Bibliografi:Oslo kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Bydel Vestre Aker»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Lokalhistoriske tidsskrifter og årbøker i Oslo

Lokalhistorisk litteratur

Oslohistorie generelt

Karl Johans gate i retning Slottet på slutten av 1800-tallet.
Oslo rådhus innvendig i 1962.
Flyfoto over Bøler i 1950-åra.

Allmenn byhistorie

 • Daae, Ludvig: Det gamle Christiania 1624–1814. 3. omarbeidede og utvidede utg. Ved Roar Tank. Utg. Cappelen. 1924. 444 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Oscar Albert i Heimen, b. I, s. 304.
 • Hellerud, Synnøve Veinan og Messel, Jan: Oslo. Tusen års historie. Utg. Aschehoug, 2000. 347 s. ISBN 82-03-22347-8. Merknad: Utgitt i forbindelse med Oslos 1000-årsjubileum. Digital versjonNettbiblioteket.

Diverse

Sagene med Hjula Væverier i forgrunnen. Illustrasjon fra boka Nordiska taflor (1867).
 • 100 års kamp for arbeid og inntekt : HK Oslo - Akershus 1907-2007. Utg. Handel og kontor Oslo - Akershus. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aaen, Eugen: I kamp for frihet:Avholdsfolkets fellesutvalg i Oslo gjennom 75 år: 1890 - 18. mai - 1965, City-Trykkeriet, Oslo U.Å. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aasen, Einar: Lastebileiernes organisasjon og forretningsvirksomhet gjennom 25 år : 1927-1952. Utg. Caspar Evensen. 1952?. 90 s.
  • Supplementsbind til Aker 1837-1937. 1958. 399, 42 s.
 • Aslaksby, Truls og Krogstad, Morten: Ta vare på Oslo. Byen vår i tekst og bilder. Utg. Universitetsforlaget. 1979. 158 s. ISBN 82-00-05301-6 Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bechholm, Andr.: Kristiania folkeskoler før 1860. Den halv-offentlige skole for fattige borgerbarn i 16 og 1700 årene og de eldste opfostringshus : arkivstudier. 1920. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Arno: Det gamle Christiania i billeder : katalog over utstillingen. Utg. Kunstindustrimuseet i Oslo. 1941. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Arno: «Oslos historie. 75 års forskning» I: Ætt og by : festskrift til S. H. Finne-Grønn. Utg. Cammermeyers boghandel. 1944. S. 179–230.
 • Boye, Else: Kristiania - inn i den nye tid : en fotokavalkade fra hovedstaden ved århundreskiftet. Utg. Centraltrykkeriet Alnabru. 1989. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bruun, Ole Daniel: Arkitektur i Oslo : en veiviser til byens bygningsmiljø. Utg. Kunnskapsforlaget. 2008. 248 s. ISBN 978-82-573-1945-8. 2. utg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Byantikvaren, Oslo kommune: Fredning/bevaringsliste 1972. Oslo kommune. 1972. 31 s.
 • Byantikvaren, Oslo kommune: Den gule listen : kulturminner i Oslo som er fredet, søkes bevart etter bystyrevedtak, er regulert til spesialområde eller på annen måte søkes bevart. Utg. Byantikvaren. 1976. 5. utg. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Byen og fjorden. Oslo år 2000. Program for nordisk idékonkurranse. Utg. Selskabet for Oslo byes vel. 1982. 32 s. ISBN 82-90287-05-4.
 • Christensen, Arne Lie: Funkis : Funksjonalismen i Oslo og Akershus. Utg. Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling. 2007. 111 s. Merknad: Fremtid for fortiden, nr.: 2007 nr 3/4.
 • Christensen, Arne Lie og Lars Emil Hansen: Urbane drømmer : byutvikling i Oslo og Akershus fra 1960 til i dag. Utg. Fortidsminneforeningen. Merknad: Fremtid for fortiden, nr. 2011 nr 2/3.
 • Christiania 1829 : J. W. Cappelens forlag 175 år. Red. Åse Ryvarden og Arnt-Erik Selliaas. Utg. Cappelen. 2004. 54 s. ISBN 82-02-24198-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiania sparebank gjennem hundrede aar. 1822-1922. Utg. Christiania sparebank. 1922. 2 b. i 1. 233, 237 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 1. halvbind: Jacob Worm-Müller, Jacob: Byen og tiden.
  • 2. halvbind: Vogt, Nils: Christiania Sparebank gjennem hundrede aar.
 • Christianiæ Byes andet Jubilæum, høitideligholdt den 27de September 1824. Utg. Trykt i Opfostringshusets Bogtrykkerie og paa dets Forlag af Andr. Jensen. 1825. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christianiæ Byes Brand-Ordning af 24de Februar 1714. Utg. P. T. Mallings Forlags-Boghandling. 1850. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christophersen, H.O: På byens terskel : en bok om Oslos vestlige utkant. Utg. Grøndahl. 1975. 154 s. ISBN 82-504-0139-5, ISBN 82-504-0140-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Devold, Mirjam: De ulykkeliges venn: Hennes livsbillede i enkle trekk, (Om Olafia Johannsdottir) Oslo 1930 (Thronsen & Co.`s boktrykkeri).
 • Dahl, Svein G.: En registrering av verneverdige apotek. Utg. 1992. 13 bl. Merknad: Bergen, Oslo, Røros og Ålesund.
 • Dehlin, Helge og Steinar Jensen (red): Aasens boktrykkeri, Oslo 1976.
 • Den gamle bygningskultur i Aker : innberetning fra Komiteen for bevaring av de gamle akergårder. Red. Arno Berg ofl. Utg. Aschehoug ; Selskabet for Oslo byes vel. 1955-1982.
 • Det nye Norge : arkitektur og byutvikling i Oslo og Akershus 1900-1930. Utg. Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus. 2015. 148 s. Merknad: Fremtid for fortiden, nr.: 3/4-2015.
 • Dysthe, Carl S. og Claus Winter-Hjelm: Landssangerfesten i Kristiania 1914, 26. juni - 1. juli. Utg. Landssangerfesten. Kristiania. 1914. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Daae, Anders: Akers sogneselskab 1807-1907. Festskrift i anledning af 100-aars-jubilæet. Utg. Grøndahl. 1907. 142 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engebretsen, Øystein: Arealbruk i tettsteder 1955-1992 : en analyse av utviklingen i Oslo, Bergen, Trondheim, Fredrikstad og Sarpsborg. Utg. Transportøkonomisk institutt. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Erichsen, Bodil Chr.: Kriminalitet og rettsvesen i Kristiania på slutten av 1600-tallet. Utg. Tingbokprosjektet. 1993. 264 s. ISBN 82-991870-6-0. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet ; 4).
 • Figenschau, K.J.: «Om alkoholisme som aarsak til fattigdom», Oslo 1913.
 • Finne-Grønn, Stian Herlofsen: Fortegnelse over kirkebøker i stiftsarkiverne i Kristiania. Utg. Jacob Dybwad. 1915. 244 s. (Norske arkivregistraturer ; 1) Digital versjonNettbiblioteket.
 • Finne-Grønn, Stian Herlofsen: Christiania borgerbok 1698-1799. Fortegnelse over de borgere i Christiania, som i 1745 drev næring paa grundlag av tidligere bevilling, og over dem, som er meddelt bevilling fra 1745 til 1799. 1921. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Forklaringer på bostedsløshet. Red. Evelyn Dyb ofl. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2013. 234 s. NIBR-rapport ; prosjektnr. 3021. ISBN 9788270719891. Merknad: Bergen, Drammen, Haram, Oslo, Sandnes, Tromsø.
 • A/S Freia chocolade fabrik gjennem 25 aar. Utg. Freia. 1923?. 19 s.
 • Frøysnes, Åsulv: Høgre utdanning 1970-1994 med vekt på høgskolevirksomheten i Oslo og Akershus. Utg. ABM-media. Oslo. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerland, Leif: Hvis slottet lå på Tøyen - : syv sanne og usanne vandringer i Oslos historie. Utg. Schibsted. 2004. 153 s. ISBN 82-516-2070-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerland, Leif: Østkanten : historien om en livskraftig byuvikling. Utg. Kom. 2010. 257 s. ISBN 978-82-92496-86-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Granrud, Bente: Folkelig bykultur i Christiania. En analyse av ordenssaker i politiretten 1745-1800. Utg. Tingbokprosjektet. 1998. 149 s. ISBN 82-91472-20-3. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet ; 16) Digital versjonNettbiblioteket.
