Forside:Øvre Eiker kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

LANDSDEL: Østlandet  • Sørlandet • Vestlandet • Midt-Norge • Nord-Norge
FYLKE: Innlandet • Oslo • Vestfold og Telemark • Viken
TIDLIGERE FYLKE: Akershus • Buskerud • Østfold
DISTRIKT: Eiker • Hallingdal • Numedal • Ringerike
KOMMUNE: Drammen • Flesberg • Flå • Gol • Hemsedal • Hol • Hole • Jevnaker • Kongsberg • Krødsherad • Lier • Modum • Nesbyen • Nore og Uvdal • Ringerike • Rollag • Sigdal • Øvre Eiker • Ål

Om Øvre Eiker kommune
Øvre Eiker er en kommune i Viken fylke (før 1. januar 2020 i Buskerud). Den grenser mot Kongsberg, Flesberg, Sigdal, Modum, Lier, Drammen og Holmestrand.

Kommunen ble opprettet i 1885, da det gamle herredet Eiker ble delt i Øvre Eiker og Nedre Eiker. De største tettstedene er Hokksund, Vestfossen, Skotselv og Darbu. De seinere årene har også boligområdene Røren og Ormåsen fått status som egne tettsteder.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Anton Snekkerplassen (1883-1967)
Foto: Ukjent fotograf (Eiker Arkiv/BVH)
Anton Olsen Snekkerplassen var født i Drammen i 1883[1] og døde på Øvre Eiker i 1967. Han bodde hele sitt liv på småbruket Snekkerplassen under Vestby i Bingen og drev dette.   Les mer …

Knut Lie Jensen ved pianoet.
Foto: Ukjent
Knut Lie Jensen (1912-1992) var fabrikkarbeider, kontorist og kjøpmann i Hokksund i Øvre Eiker. Under andre verdenskrig deltok han i Hjemmefronten. Han var kontorsjef ved Balder Skofabrikk A/S, og i 1960 etablerte han skoforretningen Lie-Sko a/s, som ble et lokalt utsalgssted for Balder i Hokksund. Året etter sluttet han ved Balder Skofabrikk.   Les mer …

>onlyinclude>
Sirikjerke er ett av de mest populære turmålene på Øvre Eiker.
Foto: Bent Ek, 2015
Sirikjerke, 635 meter over havet, er det høyeste punktet i marka sør for Drammensdalen. Dette er et mektig utsiktspunkt flotte omgivelser. Herman Wildenvey beskrev Sirikjerke meget vakkert i diktet han tilegnet den katedrallignende knausen.

Kanskje kommer navnet av at Sirikjerke er det høyeste punktet på skauen der, og har utsikt til «7 prestegjeld/sogn»?

Vi veit ikke om navnet Siri har noen forbindelse med kvinnenavnet Siri. Men det kan kanskje komme fra det gamle ordet «Sire/Sira», som kommer av latin «Senior», og jo betyr «den gamle». Sira ble tidligere benyttet som tittel på høyerestående geistlige, og kan derfor ha en sammenheng med Sirikjerke. Det er mulig at ordet Siri blitt avledet fra Sira/Sire gjennom åras løp, men detter er spekulasjoner.</onlyinclude>

I boka «Eker. Træk av en storbygds saga» gir Johnsen, Nils en skildring av den storslagne utskikten fra Sirikjerke:

Utsikt fra Sirikjerke mot Eikeren.
Foto: Bent Ek, 2015
Ikke fra noget sted paa Eker har man slik glimrende utsigt. Jeg sat der en septembermorgen i 1906, og hadde da store deler av det søndenfjeldske Norge liggende foran mig som et kart. Mot vest Telemarksfjeldene, nordover Hallingskarvet og en mur av takkede fjeld fjernt i synsranden. Mot øst og syd Kristianiafjorden med omliggende bygder; indover mort grænsen blaanende skog, Hvalerørerne længst ute mot havet og øst for dem en høi fjeldryg som stængte utsigten til Bohuslän. Sirikirke ligger saa frit, at ingen omliggende høider stænger, og luften var den omskrevne morgen ualmindelig klar.'[2]

Det er blitt holdt flere gudstjenester på stedet de siste årene, og steinen som ligger der benytter presten som alter, og den gir jo også assosiasjoner til et alter.

ReferanserKilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Øvre Eiker kommune inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!
  Les mer …

Kjente bosettinger rundt Glitre i 1923.
Finnemarka er opprinnelig navnet på et område rundt skogsvannet Glitre, men benyttes nå om hele skogsområdet øst og nord for Drammenselva, sør for Tyrifjorden og vest for Lierdalen. Navnet har sin bakgrunn fra 1600-tallet, da folk med finsk opprinnelse bosatte seg i området rundt Glitre, 358 meter over havet. Vannet er Drammens drikkevannkilde og selges også på flaske av mineralvannpodusenten Aass bryggeri. Finnene drev svedjebruk og det er fortsatt rester etter boplasser i området. De fleste boplassene lå vest og nord for Glitre. Det er usikkert om finnene var de første som bosatte seg der eller om området allerede var bebodd.   Les mer …

Stigerboligen ved Ekers Kobberværk
Foto: Ukjent / Eiker Arkiv.
Bergsgruvene er et gruvefelt i Øvre Eiker. Gruvene er drevet inn i en høy ås, Gruveåsen, like ved tettstedet Ormåsen. Hovedforekomsten har vært kobber, og området kalles også «Kobbergruvene» eller «Kobberverket». Den eldste historien til disse gruvene er ikke kjent. Det kan ha vært ett av de stedene der Tobias Kupfer skjerpet etter malm på 1620-og 30-tallet, og det var i dette området at Gregers Sinclair drev bergverksdrift på 1680-tallet. SmeltehyttaHyttevollen skriver seg kanskje fra denne eldste perioden. Området var i drift under Kongsberg Sølvverk på 1700-tallet under navnet Eker Kiesgrube, men driften ble nedlagt omkring 1770. Det skal også ha vært drift i privat regi en kort perioder omkring 1820.   Les mer …

Øvre Eiker er en kommune i Viken fylke (før 1. januar 2020 i Buskerud). Den grenser mot Kongsberg, Flesberg, Sigdal, Modum, Lier, Drammen og Holmestrand. Kommunen ble opprettet i 1885, da det gamle herredet Eiker ble delt i Øvre Eiker og Nedre Eiker. De største tettstedene er Hokksund, Vestfossen, Skotselv og Darbu. De seinere årene har også boligområdene Røren og Ormåsen fått status som egne tettsteder.   Les mer …
 
Se også


 
Eksterne ressurser
 
Kategorier for Øvre Eiker kommune
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
Darbu
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
 
Andre artikler