Gater og veier i Larvik kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår. Se redigeringshistorikken for detaljer.

Det har trolig ikke vært gjort noen endringer på artikkelen den siste uka. I så fall kan denne markeringa fjernes, men sjekk redigeringshistorikken og eventuelt diskusjonssida først.

Dette er en oversikt over gater og veier i Larvik kommune. Den er organisert alfabetisk, men tabellen er sorterbar slik at man også kan sortere etter tidligere kommuner, bydeler eller andre kriterier. Plasser og torg som har adresser knytta til seg er også tatt med i lista, ettersom det ikke er noe stort antall slike i kommunen. Tabellen omfatter hele dagens Larvik kommune pluss Lardal (pr. desember 2017).

Navn- og adresseendringene som trådte i kraft 4. desember 2017 vil bli lagt til etter hvert. Det dreier seg om mer enn 1520 adresseendringer, så det vil ta litt tid før alt er på plass.

Bortregulerte veier er i liten grad tatt med, ikke minst fordi bybrannene gjør dette til et komplisert emne. Det er rom for å legge inn slike, da fortrinnsvis med navnet i kursiv slik at de skiller seg fra eksisterende veier.

Sortering av lista gjøres ved å klikke i navneraden øverst. Dersom man vil sortere etter flere kriterier samtidig holdes shift-tasten inne mens man klikker.

Liste

Gate/vei Tidligere kommune Område Navneopphav Vedtatt Merknader
Agnes allé Brunlanes Agnes Gårdsnavnet Agnes.
Agnes torg Brunlanes Agnes Gårdsnavnet Agnes.
Agnesodden Brunlanes Agnes Odde i Larviksfjorden.
Agnesveien Stavern Solstad Gårdsnavnet Agnes.
Agnesåsen Stavern Solstad Gårdsnavnet Agnes.
Ahlefeldts gate Larvik Torstrand Grev Ahlefeldt til Laurvig. 1882
Alfr Andersens gate Larvik Torstrand Bedriftseier Alfred Andersen.
Alkeveien Stavern Risøya Fuglearten alke.
Almeveien Hedrum Frøyhov Trearten alm.
Alpinveien Lardal Svarstad Svarstad skisenter 2009
Amtmann Michelets vei Hedrum Nanset Amtmann Carl Johan Michelet.
Amundrødbakken Brunlanes Amundrød Gårdsnavnet Amundrød. Amundrødfeltet.
Amundrødveien Brunlanes Amundrød Gårdsnavnet Amundrød. Amundrødfeltet.
Amurveien Brunlanes Tveteneåsen. Navn etter planten myske (amur)?
Andersbonnveien Hedrum ? Lokaliteten Andersbånn ved grensa til Andebu. Fortsetter uten navn over kommunegrensa til Hvitsteinveien i Andebu.
Anemoneveien Brunlanes Veldre Planten anemone.
Anvikveien Brunlanes Anvik Gårdsnavnet Anvik.
Askeladdveien Stavern Varden Eventyrfigur.
Askeskogen Brunlanes Aske / Hvatum Gårdsnavnet Aske.
Askeveien Hedrum Frostvedt
Asylgata Larvik Langestrand Institusjonen Laurvig Børnehospital («Børneasylet»). 1885
Auserødveien Stavern Auserød Gårdsnavnet Auserød. 2017 Endret navn fra Bjerkeveien til Auserødveien 4. desember 2017.
Backers gate Larvik Torstrand ? Backer 1918 Planlagt, men ikke gjennomført. Trelasthandler Andreas Backer?
Badeparken Larvik Hovedbyen Kurstedet Farris Bad.
Baggersteinveien Brunlanes Helgeroa
Bakkaneveien Brunlanes Tanum Gårdsnavnet Bakkane.
Bakkeveien Brunlanes Brunla
Bakåsveien Brunlanes Tveteneåsen
Balderveien Hedrum Hovland Norrøn mytologi, guden Balder.
Baneveien Larvik Torstrand Reipbane. Veien er borte.
Barkevikveien Brunlanes Helgeroa / Barkevik Gårdsnavnet Barkevik / Gammelt industristed.
Bautasteinveien Tjølling Valbyskogen Valbysteinene. Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Bekkefaret Hedrum Tagtvedt Bekk, nå borte.
Bekkegata Larvik Langestrand Bekk, nå borte. 1882
Bekkestredet Larvik Langestrand Bekk, nå borte. 1882
Bergansløyfa Lardal Bergan Gårdsnavnet Bergan 2009
Berganåsen Tjølling Bergan Gårdsnavnet Bergan / Berganåsen / Berganfjellet.
Bergeløkka Larvik Hovedbyen Gårdsnavnet Bergeløkka.
Bergeskaret Tjølling Bergeskogen
Bergeskogen Tjølling Bergeskogen 1963 Uttales «Bærjeskauen»
Berggata Larvik Hovedbyen Fjellet Bøkkerfjellet.
Bergheimveien Hedrum Nanset 2017 Opprinnelig midtre del av Oberst Peters vei.
Bergknausveien Brunlanes Brunla
Berglyveien Tjølling Gon 1962
Bergslia Tjølling Bergeskogen 1963
Bergstien Larvik Hovedbyen
Berviveien Brunlanes Berg / Dolven Gårdsnavnet Berven.
Bisjordlia Tjølling Bisjord Kollen Bisjordkollen.
Bj Nicolaisens vei Brunlanes Agnes Ingeniør Bjarne Nicolaisen. Sjef ved Agnes fyrstikkfabrikk 1898-1935.
Bjønnesskogen Tjølling Bjønnes Lokalitetsnavn.
Bjønnesåsen Tjølling Bjønnes Lokalitetsnavn.
Bjønnmyråsen Tjølling Bjønnes Lokalitetsnavn.
Bjørkeveien Brunlanes Farriseidet Trearten bjerk.
Bjørnsons vei Hedrum Nanset Forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson. 1924
Blindtarmen Larvik Torstrand Uoffisielt navn på gammel gang- og sykkelvei.
Blokkhusveien Stavern Auserød Blokkhuset på Søndre Blokkhusfjell hvor veien starter. Dette var midtre blokkhus.
Blombakken Brunlanes Nevlunghavn Toller Philip L. Blom som bodde i Blomgården.
Blåbakken Brunlanes Nevlunghavn
Blåklokkeveien Brunlanes Veldre Planten blåklokke.
Bommestadmoa Hedrum Bommestad Gårdsnavnet Bommestad. Næringsområde ved nordre del av Rauanveien.
Bommestadåsen Hedrum Bommestad Gårdsnavnet Bommestad / Ås i området.
Borgejordet Hedrum Byskogen Etter beliggenheten.
Borgerstueveien Tjølling Tjøllingvollen Borgerstua på Tjølling prestegård.
Brageveien Hedrum Hovland Norrøn mytologi, guden Brage.
Brandsrudveien Lardal Svarstad Gårdsnavnet Brandsrud 2009
Brannvaktsgate Larvik Hovedbyen Den gamle brannvakta. 1882, 1885 Forlengelse fram til Kongens Gade navnsatt 1885.
Brattfaret Tjølling Hem
Brattåskroken Hedrum Kvelde Åsen Brattåsen.
Brattåsveien Hedrum Kvelde Åsen Brattåsen.
Bredochs gate Larvik Hovedbyen Garver Andreas Bredoch. 1885
Bredsdorffs gate Larvik Torstrand Bedriftseier Peter Bredsdorff, «Buggesaga».
Bregneveien Stavern Solstad Plantegruppen bregne.
Breidablikkveien Lardal Steinsholt Breidablikk grendehus 2009 Gammel del av Lågendalsveien.
Breidalveien Hedrum Breidal ved Lysebufjorden i Farris Gårdsnavnet Breidal. Ved Lysebo / Lysbufjorden vest i Farris.
Brekkegata Tjølling Rekkevik / Bergeskogen Gårdsnavnet Brekke. 1963
Brekkeåsen Tjølling Bergeskogen Gårdsnavnet Brekke. 1963
Briskeveien Larvik Byskogen Buskarten einer/bresk.
Brunla allé Stavern / Brunlanes Stavern / Jordet Gårdsnavnet Brunla. 2017 En del av Fv 45. Endret navn fra Brunlaveien til Brunla allé 4. desember 2017.
Brunlabakken Brunlanes Brunla Gårdsnavnet Brunla. 2013
Brunlanesveien Brunlanes Langestrand / Helgeroa / Nevlunghavn Tidligere kommune Brunlanes. Fv302.
Brunvallveien Brunlanes Gårdsnavnet Brunvall.
Bruveien Hedrum Bommestad Bru over Numedalslågen.
Bryggerigaden Larvik Hovedbyen Laurvig Ølbryggeri. 1882 Gikk mellom Jegersborggata og Prinsegata. Lagt til Haralds gate 30. juli 1900.
Bryggeveien Stavern Sentrum Jacobsens Brygge. Beholdt sin plassering etter bybrannen i 1883.
Brynesteinveien Tjølling Valbyskogen Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Brønngata Larvik Langestrand Tidligere brønn. 1882 Tidligere del av «Skole-Gaden» og del av «Vestre Konge-Vei».
Brønnstredet Larvik Langestrand Tidligere brønn. 1882 «Trullen».
Brånaveien Hedrum Hvarnes
Brånaåsen Hedrum Kvelde
Bugges gate Larvik Torstrand Trelasthandler Niels Magnus Bugge. 1882 Tidligere «Nedre Halse-Gade».
Buktaveien Stavern Stavern Beliggenheten ved vannet.
Byfogd Bryns vei Larvik Byskogen Eidsvollsmann og byfogd Thomas Bryn.
Byskogstredet Larvik Byskogen Byskogen.
Byskogveien Larvik / Hedrum Hovedbyen / Byskogen / Nanset Byskogen. Grensevei mellom Hovedbyen og Byskogen. Veien het før Kronprins Olavs vei.
Bøkeveien Brunlanes Farriseidet Trearten bøk. Utradert ifm. utbygging av E18.
Bøkkerbakken Larvik Hovedbyen Bøkkerfjellet. 1882 Tidligere «Slutteri-Gaden».
Bøkkerfjellet Larvik Hovedbyen Bøkkerfjellet.
Bøkkerveien Larvik Hovedbyen Fjellet Bøkkerfjellet. 2017 Endret navn fra Fjellveien til Bøkkerveien 4. desember 2017.
Børrestadveien Brunlanes Agnes Gårdsnavnet Børrestad.
Bålsrødveien Brunlanes Bålsrød Gårdsnavnet Bålsrød.
Båtveien Stavern Risøya Småbåthavna.