 • Greva, Søren L, Hans Holsetstuen og Lars Skeie: 75 år i edruskapsrørslas tjeneste. Norsk Jernbane-Avholdsforbund Avdeling nr. 1:1907 - 16. september 1982, Oslo 1982. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grøtvedt, Per Nyquist: Skriftspråktradisjon ved Hallvardskirken og Mariakirken i Oslo 1350–1450. Oslo. 1954. 291 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Beito, Olav T. i Heimen, b. X, s. 431–432.
Utsikt over Bjørvika fra Ekeberg.
Utsikt over Bislett og Homansbyen, bak til venstre synes Uranienborg kirke.
Foto: James Valentine/Riksantikvaren.
RøverstateneRuseløkka. Denne bebyggelsen ble revet i 1880-åra.
Foto: Ole Tobias Olsen/Riksantikvaren.
Statuen av Karl III JohanSlottsplassen i 1903.
Foto: Riksantikvaren.
Akerselva mot Beierbrua, Tukthuset stampemølle i 1865.
Foto: Johannes Markus Holmsen/Riksantikvaren.
Parti fra Bygdøy.
Foto: Johannes Markus Holmsen/Riksantikvaren.
Vestre Voksen i 1930.
Foto: Anders Bugge/Riksantikvaren.
RolstadloftetNorsk Folkemuseum i 1907.
Foto: Riksantikvaren.
 • Hanssen, Christopher: Oslo Haandverker Sangforenings NORDLANDSFERD: 17. til 29. juni 1926, Oslo 1927.
 • Hals, Harald: Fra Christiania til Stor-Oslo. Et forslag til generalplan for Oslo. Utg. Oslo reguleringsvesen. 1929. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Lizzie Irene Knarberg: Koleraen i Christiania i 1853. Utg. Seksjon for medisinsk historie, Universitetet i Oslo. 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauger, Toril T.: Trekk fra Oslos historie. Utg. Gyldendal. 1981. 245 s. ISBN 82-05-10286-4
 • Natteravnene 20 år 1990-2010. Historiske minner 1890-1940 : gamle bilder fra byen min. Utg. Natteravnene. 2010. 18 bl.
 • Holden, Finn: Akergårder i Oslo : en landsens byhistorie. Utg. Andresen & Butenschøn. 2003. 190 s. ISBN 82-7694-142-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmsen, Andreas: Ødegårder i Osloherad. Utg. Selskabet for Oslo byes vel. 1964. S. 289-338. Særtrykk av: St. Hallvard. 41/1963.
 • I nær fortid : Oslo og Akershus i nær fortid. Red. Randi Bjørkvik og Per Oscar Nybruget. Utg. Landslaget for lokalhistorie, [[Nasjonalforeningen for folkehelsen}]] og Samlaget. 1983. 299 s. ISBN 82-521-2172-1. Merknad: Bygger på innkomne svar i konkurransen Minneoppgåve for eldre 1981. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Indrebø, Gustav: Stadnamn fraa Oslofjorden. Utg. Dybvad. 1929. 249 s. (Det Norske videndkaps-akademi i Oslo : Skrifter ; 5) Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Tor Are: Under byens gater. Oslos vann- og avløpshistorie. Utg. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten. 2001. 263 s. ISBN 82-996040-0-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Dagny og Johan Johansen: Oslo Avholdslag gjennom 75 år: 1862 - 5. mars - 1937, Johansen & Nielsens boktrykkeri, Oslo 1937. 57 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Gudrun: Folket i Oslo 1801 : Folketellingen 1. februar 1801 for Kristiania med forstedene og Aker og Oslo (Gamlebyen). Utg. Norsk arkivbyrå. 1950. 228 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Gran, Bjarne i Heimen, b. VIII, s. 525–526.
 • Jørgensen, Jørn-Kr.: Politinotater 1744-2014. Oslo politidistrikt 270 år. Utg. 2015. ISBN 978-82-8228-021-1.
 • Jørgensen, Jørn-Kr.: Vi andre hadde drømmer. Oslopolitiet og 2. verdenskrig - sjokk, opplevelser, fred og frihet. Utg. 2015. ISBN 978-82-8228-022-8.
 • Kommunal håndbok for Oslo : 1966. Utg. Oslo kommune. Formannskapets kontor. 1966. 363 s.
 • Kommunen som fotograf. Utg. Oslo byarkiv. 1996. 64 s.
 • Kristiania Kooperative Kvinneforening 60 år; 1906 - 24. september - 1966, Oslo 1966.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Augusta Aasen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Robust rothogger» i Klassekampen 19. januar 2010.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Byskriver Wollnick». i Fædrelandsvennen 26. februar 2014 side 18.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Massemorderen som kom inn - fra hva». i Harstad Tidende 22. juli 2015.
 • Krogstad, Erlend Grøner: T-banen - sporene som skapte storbyen. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Anmeldelse i Morgenbladet, 28. april 2023 v/Ulrik Eriksen.
 • Lagesen, Ole Christian og Per Østerud: Her står det om livet - og yrkeslivet : høgskolefolk forteller. Utg. Høgskolen i Oslo og Akershus. 274 s. Merknad: HIOA-rapport, nr.: 2013 nr. 5. ISBN 9788293208372. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lagesen, Ole Christian og Per Østerud: Historie gjennom historier : høgskolefolk forteller. Utg. Høgskolen i Oslo og Akershus. 2013. 289 s. Merknad: HIOA-rapport, nr.: 2013 nr. 3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langdalen, Erik og Carl Erik Kilander: Naturvern - kulturvern - friluftsliv : Oslo og Akershus : rapport om miljøvernregistrering 1973-1975 : registrering av verneverdige områder og forekomster i Oslo og Akershus ut fra hensynet til naturvern, kulturvern og friluftsliv. Utg. Norges landbrukshøgskole, Institutt for jordskifte og eiendomsutforming, 1976. 66 s.ISBN 82-575-6005-7.
 • Langfeldt, Knut: «Merknader til studiet av norsk arbeiderbevegelses historie», i Vår vei nr. 9/10 utgitt av NKP 1953.
 • Langfeldt, Knut: «Den socialdemokratisje oppositionsgruppe - et politisk intermesso 1918-1921», i Historisk tidsskrift 1962.
 • Langfeldt, Knut: «Kampanjen som felte Furubotn», i Dagbladet 26. oktober 1962.
 • Langfeldt, Knut: «Norsk stalinisme anno 1949», i Dagbladet 20. februar 1963.
 • Langfeldt, Knut: «Et bruddstykke av vår egen tid», i Dagbladet 12. mai 1966.
 • Langfeldt, Knut: «Die Gemeinde Holzheim kann stolz auf ihren Mitbürger Heinrich Braun (1907-1996) sein», i Holzheim - Geschichte eines schwäbischen Dorfes, Holzheim (Tyskland) 2002.
 • Langfeldt, Knut: «Forvrengt norsk okkupasjonshistorie», i VG 1. august 2006.
 • Langleite, Arne: Camouflage : Oslo 2001-2017. Utg. Proto Press. 2017. 119 bl. ISBN 9788269084009. Merknad: Fotobok.
 • Lindahl, Erik (red.): SA-SA-SA. Skeid gjennom 100 år. Utg. Pegasus forlag. 2015. 376 s. ISBN 978-82-442-0145-2.
 • Lund, Bernt H.: Oslo kommune 2000. Beretning om Oslo kommune for årene 1948-1986. Utg. ProArk. 2000. 600 s. ISBN 82-91076-08-1. Merknad: "Oslo kommune 2000". Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moland, Tallak: Historien om Akerselva : gjennom de siste 400 år. Utg. Christiania forl. 2011. 196 s.ISBN 978-82-997321-1-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moland, Tallak: Nok vann til byen : vannforbruket i Oslo 1886-2015. Utg. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten. 2016. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mordt, Gerd: Kvinner og næringsrett. Kvinneparagrafene i håndverksloven av 1839 og handelsloven av 1848. Utg. Tingbokprosjektet. 1993. - 189 s. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet ; 6).
