, Storøy (Storøen), Ervik, Nedre Selvik, Øvre Selvik, Jordal, Øvre-Eide, Eidsvåg. 2012. 679 s. ISBN 978-82-7128-639-2.
 • Geelmuyden, Carl; Shetelig, Haakon: Bergen 1814-1914. Utg. Bergen kommune. 1914-19
Register. 1921. 54 s.
Bind 1. [Ingen tittel] 1914. 614 s.
Bind 2. [Ingen tittel] 1915. 807 s.
Bind 3. [Ingen tittel] 1919. 595 s.
 • Gjerstad, Jo og Gunnar Staalesen: Da byen brant : Bergensbrannen 1916. Utg. Bodoni. 2015. 208 s. ISBN 9788271288266.
 • Grieg, Sigurd: Arne Fabrikker 1846–1946. Utg. Arne farikkers direksjon. Bergen. 1946. 258 s.
  • Melding: Sollied, P.R. i Heimen, b. VII, s. 325–329.
 • Grønvold, Didrik: Bergen i fortid og nutid. Et overblik. Utg. Ed. B. Giertsens forl. 1898. 148 s.
 • Grønvold, Didrik: Noen erindringer fra min fødeby Bergen i 60-årene. Utg. Cammermeyer. 1944. 113 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Semmingsen, Ingrid i Heimen, b. VII, s. 105.
 • Guttehjemmet "Fredheim" gjennem 25 aar : 1904-1929. Utg. 1929. 44 s.
 • Harris, Christopher John: Bergen i kart : fra 1646 til vårt århundre. Utg. Eide forlag. 1991. 144 s.
  • Melding: Kregnes, Jonny i Heimen, b. XXIX, s. 261–263.
 • Herteig, Asbjørn: Kongers havn og handels sete : fra de arkeologiske undersøkelser på Bryggen i Bergen 1955–68. Utg. Aschehoug. 1969. 223 s.
  • Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. XV, s. 255–258
 • Ihlebæk, Oscar: Bergensbrannen 1916. Utg. Bergen kommune. 1958. 276 s.
 • «Kirkesanger og skolebestyrer H. Bolstad 50 år» i Norsk skoletidende 1912 vol. 44
 • Lie, B.P.: Alkohol og Børn : Foredrag, afholdt ved Afholdskurset i Bergen 1907 ; udgivet ved De samarbeidende Ædruelighedsvenners Arbeidskomite, Bergen 1907
 • Lilleskare, Egon, Bergen Røde Kors gjennom 100 år 1894-1994, Bergen 1995
 • Litleskare, Johan: Aasane kyrkja. Capitlet. 1931. 87 s.
 • Litleskare, Ola: Bergenhus på kryss og tvers. Utg. Alma Mater. 1998. 149 s.
 • Lorentzen, Bernt: Bergens by i svunne dager. Utg. Bergens historiske forening. 1935. 84 s.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. IV, s. 145–146.
 • Lorentzen, Bernt: Den berømmelige handelsstad Bergen gjennom tidene. [1971-77]
Bind 1. 1070-1660. [1976]. 339 s.
Bind 2. 1660-1814. [1971]. 417 s.
Bind 3. 1814-1916. 1977. 519 s.
 • Ludvigsen, Ludvig: Årstad Avholdslag gjennom 50 år: 12. FEBRUAR 1895 - 12. FEBRUAR 1945, B. Doksæter & Co A.s. boktrykkeri, Bergen U.Å.
 • Munthe, Gerhard: «Universitetsbiblioteket i Bergen». I: Heimen, b. IX, s. 378–383.
 • Nielsen, Yngvar: Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden. En historisk-topografisk Skildring. 1877. XII, 487 s.
 • Norsk Sangerforbund 30 års jubileum: 9. landssangerstevne i Bergen 26-27-28-29 mai 1938, Program, Aron Kalleklevs trykkeri, Bergen 1938
 • Onsdagskvelder i Bryggens museum. Utg. Bryggens museum. 1985-. ISSN 0804-3280
 • Pettersen, Egil: Bergensordboken : ord, uttrykk, vendinger og begrep i Bergens bymål. 3. utg. Utg. Vigmostad & Bjørke. 2008. 206 s. (1. utg. 1991). ISBN 9788241905407.
 • Rafto, Thorolf: «Bergens Historiske Forening 1894–1967». I: Heimen, b. XIV, s. 49–50.
 • Riss. Utg. hovedfagsstudenter og arkeologer med tilknytning til arkeologimiljøet i Bergen, 2003-. ISSN 1503-7436
 • Sandberg, Øystein: Bergensk håndverk og industri gjennom hundre år. Utg. John Griegs forlag. 1945. 202 s.
  • Melding: Bull, Edvard (d.y.) i Heimen, b. VII, s. 103–105.
 • Skre, Ivar: Fana-målet : ljodlæra med stutt omrit av formlæra. Utg. Universitetet i Bergen. 1957. 128 s.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XII, s. 332–334.
 • Sollied, Ragna: Eldre bergenske fotografer. Utg. R. Sollied. 1967. 141 s.
 • Steen, Sverre: Bergen - byen mellom fjellene. Et historisk utsyn. 1969. 352 s.
  • Melding: Helland-Hansen, Kjeld i Heimen, b. XV, s. 313–315.
 • Strilesoga. Nord- og Midhordland gjennom tidene. Utg. Eide forlag. 1996-
Bind 1. Svein Indrelid: Frå steinalder til vikingtid. 1996. 225 s.
Bind 2. Jarle Sulebust: Frå vikingtid til 1650. 1997. ISBN 82-514-0520-3. 264 s.
Bind 3. Atle Døssland: Frå 1650 til 1800. 1998. ISBN 82-514-054-0. 254 s.
Bind 4. Atle Døssland, Karl Egil Johansen: Frå 1800 til 1914. 1999. 269 s.
Bind 5. Egil Ertresvaag: Frå 1914 til i dag. 2001. 245 s.
 • Sunde, Helge og Marianne Herfindal Johannessen: Åsane i hundre. En reise i tekst og bilder. Utg. Media i Bergen. 2004. 219 s. ISBN 82-92656-00-6.
 • Sætre, Harald (red.): Hordvik – bygda vår. Utg. Hordvik bygderåd, 2001. 219 s. ISBN 82-996015-0-9
 • Sørdal, K.: Vårt strev mot rusdrikken: AVHOLDSFOLKETS FELLESUTVALG I BERGEN GJENNOM 80 ÅR 1882- 1962, Bergen 1970
 • Wiesener, A.M.: Dødsfald i Bergen 1765–1850. Utg. Bergens historiske forening. 1925. 272 s.
  • Melding: Omang, Reidar i Heimen, b. II, s. 76–77.
 • Øye, Asbjørn: Stend jordbruksskule 1866–1966. Stend. 1966. 190 s.
  • Melding: Skard, Torfinn i Heimen, b. XIV, s. 358–361.
 • Åsane bygdebok. Utg. Åsane sogenemnd. 1975. 537 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Myking, John Ragnar i Heimen, b. XVII, s. 591–593.

Årbøker

 • Bjørgvin. Kyrkjehistorisk årbok. Utg. Kyrkjesogelaget. 1965-.
 • Fanaglimt. Årbok for Fana. Utg. Faktakunnskap, 1999-2003. ISSN 1501-9101
 • Gamle Bergen. Årbok. Utg. Gamle Bergen museum. 1951-2003. Fortsettes som Årbok – Gamle Bergen. ISSN 0431-0047
Bind 96. Red. Jo Gjerstad, Egil Ertresvaag: [ingen tittel]. 2001. 175 s. ISBN 82-90846-09-6
Bind 97. Red. Dag Sletten, Arne Lyngvi: [ingen tittel]. 2002. 132 s. ISBN 82-90846-11-8
Bind 98. Red. Sylvi Cook Evjenth, Frode Ulvlund: [ingen tittel]. 2003. 120 s. ISBN 82-90846-12-6
Bind 100. [ingen tittel] 2005. 253 s. ISBN 82-90846-14-2
Bind 102. [ingen tittel] 2007. 128 s. ISBN 978-82-90846-17-7
 • Årbok. Utg. Hjellestad og Mjelde historielag. 1993-. ISSN 1501-4568
 • Årshefte. Utg. Foreningen Bergens sjøfartsmuseum. 1928-64.

Hovedoppgaver 1907-

 • Aabel, Per: Vedtaket om sanering av Marken. Bergen 1975 Fag: Sosiologi
 • Aarli, Eivind: Innføring av kommunal alderstrygd i Bergen 1923. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Aasmul, Øyvind: Bruddet i Bergens arbeiderparti i 1923. Organisatoriske og personlige årsaker til Norges kommunistiske partis dominerende posisjon innen Bergens Arbeiderparti og i arbeiderbevegelsen i Bergen ved bruddet i 1923. Bergen 1977 Fag: Historie
 • Akman, Haci: Familien i endring. En undersøkelse av endringer i familiemønsteret hos vietnamesiske flyktninger i Bergen. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Etnologi. Kommune: Bergen
 • Allers, Janicke: Kunnskap til folket. Informasjonsvirksomhet ved UiB gjennom 50 år. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Medievitenskap. Kommune: Bergen
 • Andenes, Rita Ellinor: Sentral styring - lokal respons. En studie av Bergen byrett og Midthordland sorenskrivarembete sin respons på Justisdepartementets ulike reformtiltak i perioden 1980-1990. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen [Merknad: Midthordland: se også Bergen]
 • Andersen, Kari Foldøy: Bunad for byfolk. Om gammel draktskikk i Bergen som grunnlag for en moderne bunad. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Etnologi. Kommune: Bergen
 • Angeltveit, Tone: Stortingsvalget i Søndre Bergenhus amt i 1912. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Historie. Kommune:
 • Anker, Nils: "Respekt for loven". Egill Reimers' Bergens Tinghus 1928-33: arkitektkonkurransen og Tinghuset som offentlig representasjonsarkitektur. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Arnesen, Fredrik: "Maatte der snart komme en liknende kamp". Fotballsportens ekspansjon i det bergenske bysamfunnet før den annen verdenskrig. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Aspenes, Hårek: Intraurbane flyttinger og befolkningsendringer innen mindre strøk i Bergen. Bergen 1979 Fag: Geografi
 • Aunevik, Anne: Anonyme medmennesker. En antropologisk analyse av Kirkens SOS i Bergen. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Sosialantropologi. Kommune: Bergen
 • Baartvedt, Tore: Utbyggingen av Haukeland sykehus. Et samarbeidsprosjekt mellom ulike politiske styringsnivå. Bergen 1984 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Bakken, Bodil: Kulturlandskapet i et bynært område - endringer og kvaliteter. En studie av området ved Nesttunvassdraget i Bergen kommune. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Bakkmoen, Per Kr.: Hushold i ei overgangstid. En sosialhistorisk undersøkelse av et arbeiderstrøk i Bergen 1900-1912. Bergen 1984 Fag: Historie
 • Balchen, Dan: De bergenske håndverksmestre 1645-1714. Antall, opprinnelse, økonomisk status. Bergen 1976 Fag: Historie
 • Barlaup, Ola: Stortingsvalgene i Bergen 1879 og 1882. Oslo 1962 Fag: Historie
 • Bassøe, Thorbjørn: Noen opplysninger om hanseaternes handel i Bergen i det 16. århundre. Oslo 1936 Fag: Historie
 • Bastiansen, Gro Elisabeth: "Væ dig Bergen du fule Sudomæ oc Gumorrbæ søster". En analyse av utenomekteskapelige forhold i Bergen 1597-1669. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Berg, Harald Onsum: Konflikten mellom de uorganiserte konsummjølkleverandørene og mjølkesentralene 1931-36 med særlig vekt på forholdene omkring Bergen. Bergen 1975 Fag: Historie
 • Bergan, Solveig: Dissentermenighetene i Bergen i 1857-1903. Bergen 1974 Fag: Historie
 • Berge, Jarle: Ideal og realitet i eit prosjektarbeid. Ei evaluering av eit rehabiliteringsprosjekt for eldre i Bergen sentrum bydel. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Sosiologi. Kommune: Bergen
 • Berggreen, Harald: Variasjonsmønster i rapportert bruk av vietnamesisk og norsk. En sosiolingvistisk studie av husstander i Bergen. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Nordisk. Kommune: Bergen
 • Bergsvik, Eli: Hjelpeundervisninga i Bergen - ein historikk. Oslo 1978 Fag: Pedagogikk
 • Berntsen, Eilif: Drabantbyer og arbeidsreiser. Forandringer i arbeidsreisemønsteret ved flytting til Fyllingsdalen og Prestestiområdet. Bergen 1974 Fag: Geografi
 • Beyer, Morten: Fra katolsk til luthersk domkapitel. Domkapitlet i Bergen ca. 1450-1625. Bergen 1970 Fag: Historie
 • Bjørnøy, Helge: Sosialpolitiske brytninger i Bergen 1890-1901. Bergen 1961 Fag: Historie
 • Blom, Kari: Bryggen i Bergen ca. 1150-1350. 2b. Bergen 1981 Fag: Historie
 • Brugård, Harald: Linjestriden om Bergensbanen. En undersøkelse av Numedalsalternativets stilling spesielt i forhold til Hallingdalsalternativet i tidsrommet 1871-1898. Oslo 1972 Fag: Historie
 • Bøe, Trond: By-kommune i vekst og endring. Et case-studium av de tilpassinger som Bergen kommune har foretatt i de sentrale styringsorganer for å møte veksten i den kommunale virksomhet. Bergen 1981 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Bjørndal, Morten: Bostedsflytting i Bergen 1865-1900. Kartlegging av det interne flyttemønsteret. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Botheim, Ragnhild: Trolldomsprosessane i Bergenhus len 1566-1700. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Historie. Kommune:
 • Braathen, Einar: "Heller småbruker på Vestlandet enn husmann under Fred Olsen." Ingeniører og arbeidere ved BMV Solheimsviken gjennom modernisering, konserndannelse, omstilling. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Breisteinlien, Terje: Hinduismen i Bergen. Et studium av videreføring og formidling av den religiøse og kulturelle arv. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Religionshistorie. Kommune: Bergen
 • Bruntveit, Anne-Berit: Jordbruk og byutvikling i Fyllingsdalen. Norges landbrukshøgskole 1990. Fag: Jordskifte. Kommune: Bergen
 • Bue, Beate: Grafitti: media på gateplan. Grafittimediet studert gjennom utendørsgrafitti i Bergen og Eugene. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Folkloristikk. Kommune: Bergen
 • Bye, Mette: "Der Individialismus im Städtebau". Fra skjematisk regulering til stedstilpasset byplanlegging. En studie av bergenske byplaner i lys av tysk fagtradisjon. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Bækken, Ingfrid: "Ham selv til hæder, alle bergensernes øine til glæde-". Einar Oscar Schougs arkitektur 1900-1915. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Clausen, Anette Skogseth: The Lübeck Edition. The creation of a digital edition. Featuring "Spillene" - a Hanseatic tradition in Bergen in the late medieval and early modern period. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Colbjørnsen, Tom: Lokal fagforeningsaktivitet i Bergen. Bergen 1977 Fag: Sosiologi
 • Dale, Britt E.: Geografiske variasjoner i barns levekår i Bergen. Bergen 1974 Fag: Geografi
 • Dahm, Claus: "Fra idrettslag til bedrift". Sportsklubben Brann 1970-1990. En analyse av utviklingen med vekt på ledelsens rolle. Norges idrettshøgskole 1996. Fag: . Kommune: Bergen