C A Larsens vei Tjølling Østre Halsen Hvalfangstpioner og havforsker Carl Anton Larsen. 1955
C J Andersens vei Tjølling Østre Halsen Carl Johan Andersen, første husbygger i veien. 1970
Castbergs gate Larvik Byskogen Sokneprest, stortingsrepresentant og byens første ordfører Peter Castberg.
Colbjørnsens gate Larvik Torstrand Krigshelt Peder Colbjørnsen. 1882
Colin Archers gate Larvik Hovedbyen Båtbygger Colin Archer. 1917 Het Kirkegaden fram til 1917.
Cort Adelers gate Larvik Torstrand Admiral og godseier Cort Adeler. 1882 Tidligere «1st Tværgade».
Cortsens gate Larvik Torstrand Skipskaptein Cortsen fra området. 1904
Dalheimveien Hedrum Lovisenlund / Dalheim Dalheim kafé, seinere ungdomsherberge.
Damtjernveien Lardal Tjernet Damtjønn i Re kommune 2009 Fylkesvei 820.
Damveien Larvik Hovedbyen Herregårdsdammen.
Danmarksveien Lardal Svarstad Området Danmark 1982
Danneskjolds gate Larvik Torstrand Grevene Danneskiold Laurvig. 1882
Diriks vei Larvik Byskogen Eidsvollsmann Christian Adolph Diriks.
Djupedalsfaret Tjølling Hem Lokalitetsnavnet Djupedal, gjel mot sørøst fra Vinterstranda på Vestre Hem.
Doktorstien Hedrum Frostvedt Doktor Ingebrigt Christian Holm, Larvik Bads grunnlegger. Gangvei med bom.
Doktorveien Hedrum Tagtvedt Doktor Ingebrigt Christian Holm, Larvik Bads grunnlegger.
Dolvenhøyda Brunlanes Gårdsnavnet Dolven.
Dolvenveien Brunlanes Gårdsnavnet Dolven. Veien står ikke på kartet, men gir flere treff ved nettsøk. Hvor?
Dr Holms vei Larvik Hovedbyen / Byskogen Doktor Ingebrigt Christian Holm, Larvik Bads grunnlegger.
Dr Knudtzons vei Hedrum Nanset Overlege ved Larvik Bad, Th. W. Knudtzon. ?, 2017 Fresjeveiens vestre del lagt til Dr Knudtzons vei 4. desember 2017.
Drengsroa Tjølling Dreng Gårdsnavnet Dreng.
Drengsåsen Tjølling Dreng Gårdsnavnet Dreng.
Dronning Gydas vei Hedrum Nanset Sagadronning Gyda Torkelsdatter. 1924
Dronningens gate Larvik Torstrand Rojal tittel. 1882 Fv 303. Tidligere «Halle-Gaden». Opphørte 4. desember 2017 da gata ble slått sammen med Storgata.
Dronningensgate Stavern Sentrum Rojal tittel.
Dåpanveien Brunlanes Tveteneåsen
Eftangveien Tjølling Torsøy / Eftang Gårdsnavnet Eftang. Fylkesvei 158.
Eidgata Larvik Langestrand Lokaliteten Farriseidet. 1882 Tidligere «Eie-Veien».
Eidstenveien Brunlanes Gårdsnavnet Eidsten. Hyttevei.
Eikelundveien Stavern Torsrød
Eikenesveien Brunlanes Bærug / Eikenes Gårdsnavnet Eikenes og lokalitet.
Eikeveien Hedrum Frostvedt Trearten eik.
Einerveien Brunlanes Farriseidet Trearten einer. 2017 Endret navn fra Eikeveien til Einerveien 4. desember 2017.
Ekornveien Larvik Byskogen Dyrearten ekorn.
Elligers gate Larvik / Brunlanes Langestrand Skipsfører- og rederfamilien Elligers. 2005
Elvebakken Tjølling Østre Halsen Numedalslågen. 1955
Elveveien Larvik / Hedrum Torstrand / Bommestad Numedalslågen. Riksvei 40
Engeneveien Hedrum Gåsholt Gårdsnavnet Engene (2079/4). Gården Engene er også Gåsholt.
Eriks gate Larvik Hovedbyen Kongenavnet Erik.
Eskedalveien Hedrum Steinsvoll / Eskedal / Holt Gårdsnavnet Eskedal.
Fagerliveien Hedrum Nanset Fagerliåsen.
Fagernesveien Brunlanes Lokaliteten Fagernes i Tverrfjorden. Sørover fra Sørlandske hovedvei.
Falchs gate Larvik Torstrand Kammerråd Falch. 1918 Planlagt, men ikke gjennomført.
Faret Hedrum Hovland Gårdsnavnet Faret. Husa på Faret gård ble revet I 1970-åra.
Farrisveien Hedrum Gjone / Bjørkeli / Bonnegolt / Kvelderønningen Innsjøen Farris. Fylkesvei 213
Fasanveien Tjølling Gon Fuglearten fasan. 1965
Feyers gate Larvik Hovedbyen Byfogd Christian Feyer. 1882
Finn Wedels vei Stavern Sentrum Kommandant på Fredriksvern verft.
Fiskerveien Larvik Torstrand Yrket fisker. 1882 Het først Fisker-Veien.
Fiskestredet Larvik Torstrand Yrket fisker. Står Fiskerstredet på eldre karter.
Fjellboveien Tjølling Rekkevik 1969
Fjellgata Larvik Langestrand 1882 Tidligere del av «Vestre Konge-Vei».
Fjellheimveien Hedrum Nanset Gårdsnavnet Fjellheim (liten gård). Veien ble først kalt Balders vei.
Fjellveien Stavern Varden
Fjellvikveien Tjølling Fjellvik Fjellvik.
Fjæregrenda Hedrum Fjære Gårdsnavnet Fjære.
Fjæreveien Tjølling Rekkevik 1962
Florenveien Brunlanes Tveteneåsen
Floskjærveien Stavern Risøya Floskjær, tidligere skjær, nå del av molo ved Risøya.
Fogs gate Larvik Byskogen Kjøpmann Nikolay Lauritz Fog.
Foldvikskogen Brunlanes Foldvik Gårdsnavnet Foldvik.
Foldvikveien Brunlanes Foldvik Gårdsnavnet Foldvik.
Fosserødkroken Hedrum Kvelde Gårdsnavnet Fosserød.
Fosserødåsen Hedrum Kvelde Gårdsnavnet Fosserød.
Frams vei Tjølling Rekkevik Polarskipet Fram. 1959
Framveien Larvik Torstrand Idrettsforeningen Fram. Opphørte 4. desember 2017 da veien ble slått sammen med Frankendalsbakken.
Frankendalsbakken Larvik Torstrand Frankendal (Frankendalen). 2017 Endret navn fra Frankendalsgata til Frankendalsbakken 4. desember 2017.
Frankendalsveien Larvik / Hedrum Byskogen, Hovland Frankendal (Frankendalen). Fylkesvei 110
Franklinodden Tjølling Rekkevik Odde i Larviksfjorden.
Franklinveien Tjølling Rekkevik 1959
Frenvik Tjølling Ødegården Adkomstvei til hytteområde.
Frenvikrønningen Tjølling Gon
Fresjeveien Hedrum Nanset Gårdsnavnet Fresje, tidligere storgård sør i Farris som raste ut i et voldsomt uvær. 1924
Fridtjof Nansens vei Hedrum Nanset Polfarer og vitenskapsmann Fridtjof Nansen. 1924
Fristad Tjølling Torsøy / Eftang Gårdsnavnet Fristad.
Fritzners vei Tjølling Tjøllingvollen Sokneprest Johan Fritzner 1862-77.
Fritzøe brygge Larvik Langestrand Brygge innerst i Larviksfjorden.
Frostvedtveien Larvik / Hedrum Torstrand / Byskogen / Nanset Gårdsnavnet Frostvedt. Nedre del kalt «Burmabakken».
Frøyhovveien Hedrum Frostvedt Gårdsnavnet Frøyhov.
Fuglestien Larvik Byskogen Fuglenavn på veier i området. 2017 Opprettet i 2017. Tidligere navnløs vei med bebyggelse til Dr Holms vei.
Furuhøgda Tjølling Dreng
Furumogata Larvik Torstrand Furumoa som dekket store deler av Torstrand.
Furustadveien Sandefjord / Tjølling / Hedrum Furustad / Auby / Himberg / Amundrød Gårdsnavnet Furustad i Sandefjord. Veien starter i Sandefjord kommune ved Furustad gård.
Furuveien Larvik Byskogen Trearten furu.
Furuåsen Tjølling Løve Åsen Furuåsen.
Furuåsveien Hedrum Kvelde
Futejordet Hedrum Kvelde Noen av Treschows skogsbestyrere kalt «futen», bodde her.
Futestien Hedrum Kvelde Noen av Treschows skogsbestyrere, kalt «futen», bodde her.
Gamle Kongevei Hedrum Nanset Del av kongeveien som ble anlagt gjennom Vestfold rundt 1650.
Gamle Ravei Hedrum Bommestad / Verningen / Amundrød Raet. Fylkesvei 169. Tidligere riksveiparsell.
Gamle Stavernsveien Brunlanes Tenvik / Jordet Stavernsveien. Tidligere parsell av Stavernsveien.
Gamle Sønsebergveien Brunlanes Helgeroa Fjellet Søndersberget.
Gamle Ulavei Tjølling Torsøy / Ula Strandstedet Ula. 1957 Del av Ulaveien fram til 1957.
Gamleveien Tjølling Løve
Garborgs vei Hedrum Nanset Dikteren Arne Garborg. 1924
Geiteramsveien Brunlanes Veldre Planten geitrams.
Gjerdesteinveien Tjølling Valbyskogen Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Gjærdal Hedrum Hovland Gårdsnavnet Gjærdal.
Gjøksyreveien Tjølling Guriskogen Planten gjøksyre.
Glassverksgata Larvik Torstrand Larvik Glassverk. 1882
Glassverktunet Larvik Torstrand Larvik Glassverk.
Glenneveien Tjølling Rekkevik 1965, 1966 Navn på forlengelse vedtatt 1966.
Gloppeskogen Tjølling Østre Halsen Gårdsnavnet Gloppe. 1955
Gloppeskoglia Tjølling Bergeskogen / Østre Halsen Lokalitetsnavn. 1955 Tidligere Åsveien (navnsatt 1955). Veinavn endret 4. desember 2017.
Gloppeåsen Tjølling Gloppeåsen Gårdsnavnet Gloppe. 1969
Gon Tjølling Gon Gårdsnavnet Gon (gnr. 1001/86).