 • Moxon, Joachim: Det tapte Kristiania : historiske byvandringer. Utg. Ad Notam. 2013. 348 s. ISBN 978-82-8313-009-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myhre, Jan Eivind: Barndom i storbyen. Oppvekst i Oslo i velferdsstatens epoke. Utg. Universitetsforlaget. 1994. 246 s. ISBN 82-00-21938-0. Merknad: Bibliografi: s. 231-242. Boka er en del av prosjektet: "Velferdsstaten - målutvikling og praksis", som er med i NORAS' velferdsstatsprogram. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Siri: Livskvalitet : om å ha det godt i byen og på landet. Utg. Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning. 1979. INAS-rapport. Merknad: Hemsedal, Nes (Buskerud), Drammen og Oslo. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ohlsen, C. og Lønfelt, H.: Kristiania bys matrikul. Tilligemed oplysning om eiendommenes skattetaxster og bygningernes brandforsikringssummer ved udgangen af aaret 1899. 1900. 285 s.
 • Oslo-Kristiania : 1047-1624-1924 : byhistorisk utstilling paa Akershus slot : avholdt av Kristiania kommune : katalog. Utg. Kristiania kommune. 1924. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oslo bispedømme 900 år : historiske studier. Red. Fridtjov Birkeli, Arne Odd Johnsen, Einar Molland. Utg. Universitetsforlaget. 1974. 248 s. ISBN 82-00-08990-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oslofortellinger : Oslo byarkiv – byens hukommelse. Red. Kirsti Gulowsen. Utg. Oslo byarkiv. 2017. 92 s. ISBN 9788299757355. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oslo kapitels forhandlinger 1609-1616. Red. Oluf Kolsrud. Utg. Kjeldeskriftfondet. 1913-1949. 190 s. (Oslo kapitels protokoller 1. rekke. Forhandlinger)
 • Oslo kapitels kopibog 1606-1618. Red. Oluf Kolsrud. Utg. Kjeldeskriftfondet 1912-1949. 430 s. - (Oslo kapitels protokoller 2.rekke. Kopibøker)
 • Oslo lagtingsprotokoll nr 2-7 : 1608-1616 ; Oppland lagtingsprotokoll nr 1 : 1611-1613. Red. Kjell J. Kleivane. Utg. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. 1987. 709 s. ISBN 82-7061-300-2. Merknad: Har navne- og stikkordregistre og litteraturliste. Digital versjonNettbiblioteket.
Pipervika med Piperviken småkirke.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
Maridalsveien 137 og 132.
Foto: Otto Borgen/Riksantikvaren.
 • Pryser, Tore: Mobilitet og mentalitet : glimt fra to hundreårs Norges-historie, belyst gjennom innvandreren Jørgen Fredrik Pryser og hans etterkommere. Utg. Thorsrud. 2004. 120 s. ISBN 82-7847-104-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Robbestad, Henry: Hvem er hva på det kristne arbeidsfelt i Oslo, Bærum og Asker. Utg. Land og Kirke. 1956. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Samvirkeskolen avd Brevkurset: Kurs for Butikkpersonalet: Kooperasjonen, Brev 2, Oslo U.Å.
 • Samvirkeskolen avd Brevkurset: Kurs for Butikkpersonalet: Kooperasjonen, Brev 4, Oslo U.Å.
 • Sandvik, Hilde: "Umyndige" kvinner i handel og håndverk : kvinner i bynæringer i Christiania i siste halvdel av 1700-tallet. Utg. Tingbokprosjektet. 1992. 240 s.(Publikasjoner fra Tingbokprosjektet ; 1). ISBN 82-991870-3-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schrumpf, Ellen: «Tjenestejente i Kristiania på slutten av 1800-tallet». I: Heimen, b. XXIV, s. 171–181.
 • Sekne, Ivar: Han forandret Oslo. Frode Rinnan - arkitekt og byplanegger. Utg. Gaidaros forlag. 2015. 256 s. ISBN 978-82-8077-163-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slyngstad, Marit: Ulydighet og straff : intensjoner og praksis i statsmaktens bekjempelse av fattigdomsproblemet : en undersøkelse med utgangspunkt i tukthusforordningen av 2.desember 1741 og de insatte lemmer ved Christiania tugthus i perioden 1741-63. Utg. Tingbokprosjektet. 1994. 254 s. ISBN 82-91472-02-5. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet ; 8). Digital versjonNettbiblioteket.
  • Smalberget, Thorsten: Postbudenes kamp gjennom 120 år : Oslo og Akershus krets av Norsk postforbund 1881 - 2000. Utg. Norsk post- og kommunikasjonsforbund, Oslo og Akershus krets. Oslo. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sommerfeldt, W.P.: Norges topografi. Oslo. Bibliografisk fortegnelse over topografisk og lokalhistorisk litteratur. Utg. Fabritius. 1939. 398 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steen, Sverre: Kristiania postvesen, 1647-1921 : et stykke av postens historie i Norge. Utg. Aschehoug. 1923. 370 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stor-Oslo heimevernsdistrikt 02 og Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 : 1947-2012 : fra «over alt - alltid» til «verner - vokter - virker». Red. Arne O. Hagtvedt. Utg. Oslo og Akershus HV distrikt 02. 2012. 288 s. ISBN 9788230320594. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundt, Mikael: Lærere og lærerinder ved Kristiania borger- og realskole 1806-1906. Utg. J.Chr. Gundersens. 1906. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svensk angrep - norsk forsvar : Christiania 1716. Ivar Bu ofl. Utg. 2011. 78 s.
 • Thingsrud, Leif: Bidragsfogden i Oslo : en kort historikk i forbindelse med etatens nedleggelse. Utg. Oslo kommune. 1993. 18 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thomle, Erik Andreas: Studenterne fra 1885, Kristiania 1910
 • Thorson, Odd: «De eligerte menn i Christiania i tiden 1735–1808». I: Heimen, b. VI, s. 173–190, 259–281, 408–442 og 499–533.
 • Thuesen, Nils Petter: Da Oslo holdt pusten. 25 dramatiske hendelser i hovedstadens historie. Utg. Historie & kultur. 2012. 252 s. ISBN 978-82-92870-65-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thuesen, Nils Petter: Oslos historie i årstall : fra de eldste tider til 1800. Utg. Topografisk forlag. 2001. 320 s. ISBN 82-7981-005-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tingbok for Aker 1685. Red. Bodil Chr. Erichsen og Gunnar W. Knutsen. Utg. Tingbokprosjektet. 1996. 241 s. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet). ISBN 82-91472-15-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torstenson, Inge: Fra nattmann til renholdsverk : avfall og renovasjon i Oslo gjennom tusen år. Utg. ProArk. 1997. 206 s. ISBN 82-91076-07-3. Merknad: Utgitt i forbindelse med Oslo renholdsverks 100-årsjubileum i 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trætteberg, Hallvard: Geistlige segl i Oslo bispedømme ca. 1200-1537. Utg. Universitetsforlaget. 1977. 159 s. ISBN 82-00-01657-9.(Skrifter / Det norske videnskapsakademi ; 13). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vigerust, Tore Hermundsson: Christianias befolkning i manntall og regnskaper fra 1680-åra. Utg. Norsk Slektshistorisk Forening. 1996. 384 s. (Norsk slektshistorisk tidsskrift ; Nr 3 (1996)).
 • Winter-Hjelm, Claus, Haldor Larsen, Anton Ruud og Hans J. Engh + Mathieu Berckenhoff: Landssangerfesten 1914 Kristiania: Hovedkomiteens referat, Kristiania 1914. 92 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ytreberg, Espen: En forsvunnet by: Jubileumsutstillingen på Frogner 1914, Forlaget Press, Oslo 2014. 400 s. ISBN 978-82-7547-799-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østberg, Jan Sigurd (red.): Skiltguide : kulturhistoriske skilt i Oslo : katalog, supplerende tekster, registre og kart. Utg. Oslo Byes vel. 2001. 156 s. ISBN 82-90287-94-1. Digital versjonNettbiblioteket.