 • Dalland, Anne Gro: Endring med viten og vilje ...? En studie av reorganiseringsprosessen ved Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Djuve, Pål Hogne: "Dra te Salhus". En etnologisk undersøkelse av forenings- og organisasjonsliv med eksempel fra empiri fra Salhus og Mjølkeråen. Universitetet i Bergen 1982. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling). Kommune: Bergen
 • Dreyer, Andreas: J.L. Losting 1810-1876. En overgangsskikkelse i det bergenske kunstliv. Universitetet i Bergen 1983. Fag: Kunsthistorie (magistergradsavhandling). Kommune: Bergen
 • Dugstad, Sigbjørn: Arkitekturhistorisk registrering og utarbeidelse av verneplan for et kvartal i Marken i Bergen. NTH 1976 Fag: Arkitekturhistorie
 • Dworak, Nina: Chr. Fr. Schjøtt: bergensmaler og kolorist. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Edvardsen, Ruth Brudvik: De tyske skomakerne i Bergen fram til omkr. 1450. Bergen 1975 Fag: Historie
 • Eide, Olav Steffen: Fjellbekken og spelemennene i Gimle og Fensal: historikk, gruppedynamikk, struktur og repertoar. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Folkloristikk. Kommune: Bergen
 • Eide, Rune: Idrettsanlegg mellom "snille onklar" og statlege drivkrefter? Ei studie av drivkrefter bak idrettsanleggsutviklinga i Bergen perioden 1945-2000 med vekt på Brann stadion og Sentralbadet. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Eide, Viggo: Struktur & konflikt. En studie av den kommunale organisasjonsstrukturen og konfliktmønsteret i Bergen, Trondheim og Stavanger. Bergen 1983 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Eikeland, Inge: Fra seil til damp. Sjømannssamfunnet i endring, Bergen 1875-1912. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Ekle, Halvor: Fra almueskole til folkeskole i Bergen. En undersøkelse i forbindelse med innføringen av den nye folkeskolelov av 26. juni 1889. Bergen 1967 Fag: Historie
 • Ekroll, Øystein: "Byens herlighed". Ei bygningsarkeologisk undersøking av Bergens mellomalderske vinkjellar og rådhus på Breidaalmenningen. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Arkeologi (magistergradsavhandling). Kommune: Bergen
 • Elvestad, Siri: Evaluering av nære turområder. Et modellstudie fra Åsane basert på de naturgitte forhold. Bergen 1976 Fag: Geografi
 • Engelsen, Kirsten M.: Utvandringen fra Bergen til Amerika 1874-1890. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Engesæter, Pelle: Byfornying i eit sosial-geografisk perspektiv. Ei studie av fire byfornyingsstrøk i Bergen. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Erlandsen, Roger Seemann: Frå kunstnar til handverkar. Fotografane i Bergen 1840-65. Bergen 1982 Fag: Historie
 • Eriksen, Ebba Friis: Sykkel som transportmiddel. En studie av tre sentrumsnære boligområder i Bergen. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Eriksen, Jan Magne: Natur i byen. Ubebygde arealer i Bergen. Mengde, vegetasjon, terrengformer og bruk. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Ersland, Geir Atle: Eit forsøk på rekonstruksjon av grunneigefordelinga i Bergen ved utgangen av seinmellomalderen. Universitetet i Bergen 1989. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Ervik, Grethe: Supplikkane frå Bergenhus len og Bergen by 1660-1662. Bønder, embetsmenn, kvinner og borgarar; ein gjennomgong av saker og argumentasjon. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Bergen: Se også Vestlandet]
 • Espeland, Charlotte: En digital formidling av Blumenthalrommet. Rommet i dag og på 1700-tallet. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Espelid, Knut L.: Fattigvesenets inntektskilder i Bergen 1800-1845. Bergen 1963 Fag: Historie
 • Evjenth, Sylvi Cook: Malerlauget i Bergen 1743-1839. En studie over laugsmalernes organisasjon og produksjon. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Kunsthistorie (magistergradsavhandling). Kommune: Bergen
 • Falch, Frank Meidell: Opprettelsen av Bergen kringkastingselskap. Bergen 1961 Fag: Historie
 • Fannestad, Finn Junge: Bidrag til Bergen byområdes indre differensiering. Oslo 1959 Fag: Geografi
 • Fauskanger, Unn: Almuebarn. Skolegang og arbeid i Bergen fra 1816 til 1864. Bergen 1984 Fag: Historie
 • Festervoll, Ase Vigdis: Ungdoms- og idrettsarbeid og andre kultur- og fritidsaktiviteter. Sider ved den "nye" kulturpolitikken belyst ut fra et empirisk studium av en skolekrets i Bergen kommune. Bergen 1982 Fag: Sosialantropologi
 • Fidjestøl, Arnt Ola: Bybuarar og byeigedom. Husutleige i Bergen på slutten av 1600-tallet. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Fimreite, Anne Lise: Bergen kommune og staten - medspillere eller motspillere? En studie av samhandlingen mellom Bergen kommune og sentrale myndigheter med sikte på å få økte statlige overføringer til bykommunen i perioden 1972-85. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Fjelde, Jan: Kommunal planlegging som legitimering av sosial nød. En analyse av utbedringstiltak i byene Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand. Bergen 1979 Fag: Sosiologi
 • Fjelde, Nina: Private høyskoler, et tilbud for hvem? En rekrutteringsanalyse av den studie-avgiftsbaserte, private høyskolesektoren i Bergen og Hordaland. Universitetet i Bergen 1989. Fag: Sosiologi. Kommune: [Merknad: Bergen: se også Hordaland]
 • Flo, Richard: Stortingsvalget i Bergen 1945. Bergen 1973 Fag: Historie
 • Fonnes, Mona: Litteratur om Åsane 1945-2007 : en bibliografi. Bacheloroppgave - Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene, 2008.
 • Forsberg, Stig Werner: Studentopprør? Studentradikalismen ved Universitetet i Bergen 1964-1974 sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Fosli, Gerd: Fra skisse til bygg: en skapelsesprosess. Fire villaer av arkitekt Frederik Konow Lund. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Foss, Gunnar Tønjum: Pressen og sensurapparatet. Bergenspressen 1940-45 med særlig vekt på Bergens Tidende. Bergen 1975 Fag: Historie
 • Fossan, Bjørn: Utflytting av Bergensbedrifter 1956-1971. Bergen 1973 Fag: Geografi
 • Fosse, Elisabeth: Eldreomsorg på gatenivå. En studie av hjemmehjelps- og hjemmesykepleietjenester i Bergen og Oslo. Bergen 1984 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Fossen, Anders Bjarne: Totalavholdsarbeidet i Bergen 1861-1902. Oslo 1966 Fag: Historie
 • Fossen, Ole Einar: Hvor elastisk er etterspørselen etter kollektivtransport i 6 norske byer? En empirisk analyse av byene Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Kristiansand og Drammen for årene 1986-99. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Samfunnsøkonomi. Kommune: Oslo [Merknad: Bergen: se også Oslo, Drammen: se også Oslo, Kr.sand: se også Oslo, Tromsø: se også Oslo, Trondheim: se også Oslo]
 • Fotland, Alv Terje: Våtmark som økosystem og ressurs. En studie av utvalgte områder i Bergen kommune. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Framnes, Kari: Kampen for arbeid. En kvalitativ studie av en gruppe arbeidsledige chilenere i Bergen. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Sosiologi. Kommune: Bergen
 • Færøy, Frode: Den kommunistiske motstandsbevegelsen i Bergens-distriktet 1940-45. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Historie. Kommune: Bergen [Merknad: Nordhordland: Se også Bergen, Midthordland: Se også Bergen]
 • Gamlemshaug, Tone Merethe: Etikk, journalistikk og økonomi i Landåssaken. En analyse av nyhetsdekningen av Landåssaken. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Medievitenskap. Kommune: Bergen
 • Gamst, Thore A.: Christian Michelsen - Rederen. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Geelmuyden, Knut: Fallende folketall i Bergen 1801-1815 - fiksjon eller realitet? Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Gillow, Johanne Elizabeth: "-En dag i dine forgårde er bedre end tusine ellers-". Johanneskirken i Bergen 1888-94: byggeprosjektet og aktørene. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Gjedrem, Jarl Harry: Transportplanlegging og politisk prosess i Oslo og Bergen. Bergen 1978 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Gjessing, Petter Furholm: Brann, fra gutteklubb til Bergens stolthet? En historisk undersøkelse av Branns posisjon i den bergenske fotballen, og klubbens forhold til byens innbyggere i perioden 1908–1955. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Gloppen, Karl Johan: Toppledelsen ved Haukeland sykehus: oppgaveorientering og handlingsrom innenfor to beslutningsprosesser. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Grana, Aashild: Offentlig innkjøpspolitikk. En analyse av Bergen billedgalleris kunstinnkjøp 1945-92. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Grieg, Harald: Den bergenske presse i det attende århundre. Oslo 1917 Fag: Historie
 • Grønland, Per Martin: Bondevennbevegelsen i Søndre Bergenhus Amt. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune:
 • Guddal, Reidar: Gullsmedlauget i Bergen. Oslo 1938 Fag: Historie
 • Guldbrandsøy, Kari Anne: Helsesjefene i Bergen kommune. En studie av helsesjefenes arbeidsoppgaver. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Gullachsen, Bjarte: Arkitekt Sverre Lied og "Hage-Nat" på Landås ved Bergen. Innovasjon og tradisjon i funksjonalismens byggeteknikker. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Gullestad, Marianne: Livet i en gammel bydel. Analyse av rekruttering og sosial organisasjon i et eldre sentralt boligstrøk. (Bergen.) Bergen 1975 Fag: Sosialantropologi
 • Gåsland, Jan Erik: Bergen Høyre 1918-1935. Høyres valgresultater sett i sammenheng med partiets oppbygning, utvikling, mobilisering og forholdet til andre borgerlige partier og interesseorganisasjoner. Bergen 1983 Fag: Historie
 • Haga, Mads: Bergens bispelister. Genealogisk resensjon av eldre lister over biskoper til Bergen. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Nordisk språk. Kommune: Bergen
 • Haga, Morten: Sammenligning av Bergen og Altonas yrkesstrukturer på begynnelsen av 1800-tallet. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Hage, Torild: Lekearealer i Bergen. Fordeling og kvalitet. Bergen 1982 Fag: Geografi
 • Hageberg, Michael B.: Bergens indre differensiering analysert ved hjelp av geodata. Oslo 1980 Fag: Geografi
 • Hagland jr., Jens: Venstre i Søndre Bergenhus amt 1880-1891. Bergen 1978 Fag: Historie
 • Halvorsen, Kjersti: Tusenfryd - et moderniseringsprogram i Sparebanken Vest. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Handal, Nils K.: Kommunestyret i Bergen på overgangen fra embetsstyre til lokalt selvstyre. Oslo 1932 Fag: Historie
 • Handeland, Jan: Bergen eller Amerika? Flyttemønsteret fra Hosanger 1874-1900. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune: Osterøy [Merknad: Bergen: Se også Osterøy]
 • Hannaas, Jorunn: En sosiolingvistisk studie av kj- og sj-realiseringen blant ungdommer i Bergen. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Nordisk. Kommune: Bergen
 • Hansen, Arild Marøy: Fra damp til seil. En studie i en bergensk storbedrifts vekst og fall. Martens, Olsen & Co. 1882-1886. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Hanson, Åsa Helena: Den "lovløse" forvaltningen. Utviklingen av det kulturpolitiske området i Bergen kommune 1972 til 1993. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Harris, Christopher John: Bergen's roperies 1600-1916. An ethnological study of the raw materials, work process and the buildings. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling). Kommune: Bergen
 • Hartvedt, Henning: Sosial segregering innen Bergen. Bergen 1984 Fag: Geografi
 • Hartveit, Lars Johan: Litteraturkritikk og litterære deloffentligheter i Bergen. En sammenlignende analyse av bokanmeldelsene i BT, Dagen og BA høsten 1983. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Nordisk. Kommune: Bergen
 • Harvold, Kjell A.: Arbeidssøker, arbeidsgiver og arbeidsformidler på et arbeidsmarked i endring. Et studium av arbeidsmarkedsforhold i Bergensområdet i 1980-årene. Bergen 1984 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Haugland, Nina: Eiendomsforhold på Gulfjellet. En historisk beskrivelse, med vekt på rettslig dokumentasjon av reelle sameier i området. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Planfag. Kommune: Bergen
 • Haugstvedt, Olav: Strid om Bergen bys privilegier 1702-03. Oslo 1939 Fag: Historie
 • Haukeland, Ingrid, Hofgaard, Hanne Katinka: Fra byutvikling til byfornyelse. Prosjekteringseksempel fra Stølen - Ladegården - Rothaugen, Bergen. Norges landbrukshøgskole 1985. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Bergen
 • Hausken, Hildegunn: Kommunen og næringslivet. Organiseringen av næringspolitikken i Bergen og Stavanger. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen [Merknad: Stavanger: se også Bergen]
 • Havelin, Trond: Jaja Kaja! - en iverksettingsstudie av KAJA tiltaket i Askøy og Bergen. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Askøy [Merknad: Bergen: se også Askøy, Emneord = ??]