Gonskroken Tjølling Gon Gårdsnavnet Gon (gnr. 1001/86). 1967
Gonslandet Tjølling Gon Gårdsnavnet Gon (gnr. 1001/86).
Gonveien Tjølling Østre Halsen / Rekkevik / Gon Gårdsnavnet Gon (gnr. 1001/86). 1962, 1966 Navn på forlengelse vedtatt 1966.
Gopledalsveien Hedrum Nanset / Vestmarka Gårdsnavnet Gopledal. Går til Gopledal ved Farris.
Graneveien Hedrum Hovland Norrøn mytologi, Grane, hesten til Sigurd Fåvnesbane?
Granholtet Tjølling Rekkevik 1965, 1966 Navn på forlengelse vedtatt 1966.
Granveien Brunlanes Farriseidet Trearten gran.
Granåsveien Hedrum Kvelde
Grenaderveien Stavern Torsrød Militær tittel.
Grensen Larvik Byskogen Grensevei mellom Larvik og tidligere Hedrum kommune. Tidligere del av Larvik bygrense
Grensesteinveien Tjølling Valbyskogen Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Grenseveien Stavern Varden / Solstad Grensevei mellom Stavern og tidligere Brunlanes kommune. Tidligere del av Stavern bygrense.
Grevefaret Tjølling Hem Lokalitetsnavnet GrevestykketHem vestre.
Greveveien Larvik / Hedrum Hovedbyen / Nanset Grev Gyldenløves gårdsvei mellom Herregården og Gamle Kongevei. ? og 1912 Het tidligere «Løkkegaten» på larviksida og «Sandgaten» på hedrumsida. Navnsatt «Løkke-Veien» til bygrensa i 1882. I 1912 ble det gamle navnet Greveveien tatt i bruk igjen.
Grevlelunden Brunlanes Grevle Gårdsnavnet Grevle. Stavern?
Grevleløkka Brunlanes Grevle Gårdsnavnet Grevle.
Grevleveien Brunlanes Grevle Gårdsnavnet Grevle.
Griffenfeldts gate Larvik Torstrand 1882
Grindsteinveien Tjølling Valbyskogen Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Grønnebergveien Tjølling Grønneberg Gårdsnavnet Grønneberg.
Grøttinglia Tjølling Grøtting Gårdsnavnet Grøtting.
Gubbaveien Brunlanes Nevlunghavn Husmannsplassen Gubba under Øvre Nevlungen.
Gudrinveien Tjølling Valbyskogen Gårdsnavnet Guri, norrøn navneform.
Gunnar Reiss-Andersens gate Hedrum Tagtvedt Forfatter og lyriker Gunnar Reiss-Andersen.
Gunnar Thoresens vei Hedrum / Larvik Nanset / Hovedbyen Fotballspilleren Gunnar Thoresen som spilte for Larvik Turn.
Guriveien Tjølling Valby / Guri / Kaupang Gårdsnavnet Guri.
Guslandstranda Brunlanes Gusland Lokaliteten.
Guslandveien Brunlanes Gusland Gårdsnavnet Gusland. Gådds- og hyttevei.
Gyldenløves gate Larvik Torstrand Stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve. 1882
Gylnaveien Hedrum Kvelde Gammelt elvenavn.
Gårdsbakken Larvik Hovedbyen Gårdsvei for Bergeløkka gård.
Hagabakken Hedrum Hagalia Bruket Haga, tidligere husmannsplass under Faret gård.
Hagagrenda Brunlanes Haga 2013 Flere småveier med utgangspunkt i Tanumveien
Hagaliveien Hedrum Hagalia Bruket Haga, tidligere husmannsplass under Faret gård.
Hagaringen Hedrum Hagalia Bruket Haga, tidligere husmannsplass under Faret gård.
Hagatoppen Hedrum Hagalia Bruket Haga, tidligere husmannsplass under Faret gård.
Hagaveien Hedrum Hagalia Bruket Haga, tidligere husmannsplass under Faret gård.
Hagtvetveien Hedrum Kastet / Hagtvet Gårdsnavnet Hagtvet.
Hallestredet Larvik Torstrand
Halsegata Tjølling Østre Halsen Tettstedet Østre Halsen. 2017 Endret navn fra Storgaten til Halsegata 4. desember 2017.
Halvorsteinveien Brunlanes Helgeroa
Hammergata Larvik Langestrand Stangjernshammerene ved Fritzøe jernverk.
Hammerlia Tjølling Bisjord Oldtidsfunn av hammer og smie i nyere tid.
Hanevalsvevet Lardal Steinsholt Området Haneval (Hannevold). 2009 Gammel del av Lågendalsveien. Navnet uttales med dobbel n.
Hanna Winsnes' vei Hedrum Nanset Forfatterinne. 2017 Tidligere østre del av Jonas Lies vei.
Haralds gate Larvik Hovedbyen Kongenavnet Harald. 1885
Harriet Backers vei Hedrum Nanset Malerinnen Harriet Backer. 2017 Tidligere vestre del av Jonas Lies vei.
Hasselveien Hedrum Tagtvedt Trearten hassel.
Haukeveien Larvik Byskogen Fuglearten hauk.
Havnegata Larvik Torstrand Nærhet til fjorden. 1882 Sannsynligvis pga. fortøyningsplass for seilskuter.
Havnegaten Stavern Sentrum Nærhet til brygga og fjorden. Opphørte 4. desember 2017 da den ble slått sammen med Prinsensgate til Kronprinsens gate.
Havsjåveien Tjølling Gon 1962
Hedrum Ravei Hedrum Ringdal / Danebo Raet. Fylkesvei 256. Fortsetter som Raveien i Sandefjord kommune.
Hedrumveien Hedrum Bommestad / Holm / Hvarnes / Skåtan / Vierød Tidligere kommune Hedrum. Fylkesvei 205
Hegdalbakken Tjølling Hegdal Gårdsnavnet Hegdal.
Hegdalringen Tjølling Hegdal Gårdsnavnet Hegdal.
Hegdalveien Tjølling Hegdal Gårdsnavnet Hegdal.
Heibergs gate Larvik / Hedrum Hovedbyen / Byskogen / Nanset Doktor og grosserer Peter Heiberg. 1910
Heibergs vei Hedrum Nanset Doktor og grosserer Peter Heiberg. Veien het først Statsminister Michelsens vei.
5. februar 2013 ble Heibergs vei lagt til Heibergs gate.
Helgeroveien Brunlanes Stavern / Helgeroa Tettstedet Helgeroa. Fylkesvei 301
Helgesens gate Larvik Torstrand Krigsoffiser Hans Helgesen. 1882 Tidligere «5te Tværgade».
Helleren Tjølling Løve Åsen Helleren.
Hellesteinveien Tjølling Valbyskogen Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Hem kirkevei Lardal Hem Hem kirke 2009
Hemveien Hedrum Verningen Gårdsnavnet Hem på Verningen.
Hemsvingen Hedrum Verningen Gårdsnavnet Hem på Verningen.
Herfellsteinen Tjølling Ula Kollen Herfellsteinen.
Herfellveien Tjølling Torsøy / Ula Lokaliteten Herfell innerst ved Herfellbukta.
Herman Wildenveys gate Stavern Varden Dikteren Herman Wildenvey.
Herregårdsbakken Larvik Hovedbyen Herregården.
Herregårdssletta Larvik Hovedbyen Herregården.
Hestehavna Hedrum Tagtvedt
Hesteløkka Hedrum Kvelde
Hildrebakken Tjølling Rekkevik 1962
Himbergveien Tjølling / Sandefjord Lindhjem / Himberg Gårdsnavnet Himberg. Ender i Sandefjords «enklave» Himberg i Larvik kommune.
Hoffs gate Larvik Torstrand Kirkesanger Ole Jacob Hoff. Vestre del ble kalt «Burmaveien».
Hogstet Hedrum Kvelde
Holeveien Lardal Svarstad Gårdsnavnet Hole 1982
Holhjemveien Brunlanes
Holmejordetveien Brunlanes Jordet
Holmfossveien Hedrum Kvelde / Holm Holmfoss i Numedalslågen. Del av Fylkesvei 304. Riksvei før 2010.
Holmveien Hedrum Holm Gårdsnavnet Holm.
Holtebygdveien Hedrum / Lardal Hvarnes Del av Fylkesvei 306
Holtefjell Tjølling Torsøy / Eftang Fjellet Holtefjellet. Hyttevei.
Holtet Brunlanes Holtet
Horg Hedrum Byskogen
Horgstien Tjølling Valbyskogen Valbysteinene, som mulig rester etter horg.
Horgsvingen Larvik Byskogen Området Horg 2017 Endret navn fra Åsveien 4. desember 2017.
Hospitalgata Larvik Torstrand Laurvig Hospital.
Hospitalstredet Larvik Torstrand Laurvig Hospital. 1882
Hovland allé Hedrum Hovland Gårdsnavnet Hovland.
Hovlandtoppen Hedrum Hovland Gårdsnavnet Hovland.
Hovlandveien Hedrum Hovland Gårdsnavnet Hovland.
Huitfeldts gate Larvik Torstrand Sjøhelten Iver Huitfeldt. 1882 Tidligere «2den Tværgade».
Hukesletta Lardal Svarstad Lokalitetsnavn 2009
Humlehagen Brunlanes Tidligere humlehage.
Hummerbakken Brunlanes Hummerbakken Lokaliteten Hummerbakken.
Hummerbakkveien Brunlanes Foldvik / Berg Lokaliteten Hummerbakken. Fylkesvei 55. I bue fra og til Helgeroveien.
Husebykroken Tjølling Tjøllingvollen Gårdsnavnet Huseby.
Husebyløkka Tjølling Tjøllingvollen Gårdsnavnet Huseby.
Husebyskogen Tjølling Tjøllingvollen Gårdsnavnet Huseby.
Husebyveien Tjølling Huseby Gårdsnavnet Huseby.
Hvalfaret Tjølling Rekkevik Grønlandshvalskjelett fra før siste istid gravd fram i 1914. 1962
Hvarnesveien Hedrum Hvarnes Tettstedet Hvarnes. 2017 Endret navn fra Løkkeveien til Hvarnesveien 4. desember 2017.
Hvelven Hedrum Nanset
Hvilesteinveien Tjølling Valbyskogen Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Hvittensandveien Tjølling Østre Halsen Stranda Hvittensand. 2017 Endret navn fra Fjellgaten til Hvittensandveien 4. desember 2017.
Hybbestadveien Tjølling Hybbestad Gårdsnavnet Hybbestad. Fortsetter inn i Sandefjord.