Bydel Alna

Utsikt over Grorud og Furuset.
 • Brenna, Johs.: Toppen. Tilegnet gamle og unge urinnvånere på Toppen. 1982. 190 s.
 • Bu, Ivar ofl: Svensk angrep - norsk forsvar : Christiania 1716. Utg. 2011. 78 s. Merknad: Medforf. Kjeld Th. Magnussen og Jan Lillejord.
 • Iversen, Helge: Fra bondebygd til industriby. Bydel 20 gjennom 10 000 år. Utg. Leif Holtedahls forlag. 1977. 79 s. Merknad. Bydel 20 Helsfyr: Etterstad, Teisen, Ulven, Valle-Hovin, Grønnvold. Digital versjonNettbiblioteket.

Bydel Bjerke

17. mai 1960 på Veitvet.
Foto: Leif Hansen/Groruddalen historielag.
 • Fra Linderud til Eidsvold værk. Utg. Mathiesen-Eidsvold Værk. 1946-1985. 4 b. i 5.
 • Rasmussen, Anton: A/S W. Jordan børste & penselfabriks historie gjennem 100 år. Utg. Jordan børstefabrikk. 1937. 35 s. Merknad, omslagstittel: Jordans børster gjennem 100 år. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sejersted, Francis: Fra Linderud til Eidsvold værk 1792-1895 : en studie i industrielt gjennombrudd. Utg. Pax. 2002. 580 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bydel Frogner

Majorstuhuset i 1930-åra.
Serveringsstedet Dronningen i Frognerkilen i 1920-åra.
 • Bjerkem, Berit: «To spesielle sølvspenner på Vandring: 1 Tylldalen - Overhalla - Nordiska museet i Stockholm - Norsk Folkemuseum, Bygdøy. 2 Tylldalen - Overhalla - Kvam» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001.
 • Byen bak slottet. Uranienborg - Majorstuen. Utg. Oslo kommune, Bydelsutvalg 2. 1988. 190 s. Merknad: Opprinnelig utgitt med tittel: En gammel bydels historie. Utg. Leif Holtedahls forl., 1976. ISBN 82-7165-031-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holden, Finn: Aker Brygge og Tjuvholmen : fra fattig utkant til rikt sentrum. Utg. Dreyer. 2014. 148 s. ISBN 978-82-8265-115-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holtedahl, Brita og Krohn, Sven: En gammel bydels historie. Vandringer gjennom svundne år i bydel 2, Homansbyen, Uranienborg, Majorstua. Utg. Leif Holtedahls forlag. 1976. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Just, Carl: Homansbyen, Balkeby, Majorstuen. Utg. Sparebanken Oslo Akershus. 16 s.
 • Magnussen, Kjeld: Gaarden Store Frogner. Utg. Oslo bymuseum. 1967. 60 s. Merknad: Også utk. som Byminner 3/1967. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moe, Njål: Kavalkade med bilder fra en gammel bydel. Utg. Bydelsutvalg 02, Homansbyen-Uranienborg-Majorstuen. 1981. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Ragnar: Gatevandring Majorstuen. Utg. 2014-
  • Bok 1: Gatevandring Majorstuen : Bogstadveien og 19 sidegater. 2014. 320 s. ISBN 978-82-999615-1-6. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bok 2: Gatevandring Majorstuen : 27 gater nord for Bogstadveien : til Ullevållsveien-Pilestredet. Utg. 2017. 308 s. ISBN 978-82-999615-2-3. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bok 3: Gatevandring Majorstuen : 30 gater syd for Bogstadveien : til Frognerveien. Utg. 2017. 309 s. ISBN 978-82-999615-3-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Roede, Lars: Frogner hovedgård : bondegård, herskapsgård, byens gård. Utg. Pax. 2012. 267 s. ISBN 978-82-530-3496-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stenseth, Bodil: Wergelandsveien : fra Grotten til Litteraturhuset. Utg. Press, 2013. 291 s. ISBN 978-82-7547-669-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundt, Eilert: Om Piperviken og Ruseløkbakken : undersøgelser om arbeidsklassens kår og sæder i Christiania. Utg. Tiden. 1968. 87 s. Merknad: Første gang utgitt av Selskabet for Folkeoplysningens Fremme som 2det Tillægshefte til "Folkevennens" 7de Aargang, Christiania 1858. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vestheim pikeskole : forskole, 4-årig middelskole, 1-årig fortsettelsesklasse : 25-års beretning 1907-1932. Utg. Vestheim pikeskole. 1932. Digital versjonNettbiblioteket.

Bydel Gamle Oslo

Hersleb skole, ukjent år.
 • Aslaksby, Truls: Grønland og Nedre Tøyens bebyggelseshistorie. Utg. Byforskningsprogrammet, Universitetsforlaget. 1986. 281 s. ISBN 82-00-07727-6 Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brenna, Johs.: Toppen. Tilegnet gamle og unge urinnvånere på Toppen. 1982. 190 s.
 • Gjerdalen, Bjørn Arild og Schaufler, Reiner: Knivstikkergata. Den beryktede Totengata på Vålerenga. Vålerenga historielag, 2021.
 • Jarnøy, Dag Aril: Lokalhistorie ved Ekebergskråningen : fra Gamlebyen til Brannfjell de siste 300 år. Utg. D.Jarnøy. 2014. 271 s. ISBN 978-82-994389-9-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindøya vel 30.juli 1922-1972. Et øysamfunn i Oslofjorden. Red. Johs. Iversen og Per-E. Johnsen. Utg. Lindøya vel. 1972. 76 s.
 • Lyngaard, Trine (red.): På topp i Oslo : Enerhaugen borettslag 50 år. Utg. Enerhaugen borettslag. 2014. 96 s. ISBN 978-82-303-2647-3.
 • Moland, Tallak: Historien om Akerselva : gjennom de siste 400 år. Utg. Christiania forlag, 2011. 196 s. ISBN 978-82-997321-1-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Roaldset, Hege: Mariakirken i Oslo : de religiøse funksjonene. Utg. Unipub. 2000. 187 s. ISBN 82-7477-041-2. Merknad: Revidert utg. av forfatterens hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schia, Erik: Oslo innerst i Viken. Liv og virke i middelalderbyen. Utg. i samarbeid med Riksantikvaren og Oldsaksamlingen. 1991. 216 s. ISBN 82-03-16512-5. Digital versjonNettbiblioteket.

Bydel Grorud

Grorud kirke i vinterdrakt i 1972.
 • Alsvik, Bård og Røde, Gro: Fra bygd til by. Urbaniseringen av Groruddalen 1948-1998. Utg. Oslo byarkiv. 1998. 32 s. Merknad: Et idéhefte for 10. klassetrinn
 • Grorud kirke gjennom 100 år : jubileumsskrift. Red. Erik Aurbakken ofl. Utg. Grorud kirkes menighet. 2002. 125 s. ISBN 82-7322-169-5 Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sirevåg, Trond: Romsås før OBOS-byen. Utg. Oslo kommune, kulturutvalget. 1974. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Sandnes, Jørn i Heimen, b. XVI, s. 747–749.

Bydel Grünerløkka

 • Alldén, Lars: Et ganske ungt borettslag på Grünerløkka : Korsgata borettslag 1985-2010. Utg. Korsgata borettslag. Oslo. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Evas dagbøker : biografiske historier fra dagbøker. [Bind I] : Oppvekstår øst for Akerselva - før, under og etter okkupasjonen. Utg. Liljan forl.. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerdi, Andreas: Jakob kirke og menighet. Et verdig kapittel i Oslo by's kirkehistorie. Utg. Jakobringen. 1987. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grünerløkka kooperative kvinneforening 60 år 1907 23. september 1967, Oslo U.Å.
 • Haugholt, Karl ofl: Hasle-Økern gjennom titusen år. Utg. Holtedahl. 1975. 82 s. Merknad omslagstittel: Bydel 31, Hasle-Økern. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Helge: Løren - Refstad - Sinsen : lokalhistorie for bygda som ble by. Utg. Sinsen menighetsråd. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Malmstrøm, Kari Hoel: Fabrikk og bolig ved Akerselva. Et industrimiljø på 1800-tallet. Utg. Norsk teknisk museum. 1982]. 206 s. ISBN 82-90115-14-8. Doktoravhandling, Universitetet i Lund.
 • Moland, Tallak: Historien om Akerselva : gjennom de siste 400 år. Utg. Christiania forl. 2011. 196 s. ISBN 978-82-997321-1-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øyan, Tuva Gry: Oppvekst under okkupasjon : erindringer fra barne- og ungdomsår på Grünerløkka 1940-1945. Utg. Grünerløkka historielag. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.