 • Heggholmen, Kari: Rekruttering - prosess og prinsipper. En studie av rekrutteringspolitikken i Bergen kommune. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Heide, Jeanine: Sosialt liv i byrandsonen. En studie av to boligområder i Bergen randsone. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Heimark, Siri Sandtorv: Fra visjon til virkelighet. En studie av kommunale planprosesser med Torgalmenningen i Bergen som eksempel. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Helland, Kjell Harald: Den sosiale strukturen i Bergen ca. 1500-1570. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Helland, Kristian: Lars Oftedal som "indremissionær" i Bergen. Dagboksnotater mars 1865-september 1866 sett i lys av sosiale, teologiske og kirkelige strømdrag i tida. Norsk lærerakademi (Bergen) 1985. Fag: Kristendomskunnskap. Kommune: Bergen
 • Henriksbø, Kjell: Rehabilitering av problembelasta ungdom. Ei undersøking av samarbeid og samordning innan hjelpeapparatet for problembelasta ungdom i Bergen. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Henriksen, Roy: Nedleggelsen av trikken i Bergen. En analyse av den politiske prosessen. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Hole, Grete Oline: Teknologi og omsorg - to sider av samme sak? En analyse av Trygghetsalarmsystemet i Bergen. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Sosiologi. Kommune: Bergen
 • Holm, Christine: Beslutningsprosesser i byplanlegging. En studie av reguleringsplanlegging i Bergen kommune. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Offentlig administrasjon. Kommune: Bergen
 • Holstad, Linda V.: Fyllingen idrettslag. Fra guttekamp på slåttemark til eliteoppgjør på kunstgress og parkett. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Humblen, Trine Marie: Tjenestejenter i Bergen 1912-1922. En undersøkelse av sunnfjordsfødte tjenestejenter. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Historie. Kommune: Bergen [Merknad: Sunnfjord: Se også Bergen]
 • Husabø, Anita: Utskrevet til ensomhet. En studie av hverdagen til mennesker med psykiske lidelser i Bergen. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Sosiologi. Kommune: Bergen
 • Hvidsten, Elin: Rollen som lokalt folkevalgt. En kvalitativ undersøkelse av de folkevalgte i Bergen sine erfaringer og holdninger til kommunalpolitisk arbeid. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Høgset, Ingrid: Det gode nærmiljø? En studie av Slettebakken borettslag. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Sosialantropologi. Kommune: Bergen
 • Høstaker, Roar: Føretak i endring. Samanhengar melom teknisk-organisatoriske endringar, sosialisering og kollektiv handling ved A/S Bergens Mekaniske Verksteder 1940-1955. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Hegrenæs, Per Henrik: Stortingsvalg i Bergen 1912. Oslo 1966 Fag: Historie
 • Helland-Hansen, Kjeld: Bergens sjøfart under den spanske arvefølgekrig. Oslo 1938 Fag: Historie
 • Helle, Jonn Lorents: Syslemanns- og fehirdeinstitusjonen i Bergen på 1300-tallet. Bergen 1971 Fag: Historie
 • Herseth, Håvard: "Nød lærer naken kvinne å spinne". Jern- og metallindustrien i Bergen/Laksevåg 1940-45. Tilpasning til endrete rammebetingelser. Bergen 1985 Fag: Historie
 • Herstad, John: Foreningsliv i Bergen 1814-1850. Bergen 1962 Fag: Historie
 • Hildonen, Karl-Arvid: Metropolitt og suffragan. En undersøkelse av forholdet mellom erkepiskopene i Nidaros og deres suffraganer, særlig biskopene i Bergen ca. 1300-1350. Oslo 1977 Fag: Historie
 • Hjelmeland, Kjell Ove: Kultur- og naturlandskapet på Åstveit i Bergen. Vurdering av verne- og bruksverdier med hovedvekt på stedets identitet. NLH 1983 Fag: Landskapsarkitektur
 • Hjelmervik, Tollak: Fysisk struktur, sosial organisasjon og mental helse. En økologisk studie av drabantbyen Fyllingsdalen. Bergen 1974 Fag: Sosiologi
 • Hjertaker, Egil: Framhaldsskolen i Bergen. Et bidrag til framhaldsskolens historie i Norge. Oslo 1977 Fag: Pedagogikk
 • Holtan, Anne: Striden med tyskerne i Bergen 1537-1568. Oslo 1926 Fag: Historie
 • Hvamstad, Lise: Kvinner i Bergenspolitikken 1945-1967. Bergen 1977 Fag: Historie
 • Håve, Kjell Ingar: Bergens Leieboerforening og den kampen arbeidarrørsla i Bergen førte mot busetnadnauda i byen omkring 1920. Bergen 1979 Fag: Historie
 • Iden, Kaja Margit: Retorikk og realiteter. Transportpolitikk i miljøbyen Bergen. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Idland, Leidulv: Nye tider i et gammelt strøk. En etnologisk studie av bydelen Vågsbunnen i Bergen. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Etnologi. Kommune: Bergen
 • Indrebø, Nancy Jenny: Arbeidsmotivasjon og organisasjonskultur. En studie av arbeidsmiljø og organisasjonskultur ved Norsk Hydro, Sandsli. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Indresøvde, Eivind: Organiseringa av Samlingspartiet i Kristiania, Bergen og Trondhjem i 1906. Bergen 1970 Fag: Historie
 • Instebø, Gro Harriet: Register til Bergen Turlags årbøker. Oslo?? 1980 Fag: SBH
 • Ingebrigtsen, Claus: Dagbladet Dagens avisfunksjon. En analyse av avisens markedstilpasning og dens funksjoner i lesermiljøet. Universitetet i Bergen 1985. Fag: Sosiologi. Kommune: Bergen
 • Iversen, Irene Gunnhild: Tenestejentene i Bergen 1865-1891. Strilejenter, bergenstauser og andre tyende. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Historie. Kommune: Bergen [Merknad: Nordhordland: Se også Bergen, Midthordland: Se også Bergen.]
 • Iversen, Johnny: Det offentlige og det private skolevesen i Bergen 1889-1924. Bergen 1985 Fag: Historie
 • Jakobsen, Petter Tønder: Sosial boligbygging i Bergen 1910-1930. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Jensen, Ragnhild Steen: Livsformsteori og hverdagsliv. Glassblåsere og bønder på Flesland 1875-1927. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: Bergen
 • Jensen, Roy Tore: Fra debattorgan til nyhetsavis. Et historisk portrett av Studvest 1945-1995. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Medievitenskap. Kommune: Bergen
 • Johannessen, Bernhard: Splittelse og samling. Fagorganisasjonen i skipsbyggingsindustrien i Bergensområdet 1890-1940. Bergen 1980 Fag: Historie
 • Johannessen, Lars H.: Mellom fattigforsorg og sosialpolitikk. Forsorgsvesenet i Bergen 1920-1940. Bergen 1985 Fag: Historie
 • Johannessen, Marianne Herfindal: "Udsatte paa Landet". Høgskolen i Bergen/Universitetet i Bergen 2000. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Om pleiebarn i Nordhordland og Åsane 1865-1900. Bergen: se også Nordhordland]
 • Johannessen, Rune: Tradisjonelle lovbrytere i Bergen - sosial bakgrunn, geografisk fordeling og bomiljøtilhørighet. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Johansen, Elin: I de tidsmæssige, lyse og luftige lejligheder ... . Kulturdimensjoner i Sandviken sykehus' arkitektur. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Massekommunikasjon. Kommune: Bergen
 • Johnsen, Elisabeth: Landås bydel. Visjon og virkelighet. En studie av bydelens utvikling fra plan til realisering og en analyse av hvilken betydning det fysiske miljøet, som er blitt skapt, har for sosialt liv og trivsel. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Johansen, Hanne Marie: Dømt til ekteskap? En retts- og sosialhistorisk undersøkelse av ekteskapssakene ved kapittelretten i Bergen 1604-1708. Universitetet i Bergen 1984. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Sogn og Fjordane: Se også Hordaland, Bergen: Se også Hordaland]
 • Johnsen, Jan: Den sosiale lagdelingen i Bergen i 1801. Bergen 1964 Fag: Historie
 • Johansen, Terje: Lokalisering av senterfunksjoner i Bergensregionen. Bergen 1975 Fag: Geografi
 • Johansen, Torgeir: Et bergensk handelshus blir til. Firmaet H.D.J. 1786-1790. Universitetet i Bergen 1989. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Jorem, Ida Elisabeth: Bruken av "finbergensk" blant ungdom i bydelen Fana. En sosiolingvistisk undersøkelse. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Nordisk. Kommune: Bergen
 • Juul, Hanne: Stedsidentitet i Fyllingsdalen. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Jæger, Gunnar: Kirken, dissenterne og lekmannsbevegelsen i Bergen 1850-1880. Bergen 1968 Fag: Historie
 • Jørgensen, Dagny: Forholdene i Bergen omkring 1770 og stiftamtmann Levetzau i Bergen. Oslo 1935 Fag: Historie
 • Kalve, Terje: Bolig- og miljøfornyelse i etterkrigstidas boligområder. Med eksempel i Prestestien borettslag i Bergen. Norges landbrukshøgskole 1987. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Bergen
 • Kaltenborn, F.O.: Bergens sjøfart under den nordamerikanske frihetskamp. Forutsetninger og utvikling. Oslo 1947 Fag: Historie
 • Karlsen, Jørn Tore: Levende bilder i Bergen. Fra privat til kommunal drift 1860-1920. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Kielland, Else: Befolkningsutvikling, sanering og avmakt. Om saneringen av Marken. Bergen 1974 Fag: Sosiologi
 • Kjæreng, Fridtjof Asbjørn: Innenriks kysttransport. Undersøkelse av trafikken til og fra havner på strekningen Sandnes-Bergen 1956. Oslo 1961 Fag: Geografi
 • Kleppe, Jorunn: Oppsøkende ungdomsarbeid i et historisk perspektiv. En studie av oppsøkende avdeling i Bergen kommune. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Knudsen, Torstein: Forlag i sentrum og periferi. En litteratursosiologisk undersøkelse av forlagsvirksomhet i Bergen fra 1880 til 1900. Bergen 1983 Fag: Nordisk
 • Knutzen, Erling: Nattverdssøkinga i Domkyrkja og Johanneskyrkja i Bergen i siste halvdel av 1800-talet. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Kolle, Torfinn og Totland, Magne: Prinsipielle grenser for økonomisk aktivitetsområde i eit samvirkelag. Analyse av utviklinga i Bergensmeieriet i tida 1966-1977. NLH 1981 Fag: Landbruksøkonomi
 • Kolltveit, Nils: Rekrutteringen til bakerlauget i Bergen 1597-1800. Oslo 1965 Fag: Historie
 • Kolstadløkken, Turid: Bygården i norsk middelalder. Boforhold og romfunksjoner i bygårder i Bergen, Oslo, Tønsberg og Nidaros 1300-1450. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. Kommune: Bergen [Merknad: Oslo: Se også Bergen, Tønsberg: Se også Bergen, Trondheim: Se også Bergen]
 • Konglevoll, Espen: Fra Nygårdshøyden til Damgårdssundet. En bydel blir til. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Kortgård, Judith: Nytt liv i gamle bystrøk. En studie fra to trehusmiljøer i Bergen. Bergen 1985 Fag: Geografi
 • Kreken, Olav E.: Bruk av badeområder. En undersøkelse på to badeområder i Bergen kommune. Bergen 1982 Fag: Geografi
 • Kristiansen, Roar: Deltakelse som organisasjonsproblem. En sammenlignende studie av brukerdeltakelse i nærmiljøplanlegging i Bergen. Bergen 1981 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Kristoffersen, Siv: En bygningsarkeologisk undersøkelse av erkestolens gård i Bergen. Bergen 1984 Fag: Arkeologi
 • Kvale, Stein John: Nyordning og motstand innen kommunaladministrasjonen under okkupasjonen 1940-45. Et studium med Bergen kommune som undersøkelsesområde. Bergen 1975 Fag: Historie
 • Kvalem, Lars: Etableringen av Rosendahl & co. 1845-1848. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Kvamme, Sigrunn: Jordegodset til bispestolen i Bergen ved utgangen av mellomalderen. Bergen 1981 Fag: Historie
 • Laberg, Per Inge: Helsepolitikk, iverksetting og forbruk av tjenester. En studie av den statlige politikken for den psykiatriske sektor og iverksetting av denne i Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Bergen 1983 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Landheim, Anne Signe: Vikarbyråene - et tilbud for hvem? En undersøkelse av arbeidskraft innenfor handel og kontor i Bergen. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Sosiologi. Kommune: Bergen
 • Langballe, Jens J.: Fritidsbebyggelse i et bynært område. En studie av fritidsbebyggelsen i området Bergenshalvøya - Askøy. Bergen 1974 Fag: Geografi
 • Lange, Unni: Bygardar ved Vågen. Ei samanlikning av Bryggen og Strandsiden. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Langhelle, Nils: Arbeiderforhold og arbeiderbevegelse i Bergen 1883-1903. Oslo 1934 Fag: Historie
 • Larsen, Lars Stuland: Forretningsmessig tjenesteyting i Bergensregionen. En undersøkelse av 82 bedrifters lokaliseringsmotiv, målgrupper og geografiske markedsområde. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Larsen, Rolf Magnus: Bergenshåndverkerne og laugsprivilegiene 1800-1850. Oslo 1965 Fag: Historie
 • Laugerud, John Ingvar: Bergenhus nasjonale infanteriregiment 1657-1660. Utskriving, oppsetting og utrustning. Oslo 1980 Fag: Historie