Høibergveien Brunlanes Jordet
Hølensgate Tjølling Østre Halsen Hølen, havna og fjordarmen på sørsida av Larviksfjorden. 1910
Høyers gate Larvik Hovedbyen Svennik Anthon Høyer som eide gården Jegersborg. 1904
Hågahelleåsen Tjølling Torsøy / Eftang Åsen Hågahelleåsen. Hyttevei.
Håkavika Tjølling Sandnes Vik i Sandefjordsfjorden. Hyttevei.
Håkestadveien Tjølling Tjøllingvollen / Håkestad / Verningen Gårdsnavnet Håkestad. Fylkesvei 163
Haakon VII s vei Hedrum Nanset Kong Haakon VII, Norges konge 1905-1957. 1924
Håkons gate Larvik Hovedbyen / Byskogen Kongenavnet Håkon. 1882
Håvardsteinveien Tjølling Valbyskogen Runestein funnet i gravhaug. Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Ibsens vei Hedrum Nanset Forfatter og dramatiker Henrik Ibsen. 1924
Idubakken Hedrum Hovland
Inges gate Larvik Byskogen
Ingriveien Brunlanes Ingri Gårdsnavnet Ingri.
Iver Hesselbergs vei Tjølling Østre Halsen Bedriftseier, gårdeier og eidsvollsmann Iver Magnus Hesselberg. 1962
Iver Jernskjeggs vei Hedrum Nanset Iver Jenssøn Jernskjegg, som opprettet Fritzøegodset. 1924
Jegersborggata Larvik Hovedbyen Gården Jegersborg. Tidligere het gata «Nyegaden» (fram til Haralds gate).
Jernbanegata Larvik Torstrand Vestfoldbanen. 1882
Jerpeveien Larvik Byskogen Fuglearten jerpe.
Jochums Gang Larvik Hovedbyen Usikkert, kan være John Jochum Wright. Tidligere gate mellom Torget og Storgata.
Johan Ohlsens gate Stavern Sentrum / Fjerdingen Ordfører Johan Ohlsen.
Johan Sverdrups gate Larvik Hovedbyen Statsminister og ordfører Johan Sverdrup.
Jonas Lies vei Hedrum Nanset Dikteren Jonas Lie. 1924 Opphørte 4. desember 2017 da gata ble erstattet av Harriet Backers vei og Hanna Winsnes' vei.
Jonas Lies gate Stavern Sentrum Dikteren Jonas Lie.
Jordelia Brunlanes Jordet Gårdsnavnet Jordet.
Josef Mindes gate Larvik Langestrand Forretningsmannen Joseph Ottersen Steens hus. 1882 Tidligere del av «Konge-Veien».
Josefinegata Larvik Hovedbyen
Jåbergveien Tjølling og Sandefjord Jåberg Stedet. Kun de siste 210 m av veien ligger i Larvik.
K A Torgersens gate Stavern Fjerdingen Fyrvokter K.A. Torgersen.
Kadettveien Stavern Stavern Militær tittel.
Kakenveien Stavern Stavern Militært og sivilt rettersted, «Kaken».
Kalliåsen Tjølling Kalliåsen Åsen Kalliåsen. Kalli boligfelt
Kampeløkka Tjølling Østre Halsen Lokalitet kalt Kampen pluss tidligere løkker. 2017 Endret navn fra Løkkeveien til Kampeløkka 4. desember 2017.
Kanalgata Larvik Torstrand Tidligere kanal melom fastlandet og en voksende sandbanke utenfor munningen av Lågen. Nå landfast industriområde og fergeterminal.
Kantarellveien Hedrum Torstvedt-Nordby Sopparten kantarell.
Karen Sogns vei Lardal Svarstad Politikeren Karen Sogn 2017 Tidligere Hagaveien. Veinavn endret 4. desember 2017.
Karen Sundts vei Hedrum Nanset Journalist, avisredaktør og forfatter Karen Sundt. 2017 Opprinnelig en del av Sophus Bugges vei.
Karibakken Brunlanes Nevlunghavn Beboer Kari Kristiansdatter bodde i huset ved Kariberget på 1700-tallet.
Karlsrogata Larvik Hovedbyen Karlsro, et antatt eldre navn på gården Jegersborg. 1885
Karlsrostredet Larvik Hovedbyen Karlsro, et antatt eldre navn på gården Jegersborg. 1882
Karto Tjølling Lauvkarto Lokaliteten Lauvkarto ved Kjerringvik.
Kaupangstranda Tjølling Kaupang Vikingtidens handelssted, Kaupang.
Kaupangveien Tjølling Gloppe / Dreng / Kaupang / Bjønnes Vikingtidens handelssted, Kaupang. Fylkesvei 154
Kaupangåsen Tjølling Kaupang Vikingtidens handelssted, Kaupang.
Kikkut Tjølling Gloppeåsen Utsikt. 1962
Kirkefjerdingen Tjølling Tjøllingvollen
Kirkegaden Larvik Hovedbyen Larvik kirke. Endret navn til Colin Archers gate i 1917.
Kirkegata Larvik Langestrand Langestrand kirke. 1882 Tidligere del av «Vellerø-Gaden».
Kirkegårdsgata Larvik Torstrand Undersbo kirkegård.
Kirkestien Tjølling Tjøllingvollen Tjølling kirke. Gammel snarvei fra Østbyveien til kirken.
Kirkestredet Larvik Hovedbyen Larvik kirke.
Kjeld Stubs gate Larvik Torstrand Presten Kjeld Stub. 1882 Tidligere «6te Tværgade».
Kjerringvikveien Tjølling Kjerringvik / Hem Strandstedet Kjerringvik. Fylkesvei 160
Kjoseveien Brunlanes Vassbotn / Kjose / Strand / Omsland Tettstedet Kjose. Fylkesvei 70
Kjærlighetsstien Lardal Svarstad Romantisk sti for «svermeri». 1982 Opprinnelig forslag, Snarveien.
Kleiverhagen Brunlanes Veldre Gårdsnavnet Store Kleiver.
Kleiverveien Brunlanes Langestrand / Sky Gårdsnavnet Kleiver. Til E18 ved Sky
Klepakerveien Tjølling Klåstad / Spetalen Gårdsnavnet Kleppåker. Fylkesvei 160
Klinkesteinveien Tjølling Valbyskogen Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Kloppsteinveien Tjølling Valbyskogen Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Kløfta Stavern Solstad
Kløttreåsen Tjølling Tjøllingvollen Åsen Kløttreåsen.
Kløvertunet Brunlanes Veldre
Kløvfaret Tjølling Hem Gammel kløvvei til vadested ved Syrristelva.
Knappliveien Stavern Auserød / Torsrød Lokaliteten Knapplia.
Knattenveien Lardal Svarstad Fjellknaus, knatt. 1982
Knausen Larvik Byskogen
Knauslia Tjølling Bisjord
Kneiken Larvik Byskogen
Kneiklia Tjølling Bisjord
Kollenlia Tjølling Bisjord Kollen Bisjordkollen.
Kolleveien Hedrum Frostvedt
Kommandør Fabritius gate Stavern Fjerdingen Militær person.
Kommandør Herbst gate Stavern Sentrum Militær person.
Kongegata Larvik Hovedbyen Rojal tittel.
Kongensgate Stavern Stavern Rojal tittel.
Kongeskogveien Stavern Auserød Skogen Kongeskogen.
Kongsbakkåsen Tjølling Dreng Åsen Kongsbakkåsen.
Krabbegata Brunlanes Helgeroa
Krabbesvingen Brunlanes Helgeroa
Kranveien Tjølling Løve De gamle steinkranene ved lasteplassen på Lauve stasjon.
Kremleveien Hedrum Torstvedt Sopparten Kremle.
Kringsjåveien Tjølling Rekkevikåsen 1962
Kristian Fredriks vei Larvik Torstrand / Hovedbyen Kong Kristian Fredrik. 1922
Krokenveien Lardal Svarstad Grenda Kroken 2009 Fylkesvei 860
Krokliveien Brunlanes Brunla
Kroksgrenda Brunlanes Kjose Gårdsnavnet Kroken. 2017 Endret navn fra Krokenveien til Kroksgrenda 4. desember 2017.
Kroksteinveien Tjølling Valbyskogen Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Kronprins Olavs vei Hedrum Nanset 1924 Fikk endret navn til Byskogveien. Hvorfor?
Kronprinsens gate Stavern Sentrum Rojal tittel. 2017 Endret navn fra Prinsensgate til Kronprinsens gate 4. desember 2017.
Kråkefjellveien Hedrum Frostvedt
Kulesteinveien Tjølling Valbyskogen Flyttblokk (stein).
Kullveien Larvik Langestrand Veien til masovnene på Fritzøe verk, hvor det gikk hestetransport av trekull. 1882
Kurerveien Stavern Torsrød Militær tittel.
Kvarterveien Stavern Torsrød Militærleieren.
Kveldeveien Hedrum Kvelde Gårdsnavnet Kvelde / Kveldebygda.
Kverken Hedrum Torstvedt-Nordby Husmannsplassen Kverken under Nordby gård.
Kysthospitalveien Stavern Grevle Institusjonen Kysthospitalet.
Lakseveien Tjølling Skreppestad Laksefisket i Lågen. 1959
Lamøya Tjølling Kaupang Halvøy og gård Lamøya.
Langes gate Larvik Langestrand Bedriftseier Nils Lange, eier av Fritzøe-bedriften midt på 1600-tallet. 1882 Tidligere del av «Vestre Konge-Vei».
Langholtstranda Brunlanes Helgeroa Beliggenheten langs Langholtstranda. 2013
Larvik Europavei (E18) Hedrum / Brunlanes Porsgrunn grense / Vassbotn / Sky / Farriseidet / Bommestad / Ringdal / Sandefjord grense. E18 gjennom Larvik kommune. 2017 E18
Larviksveien Stavern / Brunlanes Stavern sentrum / Agnes Byen Larvik. Fylkesvei 301
Leiv Eirikssons vei Hedrum Nanset Oppdagelsesreisende Leiv Eiriksson. 1924
Lensmannsbakken Brunlanes Tanum Eiendommen Venlyst var bolig for bygdas lensmenn fra 1828.
Lerkelundveien Larvik Torstrand Lund av plantede lerketrær.
Lia Brunlanes Nevlunghavn Gårdsnavnet Lia.
Liafaret Tjølling Hem Terrenget.
Liaveien Stavern Stavern Terrenget.
Liljeveien Brunlanes Veldre Plantegruppen liljefamilien.
Lille Strandgate Larvik Torstrand Beliggenheten ved fjorden. 1882 Tidligere «Øvre Sand-Gade».
Lilleberg Hedrum Tagtvedt Lokalitetsnavn.