Bydel Nordre Aker

Administrasjonsbygningen på Ullevål sykehus.
 • Børsting, Tor og Bodil Moum Børsting: Stedet hvor alle trives. Sognsvann og omegn. Kulturminner og dagligliv. Utg. T. Børsting. 2000. 310 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fogt, Anne ofl: Ullevål hageby gjennom 90 år. Fra bolignød til Kardemomme by. Utg. Unipax. 2007. 144 s. ISBN 978-82-8152-006-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kirkebøen, Stein Erik: KulTUR : en kulturhistorisk veiviser for Grefsen, Kjelsås og Nydalen. Utg. Historielaget Grefsen, Kjelsås, Nydalen. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lagert, Harry: Sør for Maridalsvannet : lokalhistoriske kilder i fokus. Utg. Historielaget Grefsen, Kjelsås, Nydalen ; red. Harry Lagert. 1991. 152 s. : ill.. (Lokalhistoriske bilder i fokus ; II). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moland, Tallak: Historien om Akerselva : gjennom de siste 400 år. Utg. Christiania forlag, 2011. 196 s.ISBN 978-82-997321-1-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røde, Gro: Livet langs elva. Oslohistorie fra Sagene, Torshov, Bjølsen, Iladalen, Sandaker, Åsen. Utg. Bydel Sagene-Torshov. 2000. 287 s. ISBN 82-995654-0-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stang, Johan L.: Sogn - en del av Oslo : Bakkehaugen, Berg, Korsvoll, Kringsjå, Nordberg, Sogn Hageby, Tåsen, Ullevål Hageby. Utg. Bydelsutvalg 34-Sogn. 1980. 207 s. ISBN 82-10-02012-9 Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sætren, Anne: Solemskogen. Skogsgrenda i storbyen : 1903-2003. Utg. Solemskogen vel ved historielaget. 2003]. 160 s. Merknad: Utgitt i anledning 100-årsjubileet til Solemskogen vel. Har bibliografi s. 151-153. ISBN 82-996583-0-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årsskrift. Utg. Maridalens venner. 1972-. ISSN 1502-4822
  • 2002: Verdifull kulturmark. Blankvann, Maridalen og Slåttemyra. Red. Stein Flatby og Tor Øystein Olsen. 157 s.
  • 2005: Kirkebyggeren. Red. Tor Øystein Olsen. 168 s. ISBN 82-92553-00-2.
  • 2006: Viser fra Nordmarka. Red. Jørn Simen Øverli. 112 s. ISBN 82-92553-00-2.
  • 2007: Matkultur i Maridalen og Nordmarka gjennom tidene. Red. Gerd Enger Jacobsen. 120 s. ISBN 82-92553-00-2. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 2008: Kultur- og naturstier i Maridalen. Red. Tor Øystein Olsen. 132 s. ISBN 82-92553-00-2.
  • 2009: Markafolk. Red. Helge Haakenstad. 2009. 170 s. ISBN 82-92553-00-2. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 2010: Insektlivet i Maridalen. Red. Lars Ove Hansen ofl. 131 s. ISBN 82-92553-00-2. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 2011: Godseiere og tømmerkjørere. Red. Dag Brodin. 159 s. ISBN 82-92553-00-2. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 2012: Markalitteraturen fra Asbjørnsen til Grimstad. Red. Bjørn Smith-Simonsen. 122 s.

Bydel Nordstrand

 • Hydle, Magnus: Nordstrand før og nå. Utg. Fabritius. 1942. 204 s. Merknad: Utgitt ved Nordstrands Vel i anl. av dets 50-års jubileum 24. mars 1942. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jarnøy, Dag Aril: Lokalhistorie ved Ekebergskråningen : fra Gamlebyen til Brannfjell de siste 300 år. Utg. D. Jarnøy. 2014. 271 s. ISBN 978-82-994389-9-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Finn Erhard ofl: Fint folk i bratte bakker. Ljans historie. Utg. Selskapet til Ljans vel. 1990. 228 s. ISBN 82-992272-0-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lundeby, Dag: Fra Simensbråten til moderne villastrøk : Simensbråten - 100 år i ord og bilder. Utg. D.Lundeby. 2009. 159 s. ISBN 978-82-303-1215-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thune-Holm, Anton: Vandring fra Sæter til jernalderbyen : i nåtid om fortid. Utg. Oslo Consulting Group. 2001. 55 s. ISBN 82-995941-0-3.

Oslo sentrum

 • 50 år for Akershus 1951-2001. Akershus slotts venners jubileumsskrift med akershusbibliografi 22.VI.1300-I.V.2001. Red. Stephan Tschudi-Madsen. Utg. Andresen & Butenschøn for Akershus slotts venner. 2001. 373 s. ISBN 82-7694-091-9. Bibliografi: s. 279-362, utarbeidet av Johan Ellefsen. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahl, Jon Sv.: Johan Brucker, bøssemakeren på Hovedtangen : gamle arkiver og efterlatte våpen forteller om en innvandret håndverkers virksomhet og leveforhold i 1600-tallets Christiania. Utg. Forsvarsmuseet. 1989. 77 s. ISBN 82-991167-4-0. Merknad: Forsvarsmuseets småskrift ; 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Dagfinn og Wenche Kristiansen: Prestetjeneste på Akershus under krigen : utdrag av Dagfinn Hauges dagboknotater 1941-1945. Utg. Tunsberg prestedømme. 2001. 77 bl.
 • Helle, Egil: En høyborg for kultur og politikk. Folketeaterbygningen 60 år. Utg. Tiden. 1994. 200 s. ISBN 82-10-03848-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rougthvedt, Bernt: Saken mot Abelone: en sann historie om bordeller, bondefangeri og et drap i det gamle Vaterland. Utg. Cappelen Damm. Oslo. 2014. 189 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schulerud, Mentz: "Nede på Engebret" : matsted og møtested i generasjoner. Utg. Boksenteret. 1994. 159 s. ISBN 82-7683-037-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schulerud, Mentz: Fra krambod til stormagasin. Utg. av Steen & Strøm A/S ved 150-års jubileet 1947. 1947. 338 s. 21 bl. Digital versjonNettbiblioteket.

Bydel Sagene

 • En arbeiderbydel forteller : jubileumsbok for Sagene Torshov historielag : 20-årsjubileum 1994-2014. Utg. Sagene Torshov historielag. Oslo. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Erichsen, Egil Werner: Møllene ved Akerselven : Bjølsen valsemølle 1884-1944 : fra vannhjulsmølle til storindustri. 1946. 170 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Folkvord, Mirjam Sorge: Bygården : historier om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitikk. Utg. Manifest. 2018. 186 s. ISBN 978-82-8342-063-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Livet langs elva : oslohistorie fra Sagene, Torshov, Bjølsen, Iladalen, Sandaker, Åsen. Utg. Bydel Sagene-Torshov. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moland, Tallak: Historien om Akerselva : gjennom de siste 400 år. Utg. Christiania forlag, 2011. 196 s.ISBN 978-82-997321-1-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myhre, Jan Eivind: Sagene. En arbeiderforstad befolkes 1801-1875. Utg. Universitetsforlaget. 1978. 278 s. ISBN 82-00-01795-8. Merknad. Omarbeidet utgave av hovedoppgave UiO 1976. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rent mel i posen : Bjølsen valsemølle A/S og mølleindustriens utvikling 1884-1984. Utg. Universitetsforlaget. 1984. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røde, Gro: Livet langs elva. Oslohistorie fra Sagene, Torshov, Bjølsen, Iladalen, Sandaker, Åsen. Utg. Bydel Sagene-Torshov. 2000. 287 s. ISBN 82-995654-0-5.

Bydel St. Hanshaugen

Utsikt over Bislett i 1940-åra.
 • Overn, O.M. (Ole Martin): Trefoldighedskirkens 70-års jubileum : kirken og omegn i 70 år i tekst og billeder. Utg. Stranberg. Oslo. 1928. Digital versjonNettbiblioteket.
 • St. Hanshaugen Ullevål - streiftog i bydelens nedre del. Red. Eva Ramm, Erling Lae og Ørnulf Olsen. Utg. Oslo kommune, St. Hanshaugen Ullevål bydelsforvaltning. 1995. 94 s. ISBN 82-993784-0-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trefoldighetskirken 1858-1958 : festskrift utgitt i anledning kirkens og menighetens 100 års jubileum. Utg. [Trefoldighet menighetsråd]. 1958. Digital versjonNettbiblioteket.

Bydel Stovner

 • Normann, Roy: Sagaen om Stovner : en fortelling om fortid og nåtid i Stovner bydel. Utg. Oslo kommune, Bydel Stovner. Oslo. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.

Bydel Søndre Nordstrand

Stubljan i Hvervenbukta, bilde fra boka Hvitebjørn og Stubljan av Haagen Krog Steffens (1898).
 • Fossum, Lisbeth J.: Mortensrud kirke 20 år : involvering og fellesskap i et nytt lokalsamfunn. Utg. Fossum forlag. Oslo. 2022. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Granum, Kjersti: Lambertseter : Oslos første drabantby. Magistergradsavhandling i etnologi. Universitetet i Oslo. 1981. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygaard, Arnfinn, & Søndre Ås gård og miljøsenter. Om Holmlias historie : Fra bygdeborg til drabantby. Utg. Miljøsenteret. 1990. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Marius Park: Historietur på Holmlia. Utg. Park forlag. 2020. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Marius Park: Holm & Rosenholm : innblikk i historien - gårder, småbruk og fabrikkeventyr - artikler med kart og bilder. Utg. Park forlag. 2023. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Marius Park: Kunst- og industrihistorier fra Holmlia : fabrikkeventyret på 50-tallet - industri i eldre tider - skulptør Gino Manca - kunstner Christian Kittilsen - skulpturer på Holmlia. Utg. Park forlag. 2021. 63 s. ISBN 9788293775041. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Marius Park: Tog og skinner gjennom Holmlia : innblikk i vår spennende jernbanehistorie. Utg. Park forlag. 2022. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steffens, Haagen Krog: Hvitebjørn og Stubljan : en norsk gaards og slegts historie. Utg. H.K. Steffens. 1898. 106 s. Merknad, omslagstittel: Hvitebjørn og Stubljan 1799-1899. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thune-Holm, Anton: Vandring fra Sæter til jernalderbyen : i nåtid om fortid. Utg. Oslo Consulting Group. 2001. 55 s. ISBN 82-995941-0-3.