 • Laundal, Øystein: Eidsvåg kirke: det seirende utkast i kirkebyggkonkurransen, og den utførte korutsmykning. En fornyelse av norsk kirkearkitektur og norsk kirkekunst. Universitetet i Bergen 1984. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Laupsa, Sigrid: Eigenorganisering i by-samfunn. Ein studie av velforeiningar i Bergen. Bergen 1981 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Lending, Mette Rønneberg: Villastøket Kalfaret. Borgerlig bokultur i Bergen omkring århundreskiftet. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Liabø, Bente Kari: Prosjektorganisering og policy entreprenører. En studie av Gatebruksplanen, som første fase i "Gatebruks- og miljø-planen for Bergen sentrum" perioden 1987-1990. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Lie, Ivar: Akademikarflukt eller akademikarflyt? Ein studie av bustadval til personar med høgare grad frå Universitetet i Bergen i 1980-åra. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Lien, Turid: Daginstitusjoner for barn i Bergen 1919-1949. Universitetet i Bergen 1989. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Lindstrøm, Johan: Splittelsen i Bergen Venstre 1972. Prosessen og følgene. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Losnegård, Gaute: Studentar i Bergen gjennom 50 år: Mot eit masseuniversitet. Studentane ved UIB og deira levekår fram til 1975. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Lunde, Thorunn: Funksjonalisten Per Grieg. Hans mellomkrigsarkitektur med hovedvekt på varemagasinet Sundt. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Løvås, Kristin: Bergensgruppen, Lund domkirke og stildiffusjon som tolkningsmodell. En studie av forskningen rundt den klassiske-lombardiske stilen i 1100-tallets kirkebyggevirksomhet i Bergen og Lund. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Lexow, Jan Hendrich: Bergenske empiremøbler. Oslo 1948 Fag: Kunsthistorie
 • Lidén, Hans Emil: Romansk kirkebygningskunst i Bergen. En undersøkelse av kirkebygningsvirksomheten i Bergen i 1100-årene med utgangspunkt i Mariakirken. Oslo 1958 Fag: Kunsthistorie
 • Lunde, Alfred: Eske Bille, lensherre paa Bergenhus 1529-37. Oslo 1918 Fag: Historie
 • Lystad, Jan Erik: Et industrielt gjennombrudd? Industrivekst i Bergen 19051913. En beskrivelse og elementer til en årsaksundersøkelse. Bergen 1979 Fag: Historie
 • Løvlien, Astrid: Dødelighetskrisa på 1740-tallet. En sammenligning mellom to norske landsdeler. (Akershus stiftamt og Bergenhus stiftamt) Bergen 1977 Fag: Historie
 • Låg, Torbjørn: Landbruksbosettinga i Bergensområdet fram til ca. 1350. Bergen 1974 Fag: Historie
 • Markali, Kjersti: Personnavnmaterialet i rune-innskriftene fra Bryggen i Bergen. Oslo 1983 Fag: Nordisk
 • Matthiesen, Georg: Innføringen av ungdomsskolen - striden om skoleordning og undervisningsform på ungdomstrinnet i skoleverket. (Striden om ungdomsskolen i Bergen.) Bergen 1971 Fag: Historie
 • Meese, Hildegard: Kirke og kunst i Bergen 1966-1981. Alterutsmykninger mellom estetikk og liturgi. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Mellingen, Svein: En studie i innflytningen av borgere til Bergen. Oslo 1965 Fag: Historie
 • Miøen, Per: Sosiale grupper i politikken. En undersøkelse av valgmanns- og stortingsvalgene i Bergen 1815-50. Oslo 1953 Fag: Historie
 • Mjøs, Leiv Bjarte: Adresseforvaltning. Ei gransking av adresseendringar i Bergen kommune. NLH 1983 Fag: Jordskifte
 • Moe, Helene: En fornøyelig historie? En analyse av formidlingen ved Gamle Bergen museum. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Massekommunikasjon. Kommune: Bergen
 • Molaug, Sonja: Smykker og draktutstyr fra middelalderens Bergen. En arkeologisk analyse. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Arkeologi. Kommune: Bergen
 • Moldung, Hanne Merete Rosseid: Et sted i middelalderbyen. En arkeologisk studie av bebyggelse og gårdsstruktur i Bergen ca. 1100-1500. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Arkeologi. Kommune: Bergen
 • Mollatveit, Olaug: Bevareanstalter for småbørn. Asyler i Norge i etableringsfasen. (Bl.a. om Bergens Barneasyl.) Bergen 1977 Fag: Historie
 • Mortensen, Torill Elvira: "Med barn i Bergen". Om å lage ein brosjyre: prosess og analyse. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Massekommunikasjon og kulturformidling. Kommune: Bergen
 • Munck, Eldrid: Handelshuset Hildebrand Harmens drift og ekspansjon i 1768-1796. (Bergen.) Bergen 1971 Fag: Historie
 • Myhre, Jan Olav: Arbeidsledigheten i Bergen 1920-1930 i partipolitisk perspektiv. Bergen 1975 Fag: Historie
 • Myhre, Synnøve: Vi kan, vi vil, men vi får det ikke til! En analyse av prosess og utfall av en arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført ved Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Myking, John Ragnar: Jordbrukskrise og busetnad i Lindås skipreide i seinmellomalderen. Bergen 1973 Fag: Historie
 • Müller, Gustav: Jørgen Hansson og hans virksomhet som lensmand paa Bergenhus 1514-23. Oslo 1912 Fag: Historie
 • Mæhle, Karsten: Veien frem - med eller uten bilen. En kulturanalyse av trafikkdebatten i Bergen. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Etnologi. Kommune: Bergen
 • Mæland, Hilde Joranger: Moskva - Bergen: reklameresepsjon: en komparativ analyse. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Mønstre, Nina: På besøk i et byrom. En studie fra Bergen sentrum. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Nedrebø, Yngve: Fra Jølster til Bergen. En undersøkelse av utflyttingen til Bergen i tiden fra andre halvdel av 1600-tallet til første del av 1800-tallet. Bergen 1979 Fag: Historie
 • Nerland, Karina: Livskvalitet i et nærmiljøperspektiv. En studie fra Nordnes i Bergen. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Nes, Frank: "Hvad sier De om vi forsøkte med et Festspill?". Sosialhistoriske punktnedslag i bergensk festspilltradisjon. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Massekommunikasjon. Kommune: Bergen
 • Nesheim, Ingebrigt: Arkitekturhistorisk registrering og utarbeidelse av verneplan for et kvartal i Marken i Bergen. NTH 1976 Fag: Arkitekturhistorie
 • Nesse, Agnete: "Foranderlig som talen er, endog hos den enkelte person" - individuell variasjon i bergensdialekten. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Nordisk. Kommune: Bergen
 • Nesse, Ingvild: Miljøfornyelse i sentrale boligstrøk i Bergen. En evaluering av fire leke- og oppholdsgater. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Landskapsarkitektkur. Kommune: Bergen
 • Nielsen, Marianne L.: Byarkitekt i Bergen Kaspar F. Hassel (1877-1962). En analyse av hans skolebygninger i perioden 1910-1920. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Njalsson, Olafur Sturla: Statsbanenes snøskjermplantinger ved høyfjellsovergangene til Dovrebanen og Bergensbanen, 1981-1983. NLH 1983 Fag: Dendrologi
 • Nordberg, Nina Munter: Kvinner og Nasjonal Samling. En studie av kvinnelig rekruttering til NS i Bergen. Bergen 1976 Fag: Sosiologi
 • Nordal, Gunn Margareth: Modernisering av Bergens bykjerne 1880-1910. Studier tilknyttet et dataprosjekt over Bergens eldre bebyggelse. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen [Merknad: Korrigert utgave 1996]
 • Nortvedt, Berit Bjarke: Teaterformidling mellom markedsføring og opplyst samtale. Om institusjonsteatrets formidling av seg selv til publikum utenom forestillingene med utgangspunkt i formidlere og materiale fra Den Nationale Scene og Nationaltheatret i 1918-38 og 1968-88. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Massekommunikasjon og kulturformidling. Kommune: Bergen [Merknad: Oslo: Se også Bergen]
 • Nupen, Paal: Studenter i Bergen gjennom 50 år: Demokrati og velferd. De formelle studentorganer ved Universitetet i Bergen 1937-1975. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Nypan, Tove Elisabeth: Det monumentale rom - uttrykk for makt i middelalderen. Erkebispegårdene i Trondheim og Bergen og bispegården i Oslo som eksempler på meningsbærende arkitektur. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Arkeologi. Kommune: Trondheim [Merknad: Bergen: Se også Trondheim, Oslo: Se også Trondheim]
 • Nævdal, Magnar: Emigrasjon fra Søndre Bergenhus til USA og Canada i perioden 1895-1905. Bergen 1971 Fag: Historie
 • Olsen, Ole Mikal: Bymann og fiskar? Ei analyse av fiskereiskap frå mellomalderen funne i Bergen. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Arkeologi. Kommune: Bergen
 • Oxaal, Astrid: "Fruentimmerarbeid" i Bergen 1765-1875. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Kunsthistorie (magistergradsavhandling). Kommune: Bergen
 • Paulsen, Ragnar: Et Bergens-firmas tørrfiskeksport 1860-90. Trekk av Bergens tørrfiskeksport. Oslo 1938 Fag: Historie
 • Paulsen, Sjur Sydnes: Hva skjer når ansvaret for psykiatriske tjenester blir overført til kommunene? En komparativ casestudie av Bergen og Fredrikstad kommune. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen [Merknad: Fredrikstad: se også Bergen]
 • Pedersen, Eivind: Avdelingsledere: faglige ledere eller administratorer? En studie av hvordan avdelingsledelsen ved Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus, betrakter sin oppgaveorientering, og hvordan deres medarbeidere betrakter dem. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Peersen, Håvard Østrem: Bergen kommune og petroleumsutviklinga. Endrings- og tilpasningsprosessar i Bergen kommune i samband med petroleumsutviklinga. Bergen 1984 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Persen, Ole-Jan: Høgreekstremisme i Bergen 1920-1933. Bergen 1974 Fag: Historie
 • Pettersen, Knut: Byutvidelser i Bergensområdet 1945-1972. Bergen 1982 Fag: Historie
 • Poppe, Noëlle Helene: Periferi uten sentrum? En komparativ studie av hovedstadsfunksjoner i de fire største norske byene 997-1319. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Historie. Kommune: Bergen [Merknad: Oslo: Se også Bergen, Trondheim: Se også Bergen, Tønsberg: Se også Bergen]
 • Raf to, Thorolf: Trekk fra det økonomiske samkvem mellom Bergen og nærmeste omland i tiden 1840-70, med historisk innledning. Oslo 1950 Fag: Historie
 • Rajendram, Rannveig: Fra eksil til eksil? Eksilerfaringer og repatrieringsønsker hos flyktninger i Bergen. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Sosiologi. Kommune: Bergen
 • Reigstad, Ingebjørg: Christopher Knag: en bergensk møbelkunstner. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Reither, Maj Vogt: Betongbyen i blåbærskogen. Rekruttering, tilpassing og utflytting av hushold i en ny kompakt bygget drabantby. (Bergen.) Bergen 1977 Fag: Sosialantropologi
 • Reppen, Gro: Er statskonsultmodellen et hensiktsmessig styringsverktøy for universitetsinstitutter. En sammenliknende studie av styringsprinsipper basert på målstyring, virksomhetsplanlegging og resultatvurdering ved 4 institutter ved Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Riis, Grete: Grafikken i Bergen ca. 1955-1970. En studie av bergensgrafikkens fremvekst. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Rognaldsen, Svein Alf: Nasjonal Samling i Bergen under krigen. Bergen 1972 Fag: Sammenlikn.politikk
 • Rosland, Tove: Slekters gang. Et pilotprosjekt med familierekonstruksjon i slektssammenheng. Søndre Bergenhus amt 1750-1900. Bergen 1985 Fag: Historie
 • Rue, Mai-Lin: Møhlenpris - i klemme mellom harde og myke verdier. En studie av planlegging og medvirkning i sentrum bydel. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Rugset, Stig Atle: Desentraliseringen av helse- og sosialtjenestene i Bergen. En studie av beslutningsprosessen. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Rusten, Grete: Bedriftsflyttinger i Bergen sentrum. Bergen 1985 Fag: Geografi
 • Rygg, Tone: Den som er med på leiken ... Vanarta og kriminelle vergerådsborn i Bergen 1901-1913. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Røen, May Kristin: Kommandantboligen i Gravdal. Restaurering av historisk hageanlegg. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Bergen
 • Røynesdal, Frode: Møllendalselven - fra brakkland til blå korridor. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Bergen
 • Salbu, Arne Kristian: Interkommunalt samarbeid i Bergensregionen. Behov og betingelser for regional styring. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen [Merknad: Midthordland: se også Bergen, Nordhordland: se også Bergen]
 • Sandal, Bjarte: Planmessig fortetting av bustadområder i Bergen. Ein studie av bakgrunnen for behovet for fortetting og det førebuande planarbeid. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Planfag. Kommune: Bergen
 • Sandal, Tora Nini: Bergenske portaler fra middelalder og renessanse. Bergen 1941 Fag: Kunsthistorie
 • Sandberg, Øystein: Edvard Edvardsens "Bergens beskrivelse". Et trinn i bergensk historieskrivning. Oslo 1939 Fag: Historie
 • Sande, Arild Moberg: Restrukturering av det administrative/ politiske apparat i store byer. En sammenligning av styringsreformene i Bergen og Oslo. Oslo 1984 Fag: Statsvitenskap
 • Schmidt, Christiane: Innvandrerkvinners møte med det norske samfunnet. Om et arbeidsmarkedstiltak i Bergen. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Sosiologi. Kommune: Bergen