Lillestien Brunlanes Jordet
Lilletorget Larvik Hovedbyen 1885
Limveien Tjølling Tjøllingvollen Lim = kvist som ble lagt på sølete partier av veien. Del av svært gammel vei
Lindeveien Stavern Auserød Trearten lind.
Lindhjemveien Tjølling Tjøllingvollen / Lindheim / Håkestad Gårdsnavnet Lindhjem.
Lindsholmveien Lardal Gårdsnavnet Lindsholm. 2009 Fylkesvei 865
Lindsverkveien Lardal Området Lindsverk 2011 Tidligere Øvre Bergsvei
Linneaveien Brunlanes Veldre Planten Linnéa.
Linstråveien Tjølling Guriskogen Strånavn på mange av veiene i området.
Linaaes gate Larvik Hovedbyen Jernverksforvalter Hans Linaae ved Fritzøe jernverk. 1882
Liurveien Hedrum Kroken / Øgården Innsjøen Liurvannet. Fra og til Farrisveien i bue.
Liveien Lardal Svarstad Gårdsnavnet Li. 2009
Liverødveien Hedrum / Andebu Liverød / Gåsholt / Holmen Gårdsnavnet Liverød i Andebu. Fylkesvei 209. Starter i Andebu.
Lofstadveien Lardal Steinsholt Gårdsnavnet Lofstad. 2009
Losveien Tjølling Torsøy / Ula Losen Anders Jakob Johanssøn («Ulabrand») som bodde i enden av veien.
Lundesvingen Brunlanes Helgeroa
Lynglia Brunlanes Helgeroa
Lyngrabben Stavern Solstad
Lyngveien Tjølling Gon 1965
Lyseboveien Hedrum Lysebo Gårdsnavnet Lysebo. Fra og til Farrisveien i bue.
Lysnesveien Hedrum Lysnes Gårdsnavnet Lysnes. Sørover fra Farrisveien
Løkka Hedrum Nordby industriområde. Vei i industriområde.
Løkkeveien Stavern Solstad Fotballøkke på Gunderssletta.
Lønneveien Stavern Auserød Trearten lønn. 2017 Endret navn fra Eikeveien til Lønneveien 4. desember 2017.
Løvallveien Brunlanes
Løveskogen Tjølling Tjøllingvollen Lokalitetsnavn.
Løvesletta Tjølling Tjøllingvollen Lokalitetsnavn. 2014
Løveåsen Tjølling Tjøllingvollen Lokalitetsnavn.
Lågalia Larvik Byskogen Lia ned mot Numedalslågen.
Lågaveien Larvik Torstrand Numedalslågen Vei i industriområde på Øya (nord). Opphørte i 2017. Inngår i veien Øya.
Lågaveien Lardal Svarstad Numedalslågen 1982 Fylkesvei 221 (Vestfold).
Lågendalsveien Hedrum / Lardal Bommestad / Kvelde/ Hvarnes / Svarstad Dalføret mellom Kongsberg og Bommestad. 1995 Hovedveien gjennom Lågendalen, tidl. Rv 8, nå Rv 40. Gml. navn, men i 1995 gjort offisielt.
Lågengaten Tjølling Østre Halsen Numedalslågen ca. 1960 Lagt til Skippergaten.
Magnus Tvedtens vei Tjølling Tjøllingvollen Stortingsmann og ordfører i Tjølling Magnus Tvedten.
Malmgrenveien Stavern Solstad Husmannsplassen Malmgren.
Mangelrødåsen Hedrum Kvelde Gårdsnavnet Mangelrød.
Manvikveien Brunlanes Manvik / Tanum Gårdsnavnet Manvik.
Markveien Larvik Byskogen Gammelt navn på Byskogen: «Byemarken».
Meldals vei Hedrum Nanset Danskamerikaneren Louis Meldal.
Mellom Bøkeligate Larvik Hovedbyen Bøkeskogen. Bøkelia
Mellombakken Hedrum Torstvedt
Mellomgata Larvik Langestrand 1885
Mellomhagen Tjølling Gloppeåsen Lokalitetsnavn under gården Gloppe. 1955, 1962 Navn på forlengelse vedtatt 1962.
Mergelveien Larvik Byskogen Lokalitetsnavn, Mergelhollet Uttak av mergel (makadam) til veidekke.
Merkesteinveien Tjølling Valbyskogen Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Mesterfjellveien Larvik Byskogen Fjellet Mesterfjellet. ?, 2017 Utsiktsveien lagt til Mesterfjellveien 4. desember 2017.
Mileveien Tjølling Tjøllingvollen Kullmilebrenning i jernverkstiden.
Milåsfaret Tjølling Hem Milåsen
Minnehallveien Stavern Auserød Krigsminnesmerket Minnehallen Nasjonalmonument over norske falne sjømenn under de to verdenskrigene.
Molteveien Stavern Solstad 2017 Endret navn fra Myrveien til Molteveien 4. desember 2017.
Morenelia Tjølling Bisjord Veien går over morenerygg.
Morkelveien Hedrum Torstvedt-Nordby Sopparten morkel.
Moveien Brunlanes Jordet
Munkegaden Larvik Hovedbyen Tollinspektør Lars Munch (trolig). 1882 Tidligere Munkegangen. Inngår nå i Storgata.
Musekollveien Hedrum Kvelde Musekollen Privat bomvei.
Mydiveien Hedrum Hovland Gammelt navn på Larviksområdet.
Myrveien Hedrum Torstvedt
Mølenveien Brunlanes Holtet / Mølen Lokaliteten Mølen.
Møllebakken Brunlanes Rødberg Jordet mølle ved utløpet av Jordebekken.
Møllegata Larvik Hovedbyen Bedriften Fritzøe mølle 1882 Fv 303. Tidligere del av «Nedre Fritsø-Bakken». Opphørte 4. desember 2017 da gata ble slått sammen med Storgata.
Møllergaten Tjølling Østre Halsen Enken Christine Helvig Møller (eg. Müller) og døtrene som drev butikk her på 1800-tallet. 1910
Måkeveien Stavern Risøya Fuglearten måke.
Nalumstranda Brunlanes Nalum Lokaliteten Nalumstranda. Gårds- og hyttevei
Nansens vei Tjølling Rekkevik Polfareren Fridtjof Nansen. 1959
Nanset allé Hedrum Nanset Gårdsnavnet Nanset / strøket Nanset.
Nansetbekkveien Hedrum Nanset Tidligere Nansetbekken. 2017 Opprettet i 2017. Tidligere nordlig del av Byskogveien.
Nansetgata Larvik / Hedrum Hovedbyen / Nanset / Bommestad Gårdsnavnet Nanset / strøket Nanset. 1882 Fv 104. Navnsatt til bygrensa i 1882.
Nedre Bøkeligate Larvik Hovedbyen Bøkeskogen. 1882 Tidligere «Skiens-Veien».
Nedre Damsbakken Larvik Langestrand Gårdsnavnet Damsbakken (usikker beliggenhet). 1882 Også kalt «Søromen». Tidligere del av «Konge-Veien».
Nedre Eidstredet Larvik Langestrand Strøket Farriseidet. Også kalt «Skåragangen». Tidligere «Søndre Eid-Stræde».
Nedre Fritzøegate Larvik Langestrand Bedriften Fritzøe Værk 1882 Tidligere «Vellerø-Gaden».
Nedre Rosendalsgate Larvik Langestrand Eiendommen Rosendal, Rosendalsgata 21.
Nedre Sagkammen Hedrum Torstvedt-Nordby
Nedre Sollivei Lardal Svarstad 1982
Nedre Steinstredet Larvik Hovedbyen Strøket Steinane. 1882 Tidligere «Steen-Strædet».
Nedre Torggate Larvik Hovedbyen Torget i Larvik. 1882 Tidligere del av «Jochums Gang».
Nedre Tverrgate Larvik Langestrand 1882
Nesjarveien Brunlanes Farriseidet Det gamle navnet på Brunlaneset.
Nevlungstranda Brunlanes Nevlunghavn Lokaliteten Nevlungstranda. Veien går i hytteområde
Nevlungveien Brunlanes Nevlunghavn Gårdsnavnet Nevlungen.
Niels Backers gate Stavern Sentrum
Niels Juels gate Larvik Torstrand Admiral Niels Juel (1629-1697)? Flere gater oppkalt etter sjøkrigshelter i området. (sjekkes)
Nordahl Griegs vei Hedrum Nanset Dikter og krigshelt Nordahl Grieg Het før Hamsuns vei
Nordbykammen Hedrum Torstvedt-Nordby
Nordbylendet Lardal Hem Gårdsnavnet Nordby? 2017 Tidligere Nordbyveien. Veinavn endret 4. desember 2017.
Nordbylia Hedrum Torstvedt-Nordby
Nordbyveien Hedrum Torstvedt-Nordby
Nordgardseterveien Lardal Vindfjell Nordgardsetera 2009
Nordgata Brunlanes Helgeroa
Nordkveldeveien Hedrum Kvelde Gårdsnavnet Nordkvelde.
Nordliskrenten Hedrum Torstvedt-Nordby
Nordlistien Hedrum Torstvedt-Nordby
Nordlisvingen Hedrum Torstvedt-Nordby
Nordlitoppen Hedrum Torstvedt-Nordby
Nordliveien Hedrum Torstvedt-Nordby
Nordlyveien Tjølling Østre Halsen Nordlyløkka 1955
Nordre Hagavei Hedrum Hagalia
Nordre Svartangvei Lardal Innsjøen Svartangen 2009
Nordre Tagtvetvei Hedrum Tagtvedt Tagtvedt gård. 2017 Var fram til 4. desember 2017 en del av Tagtvedtveiens nordre ende.
Nordveien Brunlanes Brunla
Norrønaveien Hedrum Hovland
Norstrøms vei Stavern Torsrød
Nygata Larvik Hovedbyen 1885
Nygårdveien Tjølling Nygård Nygård. Vest for Kjerringvik.
Nyveien Hedrum Kvelde
Oberst Peters vei Hedrum Nanset Oberst og tollkasserer N. Peters. 1924
Oddaneveien Brunlanes Nevlunghavn / Oddanesand Gårdsnavnet Oddane. Veien går til Oddanasand camping.
Offersteinveien Tjølling Valbyskogen Valbysteinene, teori om en mulig offerstein. Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Ohlselia Stavern Stavern Ordfører Johan Ohlsen.
Olav Flætens vei Tjølling Tjøllingvollen Sokneprest Olav Flæten (1932-50).
Olavs gate Larvik Hovedbyen Kongenavnet Olav. 1882 Navnsatt Olafs Gade i 1882.