Bydel Ullern

 • Aspenberg, Nils Carl: Vestre Aker bydel : Røa, Vinderen og Holmenkollen i bilder. Utg. Baneforlaget. 2003. 196 s. ISBN 82-91448-44-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breirem, Elin: Fra Bogstad til fjorden : historiebok for barn og voksne om livet langs Vækerøveien og Lysakerelva. Utg. Baneforlaget. 2005. 194 s. ISBN 82-91448-46-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fra bygd til by. Utg. Ullern historielag.
  • Nr. 1: Bjøro, Terje ofl: Røa mot år 2000. Historien om en bydel i Oslo. 1999. 292 s. ISBN 82-91448-31-0 Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 2: Ullern - Røa og landet omkring. 1997. 245 s. ISBN 82-91666-01-6. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 3: Rødevand, Øivind: Varghyl fra Mærradalen. 2000. 249 s. ISBN 82-91666-03-2. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 4: Rødevand, Øivind: Rundt Smestaddammene og Ullernåsen : Smestad - Skøyen - Abbediengen - Hoff - Huseby - Montebello - Øraker - Lilleaker - Røa. 2002. 226 s. ISBN 82-91666-04-0. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 5: Rødevand, Øivind: Skøyen i sentrum : lokalhistorie fra Bygdøy, Skøyen, Hoff, Lilleaker, Bestum, Ullern, Smestad, Hovseter, Røa og Voksen. 2004. 226 s. ISBN 82-91666-05-9. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 6: Rødevand, Øivind: Fra Lilleaker til Montebello. Lokalhistorie fra Bygdøy, Bestumkilen, Skøyen, Lilleaker, Radiumhospitalet, Røa, Voksen, Ullern, Ullernåsen, Makrellbekken og Montebello. 2006. 226 s. ISBN 82-91666-06-7. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 7: Rødevand, Øivind: Minner fra Røa og Ullern. Lokalhistorie fra Bygdøy, Skøyen, bestum, Lilleaker, Ullern, Huseby, Smestad, Makrellbekken, Røa, Voksen, Bogstad og Sørkedalen. 2008. 226 s. ISBN 978-82-91666-07-5.
  • Nr. 8: Mellom Bogstadvannet og Bygdøy : lokalhistorie fra Bygdøy, Skøyen, Bestum, Lilleaker, Ullern, Huseby, Smestad, Makrellbekken, Røa, Voksen, Bogstad og Sørkedalen. 2010. 224 s. ISBN 978-82-91666-08-2. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 9: Rundt omkring på Ullern og Røa : lokalhistorie fra Bygdøy, Skøyen, Bestum, Lilleaker, Ullern, Huseby, Smestad, Makrellbekken, Røa, Voksen, Bogstad og Sørkedalen. 2012. 224 s. ISBN 978-82-91666-09-9. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 10: Året 1814 og andre fortellinger fra Aker : lokalhistorie fra Bygdøy, Skøyen, Bestum, Lilleaker, Ullern, Huseby, Smestad, Makrellbekken, Røa, Voksen, Bogstad og Sørkedalen. 2014. 255 s. ISBN 978-82-91448-51-0.
 • Heide, Eivind: Lysakerelva. Lokalhistorie fra Ullern, Bestum, Lilleaker, Lysaker og Vækerø. Utg. E. Heide. 1983. 250 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rasch-Engh, Rolf: Vest i Aker. Fra jordbruksbygd til bydel. Utg. Smestad skoles venner. 1975. 95 s. Merknad: Undertittel på smusstittelblad: Smestad, Skøyen, Hoff, Holmen, Huseby. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Utter, Harald: Tidsbilder fra Lilleaker. Utg. Mustad Eiendom. 2013. 331 s. Merknad, omslagstittel: Et moderne byområde med 500 år lang industrihistorie. Digital versjonNettbiblioteket.

Bydel Vestre Aker

På skitur i Sørkedalen.
 • Amundsen, Petter: Vinderen historielags skibakke special. En oversikt over områdets hoppbakker, slalåmbakker og skihytter. Utg. Vinderen historielag. 1999. 64 s. 1 kart. Merknad: Vedlegg til Vinderen historielags medlemsblad nr 2/1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aspenberg, Nils Carl: Neste stopp Makrellbekken. Historien om Røabanen. Utg. Baneforlaget. 1995. 122 s. ISBN 82-91448-18-3 Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Trygve: Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen : fra kjerraten i Åsa til sagene ved Lysakerelva - vannveien fra Tyrifjord til Oslofjord. Utg. T. Christensen. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dalin, Astrid Langballe (red.): Sørkedalen kirke 150 år : en kirke for alle. Utg. Sørkedalen menighetsråd og Sørkedalen historielag. 2015. 95 s.
 • Heide, Eivind: Bydel 36 gjennom tidene : Røa, Voksen, Huseby, Hovseter, Holmen. Oslo kommune, Bydelsutvalg 36. 1980. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holden, Finn: Vinderen : fra fangstboplass til moderne bydel. Utg. Baneforlaget. 2000. 196 s. ISBN 82-91448-36-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holden, Finn og Holtskog, Tore: Ris vel 1905-2005. 100-års jubileumsbok for Ris vel. Utg. Ris vel, 2005. 64 s. ISBN 82-303-0466-1
 • Nilssen, Torill: En bygd, et folk, en butikk: jubileumsberetning for Sørkedalen samvirkelag : 1946-1996. Utg. Samvirkelaget. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.

Bydel Østensjø

 • Ekanger, Kai: Bøler er stedet : bydel Bøler: Bøler, Bogerud, Rustad, Skullerud, Langerud, Ulsrud. Utg. Oslo kommune,Bydel Bøler. 2000. 176 s. ISBN 82-995666-0-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kunstnerhus : Trolltun Borettslag 1959-2008 : historien om kunstnerboligene på Bøler. Red. Helle Benedicte Berg og Ane Hjort Guttu. Utg. Gaidaros. 2009. 216 s. ISBN 978-82-8077-140-7. Digital versjonNettbiblioteket.

Oslomarka

Utsikt fra Vettakollen i 1920-åra.
Foto: S. Gran/Nasjonalbiblioteket.
Utsikt over Nordmarka.
 • Bjørke, Steinar: Krokkleiva : kongevegen over Krokskogen. Utg. S. Bjørke. 2010. 44 bl.
 • Christophersen, H.O. og Svensson, Trond A.: Marka fra A til Å. Utg. Universitetsforlaget. 1984. 260 s. ISBN 82-00-06904-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christophersen, H.O.: På gamle veier og nye stier i Oslomarka. Utg. Gyldendal. 1972. 231 s. 2. utg. ISBN 82-05-05432-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fleischer, Carl August: Makt og rett : Om sikring av Oslomarka. Utg. Gyldendal. 1972. 246 s. ISBN 82-05-05685-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grimstad, Sverre: Nordmarka i nord : Krokskogen og Lommedalen. Utg. Dreyer. 2013. 297 s. ISBN 978-82-8265-075-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hafsten, Ulf: Oslotrakten gjennom 10000 år : myrer og tjern forteller. Universitetsforlaget. 1963. 70 s. : ill. Også publisert i Naturen ; 86:8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmen, Thora Margrethe: Flerbruksplan for Oslomarka. Oversikt over kulturminner. Utg. Institutt for folkelivsgransking. 1973. 73, 107 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moland, Tallak: Historien om Nordmarka gjennom de siste 200 år. Utg. Christiania forlag. 2006. 192 s. ISBN 978-82-997321-0-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Saugstad, Even: Hilsen fra Oslomarka. Utg. Frie fuglers forlag. 2003. -175 s. ISBN 82-995415-1-4. Merknad: Undertittel på omslag: Postkort fra de dype skoger. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schjander, Fredrik: Streiftog på Krokskogen med Fredrik Schjander d.e. Red. Atle Graff. Utg. Kolltopp forl. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sætren, Anne: Solemskogen. Skogsgrenda i storbyen : 1903-2003. Utg. Solemskogen vel ved historielaget. 2003]. 160 s. Merknad: Utgitt i anledning 100-årsjubileet til Solemskogen vel. Har bibliografi s. 151-153. ISBN 82-996583-0-6. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver

Kampen i 1930-åra.
Eidsvolls plass.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
Brannvakten.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
 • Askersrud, Kristin: Lokalhistorisk bibliografi over Sagene bydel. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene 2004.
 • Baltzrud, Lillian: Debatten om restaureringen av Akershus slott, 1895-1927. Masteroppgave i historie - Universitetet i Oslo, 2009.
 • Havnør, Anne Ingeborg Muur: Samlivskrise mellom to kulturer. Muslimske innvandrerkvinner på krisesenter i Oslo; muligheter og begrensninger for problemløsning. Sosialantropologi, Universitetet i Oslo 1987.
 • Indresøvde, Eivind: Organiseringa av Samlingspartiet i Kristiania, Bergen og Trondhjem i 1906. Historie, Bergen 1970.
 • Iversen, Trine Grønn: Fra slum til idyll : forestillinger om og fremstillinger av Det gamle Enerhaugen. Hovedoppgave i etnologi ved Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo våren 2000.
 • Langstrand, Solveig: Ekspeditriser i Kristiania ca. 1907-1930. Historie, Universitetet i Oslo 1991.
 • Mikaelsen, Gro: Lagspill og andre samspill. En studie av idrett som verktøy for integrasjon blant ungdommer med ulik sosial og kulturell bakgrunn. Sosialantropologi, Universitetet i Oslo 1998. [Merknad: Om Holmlia.]
 • Olsen, Helge Andreas: "Thet besthe fasthede slot i Noriges rige" : forholdet mellom konge og høvedsmann i administreringen av Akershus slotslen 1523-1536. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 2003.
 • Ruud, Marit Ekne: Historien om en gate : Motzfeldtsgate på Grønland i Oslo 1890-1980 årene. Avhandling (magistergrad) - Universitetet i Oslo, 1987
 • Straumann, Gyri Synnøve Hval: Lambertseter : en bibliografi. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene, 2006
 • Thorsen, Liv Emma: Kvinnene på Kampen : en undersøkelse av arbeiderkvinners levekår 1890-1930. Magistergradsavhandling i etnologi 1978 H, Universitetet i Oslo. ISBN 82-550-6008-1
 • Winge, Harald: Føringsredskaper i Aker fogderi ca. 1650-1800 : en skifteanalyse. Magistergradsavhandling - Universitetet i Oslo, 1969.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

På vei til Holmenkollrennene rundt 1925.
Foto: Mittet & Co./Nasjonalbiblioteket.
Badeliv på Ulvøya i 1950-åra.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
Nationaltheatret.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
 • År: Fra: , Oslo Til: Peder Kjøstolsen Haatvedt, Richmond, Walworth(?), Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Religiøsitet, Helse og sykdom, misjon, Familieforhold, Helg og høytid, dåp,
 • År: Fra: Hilmar Berntsen (ektemann), Oslo Til: Alma Berntsen, New York, NY, USA Eier: Clifford M. Miller, Herndon, VA 22071, USA
Stikkord: skigåing, amerikabillett, norgesbesøk, fly, tegning, Kultur, utstilling, bok, pengegave, klassesamling, stipend, sportsklubb, avisartikkel,
 • År: 18880424 Fra: Huseby & Co.limit,forlags-og s.boghandel, Oslo Til: O.A. Buslett, Stevens Point, Wisconsin, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: forlag, manuskript, "biblioteket for de tusen hjem", priser, trykkeri, kommisjon, Økonomiske kår,
 • År: 18901224 Fra: Edvart (far) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg, jul, juleforberedelser, julegaver, paraply, Politikk, sosialisme, arbeiderrettigheter, folketro, mat, Hverdagsliv, dødsfall, vanskjøtsel, alkohol, tvangsauksjon, føderåd, Emigrasjon, Amerikanske forhold, skøyteløping, jernbane, basarhallene,
 • År: 18910312 Fra: Marie (mor) + Marie (søster) + Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: veddemål, kongemotstand, Emigrasjon, Værforhold, skitur, nordmarka, tegning, duehold, Hverdagsliv, kleslaging, Amerikanske forhold, dødsfall, Barndom, knappesamling, skomangel, skolefravær, Emigrasjon,
 • År: 18910316 Fra: Marie (mor) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, kosthold, Økonomiske kår, priser, Hverdagsliv, Emigrasjon, duehold, havremelsgrøt, Amerikanske forhold,
 • År: 18911208 Fra: Marie (mor) Olsen, Oslo Til: Bertha Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: bursdagsfeiring, juleforberedelser, Hverdagsliv, Amerikanske forhold, gullur, Nærmiljø, dødsfall, vennskap
 • År: 18920320 Fra: Marie (søster) + Marie (mor) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Kultur, konsert, barnesangkor, kongefamilien, teater, per gynt, systue, arbeidersamfunnsfest, godtemplar, selvmord, arbeidersamfunnshus, Værforhold, Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Nærmiljø, Emigrasjon, hestemøkksamling,
 • År: 18920619 Fra: Marie (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: foto, postanvisning, friluftsliv, Nærmiljø, turisme, turnoppvisning, Værforhold, folkefest, alkohol, fyll, utstilling, Kultur, innsamling, sanatorium, Helse og sykdom,
 • År: 18950?12 Fra: Marie (mor) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Økonomiske kår, boligpriser, båtbillett, Familieforhold, Helse og sykdom, båttur,
 • År: 18960108 Fra: Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, brevskriving, avispakke, skolegang, ordbok, bokpriser, Økonomiske kår, moteklær, Religiøsitet, Nærmiljø,
 • År: 18960302 Fra: Gulbrand (bror) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, Belgia? Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, skipsmaskinist, Hverdagsliv, Familieforhold, friluftsliv, kappkjøring, sølvsmedverksted, Økonomiske kår, sølvpriser, skipsverft,
 • År: 18960524 Fra: Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, Belgia? Eier: NAHA,
Stikkord: skoleferie, Barndom, friluftsliv, syerske, Nærmiljø, forlovelse, arbeiderrepresentant, 17. maitaler, Politikk, Religiøsitet, engelsk kirke,Værforhold, Kultur, sangerfest, bryllup, brudekjole,
 • År: 18961206 Fra: Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, Belgia? Eier: NAHA,
Stikkord: bremseapparat, sykkel, tollbod, politiinnkallelse, Hverdagsliv, sykkelforseelse, trafikkregler, Værforhold, tvangsutkastelse, piano, Nærmiljø, feiltrykt dollar, pengeveksling, Politikk, kommunevalg, Helg og høytid, juleforberedelser, aketur, juleferie,
 • År: 18961213 Fra: Marie (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, Belgia? Eier: NAHA,
Stikkord: sjømannsyrke, Værforhold, avispakke, juletrehenting, Politikk, kommunevalg, butikkutstillinger, juleforberedelser, nasjonalgalleriet, Kultur, sangforeningsfest, sosialdemokraten, arbeideravis, julemat,
 • År: 18961217 Fra: Marie (mor) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, Belgia? Eier: NAHA,
Stikkord: sjømannstilværelse, julefeiring, klesgave, vaskekluter, juleforberedelser, husvask, julemat, strømpestrikking, Familieforhold, Økonomiske kår, almanakk, Hverdagsliv, husarbeid, Politikk, politiske verv,
 • År: 18961229 Fra: Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA? Eier: NAHA,
Stikkord: utenlandske aviser, Nærmiljø, julekort, hjemmesydd flagg, strømpestrikking, Hverdagsliv, trekkspill, skolegang, Familieforhold, pakkehenting, Værforhold, sykkelutstyr, folkebibliotek, Kultur, arbeidersamfunn, boksamling, lesestoff, hjembesøk, julefeiring
 • År: 18970516 Fra: "Papa", Oslo Til: Sønn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: ekteskap, Næringsliv, verksted, tollvesen, lønn, Økonomiske kår, norgesbrev, gardssalg, bokhandler, priser, husleiepris, Kultur, middelskoleeksamen,
 • År: 18980724 Fra: Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Marie (søster) Olsen, USA Eier: NAHA,

Stikkord: avispakke, Religiøsitet, preken, Værforhold, sykkel, fuglerede, sort kjole, hårfrisyre, Nærmiljø, skolevenninne, giftermål,