 • Segelvik, Håvard: Stiftamtmann Ulrik Frederik de Cicignons embets-gjerning i Bergen på 1750-tallet. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Seim, Karin Fjellhammer: Grafematisk analyse av en del runeinnskrifter fra Bryggen i Bergen. Bergen 1982 Fag: Nordisk
 • Selberg, Torunn: Folkelig legekunst i det moderne samfunn. En undersøkelse om bruk av folkemedisin i Bergen i 1970-årene. Universitetet i Bergen 1980. Fag: Folkloristikk (magistergradsavhandling). Kommune: Bergen
 • Selland, Ingjald: Gatenavn og navneskikk i Bergen. Bergen 1980 Fag: Nordisk
 • Siverts, Ola B.: Nyheter i BT? Endrings- og vedlikeholdsprosesser i Vestlandets storavis. Universitetet i Bergen 1984. Fag: Sosialantropologi. Kommune: Bergen
 • Skogland, Anne Helene Falnes: Bård Breivik og fremveksten av et skulpturmiljø i Bergen på 1970-tallet. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Bergen
 • Skurtveit, Halvor: Fra førmoderne til moderne industri. Ekspansjon og modernisering i Bergensområdets kornmøllenæring 1840-1895. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Historie. Kommune: Bergen [Merknad: Nordhordland: Se også Bergen, Midthordland: Se også Bergen]
 • Skår, Anne Kari: Tradisjon - kameratskap - disiplin. En etnologisk studie av buekorps. Bergen 1984 Fag: Etnologi
 • Sleire, Inger Lise: Forsømte barn i Bergen 1900-1913. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Smørdal, Ottar: Endringer i konkurranseforholdet mellom Bergen og Ålesund i Nordfjord og deler av Sunnfjord de siste 10-15 åra. Bergen 1974 Fag: Geografi
 • Solberg, Grete G.: Rådmenn i Bergen i middelalderen fram til ca. 1500. Bergen 1980 Fag: Historie
 • Solhaug, Trygve: Stortingsvalget i Bergen 1829. Bergen 1961 Fag: Historie
 • Solsvik, Tor: Vi pynter oss med ord. Om byfornying og en student som prøvde å observere det menneskelige menasjeri i møte mellom området Nedre Nygård og Bergen kommune. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Sosialantropologi. Kommune: Bergen
 • Sommervold, Wenche: Lønn, kjønn og politikk. Styring av lønnspolitikk i Bergen og Trondheim kommune. En sammenligning av lønnsfastsetting for ingeniører og sykepleiere. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen [Merknad: Trondheim: se også Bergen]
 • Spjeld, Birger: Stortingsvalet i Bergen i 1933. Bergen 1967 Fag: Historie
 • Steine, Guro: Grøne tradisjonar i norsk byplanlegging frå siste halvdel av 1800-talet og fram til i dag med eksempel frå Bergen. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Bergen
 • Stensby, Vigdis: "Med Liigprædiken og fuld Ceremonie ...". Begravelse og sosial lagdeling i Bergen på 1700-tallet. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Strand, Dagfinn: De sentraliserede fag- og arbeiderforeninger i Bergen og forholdet til Venstre i tidsrommet 1893-98. Bergen 1968 Fag: Historie
 • Straume, Inger Kristine: Miljø og transport i byer, en undersøkelse av reisevaner i Fana og Ytrebygda. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Strømmen, Erna: Fjellsiden nord - en bydel i endring. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Strømsnes, Ingvild: "Vi er det best ledete universitet". Om forholdet mellom valgte vitenskapelige og administrative ledere ved Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Sosiologi. Kommune: Bergen
 • Sviggum, Merete: Ei studie av nokre byfornyingsområde i Bergen sentrum med hovedvekt på sosial-geografiske fylgjer av fornyinga. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Svinnset, Anne-Britt: De eldres levekår i Bergen. Bergen 1979 Fag: Geografi
 • Sylte, Sigrid Elise: Universet og den einskilde. Ein studie av New age-miljøet kring Pyramiden i Bergen. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Religionsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Sæle, Idar: "Ska' eg være me' deg?" En studie av sosial kontroll i barnekulturen. Universitetet i Bergen 1985. Fag: Folkloristikk. Kommune: Bergen
 • Sæther, Frank Ove: Dialekt og miljø. En undersøkelse av dialekten til åtte seksåringer i et dialektblanda miljø (Natland daghjem i Bergen). Universitetet i Bergen 1982. Fag: Nordisk. Kommune: Bergen
 • Sætre, Rigmor: Bergen folkeskolelærerinneforening. En kvinnelig yrkesorganisasjon 1918-1940. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Sæveraas, Betty: Det tyske kontor på Bryggen. Hanseatene i Bergen fram til ca. 1560. 2b. Bergen 1981 Fag: Historie
 • Sæverud, Dag H.: Bilthuggerbarokken i vestnorske kirker. En studie i den bruksbarokke stilen i Bergen 1635-1700. Bergen 1978 Fag: Kunsthistorie
 • Søderstrøm, Rolf: Neste stopp Solheimsviken. Om utvikling av bydelen - visjon eller framtidsplan. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Bergen
 • Sørensen, Jan A.: Svømmehaller som fritidstilbud. En brukerundersøkelse ved tre svømmehaller i Bergen kommune. Bergen 1982 Fag: Geografi
 • Teigen, Anneline: Iverksetting av en forvaltningsreform. Bergen kommunes effektiviseringsprogram slik det ble iverksatt i skoleavdelingen. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Teigland, Svein Helge: Teknologi, ressurser og arbeidere i norsk trikotasjeindustri. "Firma J. Ramm & Clausen" og "Salhus Tricotagefabrik a/s" 1859-1900. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Tenold, Lis: Tilbud og behov for barnepass. En undersøkelse av det organiserte og det uorganiserte passetilbudet i Bergen med særlig vekt på Fyllingsdalen. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Tepstad, Kjell: Nærmiljø og nettverk. Om nærmiljøets sosiale betydning for eldre. Ein studie frå Landås i Bergen. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Thorbjørnsen, Cecilie: Munkeliv: det kongelige klosteret. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Torvanger, Yngve: Sosial mobilitet i Bergen 1850-1900. En kohortundersøkelse for rode 23 og 24. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Historie. Kommune: Bergen
 • Torvanger, Ase Moe: Byggeforhold og bolighus i Bergen 18001850. Bergen 1974 Fag: Kunsthistorie
 • Tveit, Kristine: Endring i kommunal organisering i Bergen og Trondheim. Ein studie av beslutningsprosesser, rasjonaliseringtyper

og utfall. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen [Merknad: Trondheim: se også Bergen]

 • Tveit, Odd: W.F.K.Christie som stiftamtmann i Bergen og amtmann over Søndre Bergenhus amt. Oslo 1947 Fag: Historie
 • Tønseth, Kjerstin: Drømmenes bydel. Om handling og forvandling på Nordnes. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Etnologi. Kommune: Bergen
 • Ulstein, Judith: Fra stue til sal. Overgangen fra hjemmefødsel til sykehusfødsel i Bergen og Sund kommuner i tiden 1920-1960. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Bergen [Merknad: Sund: Se også Bergen]
 • Utkilen, Silje: Vestnorsk Filmsenter: en studie av et regionalt kortfilmsenter. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Medievitenskap. Kommune: Bergen
 • Vagle, Tor Sveinung: Boligmarkedet i Bergen. En analyse av interne flyttinger, flyttemotiver, endringer i levekår, sosial segregasjon og forskjeller i husholdningenes boligforhold. Bergen 1980 Fag: Geografi
 • Valderhaug, Gudmund: Samarbeid og motstand. Lokal politikk i Bergen 9.april -31. desember 1940, med hovudvekt på næringslivspolitikken. Bergen 1983 Fag: Historie
 • Valvik, Vidar: "Gentrification" som konvertering og akkumulering av symbolsk kapital på Nordnes i Bergen. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: Bergen
 • Vatland, Harald S.: "Planlegging og rus, åndens kamp mot kjødet". En studie av Bergen kommune sin handlingsplan for å redusere rusmiddelbruken i perioden 1992-95. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Sosiologi. Kommune: Bergen
 • Vatne, Kåre: Soknereguleringar og kyrkjebygg i Bergen i etterkrigstida. Bergen 1973 Fag: Historie
 • Venneslan, Eystein Johannes: Brukernes erfaringer og holdninger til helse og sosiale tjenester. En publikumsundersøkelse av helse og sosiale tjenester i to av Bergen kommunes desentraliserte enheter. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen
 • Vestrheim, Dag: Organisasjon, økonomi og styring i bykommunar. Ei undersøking av ekstraordinære budsjettsaker i Bergen, Trondheim og Stavanger. Bergen 1981 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Vik, Norleif: Konkurranseforholdet sjø- og landtransport. Studium av godstransport mellom Bergen og Sogn og Fjordane fylke etter 1960. Bergen 1973 Fag: Geografi
 • Virkesdal, Erling: Frå dampbåt til storferje. Sjøverts ruteferdsle mellom Askøy og Bergen frå om lag 1865 til om lag 1965. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Historie. Kommune: Askøy [Merknad: Bergen: Se også Askøy]
 • Vogt, Oscar: Stortingsvalget i Bergen 1924. Bergen 1976 Fag: Historie
 • Volle, Bjarne: Om stadsmusikantene i Bergen 1620-1759. Oslo 1979 Fag: Musikk
 • Wahlstrøm, Tine: Ungdom og kinogåing i Bergen. Et kulturanalytisk perspektiv på kinogåing som populærkultur. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Folkloristikk. Kommune: Bergen
 • Wesenberg, Tone: Hvordan vokser byen? Den morfologiske utvikling i en bydel i Bergen 1850-1940 fra Wesselengen til Storemøllen i Sandviken. Bergen 1984 Fag: Geografi
 • Widerøe, Harald: Økonomiske forhold i Bergen i tiden mellem 1560-1626. Oslo 1928 Fag: Historie
 • Økland, Olaug Norun: Stavkirken på Fantoft. Fugl Fønix eller kulturarvens forvandlinger. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Etnologi. Kommune: Bergen
 • Østerbø, Vidar: Minste motstands veg. Ein studie av dei defensive planelementa sine intensjonale vilkår i ein arealkonflikt: døme frå valg av ny trasé for Riksveg 14 gjennom kulturlandskapet ved Kalandsvatnet, Fana, Bergen kommune. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Geografi. Kommune: Bergen
 • Åbrek, Kjell: En oversikt over arbeidsforholdene og arbeiderbevegelsen i Bergen i midten av 1880-årene. Oslo 1926 Fag: Historie

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Nærmiljø, giftermål, arvestrid, familiesplittelse, overformynderi, Økonomiske kår, Helse og sykdom, skifterett, Religiøsitet, napoleonskrigen, foto
 • År: Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland? Til: Martin Taftezon, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Familieforhold, Emigrasjon, tilknytning,
 • År: Fra: Bernhardine Graham (søster), Bergen, Hordaland Til: Martin Taftezon, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Religiøsitet, Familieforhold, russiske forhold, Emigrasjon, gravstøtte, Økonomiske kår, 17. mai, Værforhold, fiskemat, priser,
 • År: Fra: Bernhardine Emerentze Graham (søster), Bergen, Hordaland Til: Martin Taftezon (?), USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, sjøreise, norgesbesøk, Kommunikasjon, dampbåt, krigsskip, høstfest,
 • År: 0206 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland? Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Kommunikasjon, Nærmiljø, øyeoperasjon, Helse og sykdom, utleievirksomhet,
 • År: 0506 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland? Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, fødselsdag, Nærmiljø, Helse og sykdom, nyresykdom,
 • År: 18730901 Fra: P.A. Rasmussen, Bergen, Hordaland Til: "Broder i Christo", USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikareise, dampskip, konferanse, kirkerådsmedlemmer, Religiøsitet, kandidat, kirkesanger, prest, Amerikanske forhold,
 • År: 18821203 Fra: Henrik Olai Arentsen, Bergen, Hordaland Til: Ole E. Sølvernes, USA Eier: , Publisert i: Årbok for Vik 1999
Stikkord: Amerikanske forhold, Økonomiske kår, Religiøsitet, Emigrasjon, utvandringsønske, nedgangstider, sildefiske, Nærmiljø,
 • År: 18850114 Fra: Anders O: (svigerfar) Eide, Bergen, Hordaland Til: Ole E. Sølvernes, USA Eier: , Publisert i: Årbok for Vik 1999
Stikkord: Religiøsitet, dødsfall, Helse og sykdom, pengegave,
 • År: 18860426 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, brann, Religiøsitet, Helg og høytid, påske, Familieforhold, Helse og sykdom, rosen, gikt, forkjølelse, barnedåp, Værforhold, Nærmiljø,
 • År: 18870730 Fra: Louise Dahl, Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, avreise, Nærmiljø
 • År: 18870808 Fra: Richard (nevø) + Anna (søster) Norberg, Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Emigrasjon, Familieforhold, Værforhold, Nærmiljø,
 • År: 18871115 Fra: Lina Dahl, Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk
 • År: 18871124 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, fødselsdag, Religiøsitet, Amerikanske forhold, trangboddhet, Hverdagsliv, boforhold, klesvask, Helse og sykdom, tæring, Værforhold, Nærmiljø, mavebetennelse, dødsfall, styrmannseksamen, fallulykke,
 • År: 18880109 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: foto, Nærmiljø, Familieforhold, Amerikanske forhold, Helse og sykdom, bronkitt, Religiøsitet, øyeoperasjon, barnedødsfall, Værforhold, maveonde, julefester,