Ollestien Brunlanes Nevlunghavn Tidligere olle på stedet.
Olsokveien Hedrum Frostvedt
Omlidveien Brunlanes Omlid Gårdsnavnet Omlid. Vei til Omlidstranda camping.
Omrestranda Brunlanes Amundrød Gårdsnavnet Amundrød (Ommundrød). Uttale: Omre
Omreveien Brunlanes Amundrød Gårdsnavnet Amundrød (Ommundrød). Uttale: Omre
Oppens vei Tjølling Østre Halsen Sageier og lokalpolitiker Magnus Gotthilf Oppen. 1955 Ligger på Nordlyløkka.
Oreveien Tjølling Skreppestad Trearten or. 1959
Ormetoveien Tjølling Østre Halsen Lokalitetsnavn. 1970
Orreveien Larvik Byskogen Fuglearten orrfugl.
Orvikåsen Tjølling Osvikåsen Lokalitetsnavn.
Oskars gate Larvik Hovedbyen Kongene Oscar I og Oscar II. 1885
Ospelundveien Stavern Solstad Trearten osp
Oterøyveien Tjølling Østre Halsen Oterøya. 2017 Endret navn fra Løkkegaten til Oterøyveien 4. desember 2017.
Otter Steens gate Stavern Fjerdingen Regimentbørsemaker og kjøpmann Otter Ottersen Steen. Eide også Jaren gård fra 1836.
Ove Gjeddes vei Tjølling Østre Halsen Lensherre Ove Gjedde. 2017 Endret navn fra Øvre Haralds gate til Ove Gjeddes vei 4. desember 2017.
Parkalleen Larvik Byskogen Planlagt som allé ut til utsiktsområdet på Mesterfjellet.
Parkveien Hedrum Nanset Parken ved Larvik bad (Farris bad). Var planlagt å gå helt til Heibergs gate i øst, men kun to korte stubber med til sammen 5 hus ble bygget. Disse ble omnummerert til Sophus Bugges vei og Heibergs gate i desember 2017.
Pelikanveien Tjølling Gon Holmen Pelikan midtveis mellom Gonsbukta og Hummerberget. 1966
Pipersand Lardal 2017 Tidligere Sandveien. Veinavn endret 4. desember 2017.
Pollenveien Brunlanes Kjose Polletjønna i Farris. Vei til hyttene i Pollen
Prestegårdsskogen Tjølling Vik Skogen til Tjølling Prestegård.
Presteseterveien Lardal Prestesetera 2009
Prinsegata Larvik Hovedbyen Rojal tittel.
Rabben Larvik Byskogen
Rahellinga Hedrum Verningen Raet.
Rakkeveien Brunlanes Grevle / Rakke Lokalitet sør for Stavern.
Rambergstubben Lardal Svarstad Gårdsnavnet Ramberg? 2017 Tidligere Nordveien. Veinavn endret 4. desember 2017.
Rambergveien Lardal Svarstad Gårdsnavnet Ramberg? 1982
Ramnskollen Brunlanes Anvik Ramnskollen. Hyttevei
Ramnsveien Brunlanes Anvik Nedre Anviks utmarksområde, Ramn. Hyttevei
Ranvikaveien Tjølling Sundby / Ranvikheia Ranvika sør for Kjerringvik.
Ratoppen Hedrum Verningen Raet.
Rauanveien Tjølling / Hedrum Grønneberg / Hegdal / Bommestad Gårdsnavnet Rauan. Fylkesvei 162
Refsholt Tjølling Torsøy Gårdsnavnet Refsholt.
Reipbanegata Larvik Torstrand Reipbanen Laurvigs Dampreperbane fra 1862 og Tønsberg Reperbane, nedlagt i 1912. 1882 Først delt i Vestre- og Østre Reberbane-Gade.
Rekkevik brygge Tjølling Rekkevik Beliggenheten ved fjorden.
Rekkevikhågan Tjølling Rekkevik Eiendommen Hågan (gnr. 2002/4). 2017 Endret navn fra Olavsgate til Rekkevikhågan 4. desember 2017.
Rekkevikløkka Tjølling Rekkevik Strøket Rekkevik.
Rekkeviks gate Tjølling Østre Halsen / Rekkevik Strøket Rekkevik. 1910, 1962 Navn på forlengelse vedtatt 1962.
Rektor Hysings gate Larvik Hovedbyen Rektor Ahlert Hysing (1793-1879). 1918 Planlagt, men ikke gjennomførte Hysings vei og ukjente Rektor Hysings gate er trolig ikke det samme. Må undersøkes nærmere.
Reppesgårdveien Hedrum Mørk / Reppesgård Gårdsnavnet Reppesgård.
Residensveien Larvik Hovedbyen Herregården.
Revet Larvik Torstrand Lokaliteten Revet ved munningen av Lågen. Vei til industriområde og fergeterminal.
Revgata Larvik Torstrand Lokaliteten Revet ved munningen av Lågen.
Ridesteinveien Tjølling Valbyskogen Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Ringdalgata Hedrum Ringdal Gårdsnavnet Ringdal.
Ringdalskogen Hedrum Ringdal Gårdsnavnet Ringdal. Industriområde under utbygging (2017).
Ringdalveien Hedrum Ringdal / Bergan Gårdsnavnet Ringdal. Fylkesvei 204. Ender ved Hedrum kirke.
Ringveien Lardal Svarstad Ring 1982
Risøytoppen Stavern Risøya
Risøyveien Stavern Risøya
Roald Amundsens vei Hedrum Nanset Polfarer og oppdagelsesreisende Roald Engelbregt Gravning Amundsen. 1924
Rogndalen Hedrum Rogndalen /Heum Rogndalen mellom Rogndalsåsen og Tømmeråsen.
Rogneveien Stavern Auserød Trearten Rogn.
Romberggata Larvik Hovedbyen Skipper Johan Romberg. 1882 Tidligere del av «Jochums Gang».
Rosendal Larvik Langestrand Eiendommen Rosendal, Rosendalsgata 21.
Rosendalsgata Larvik Langestrand Eiendommen Rosendal, Rosendalsgata 21 1882 Tidligere del av Skole-Gaden.
Rudjuveien Tjølling Gon 1962
Rugdeveien Larvik Byskogen Fuglearten rugde.
Runesteinveien Tjølling Valbyskogen Runestein funnet i gravhaug. Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Ryes gate Larvik Torstrand Hærføreren Olaf Rye, eller dennes bror, byfogd, senere amtmann Johan Henrik Rye. 1882 Tidligere 3die Tværgade.
Ryllikveien Hedrum Veldre Planten ryllik.
Rødbergbakken Brunlanes Rødberg Det tidligere bruket Rødberg.
Rødbergkollen Brunlanes Rødberg Det tidligere bruket Rødberg.
Rødberglia Brunlanes Rødberg Det tidligere bruket Rødberg.
Rødbergsvingen Brunlanes Rødberg Det tidligere bruket Rødberg.
Rødengveien Hedrum Kvelde
Rønningen Tjølling Torsøy / Eftang Gårdsnavnet Rønningen.
Røyseberget Brunlanes Anvik Røyseberget. Hyttevei.
Rådhusgaten Stavern Sentrum / Torsrød Brakke 4, Det gamle rådhuset (nr. 27). 2017 Endret navn fra Storgaten til Rådhusgaten 4. desember 2017.
Sachnowitz vei Hedrum Nanset Herman Sachnowitz. 2017 Fresjeveiens østre del fram til 1. januar 2017.
Sagaveien Hedrum Hovland
Sagrønningen Hedrum Torstvedt-Nordby Sag ved Nordbybekken (antatt).
Sagveien Larvik Torstrand Lågens Dampsag (Lågasaga). Vei i industriområde på Øya (nord). Opphørte i 2017. Inngår i veien Øya.
Salbufaret Tjølling Hem Lokaliteten Salbutangen.
Salsåsveien Brunlanes Bakkane Lokaliteten Salsås. Salsås er høyeste punkt med 222 m.o.h. i denne delen av kommunen.
Saltverksveien Tjølling Rekkevik Saltverket i Hølen.
Sandnesveien Tjølling Sandnes Gårdsnavnet Sandnes.
Sandtraåsen Tjølling Løve
Sandveien Hedrum Verningen
Sandvika Tjølling Gon Bukta Sandvika i Viksfjord. Adkomstvei til hytteområde.
Sandvikaveien Tjølling Gon Bukta Sandvika i Viksfjord. 1966
Sandvikbukta Tjølling Torsøy / Eftang Bukta Sandvika i Viksfjord.
Sanniveien Brunlanes Sandene Gårdsnavnet Sandene (Sanni).
Sartz gate Larvik Hovedbyen «Grevlingene», eierne av Larvik grevskap i 1805-1835, Mathias Sartz og Johan Fredrik Sartz. 1910
Sarzes gate Larvik Hovedbyen Planlagt gate tegnet inn på bykartet 1927.
Sauegata Tjølling Østre Halsen Det antas at gata har hett Sauggaden (Saggata) etter sagbruksdriften i Hølen. Ble omdøpt til «Nedre Haralds gate» i 1910, men siden har det gamle navnet kommet tilbake.
Schleppegrells gate Larvik Torstrand Offiseren Friderich Adolph Schleppegrell. 1882 Tidligere 4de Tværgade.
Schultzes gate Larvik Hovedbyen Philip Schultze som bodde her først på 1800-tallet. 1882 Tidligere Schultze-Gangen.
Sebergveien Brunlanes Nevlunghavn Kollen Seberget. Veien går i hytteområde
Seilbåtfjellet Tjølling Seilbåtfjellet ved Kjerringvik Lokaliteten Seilbåtfjellet.
Seljeveien Brunlanes Farriseidet Trearten selje.
Selvbyggerveien Hedrum Kvelde
Signalveien Stavern Varden Utsiktsfjellet Signalen.
Sigurds gate Larvik Hovedbyen Kongenavnet Sigurd. 1882, 1885 Forlengelse fra Olafs Gade til Torvet navnsatt 1885.
Silkestråveien Tjølling Guriskogen Strånavn på mange av veiene i området.
Sisselrotveien Tjølling Guriskogen Planten sisselrot.
Sivstråveien Tjølling Guriskogen Strånavn på mange av veiene i området.
Sjøgata Larvik Torstrand Beliggenheten ved fjorden. 1882
Sjølystveien Tjølling Skreppestad / Grønneberg Gårdsnavnet Sjølyst.
Skallebergveien Tjølling Løve / Skalleberg / Istre Gårdsnavnet Skalleberg. Fylkesvei 166
Skallistveien Tjølling Hem / Skallist Gårdsnavnet Skallist.