 • År: 19001005 Fra: Marie (mor) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, sjømann, Familieforhold, aftenskole, arbeiderbråk, arbeiderkommisjoner, Hverdagsliv, husholdningsinnkjøp, Økonomiske forhold, priser, sporveiutbygging
 • År: 19030521 Fra: Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: fotografier, lærerinnepost, Værforhold, sykkelreparering, flytting, arbeidersamfunn, generalforsamling, Politikk, 17.mai-feiring, barnetog, confetti,
 • År: 19040221 Fra: Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforold, Hverdagsliv, friluftsliv, Religiøsitet, gudstjeneste, Emigrasjon, Nærmiljø, avskjedslag, maskeradeselskap, godtemplar, avholdssaken, lærerinnearbeid, elevbråk,
 • År: 19041222 Fra: Edvart (far) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: fødselsdag, Familieforhold, juleforberedelser, kommunevalg, Politikk, Værforhold,
 • År: 19140423 Fra: Dagny datter, Oslo Til: N. A. Grevstad, Sør-Amerika Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, barneoppdragelse, hytteleie, drikkevann, sommersesongpriser, Økonomiske kår, Emigrasjon, billettpriser, Barndom, Værforhold, Helse og sykdom, Politikk,
 • År: 19130108 Fra: Mathea Eriksen, Oslo Til: Emma , USA Eier: Walter Steffenson, Rochester, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, fotografi, Familieforhold, dødsfall, begravelse, Helg og høytid, vin, is, matskikk, sørgehus, slektsamling, Alderdom, skolegang,
 • År: 19210601 Fra: Carl Sund, Oslo Til: Julius Berg Baumann, Carlton, Minnesota, USA Eier: NAHA,
Stikkord: refusert diktsamling, nynorsk, streik, arbeiderbevegelsen, samfunnshjelpen,
 • År: 19210616 Fra: Ole Olsen, Oslo Til: Julius Berg Baumann, Carlton, Minnesota, USA Eier: NAHA,
Stikkord: diktsamling, komponering,
 • År: 19210617 Fra: Carl Sund, Oslo Til: Julius Berg Baumann, Carlton, Minnesota, USA Eier: NAHA,
Stikkord: diktsamling,
 • År: 19231002 Fra: Trygve H. Wegge, Oslo Til: Carl Gustav O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Nærmiljø, Kultur, konsert, sangforening, Værforhold, Årsvekst og avling, rotary, nordmandsforbundet
 • År: 19400406 Fra: Hilda (mor/svigermor) Thingulstad, Oslogate 12B, Oslo Til: Arthur G. og Signe Thingulstad, Columbus, Ohio, USA Eier: Fredrik Juel Haslund (1923–2006)
Stikkord: Hverdagsliv, Familieforhold, brenselrasjonering, Annen verdenskrig, Værforhold, røde kors, lasarett, strikking, fottur. Fulltekstversjon av brev nr. 1966
 • År: 19450831 Fra: Trygve H. Wegge, Oslo Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, amerikabesøk, Annen verdenskrig, blending, motstandsbevegelse, røde kors, memoarer,
 • År: 19451113 Fra: Trygve H. Wegge, Oslo Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, bryllup, bolignød, arbeidsledighet, Nærmiljø, dødsfall, Kultur, bøker,
 • År: 19461219 Fra: Hilmar Berntsen (ektemann), Oslo Til: Alma Berntsen, New York, NY, USA Eier: Clifford M. Miller, Herndon, VA 22071, USA
Stikkord: norgesbesøk, Værforhold, båtreise, landlov, trikk, avis, tegning, Kultur, priser, maleri, julefeiring, rasjoneringskort, avmønstring, blindpassasjer, neger, telegram, rypesekk, lastebil
 • År: 19490425 Fra: G Natvig Pedersen, Stortingets president, Oslo Til: Fellesrådet for bygdelaga i Amerika, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: bygdelag, nasjonalfølelse, Norsk-amerikanske relasjoner, jubileum, Amerikanske forhold,
 • År: 19490428 Fra: Gerhardsen, Statsminister, Oslo Til: Fellesrådet for Bygdelaga i Amerika, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: bygdelag, Norsk-amerikanske relasjoner, jubileum,
 • År: 19490512 Fra: V. Sletten, Noregs Ungdomslag, Oslo Til: Fellesrådet for dei norske bygdelaga, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: bygdelag, Annen verdenskrig, Norsk-amerikanske relasjoner, norsk tradisjon, utvandrermuseum, Kultur, Økonomiske kår,
 • År: 19510310 Fra: Arne Kildal, Oslo Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, nordmandsforbundet, jubileum
 • År: 19511216 Fra: Aage (fetter) Løkke, Oslo Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, Værforhold, julegran, Helg og høytid, jul, juleforberedelser, armbrudd, Helse og sykdom, Familieforhold,
 • År: 19520226 Fra: Hilmar Berntsen (ektemann), Oslo Til: Alma Berntsen, New York, NY, USA Eier: Clifford M. Miller, Herndon, VA 22071, USA
Stikkord: olympiske leker, Værforhold, sykehusopphold, dikt, piano, Amerikanske forhold, priser, skihopp, foto, rådhus, utsmykking, Kultur, norgesbesøk, gave,
 • År: 19520306 Fra: Hilmar Berntsen (ektemann), Oslo Til: Alma Berntsen, New York, NY, USA Eier: Clifford M. Miller, Herndon, VA 22071, USA
Stikkord: olympiske leker, dikt, amerikabrev, klassesamling, gave, Værforhold, turist, souvernir, priser, keramikk, norgesbesøk, gikt, amerikareise, Helse og sykdom, Amerikanske forhold, bil-lisens,
 • År: 19530902 Fra: Aage (fetter) Løkke, Oslo Til: Carl L. Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: sommerferie, Værforhold, speidersamling, isshow,
 • År: 19541214 Fra: Aage (fetter) Løkke, Oslo Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Amerikanske forhold, Familieforhold, Helg og høytid, juleforberedelser, skigåing,
 • År: 19571218 Fra: Aage (fetter) Løkke, Oslo Til: Carl L. Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, juleforberedelser, Værforhold, sommerferie, Familieforhold, utdannelse, militærtjeneste,
 • År: 19581202 Fra: Ellen Li (niese), Oslo Til: Minni Berg, Sioux City, Iowa, USA Eier: Mrs. Orvis Berg, Sioux City, IA, (Vesterheim)
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, Helg og høytid, jul, julegate, Økonomiske kår, priser, Kvinnekår, forretningspost,
 • År: 19611005 Fra: Sigmund Skard, Oslo Til: Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: boksamling, donasjon,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Borgarrulle (264 OSLO)
"Christiania borgerbok 1698-1799". Fortegnelse over de borgere i Christiania, som i 1745 drev næring paa grundlag av tidligere bevilling og over dem, som er meddelt bevilling fra 1745 til 1799. Utg. Christiania kommunearkiv. 1921. 100 s. Red. S. H. Finne-Grønn.
 • Borgarrulle (265 OSLO)
Fortegnelse over de under Christiania Byes Politie-Jurisdiction henhørende Borgere. 1815. 36 s.
 • Borgarrulle (266 OSLO)
Fortegnelse over de under Christiania Byes Politie-Jurisdiction henhørende Borgere. 1823. 40 s.
 • Kjeldesamling (293 OSLO)
Kristianias befæstning 1624-1644. Utg. Oslo Byes Vel. I: St. Hallvard. Tidsskrift for Oslos og Kristianias historie. B.5 (1923). S. 215-258. Red. C.S. Widerberg. Merknad: Diverse dokument vedrørande festningsarbeid.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (299 OSLO)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Akers Herred med Forslag til ny Skylddeling. 1869. 155 s.
 • Regentskaps-brev (300 OSLO)
Fra dyrtiden for 100 aar siden. Utg. Oslo Byes Vel. I: St. Hallvard. Tidsskrift for Oslos og Kristianias historie. 1917. S. 303-304. Merknad: Brev frå Christian Frederik 1814 om brødbaking for "trængende" i Christiania.
 • Valmanntal (306 OSLO)
Fortegnelse over de efter Grundloven stemmeberettigede Indvaanere i Christiania Kjøbstad, udfærdiget af Magistraten i Anledning af den Aar ... holdende Valgforsamling. Utg. frå og med 1844, stort sett med 3års mellomrom. Noko varierande tittel. Merknad:
 • Valmanntal (307 OSLO)
Fortegnelse over de Christiania Byes stemmeberettige Borgere - ....[1818]. 8 s.

Aviser

Eksterne ressurser