 • År: 18880111 Fra: Richard Norberg (nevø), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: trangboddhet, Helg og høytid, jul, Helse og sykdom, Familieforhold, Værforhold, Amerikanske forhold, Næringsliv,
 • År: 18880301 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, forkjølelse, Amerikanske forhold, Religiøsitet, Hverdagsliv, operasjon, barnedødsfall, graviditet, russland, Nærmiljø, lammelse, sykepleie, brann, Alderdom,
 • År: 18880517 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, 17. mai-feiring, Hverdagsliv, Helse og sykdom, mavesmerter, Familieforhold, forlovelse, Økonomiske kår, Alderdom, Nærmiljø, Amerikanske forhold,
 • År: 18880603 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Alderdom, Religiøsitet, Helse og sykdom, tunghørthet, symaskin, Nærmiljø, konsulbolig, nervesmerter, Sosiale kår, Økonomiske kår, Helg og høytid, begravelse, trangboddhet, havnefogd, Familieforhold,
 • År: 18880612 Fra: Richard Norberg (nevø), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Religiøsitet, Værforhold, orkan, Emigrasjon, turisme, hotellbrann, Familieforhold, pølseforretning,
 • År: 18880612 Fra: , Os, Bergen, Hordaland? Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, natur, hageanlegging, boforhold, dødsfall, Nærmiljø, uvennskap, Helse og sykdom
 • År: 18880830 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Kommunikasjon, jernbane, Værforhold, ferietur, bolig, flytting, Familieforhold, Helse og sykdom, Nærmiljø,
 • År: 18881121 Fra: Richard Norberg (nevø), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Religiøsitet, husdyrhold, Helse og sykdom, forkjølelse, fødsel, meslinger, foto,
 • År: 18881121 Fra: Bernhardine (Dina) Norberg, g.m. R.N., Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Kvinnekår, fødsel, Helse og sykdom, diarre, forkjølelse
 • År: 1889 Fra: Richard Norberg (grandnevø, sønn av R.N), Bergen, Hordaland? Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: vintervær, kongens fødselsdag, barnedåp, Vær
 • År: 18890104 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Familieforhold, Helse og sykdom, meslinger,
 • År: 18890409 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, Helg og høytid, jul, Religiøsitet, Hverdagsliv, Helse og sykdom, hudsykdom, nakkebyll, Nærmiljø, Alderdom, boligproblem, Økonomiske kår, arveoppgjør, russiske forhold, juleball, gikt, dødsfall,
 • År: 18890423 Fra: Richard Norberg (nevø), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, foto, jordmor, russiske forhold,
 • År: 18891119 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Amerikanske forhold, russiske forhold, Religiøsitet, Nærmiljø, bryllup, dødsfall,
 • År: 18900220 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dåpsattest, pass, Emigrasjon, Helse og sykdom, fødsel
 • År: 18900426 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Amerikanske forhold, Helse og sykdom, influensa, Familieforhold, Nærmiljø, Religiøsitet, Hverdagsliv, selskapsmat, salme, Helg og høytid, påske, nervesmerter, frelsesarmeen, russiske forhold, bygninger, kirker, misjonsfest,
 • År: 18900602 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, russiske forhold, arkitektarbeid, Helse og sykdom, matlaging, Religiøsitet, Kultur, kirkekonsert, alkohol,
 • År: 18900808 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, tollkasserer, Arbeidsliv, flytting, bybrann, Religiøsitet, Økonomiske kår, assuranse,
 • År: 18900825 Fra: Richard Norberg (nevø), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbok, Familieforhold, tollkasserer, flytting,
 • År: 18900921 Fra: Dina Norberg (g.m. R.N.), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, ulykke, reise, dødsfall, Næringsliv, apotek, Kultur, Helse og sykdom,difteri,
 • År: 18930507 Fra: , Bergen, Hordaland? Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: brevskriving, mobilitet, Alderdom, Helse og sykdom, forlovelse,
 • År: 18930517 Fra: Rakel Mjelde, f. Hunskaar, Bergen, Hordaland Til: norsk-amerikansk redaktør, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, Helg og høytid, dødsfall, begravelse
 • År: 18940305 Fra: Marie Barclay, Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, karneval, Kultur, musikkelever, engelskundervisning,Værforhold,
 • År: 1899 Fra: Anders Unneland, Bergen, Hordaland Til: Nils A. Unneland, Bryant, Sør-Dakota, USA Eier: Nils Undeland, Belfield, Sør-Dakota, USA Publisert i: Mål og Minne, 1984
Stikkord: Arbeidsliv, onnearbeid, Værforhold, Nærmiljø, Familieforhold, konfirmasjon,
 • År: 19030804 Fra: Knud S.S. og Emma Knud Knud S.S. og Emma Wefald, Bergen, Hordaland Til: Magnus, Harold og Egil Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: fjelltur, Helse og sykdom,
 • År: 1905 Fra: Richard Norberg (nevø), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Politikk, russisk, unionsoppløsning, Kultur, skole, Nærmiljø, Helse og sykdom, nyresten, dødsfall,
 • År: 19070912 Fra: A. Matager, Bergen, Hordaland Til: Helge Høverstad, USA Eier: NAHA,
Stikkord: foto,
 • År: 19090630 Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, turisme, isfjell, Helse og sykdom, legeskrekk, Alderdom, familieproblemer, syndsforlatelse, Amerikanske forhold, sjelelege, kirkestrid, Emigrasjon, pengekrav, arveoppgjør, bedrageri, sakførere, overformynderi, arvestrid, mavesår,
 • År: 19090712 Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, sinnsykdom, umyndiggjøring, overgrep, slag, Religiøsitet, katolsk sykehus, arvestrid, overformynderi, Familieforhold, altergang, bestikkelser, sosialister,
 • År: 19091211 Fra: Ivarna Smith, Bergen, Hordaland Til: Marie Seversen, Washington, USA Eier: Lucille Fredericksen Hubbard, Pensacola, FL, (Vesterheim)
Stikkord: foto
 • År: 19110415 Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, påske, arvestrid, sakfører, familiesplittelse, Økonomiske kår, Amerikanske forhold, peppermø, Barndom, Sosiale kår, Helse og høytid, overformynderi,
 • År: 19110609 Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: arvestrid, skifteretten, familiesplittelse, Helse og sykdom, amerikabesøk, Familieforhold, ekteskapsmulighet,
 • År: 19110721 Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Amerikanske forhold, Familieforhold, ekteskapsmulighet, Sosiale kår, bondesyn, byfolk, Hverdagsliv, bondeliv, by/land, utenomekteskapelig samliv,
 • År: 19120510 Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: arvestrid, sakfører, skifterett, Økonomiske kår, familiesplittelse,
 • År: 19120529 Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: skifterett, arvestrid, Økonomiske kår, klær, Værforhold, Sosiale kår, familiesplittelse, Familieforhold, tomtesalg, sakførere,
 • År: 1913 Fra: Marthe Johannesen, Bergen, Hordaland Til: Lars Aaker, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, Familieforhold, Religiøsitet,
 • År: 19130304 Fra: Jacob Aaland, Bergen, Hordaland Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: minnegave, Norsk-amerikanske relasjoner,
 • År: 19130924 Fra: May Grevstad (hustru), Bergen, Hordaland Til: N. A. Grevstad, Sør-Amerika Eier: NAHA,
Stikkord: Økonomiske kår, Familieforhold, Emigrasjon, norgesbesøk,
 • År: 19131213 Fra: Jacob Aaland, Bergen, Hordaland Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: jubileumsforberedelser, norgesbesøk, Norsk-amerikanske relasjoner, foredragsturne, ungdomsstevne, Kultur, emigrasjonshistorie, nordfjordlag, fane, lokalhistorie, bygdebøker, arveoppgjør, familiestrid, bedrageri, Økonomiske kår,
 • År: 19140225 Fra: Jacob Aaland, Bergen, Hordaland Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: minnegave, Norge-Amerikaforhold, gavebeløp, norgesbesøk, amerikansk sangkor, Kultur, militærøvelse, minnesten, Kommunikasjon, båtleie, jubileumsår, lokalhistoriestipend,
 • År: 19140409 Fra: Jacob Aaland, Bergen, Hordaland Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: hundreårsjubileum, Norsk-amerikanske relasjoner, norgesbesøk, Emigrasjon, arrangementskomite, nordfjordlag, Kommunikasjon, telegraf, minnesten, foredrag, ungdomslag, Kultur,
 • År: 19140430 Fra: Dorothea Strandidz?, Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, Familieforhold, Helse og sykdom, hjernelammelse, slag,
 • År: 1918 Fra: Gjertrud Knudsen, Bergen, Hordaland Til: Knut Håverson Talle, USA Eier: Ann Urness Gesme (jnr.482/1993), Cedar Rapids, Iowa, USA
Stikkord: første verdenskrig, amerikareise, utenlandsreise, fjelltur,
 • År: 19230728 Fra: Hamann, Bergen, Hordaland Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesreise, korturne, Kultur, sommerliv, Værforhold,
 • År: 19250419 Fra: Anna (svigerinne) Mathisen, Bergen, Hordaland Til: Emelie Martinson, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: brudebilde, Familieforhold, Helg og høytid, påske, Værforhold, Amerikanske forhold, Alderdom, sølvbryllup,
 • År: 19250419 Fra: M. (bror) Mathisen, Bergen, Hordaland Til: Emilie Martinson, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: pengegave, bryllupsbilde, Familieforhold, Økonomiske kår, nordlandsbesøk, sjømann, Norsk-amerikanske relasjoner, norsk-amerikansk avis,
 • År: 19260123 Fra: Jacob Aaland, Bergen, Hordaland Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: ættetavle, Amerikanske forhold, slektsgransking
 • År: 19270725 Fra: Eirik Flatebo, Bergen, Hordaland Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, Kultur, kor, amerikabesøk,
 • År: 19330704 Fra: Martin A. Nordgaard, Bergen, Hordaland (på reise) Til: Midtlien, Mrs., USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: norgesreise, båtreise, Arbeidsliv, Amerikanske forhold, ferie, lønn, undervisning, lugar, historisk avdeling, universitet, statue, kaffistova, banning, dialekt, kronekurs, kaptein, skaut,
 • År: 1939 Fra: Hanna Reksten (mor), Bergen, Hordaland Til: Nina og Hjalmar Reksten, USA Eier: Harald S. Reksten (jnr. 711/1993), Hockessin, Delaware, USA
Stikkord: Helg og høytid, julegaver, julefeiring, julestri, Værforhold, Religiøsitet, oppbyggelse, Helse og sykdom,
 • År: 1939 Fra: Erik Henriksen Reksten (far), Bergen, Hordaland Til: Nina og Hjalmar Reksten, USA Eier: Harald S. Reksten, Hockessin, Delaware, USA
Stikkord: Helg og høytid, julegaver, Annen verdenskrig, finlandskrigen,
 • År: 1940 Fra: Erik Henriksen Reksten (far), Bergen, Hordaland Til: Nina og Hjalmar Reksten, USA Eier: Harald S. Reksten, Hockessin, Delaware
Stikkord: pengegave, brevsensur, rasjonering, julegaver, Annen verdenskrig, finlandskrigen, nøytralitetsvakt, priser, skipsfart, Helg og høytid,
 • År: 1940 Fra: Erik Henriksen Reksten (far), Bergen, Hordaland Til: Nina og Hjalmar Reksten, USA Eier: Harald S. Reksten, Hockessin, Delaware, USA
Stikkord: Annen verdenskrig, brevsensur, Hverdagsliv, krigshverdag,
 • År: 19400118 Fra: Maria , Bergen, Hordaland Til: Mickelsen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: blad, postgang, Helse og sykdom, Værforhold, Alderdom, sildefiske,
 • År: 19401008 Fra: Maria , Bergen, Hordaland Til: Mickelsen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, Alderdom, fiske, Helse og sykdom, mavesår, sykehusopphold, strumaoperasjon, Arbeidsliv,
 • År: 19410512 Fra: Maria , Bergen, Hordaland Til: Mickelsen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: postgang, Helse og sykdom, fiske, kuropphold, Arbeidsliv, Religiøsitet, Økonomiske kår, Annen verdenskrig,
 • År: 1945 Fra: Erik Henriksen Reksten (far), Bergen, Hordaland Til: Nina og Hjalmar Reksten, USA Eier: Harald S. Reksten, Hockessin, Delaware, USA
Stikkord: Annen verdenskrig, Hverdagsliv, krigshverdag, tankbåt, skipsbygging, Helse og sykdom, lungebetennelse, revmatisme, kreft, Økonomiske kår,
 • År: 19460917 Fra: Oddny Knutsen, Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, gullbryllup, Familieforhold, husnød, Annen verdenskrig, bombing, Økonomiske kår, klespriser,
 • År: 19470922 Fra: Borghild Jensen, Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, kongelig orden, Værforhold, Helse og sykdom, astma, klesbutikkekspeditør, Nærmiljø,
 • År: 1948 Fra: Erik Henriksen Reksten, Bergen, Hordaland Til: Nina og Hjalmar Reksten, USA Eier: Harald S. Reksten, Hockessin, Delaware
Stikkord: bladgull, påsketur, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1954 Fra: Erik Henriksen Reksten, Bergen, Hordaland Til: Nina og Hjalmar Reksten, USA Eier: Harald S. Reksten, Hockessin, Delaware, USA
Stikkord: julehilsen, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1956 Fra: Erik Henriksen Reksten, Bergen, Hordaland Til: Nina, Hjalmar og Harald Reksten, USA Eier: Harald Reksten, Hockessin, Delaware, USA
Stikkord: julehilsen, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: ? Fra: ?, Bergen, Hordaland Til: Lars Aaker, USA Eier: NAHA,
Stikkord: amerikareise, pengelån,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Borgarrulle (1500 BERGEN)
Bergens borgerbog 1550-1751. 1878. 227 s. Red. N. Nicolaysen.