Skaret Larvik Byskogen
Skaubakken Stavern Solstad Husmannsplassen Skauen.
Skaufaret Stavern Solstad Husmannsplassen Skauen.
Skauveien Stavern Solstad Husmannsplassen Skauen.
Skiensveien Lardal Steinsholt Byen Skien 2009 Riksvei 32. Gml. navn gjort offisielt i 2009.
Skinmoveien Hedrum Skinnmo / Mørk Gårdsnavnet Skinnmo. Fylkesvei 207
Skippergaten Stavern Sentrum
Skipperløkka Tjølling Østre Halsen Konstruert navn, da man ville beholde forstavelsen «Skipper». 2017 Endret navn fra Skippergaten til Skipperløkka 4. desember 2017.
Skiringsalsgata Larvik Torstrand Gudehovet Skiringssal. 1882 Tidligere Øvre Halse-Gade.
Skisakerheia Tjølling Skisaker Gårdsnavnet Skisaker. Hyttevei.
Skisakerveien Tjølling Skisaker / Sundby Gårdsnavnet Skisaker.
Skisakeråsen Tjølling Skisaker Gårdsnavnet Skisaker. Hyttevei.
Skjeggestad Tjølling Torsøy Gårdsnavnet Skjeggestad.
Skogstredet Larvik Hovedbyen Bøkeskogen 1882
Skogveien Hedrum Nanset Bøkeskogen 1924
Skolegata Larvik Langestrand Langestrand gamle skole. 1885 Gata opphørte 4. desember 2017 da den ble lagt til Skolestredet.
Skolerønningen Tjølling Tjøllingvollen
Skolestredet Larvik Langestrand Langestrand gamle skole. 1882
Skoleveien Brunlanes Nevlunghavn Den gamle skolen
Skomakersvingen Brunlanes Helgeroa
Skrabekkveien Stavern Solstad Husmannsplassen Skrabekk
Skrenten Larvik Byskogen Terrenget.
Skreppestadveien Tjølling Skreppestad Gårdsnavnet Skreppestad. 1959
Skuggedalveien Hedrum Verningen Gårdsnavnet Skuggedal.
Skytterveien Stavern Auserød Militær tittel.
Skåtanlia Hedrum Hvarnes Gårdsnavnet Skåtan.
Sleipneveien Hedrum Hovland Norrøn mytologi, guden Odins hest Sleipne (Sleipner).
Sletta Hedrum Frostvedt Tidligere fotballslette og stevneplass.
Sletteveien Brunlanes Brunla
Smylestråveien Tjølling Guriskogen Strånavn på mange av veiene i området.
Smørsoppveien Hedrum Torstvedt-Nordby Sopparten smørsopp.
Snarveien Tjølling Gloppeskogen Beskrivende navn. 1962
Sogneprest Herlofsens gate Stavern Fjerdingen
Sognsveien Lardal Svarstad Gårdsnavnet Sogn. 1982
Solaveien Tjølling Østre Halsen Sola Elektromaskinfabrikk. 1970
Solbergveien Lardal Svarstad Gårdsnavnet Solberg. 1982
Solbo Stavern Solstad
Soleieveien Brunlanes Veldre Plantegruppen soleiefamilien.
Solheimveien Hedrum Nanset 2017 Opprinnelig vestre del av Nordahl Griegs vei.
Solhøgda Tjølling Rekkevik 1962
Sollihagen Brunlanes Solli Gårdsnavnet Solli.
Sollijordet Brunlanes Solli Gårdsnavnet Solli.
Sollikollen Brunlanes Solli Gårdsnavnet Solli.
Sollikroken Brunlanes Solli Gårdsnavnet Solli.
Solliveien Brunlanes Solli / Brunla Gårdsnavnet Solli.
Solstadveien Stavern Solstad
Solåsen Tjølling Solåsen vest for Svinevika Åsen Solåsen.
Sophus Bugges vei Hedrum Nanset Språkforskeren Sophus Bugge 1924 Het tidligere Apotekerveien, etter apoteker Hans Teilman.
Spellemannsvingen Brunlanes Nevlunghavn
Sportsveien Hedrum Nanset Idrettsplassen Fagerli.
Stallbakken Larvik Langestrand ? 2017 Endret navn fra Brunlanesgata 4. desember 2017.
Stasjonsveien Tjølling Løve Jernbanestasjonen Lauve.
Statsminister Michelsens vei Hedrum Nanset Christian Michelsen var statsminister i to perioder. 1924? Fikk endret navn til Parkveien.
Staurumveien Stavern Varden / Solstad
Stavernsveien Larvik / Brunlanes Langestrand / Jordet Fylkesvei 301
Steingardveien Stavern Torsrød Steingarden til Torsrød gård.
Steingata Larvik Hovedbyen Strøket Steinane.
Steinrevet Stavern Risøya
Steinsnesgaten Tjølling Østre Halsen Strøket Steinsnes. 1910
Steinveien Stavern Varden
Stephansens vei Tjølling Tjøllingvollen Sogneprest Niels Seiersløv Stephansens 1800-33.
Stikkveien Hedrum Nanset 2017 Veien het først Svend Foyns vei, siden Skoleveien før den igjen endret navn til Stikkveien 4. desember 2017.
Stokkeskoghavna Brunlanes Jordet Gårdsnavnet Stokkeskog.
Storenga Lardal Svarstad Stort engområde. 1982
Storgata Larvik Hovedbyen / Torstrand Byens hovedgate 2017 Del av Fv 303. Slått sammen med Møllegata, Dronningens gate og første del av Tjøllingveien.|
Storgata, gamle Larvik Hovedbyen Opphørte i sin gamle form 4. desember 2017.
Storsteinveien Tjølling Valbyskogen Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Strandebakken Brunlanes Helgeroa Fylkesvei 53
Strandgata Larvik Torstrand Beliggenheten ved fjorden. 1882 Tidligere «Sand-Gade».
Strandpromenaden Larvik Hovedbyen Beliggenheten ved fjorden.
Strandpromenaden Stavern Sentrum Beliggenheten ved fjorden.
Strandveien Stavern Sentrum
Stubakkveien Tjølling Torsøy Lokaliteten Stubbakken. Gård/plass?
Stubben Hedrum Verningen
Stubbveien Tjølling Skreppestad 1959
Støperistranda Brunlanes Jordet Sementstøperiet ved Jordestranda.
Støperiveien Brunlanes Jordet Sementstøperiet ved Jordestranda.
Sukkersletta Tjølling Østre Halsen / Steinsnes Nærheten til sjøen. 2017 Endret navn fra Strandveien 4. desember 2017.
Sundbyveien Hedrum Kvelde Gårdsnavnet Sundby.
Sundetveien Lardal Det gamle fergestedet Sundet i Lågen. 2009 Fylkesvei 851
Svaleveien Larvik Byskogen Fuglearten svale.
Svarstadtunet Lardal Svarstad Svarstad 1982
Svartangveien Hedrum Moholt i Siljan / Svartangen / Kvelderønningen / Kvelde Innsjøen eller gårdsnavnet Svartangen. Del av fylkesvei 215. Veien starter ved Lakssjø i Siljan.
Sveins gate Larvik Hovedbyen Kongenavnet Svein.
Sverres gate Larvik Hovedbyen Kongenavnet Sverre. 1882
Syrristveien Tjølling Skallist / Syrrist Gårdsnavnet Syrrist. Fylkesvei 170. Fortsetter inn i Sandefjord som Haneholmveien.
Søbakken Brunlanes Helgeroa Sjø.
Sølvstråveien Tjølling Guriskogen Strånavn på mange av veiene i området.
Søndersrødveien Brunlanes Helgeroa Gårdsnavnet Søndersrød.
Søndre Svartangvei Lardal Styrvoll Innsjøen Svartangen 2009
Sønsebergveien Brunlanes Helgeroa Fjellet Søndersberget.
Sørlandske hovedvei Hedrum Bommestad / Amundrød Tidligere hovedferdselsåre til Sørlandet. 1930 ca. Fylkesvei 256.
Sørskogveien Brunlanes Nevlunghavn Skogen Sørskogen, Nevlungstranda naturreservat. Veien går i hytteområde
Tagtvedtveien Hedrum Tagtvedt Gårdsnavnet Tagtvedt.
Tallak Nielsens gate Larvik Torstrand Ordfører, stortingsrepresentant og tobakksfabrikkeier Tallak Mølbak Nielsen. 1917
Tanggårdveien Brunlanes Gårdsnavnet Tanggård. Hyttevei
Tanumgrenda Lardal Gårdsnavnet Tanum. 2017 Tidligere Solliveien. Veinavn endret 4. desember 2017.
Tanumveien Brunlanes Tanum Gårdsnavnet Tanum.
Teientoppen Hedrum Verningen Husmannsplassen Teien under RolighetenVerningen.
Tenvikhågan Tjølling Torsøy / Ula Gårdsnavnet Tenvik (Ula).
Tenviktoppen Brunlanes Tenvik Gårdsnavnet Tenvik.
Tenvikveien Brunlanes Tenvik

Gårdsnavnet Tenvik.

Terneveien Stavern Risøya Fuglearten terne.
Thor Heyerdahls gate Hedrum Tagtvedt Oppdagelsesreisende Thor Heyerdahl.
Thors gate Larvik Torstrand 1882 Regulert bort.
Tingveien Tjølling Tjøllingvollen Tingplass i området tidligere.
Tinås Tjølling Tinås vest for Svinevika Tinås.
Tiriltunet Brunlanes Veldre
Tiurveien Larvik Byskogen Fuglearten tiur.
Tjoneveien Lardal Svarstad Eg. «kjone», tørkehus for lin og korn. 1982
Tjøllingveien Larvik / Tjølling Torstrand / Skreppestad / Valby / Tjøllingvollen / Tidligere kommune Tjølling. Fylkesvei 303. Gikk tidligere til Gloppe bru. Første del av veien, fram til Elveveien, er lagt til Storgata fra 4. desember 2017.
Tjønnaveien Brunlanes Nevlunghavn
Tollbodgaten Stavern Sentrum Tidligere tollbod ved brygga fra oppførelsen rundt 1840 til utpå 1930-tallet.
Tolstrupveien Tjølling Rekkevik 1959
Tordenskjolds gate Larvik Torstrand Sjøhelten Peter Wessel Tordenskjold. 1882 Tidligere Mellem Halse-Gade.
Torget Larvik Hovedbyen
Torpeløkka Brunlanes Helgeroa Gårdsnavnet Torp.
Torpesvingen Brunlanes Helgeroa Gårdsnavnet Torp.
Torpeveien Brunlanes Helgeroa Gårdsnavnet Torp.
