Forside:Sigdal kommune

LANDSDEL: Østlandet  • Sørlandet • Vestlandet • Midt-Norge • Nord-Norge
FYLKE: Innlandet • Oslo • Vestfold og Telemark • Viken
TIDLIGERE FYLKE: Akershus • Buskerud • Østfold
DISTRIKT: Eiker • Hallingdal • Numedal • Ringerike
KOMMUNE: Drammen • Flesberg • Flå • Gol • Hemsedal • Hol • Hole • Jevnaker • Kongsberg • Krødsherad • Lier • Modum • Nesbyen • Nore og Uvdal • Ringerike • Rollag • Sigdal • Øvre Eiker • Ål

Om Sigdal kommune
Sigdal kommune er en kommune i Viken fylke (før 1. januar 2020 i Buskerud). Den grenser i nord mot Flå, i øst mot Krødsherad, i sørøst mot Modum, i sør mot Øvre Eiker, i vest mot Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Sigdal kommune før 1901 besto av Sigdal, Eggedal og Krødsherad. I gammel tid ble dette området omtalt som Tverrdalene.

Navnet på kommunen har opprinnelse i navnet på elva Simoa som renner gjennom dalen og som i gammel tid har hett Sigm(á) «elva som siger» og dalen kan ha hett Sigmardalr eller Sigmudalr. En person fra Sigdal kalles sigdøling, og dialekta i Sigdal kalles også sigdøling. Dialekta har store likhetstrekk med krylling (fra Krødsherad) og karakteristiske trekk for dialekta er at vokalene æ og y ikke eksisterer. Disse uttales som henholdsvis e og i. Y blir med andre ord ikke «benitta». Kommunesenteret er Prestfoss, og andre viktige befolkningssentra er Nerstad, Nedre Eggedal og Eggedal. Kommunen preges av høyfjell og daler. Omtrent 72 % av kommunen er dekket av skog, 20% er fjell – vesentlig lavalpin sone. 4% av arealet er dyrket og omtrent 4% er vann og vassdrag. Tilsammen 842 km².   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Haglebuvatna.
Foto: Jan-Tore Egge
(2012)

Haglebuvatna, også kalt Haglebuvatnet, er et vann lengst nord i Sigdal kommune i Buskerud. Vannet er delt i to av en demning, derfor flertallsformen i vannet. Det ligger på 806 meter over havet, og er omkring en halv kvadratkilometer stort.

Den 26. april 1945 sto Haglebuslaget, en trefning mellom Milorg og tysk/norske styrker, i området rundt vannet.   Les mer …

Wilhelm Christian Magelssen.
Foto: Hentet fra Norges gejstlighet i 1914 (1915)
Wilhelm Christian Magelssen (født 2. juli 1841 i Sogndal, død ca. 15. november 1922 i Kristiania) var teolog. Han virka som sokneprest i flere bygder på det indre Østlandet, i tillegg til Berg på Senja. Magelssen avslutta karrieren som prost over Hadeland og Land. Magelssen vokste opp i Vestre Toten, der faren Wilhelm Christian Magelssen (1804–1876) ble sokneprest i 1842. Mora het Maren Dortea Marie f. Christie (1805-82); også hun var fra en prestefamilie. Wilhelm Christian Magelssen var del av en stor søskenflokk på elleve unger.   Les mer …

Haglebustøtta er reist i området der trefningen sto. Navnene på sju falne Milorg-jegere er skrevet inn på minnesmerket.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket
(1964)
Haglebuslaget var en trefning 26. april 1945 mellom norske milorgstyrker fra basen Elg og norske og tyske politisoldater tilknyttet det tyske politiet. Trefningen fant sted ved Haglebuvatna i Eggedal. Lokale hjemmestyrker deltok i et befalskurs ved Haglebu da en tysk patrulje gikk opp fra Eggedal for å lete etter våpenlagre de hadde fått tips om under en razzia. Selv om Haglebuslaget i seg selv bare var en lokal trefning, mener man at den fikk en viktig konsekvens senere. Mens mange frykta at kampene kunne føre til en hardere innsats mot Milorg, ble trefningen i stedet et nederlag for nordmennene som var i tysk tjeneste. I krigens siste fase kan dette ha bidratt til at frontkjemperne i svært liten grad motsatte seg kapitulasjonen, og at man dermed unngikk at den tyske overgivelsen ble fulgt av kamper mellom Milorg og frontkjempere.   Les mer …

Tømmerfløting på Simoa. Fløterne er Kristian S. Warhuus, Hans Linnerud, August Warhuus.
Foto: Ukjent. Bildet må være tatt på 1920-tallet.
Simoa er ei elv i Buskerud som renner gjennom kommunene Sigdal og Modum. Elva har hett Sigm(á), som trolig betyr «elva som siger». Første ledd er trolig av «síga» (sige, gli). Siste ledd er «á» (dvs. å, elv). Elva starter i Flå kommune, noen kilometer nord for Haglebuvatna og heter først Haglebuelva for deretter å skifte navn til Eggedøla fram til Solevann. Den skifter navn til Simoa ved utløpet av dette og renner ut i Soneren. Fra Sonerns utløp ved Prestfoss følger den et sørøstlig løp til den renner ut i Drammenselva ved Åmot, noen kilometer sørøst for Blaafarveverket.   Les mer …

 
Se også


 
Kategorier for Sigdal kommune
ingen underkategorier
 
Andre artikler