 • Borgarrulle (1501 BERGEN)
Bergens borgerbok 1752-1865. Utg. Bergens historiske forening. 1923. 513 s. Red. A.M. Wiesener.
 • Branntakst (1502 BERGEN)
Taksering over de brandlitte huseiere efter branden på Strandgaten i Bergen 1686. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 40 (1934). S. 135-140. Red. A.M. Wiesner.
 • Brev (1503 BERGEN)
12 brev fra stiftamtmann W.F.K. Christie og hans bror Werner Hosewinckel Christie til sorenskriver Christopher Benedict Bøgh i Bergen i årene 1814-1825. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 52 (1946). S. 139-168. Red. A.M. Wiesener.
 • Brev (1504 BERGEN)
Brever fra stiftamtmann W.F.K. Christie, overlærer Lyder Sagen og kaptein Ludvig Mariboe. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 42 (1936). S. 57-105. Red. A.M. Wiesener. Merknad: 2 brev frå Christie 1822 og 1827, 20 brev frå Sagen 1831-43, 6 brev frå Mariboe 1827-36.
 • Brev (1505 BERGEN)
Brever fra stiftamtmann W.F.K. Christie til hans pleiesønn Wilhelm Bøgh i årene 1838-1848. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 51 (1945). S. 129-164. Red. A.M. Wiesener. Merknad: 12 brev.
 • Brev (1506 BERGEN)
Strilekrigen. Bondeopløpet i Bergen 1765. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 25/26 (1919-20). S. 9-107. Red. Georg Sverdrup. Merknad: Brev frå stiftamtmann Cicignon til kongen (s. 74-75).
 • Brev (1507 BERGEN)
Et litet gløtt i underlige forhold. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 54 (1948). S. 157-160. Merknad: Brev frå tidlegare sokneprest Sven Scheen til biskopen 1771.
 • Bymatrikkel (1508 BERGEN)
Bergens Byes Matrikel efter en i 1887 ved en Komit 233 foretagen Revision. [1888 - ]. 198, 10, 2 s.
 • Bymatrikkel (1509 BERGEN)
Bergens Bys Matrikel efter den i 1897 stedfundne almindelige Omværdsættelse af Byens faste Eiendomme og suppl. til udgangen af Marts 1898. 1898. 269, 13, 2 s.
 • Dagbok (1510 BERGEN)
Liber Capituli Bergensis. Absalon Peders - ns Dagbog over Begivenheder, især i Bergen, 1552-1572. Utg. N. Nicolaysen. 1860. 345 s. Merknad: Også utgitt ved Ragnvald Iversen (Universitetsforlaget 1963).
 • Dagbok (1511 BERGEN)
Jens Christensen lesemesters dagbok. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 41 (1935). S. 97-123. Red. Olav Riste. Merknad: Frå 1557-99. Delvis på latin.
 • Dagbok (1512 BERGEN)
Fredrik Meltzer's dagbøker. Utg. John Griegs forlag. 1949. 124 s. Red. Knut Nygaard. Merknad: Frå 1798-1830. I utdrag.
 • Diplom (1513 BERGEN)
Lungegården fra 1705 til 1844. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 6 (1900). S. 1-34. Merknad: "Nonneseters overdragelse til brødrene af St. Antons orden" 1507. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (1514 BERGEN)
Lagmann Eindride på Løkens dom om utenlandske vintersitteres plikt til å yte tiende. Bergen, uten dag 1311. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 60 (1954 - 55). S. 193-194. Red. Ragnvald Samdal.
 • Elevmatrikkel (1515 BERGEN)
Bergens katedralskoles elevprotokoll 1749 - ca. 1867. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 51 (1945) s. 67-119; nr 52 (1946) s. 169-209; nr 53 (1947) s. 181-212. Red. G. Stoltz.
 • Kjeldesamling (1516 BERGEN)
Dokumenter og ekserpter til belysning av forhold og personer i Bergen i tiden 1600-99. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 43 (1937). S. 5-276. Red. A.M. Wiesener. Merknad: Ein del dokument er fullstendig gjengitt, elles samandrag.
 • Kjeldesamling (1517 BERGEN)
Om renovation i Bergen 1722. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 34 (1928). S. 87-98. Red. Johs. Haugen. Merknad: 4 dokument 1718-22.
 • Kjeldesamling (1518 BERGEN)
Optegnelser og dokumenter angaaende opløpet i Bergen 25de og 26de juli 1814. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 20 (1914). S. 19-38. Red. B.E. Bendixen, P.R. Sollied.
 • Kjeldesamling (1519 BERGEN)
Documenter, vedkommende Bebyggelsen av det den 26de og 27de Februar 1830 i Bergen afbrændte District, trykte efter en i Borgersamlingen den 19de Mai s.A. tagen Beslutning. 64 s.
 • Kommunestyreforhandlingar (1520 BERGEN)
Bergen kommune. Forhandlinger. [1837]-. Merknad: Noko varierande tittel. Før 1865 føreligg berre ein del enkeltinnstillingar. Årsbind frå 1865.
 • Kongebrev - bestalling (1521 BERGEN)
Meddelselser fra Bergens stiftsarkiv (Til Niels Klims biografi). I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 17 (1911). Upag. Red. [Johan] Nordahl-Olsen. Merknad: Frå 1682.
 • Kongebrev - skoleordning (1522 BERGEN)
Om Bergens første folkeskoler. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 34 (1928). S. 71-86. Red. Johs. Haugen. Merknad: Frå 1719.
 • Laugsartiklar (1523 BERGEN)
Gullsmedlauget i Bergen. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 45 (1939). S. 5-94. Red. Reidar Guddal. Merknad: Frå 1588 (s. 30-32).
 • Lov/forordning (1524 BERGEN)
Bergens gamle Bylov efter MembranCodicers med Indledning, Oversættelse og Anmerkninger. Utg. Gr. FougnerLundh. 1929. 122 s.
 • Manntal 1702 (1525 BERGEN)
Et mandtal over Bergens negotianter fra 1702. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 14 (1908). 18 s. Red. Anthon Mohr Wiesener.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1526 BERGEN)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Dom- og Korskirkens Landsognes Herred,.... 1866. 28 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863 (1527 BERGEN)
Beskrivelse over de matrikulerede Brug i Aarstad Herred med Forslag til ny Skyldlægning.... 1867. 16 s.
 • Norgesbrev (1528 BERGEN)
Brev-veksling mellom Syd-Dakota og Unneland i 1899. Utg. Arna mållag. I: Mål og miljø. Årsskrift for Arna. 1984. S. 16-17. Merknad: Avsendar: Anders Unneland.
 • Prisonbrev (1529 BERGEN)
Prisonbreve af Jakob de Lange. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 9 (1903). 11 s. Red. B.E. Bendixen. Merknad: 9 brev, 4 av desse i utdrag. Frå 1808-10.
 • Rapport - bybrann (1530 BERGEN)
Johan Conrad Ernsts beretning til kongen om Bergens gjenbygning efter branden 1702. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 18 (1912). 37 s. Red. B.E. Bendixen.
 • Rapport - bybrann (1531 BERGEN)
Om Bergens by's styre i eldre tid. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 49 (1943). S. 5-87. Red. A.M. Wiesener. Merknad: "To Memorialer til Kongen fra Vice-Statholder Frederik v. Gabell om Branden i Bergen og de indre Forholde der i 1702" (s. 12-24).
 • Skattemanntal - koppskatt 1645 (1532 BERGEN)
Manntall over Bergens bys koppskatt for 1645. Tilleggshefte til Bergens historiske forenings skrifter nr 41 (1935). 74 s. Red. A.M. Wiesener.
 • Skipsliste (1533 BERGEN)
De i aarene 1710-13 tabte bergenske skibe. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 15 (1909). 12 s. Red. B.E. Bendixen.
 • Skipsliste (1534 BERGEN)
Bergenske skibslister 1777-1806. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 36 (1930). S. 167-365. Red. Birger Huun.
 • Skipsliste (1535 BERGEN)
Opgaver over Bergens handelsflåte i årene 1670-1704, tillikemed en historisk oversikt og innledning. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 41 (1935). S. 143-195. Red. A.M. Wiesener.
 • Skoleprotokoll (1536 BERGEN)
En fortegnelse over uautoriserte privatskoler i Bergen fra 1822. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 54 (1948). Upag. Red. Halkild Nilsen.
 • Supplikk (1537 BERGEN)
Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til hans Majest. Kongen. 1771. 14 s.
 • Supplikk ; brev (1538 BERGEN)
Nye opplysninger om Zille Gad. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 43 (1937). S. 393-402. Red. O. Haugstvedt. Merknad: 2 supplikkar og 2 brev 1705.
 • Takstforretning (1539 BERGEN)
Taksering over Bergens bys eiendommer 1645. Tilleggshefte til Bergens historiske forenings skrifter nr 42 (1936). 74 s. Red. A.M. Wiesner.
 • Tingboksak - trolldom (1540 BERGEN)
Anna Pedersdatters dom 1590. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 36 (1930). S. 5-28. Red. Olaf Sollied.
 • Topografi (1541 BERGEN)
Bergen. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 55/56 (1949/50) s. 1-526; nr 57/58 (1951-52) s. 1-377. Red. Olav Brattegard. Merknad: Etter manuskript av Edvard Edvardsen 1684.
 • Topografi (1542 BERGEN)
Bergens fundas. Utg. Bergens historiske forening. 1957. 98 s. Red. Mikjel Sørlie. Merknad: Skildrar Bergens historie frå grunnlegginga til 1559. Truleg fullført i 1559/60. Ukjent forf..


Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Gl. kongl. S. Fol. 983 :
En Samling af store og mindre ældre og yngre tegnede Karter over Norge, dets adskillige Dele og underliggende Provindser, dels af Gerh. Schønning og dels af andre og især: 1) 4 over hele Norge og over Skandinavien. 2) 17 Stk. over Aggershuus Stift med Grændserne. 3) 15 over Christiansands og Bergens Stifter. 4) 43 over Trondhiems og Romsdahls Amter eller over Strækningen fra Romsdalen til Helgeland i større og mindre Stykker. 5) 17 Stkr. hørende til Nordlandene og Finmarken. 6) 20 over adskillige Fæstninger, Værker og Bygninger i Norge. 7)10 over Island, Grønland, Færøe og Orkenøerne 69
 • Gl. kongl. S. 4. 2850 :
Scripta nonnulla ad Historiam et antiqvitates Episcopatus Bergensis, aliarumq. Regni Norvegiæ partium pertinentia ab anno 1228-1448; ex Foss. 70
 • Ny kongl. S. Fol. 970 :
Tegnede Karter over Bergens og Stavangers Stifter; fra Slutningen af det 17de Aarh. 71
 • Kalls S. Fol. 198 :
Indberetninger fra Præstegjeldene i Aggershuus, Bergens og Throndhiems Stifter. 72
 • Kalls S. Fol. 208 :
Samlinger til Bergens og Thronhiems Stifters Beskrivelse; deriblandt noget udarbeidet af E. J. Jessen. 72
 • Thotts S. Fol. 939 :
Geographie over Bergens Stift. (Bibl. Pontopp. p. 25, No.51). 73 b
 • Kalls S. Fol. 209 :
Beskr. over Bergens Stift 1742. 73
 • Ny kongl. S. 8. 326 :
Gildeskraae for S. Olufs Gilde i Tysnes Præstegjeld i Sundhordlehn i Bergens Stift 1394. Codex membranaceus. 78
 • Ny kongl. S. 4. 1566 :
(Th. W. Angel) Beskrivelse over Lindaas Præstegield i Bergens Stift samt nogle faa Anmærkninger over Fiskeriet der. 78
 • Thotts S. 4. 1727 :
Hans Michael Seehuus: Beskrivelse over Nordfiord-Herred i Bergens Stift, med Kort. (Bibl. Pontopp. p. 43, No. 97.) 78 b
 • Ny kongl. S. Fol. 992 :
Illustration om en Kiøbstads Oprettelse i Nordlandene kunne være gavnligere for Landets Tarv, end den Handel Indbyggerne føre paa Trondhiem og Bergen. Af Andr. Rogert. (1744). 80
 • Ledreb. Fol. 121 :
Nordlands Beskrivelse I. 1)Thomæsøns Beskrivelse dat. Finkrogen 20/1 1748. 2)"Illustration om en Kiøbstæds Opsrættelse i Nordlandene kunde vere gavnligere for Landets Tarv en den Handel, Indbyggerne på de tvende Kiøbstæder Trondhiem og Bergen fører." (Orig.) 81 b
 • Ny kongl. S. Fol. 979 :
En Samling af ældre og nyere Documenter ( indtil Fred. d 2den), Bergens Stad vedkommende; skreven i 16de Aarhundrede, defect i Enden. 85
 • Ny kongl. S. 4. 1655 :
Et Bundt med gamle Privilegier og Statuta Bergen angaaende, saa og Privilegier givne den norske Adel. 85
 • Ledreb. 4. 79 a:
M. Hofnagel: Cronica oder kurtze historische Auffzeichnung von Erbauung, item von Ab- und Zunehmung der Stadt Bergen 1054-1670. 85
 • Gl. kongl S. Fol. 992 :
Edv. E(d)vardsen's Bergens Beskrivelse i 2 Parter, indskreven i en Regnskabsbog for en Øxen-Handler, af 1663. 85
 • Ny kongl. S. Fol. 976 :
Ed. Edvardsens Bergens Beskrivelse og Historie. E. Magnæanis No 888 i 4. Samme Bog. 85 Merknad:976. 976b)
 • Lederb. Fol. 109 :
Edvardsen : Bergens Beskrivelse. Forfatterens renskrevne Exemplar(?). Et haandtegnet Kart over Bergen. Edvardsen: Chronologisk VerdensSpejl. Arne Magnussons egenh. revers. 85
 • Gl. kongl. S. Fol. 993 :
Claus Fastings Bergens Byes historiske Beskrivelse Copie. 85 b
 • Thotts S. Fol. 942 :
Bergens Byes historiske Beskrivelse af C. Fasting (Bibl. Ost. p. 344, No. 164.) 85 b
 • Ledreb. 4 78 :
Enn lidenn Histori om Bergens Byes Funndass som schede Anno Christi 1070. H B. (XVI sec.) 85 b
 • Ny kongl. S. 4. 1551 :
(Mich. Hoffnagel:) Chronick der Stadt Bergen zu Norwegen 1648. 85 b
 • Ny kongl. S. 4. 1552 :
(Mich. Hoffnagel:) Cronica der Stadt Bergen; e Mss. Magnæi 896. 85 b
 • Ny kongl. S. 4. 1553 :
(Mich. Hoffnagels) Cronica der Stadt Bergen in Norwegen, ad a. 1670, cum nonnullis de rebus Bergensibus. 85 b
 • Gl. kongl. S. Fol. 991 :
Christoffer Walckendorffs Bergens Byes Chrønicke, samt de saakaldede Garpers Historie. Herluf Lauritssøns Arbeide (se Norske Magazin I 516 ). 86
 • Thotts S. 4. 1725 :
Christopher Walkendorfs Bergens Byes Beskrivelse. (Bibl. Lang. p. 564, No 210). ut supra. 86
 • Gl. kongl. S. 4. 2432 :
e)En Beskrivelse over Bergen i Norge. Den første over samme Stads Fundats og Herlighed, den anden Bergens Stads Chronica 1560 paa danske Vers, men synes ikke fuldført. ut supra. 86 b
 • Thotts S. Fol. 941 :
b) Om Bergens Fundatz og Herlighed, item om Tydskernes Fremgang og Borgernes Nedtryk- kelse, afdeelt i 3 Parter; derefter haves af Bergens Stads Chronica giort 1560 paa danske Vers, b. Seilads fra Bergen i Norge til St. Nicolai i Rusland. ut supra. 86 b
 • Uldalls S. 4. 315 :
5)En Bergensk Krønicke paa Plattydsk til 1588.( Cod. Sec. XVI ex. arat.) 86 b
 • Ny kongl. S. Fol. 974 :
Bergens Kalfskinn (ex membr. Magnæi 329, Fol. ) 86 b
 • Ny kongl. S. Fol. 975 :
En Plattydsk Beskrivelse over Kiøbstaden Bergen i Norge. 86 b
 • Ny kongl. S. 4. 1554 :
Bergens Fundatz. ( Er egentlig historiske Efteretninger om Bergen, hvorom foran er anmærket følgende: "Denne Bog er udskrevet af Biskop Gerners Collect, som han havde skrevet med egen Haand, og er heri mangfoldige Ting, hvorom Holberg intet haver i hans Bergens Historie.") 86 b "Beskrivelse": 3 linjer på side 87,resten på 86b.
 • Thotts S. Fol. 940 :
Liber Bergensis Capituli, compilatus anno 1560-72 ab Absalone Petrejo, Lectore Theologiæ, et Notario publ. Exeplar lacerum, sed autogr. qvod olim fuit Gerh. A. Milzovii. (Exerpta ex hoc libro edita sunt in Suhmianis ad hist. Dan. Collecta neis, Vol. II, fasc. 2.) Bibl. Pontopp. p. 22, No. 20. 87 b
 • Thotts S. Fol. 943 :
Bergens Byes Magistrats og de 16 Mænds Erklæring paa de dem efter kgl. Befaling, dateret Hirschholm 1735, ved Admiral og Stifts Befalings Mand Ulrich Kaas forelagte Poster; hvorhos ligger nogle løse originale Breve af Claus Fasting, angaaende det paa Gaarden Møhlenpriis ved Bergen indrettede Saltværk, 1737. 87 b
 • Ny kongl. S. 4. 1581 o:
Det nyttige Selskabs Forhandlinger i Bergen 1773 - 87 ved H.J. Frøchen, Selskabets Sekretær. 88
 • Ny kongl. S. Fol. 981 :
Smaae Anmærkninger til Oelrichs Beskrivelse over Bergens Handel. 88
 • Gl.kongl.S. 4. 3260 :
b)Bergens Bye-Lov, subjunctis Versibus memorialibus de officio legiferi, informatione de juramentis et constitutione Hakonis Regis junioris in contumace. (Cod. membr. Sec. XV). 88 b
 • Gl.kongl.S. 4. 3267 :
b)K. Oluf Haagensøns Anordning for Bergen, især for Haandværkerne. 88 b
 • Thotts S. 4. 2089 :
Bergens Bylov af Kong Oluf. 88 b
 • Thotts S. 4. 2090 :
Bergens Privilegier. (Bibl. Ost. p. 354, No. 155). 88 b
 • Uldalls S. Fol. 17 :
b) Instruction for Politimesteren i Bergen af Fred. V, som findes in Dupl. 88 b
 • Uldalls S. Fol. 39 :
Bergens Byes Privilegier. 88 b
 • Ny kongl. S. Fol. 977 :
Copier af Bergen Stadtz Privilegier som af framfarne Koninger udi Danmarck och Norige forne Stadt och Stadtzens Indbyggere giffne ere. 88 b
 • Ny kongl. S. Fol. 978 :
Copier aff. Bergenn Stadtz Privilegier, som aff framfarne Koninger vdy Danmarck och Norge fornævnte Stadt och Stadtzens Indbyggere giffne erre (a tempore Erici Misocleri ad A. 1622). Ex Magnæan. No 331. 89
 • Ny kongl. S. Fol. 980 :
Bergens Fundatser og Privilegier (ex Msstis Magn No. 330.) 89
 • Ny kongl. S. 4. 1554 d:
a) Copier af Bergens Stads Privilegier som af framfarne Koninger udi Danmark og Norige forne Stad og Stadsens Indbyggere givne ere, fra 1285 til 1632. b) Kongernes Privilegier og hvis Breve og Handel, som mig paa K.M. Vegne og K.M. Undersaatte og dem gangen og giordt ere, og desligeste imellem de andre tydske Embedsmænd her udi Byen, dog alleneste udi de verdslige Sager m.m. 89
 • Thotts S. 4. 1726 :
Christopher Friman: om Korskirken i Bergen. 89 b
 • Ny kongl. S. Fol. 972 :
Antiqvitates eller Fortegnelse og Afritzning paa huis gamle Monumenter som nu kunde findes udi Bergens Stift An. 1626. 96
 • Ny kongl. S. Fol. 973 :
Fortegnelse og Afritsning paa gamle Monumenter som findes i Bergens Stift An. 1626. 96
 • Kalls S. 4 594 :
J. Heibergs Relation om Marmorværkerne i Bergens Stift 1740. 103
 • Ny kongl. S. 8 321 :
Kort Efterretning om Aardahls Bergværk i Indre-Sogns Fogderi i Bergens Stift; af H.H. Blichfeld. Kbhvn. d. 3die April 1773. 104 b
 • Thotts S. Fol. 943 :
b)Nogle løse originale Breve af Claus Fasting, angaaende det paa Gaarden Møhlenpriis ved Bergen indrettede Saltværk 1737. 105 b
 • Thott S. 4 1595 :
Samlinger til den Bergenske Kirkehistorie ved Borgemester Hilbrandt Meyer i Bergen. Dediceret sal. Grev Thott 1767. 112
 • Thotts S. 4 1917 :
Christopori Frieman: Catalogus pastorum Bergensium. 1768. it. Tillæg til det første Stykke af de Bergenske Skribentere. 112
 • Ny kongl. S. 8 326 :
Gildeskraa for St. Olufs Gilde i Tysnes Præstegjeld i Sundhordlehn i Bergens Stift. 1394. (in membr.) 115 "Beskrivelse"= overstrøket med blyant.
 • Thotts S. 4 2084 :
Kong Olufs norske Lovbog med Retterbøder; Regulæ Juris, Sager, som ere Kongen og Biskoppen imellem; Landmerke mellem Norge og Sverrig etc., tilsidst Nogle Gloser af Norriges Lov, fordansket ved Fred. Fridagh, Laugmand i Bergen, og andre norske Laugmænd. Mstum Sec. XVI. 121 b
 • Uldalls S. 4 315 :
Codex qvi continet 1) Magnus Haagensis Guuletings Lov med Rette-Bøder. 2) Article forfattede af Laugmændene og Peder Kordtfeldt 1581. 3) Christopher Hvitfelds og Geble Pedersens Rette-Bøder om Arv og BørnePenge. Bergen 1551. 4) Truels Ulfstand og Claus Bildes Recess. Cod Sec. XVI. exaratus. 122 b
 • Ny kongl. S. 4 1635 c:
Id. Lib. Acc: K. Hagen om Rettebøder; K. Magnus om do.; K. Hans om do.; Friderich II om Ægteskabs Sager, Kbh. 30 Jun. 1582; En Forordning, dat. Bergen 1579, publiceret af T. Ulfstand, Claus Bilde og Hr. Christian, Kong Frederiks Søn. (Ex. bibl. Hjelmstj. No.711, 4to). 127
 • Ny kongl. S. 4 1659 :
Niels Busks (Civis Bergensis circa 1640) summariske Registrering over Norges Lov og saavidt af Kongelige Recesser, Retter, Ordinantzer og Forordninger etc., som syntes til Norske Ret og Rettergang at høre, eller til Bestyrkning at tiene, i 8 Bøger forfattet. (Cf. No. 1661.) 135
 • Thotts S. Fol. 1278 :
Bergens Stifts Geistligheds Anmerkninger over den norsk Lovs anden Bog, i Følge et Kongeligt Reskript. 137
 • Thotts S. Fol. 1279 :
En Dombog med adskillige norske Domme fra det XVI Sec., Bergens Sager især angaaende. 139
 • Ny kongl. S. Fol. 1053 d:
Register paa hvis Breve her ere udskreven siden Torsdagen, næst efter Pindsedag, der Eske Bille annamede Bergenhuus; 1529. 143
 • Gl. kongl. S. 4 2757 :
Kort Beretning om K. Christ. V. første Besøgelse og Ankomst til Bergen. 2 Jul. 1685. 161
 • Thotts S. Fol. 812 :
b) Oratio Jubilea secularis de memorabilibus anni 1700 habita in schola Bergensi 1701 a S. Lintrupio. Autogr. 161
 • Thotts S. Fol. 943 :
Bergens Byes Magistrats og de 16 Mænds Erklæring paa de dem efter kgl. Befaling , dateret Hirschholm 1735, ved Admiral og Stifts - Befalings - Mand Ulrich Kaas forlagte Poster. 163 b
 • Uldalls S. Fol. 142 :
En Pakke med Papiere ang. Opløbet i Bergen d. 18 April 1765. 164