Torsrødveien Stavern Fjerdingen / Torsrød Gårdsnavnet Torsrød.
Torstrands torg Larvik Torstrand 1850 ca. Delt på midten av jernbanen.
Torstvedtbakken Hedrum Torstvedt-Nordby Gårdsnavnet Torstvedt.
Torstvedtveien Hedrum Torstvedt-Nordby Gårdsnavnet Torstvedt.
Torstvedtåsen Hedrum Torstvedt-Nordby Gårdsnavnet Torstvedt.
Torvstrædet Larvik Hovedbyen Torget Fulgte omtrent løpet til nåværende Sigurds gate fram til Jegersborggata.
Traneveien Brunlanes Hummerbakken Fuglearten trane.
Traveien Tjølling Rekkevik Lokalitetsnavn 1959 Lokalitetsnavn, «Hopetraet», ned mot Rekkevikbukta.
Trekullveien Tjølling Lovisaberget ved Kjerringvik
Treschows gate Larvik Hovedbyen
Trollsteinveien Tjølling Valbyskogen Steinnavn på veiene i boligfeltet.
Trollsåsveien Sandefjord / Andebu / Hedrum Skjeggerød i Kodal / Trollsås / Sundet Gårdsnavnet Trollsås. Fv 210 og del av Fv 304.
Starter i Sandefjord og går gjennom Andebu.
Trollveien Stavern Varden Eventyrfigur.
Trygves gate Larvik Hovedbyen Kongenavnet Trygve. 1885
Tunheimveien Hedrum Frøyhov 2017 Vestre del av Almeveien fram til 4. desember 2017.
Tveidalsveien Brunlanes Tveidalen Tveidalen. Fylkesvei 60
Tveitegata Tjølling Tveiten Gårdsnavnet Tveiten.
Tverrgata Larvik Langestrand
Tveteneveien Brunlanes Tveteneåsen Gårdsnavnet Tveitane.
Tyrihansveien Stavern Varden Eventyrfigur.
Tyriveien Tjølling Gon 1962
Tæråsveien Hedrum Kvelde
Tømmeråsen Tjølling Rekkevik
Ugleveien Larvik Byskogen Fuglearten ugle.
Ula Tjølling Torsøy / Ula Strandstedet Ula.
Ulabrands vei Tjølling Torsøy / Ula Losen Anders Jakob Johanssøn («Ulabrand»).
Ulamyra Tjølling Torsøy / Ula Strandstedet Ula.
Ularønningen Tjølling Torsøy / Ula Strandstedet Ula.
Ulastranda Tjølling Torsøy / Ula Strandstedet Ula.
Ulaveien Tjølling Torsøy / Ula Strandstedet Ula. Fylkesvei 159
Ulfsbakveien Brunlanes Veldre Bruket Ulfsbak under Grøtterød. Uttales ursbakk
Ullebergveien Brunlanes Jordet / Tanum
Ulvhilds vei Hedrum Nanset Ulvhild Iversdatter Jernskjegg. 2017 Opprinnelig østre del av Oberst Peters vei.
Ulåsveien Larvik Byskogen Åsen nord for Lille Bøkeskogen.
Unnersbugata Larvik Torstrand Gårdsnavnet Undersbo.
Urdaveien Hedrum Hovland
Utsiktsveien Larvik Byskogen Utsikt Veien opphørte da den ble lagt til Mesterfjellveien 4 desember 2017.
Utsiktsveien Stavern Solstad ?, 2017 Furuveien ble lagt til Utsiktsveien 4. desember 2017.
Valbyveien Tjølling Valbyskogen / Guriskogen Gårdsnavnet Valby.
Valmueveien Brunlanes Veldre Planten valmue.
Vardeknausen Stavern Varden / Solstad Fjellet Varden.
Vardeveien Stavern Varden Fjellet Varden.
Vassvikveien Brunlanes Farriseidet / Sky Gårdsnavnet Vassvik. 2017 Gammel del av Sørlandske hovedvei. Endret navn fra Skiensveien til Vassvikveien 4. desember 2017.
Vebergs gate Tjølling Østre Halsen Skipper Jan Kristian Weberg (1781-1867), som bodde i nr. 4. 1910
Veldreknausen Brunlanes Veldre Bruket Vellerød.
Veldreløkka Brunlanes Veldre Bruket Vellerød.
Veldrestubben Brunlanes Veldre Bruket Vellerød.
Veldreveien Brunlanes Veldre Bruket Vellerød.
Verftsgaten Stavern Sentrum Fredriksvern verft.
Verningenveien Hedrum Verningen Strøksnavn og husmannsplassen Verningen under HemVerningen.
Vesta Tjølling Torsøy Lokalt stedsnavn.
Vestbyåsen Hedrum Kvelde Åsen Vestbyåsen.
Vestmarkveien Hedrum Torstvedt / Ono Vestmarka.
Vestregata Larvik Langestrand 1885
Vestveien Brunlanes Brunla
Vikerøya Tjølling Vikerøya Øya Vikerøya i Viksfjord.
Vikerøyveien Tjølling ? Øya Vikerøya i Viksfjord.
Vikingveien Hedrum Hovland Gravfelt fra yngre jernalder.
Vikveien Tjølling Tjøllingvollen / Varild Gårdsnavnet Vik.
Viljaveien Hedrum Hovland
Villstråveien Tjølling Guriskogen Strånavn på mange av veiene i området.
Vindlyveien Tjølling Rekkevik 1962, 1965 Navn på forlengelse vedtatt 1965.
Vinjes vei Hedrum Nanset Dikteren Aasmund Olavsson Vinje (1818-70). 1924
Vinkelveien Stavern Auserød / Enigheten Veiens form.
Violveien Brunlanes Veldre Planten fiol.
Welhavens vei Hedrum Nanset Lyrikeren og litteraturkritikeren Johan Sebastian Welhaven (1807-1873). 1924
Wergelands vei Hedrum Nanset Forfatter og dikter Henrik Wergeland. 1924
Wesleyveien Tjølling Østre Halsen Kapellet Wesleys kapell, som igjen er oppkalt etter metodismens grunnlegger, den engelske presten John Wesley.
William Sverdrups gate Stavern Stavern Garnisjonsprest William Sverdrup.
Yttersøveien Hedrum Yttersø / Hovland Gårdsnavnet Yttersø. Fylkesvei 110
Ødegårdsveien Tjølling Dreng
Ølbergholmen Tjølling Torsøy / Eftang Lokaliteten Ølbergholmen.
Ørneveien Larvik Byskogen Fuglearten ørn.
Østbystranda Tjølling Østby Gårdsnavnet Østby.
Østbytangen Tjølling Østby Gårdsnavnet Østby.
Østbyveien Tjølling Bjønnes / Østby / Tjøllingvollen Gårdsnavnet Østby. Fylkesvei 154
Østre Brekkevei Brunlanes Brekke Gårdsnavnet Brekke.
Østre Hagavei Hedrum Hagalia Gårdsnavnet Haga.
Østsideveien Lardal Beliggenheten langs østsida av Lågen. 2009 Fylkesvei 220
Øvre Bergsvei Lardal Svarstad Gårdsnavnet Berg. 2009 Endret fra Bergvei til Øvre Bergsvei 25. juli 2009. Endret til Lindsverkveien 7. juni 2011.
Øvre Bøkeligate Larvik Hovedbyen Bøkeskogen. 1882 Tidligere Eie-Gaden.
Øvre Damsbakken Larvik Langestrand Gårdsnavnet Damsbakken (usikker beliggenhet). 1882 Tidligere del av «Konge-Veien».
Øvre Dr. Holms vei Larvik Byskogen Doktor Ingebrigt Christian Holm, Larvik Bads grunnlegger. 2017 Var østre del av Dr Holms vei fram til 4. desember 2017.
Øvre Eidstredet Larvik Langestrand Strøket Farriseidet. 1882 Tidligere Nordre Eid-Stræde.
Øvre Fritzøegate Larvik Langestrand Bedriften Fritzøe Værk 1882 Tidligere del av «Vellerø-Veien» og «Østre Konge-Vei».
Øvre Jegersborggate Larvik Hovedbyen Gårdsnavnet Jegersborg.
Øvre Nanset Hedrum Nanset Eiendommen Øvre Nanset. 2017 Tidligere østre del av Bjørnsons vei.
Øvre Nevlungen Brunlanes Nevlunghavn Gårdsnavnet Øvre Nevlungen (4091/1).
Øvre Sagkammen Hedrum Torstvedt-Nordby
Øvre Sollivei Lardal Svarstad 2017 Tidligere Solliveien. Veinavn endret 4. desember 2017.
Øvre Steinstredet Larvik Hovedbyen Strøket Steinane. 1882 Tidligere Steen-Strædet.
Øvre Torggate Larvik Hovedbyen Torget i Larvik. 1882 Tidligere Torv-Gade.
Øvregata Larvik Langestrand Den øverste av tverrgatene til Øvre Fritzøegate. 1885
Øya Larvik Torstrand Området Øya. 2017 Det opprinnelige Øya ligger sør for Tjøllingveien.
Øygata Larvik Torstrand Lokaliteten Øya. Kort vei i næringsområdet Øya.
Aarstens vei Tjølling Østre Halsen Gårdeierne på Steinsnes og Brekke. 1970
Åsliveien Hedrum Nanset Fagerliåsen. Veien ble lagt til Sportsveien og opphørte 4. desember 2017.
Åsrumveien Sandefjord / Hedrum Lasken / Mørk / Åsrum Gårdsnavnet Åsrum i Hedrum. Går fra Laskenkrysset i Sandefjord. Del av Fv 304.
Åsveien Stavern Solstad

Kilder

Det følgende er hovedkildene for oversikten; i tillegg kommer en rekke strøopplysninger fra forskjellige artikler som det ikke vil være hensiktsmessig å nevne her, men som heller hører hjemme i de enkelte artikler om gater og veier. Hovedforfatterens lokalkunnskap har også vært avgjørende for å kunne lage denne oversikten.

  • Nyhus, Per: Larvik A-Å, Larvik 1999. Digital utgaveNettbiblioteket
  • Fortegnelse over Gader i Laurvig med de af Repræsentantskabet vedtagne Navne. 1885.
  • Gate- og veinavn i Tjølling. Hefte utgitt av Gate- og veinavnkommiteen 1987.
  • Norgeskart.no.
  • Kart over Larvik 1903 (Krums Opmaalingskontor)
  • Kart over Larvik 1927 (Ing. Dahls Opmåling (1920))
  • Kart over Larvik 1962 (Fjellangers Oppmåling og Luftkartlegging)
  • Norske Gardsbruk Vestfold I og II 1947