Månedens dugnad

Fyresdal Bygdekvinnelag selger rømmegraut på bygdedagen 2013.
Foto: Olav Momrak-Haugan

2022 er Frivillighetens år. Lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre er invitert med for å synliggjøre det frivillige arbeidet som skjer i Norge. Året er forankra i regjeringas Frivillighetsmelding, og det er Frivillighet Norge som har ansvaret for å planlegge og koordinere aktivitetene. Frivillighet kan definereres som ulønnet, sjølvalgt og ideelt arbeid eller virke som utføres av en person, gruppe eller organisasjon. Frivillig innsats er ikke bare arbeidskraft og dugnadsinnsats, men også tradisjonsbærende og folkehelsefremmende, og kan gi økt kompetanse til dem som deltar.

Også vi på Lokalhistoriewiki henger oss på, sjøl om 2022 snart er til ende. Som vanlig har vi en historisk vinkling på våre ønsker for denne månedens dugnad. Mye av frivilligheten har også foregått lokalt, i byer og bygder. Siden midten av 1800-tallet har lag og foreninger vært en vesentlig del av samfunnslivet i norske lokalsamfunn. Vi vil gjerne ha artikler om flere av disse. Gjerne om dem som fortsatt eksisterer, men det er også viktig å dokumentere historien til dem som er nedlagt. De fleste foreninger har blitt holdt oppe av ildsjeler, og skriv gjerne biografier om disse. Innafor idrett og friluftsliv har for eksempel de aktive i Turistforeningen og Skiforeningen gjort en viktig jobb med merking av stier og kjøring av skiløyper. På det sosiale feltet har lokalforeningene til blant annet Norske Kvinners Sanitetsforening, Lions Club, Rotary, Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp spilt ei stor rolle. Lokalt kultur- og kulturvernarbeid er vi også interessert i å lese mer om.

Siden begynnelsen av 1990-tallet har det blitt etablert frivillighetssentraler som er til stor hjelp for mange innbyggere. Flere kommuner har frivillighetspriser.

Bli med på wikidugnad!

Visste du at alle artikler i Lokalhistoriewiki er under kontinuerlig utvikling? Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget! Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Om du trenger hjelp med å komme i gang, kan du ta en kikk på:

  • Wikiwebinarene våre, der du blant annet finner et generelt wikikurs og et kurs om bilder.
  • Hjelpesidene våre om hvordan du kan formatere artikler og bilder, og om hvordan finne og bruke kilder.

Hele wikien er en dugnad, og vi vil gjerne ha flest mulig med på den digitale løvrakingen også. Kanskje er du god på å oppspore hvem, hva, hvor og når for bilder som mangler denne informasjonen. Om du liker å gjøre røde lenker blå, kan du ta en kikk på wikiens ønskelister for bilder og artikler. Du kan også utvide artikkelspirer, legge inn bilder i artikler, lese korrektur og mye annet.


Smakebiter fra artiklene

Worm Hirsch Lund var ingeniør og direktør ved Folldal Gruver.
Foto: Oslo Museum
Worm Hirsch Lund (født 28. juni 1878 i Hammerfest, død 4. november 1953 i Oslo) var bergverksingeniør og direktør ved Folldal Gruver i perioden 1906-1931. Han hadde en sentral rolle i en av landets lengste arbeiderkonflikter, Folldalsstreiken i perioden 1929 til 1931. Worm Hirsch Lund var sønn av oversakfører Ole Lund og Malene Robertson, og vokste opp i en søskenflokk med minst fjorten barn. Han var barnebarnet til visekonsul Carl Robertson, opprinnelig fra Skottland, og søskenbarnet til politiker og handelsmann Charles Robertson, som ble Norges handelsminister og Hammerfests ordfører.   Les mer …

Utsyn over Aursjømagasinet 2005. Det var ein stad her ulykka skjedde.
Gautsjøulykka 25. september 1941 var ei frykteleg hending knytt til AurautbyggingaDalsida i Lesja. Eit arbeidslag på 11 mann dreiv med stikking av vegen som var under bygging opp frå Aura i Bøgrende fram til Gåsbue skulle avslutte arbeidet og fraktast over Gautsjøen med båt til Sørhella, ei strekning på 8–9 kilometer. Båten var ein sju meter lang open trebåt, ein fløytingsbåt, med påhengsmotor. Veret var fint og det var omtrent vindstille. Kva som hende denne septemberdagen, veit ingen. Fleire av karane var flinke til å symje, men ingen kom fram til Sørhella. Dagen etter, fredagen, var det gråvér, vind og skodde. Oppsynsmannen på veganlegget, Anton Mikkelsen, rodde da utover og støtte rett på båten, som flaut med baugen i veret.   Les mer …

X-27 var en av selskapets tidligste biler - en Ford A 1929-modell.
Foto: Anders Beer Wilse (1929).
Harstad Opland Rutebilselskap ble stiftet 26. april 1922 ved at premierløytnant Nicolai Bardal og ingeniørene Thorvald Smith-Sunde og Nicolai Saxegaard utarbeidet planer for dannelsen av selskapet. Sistnevnte hadde vært sentral i 1916 da Tromsø Amts Ruteautomobil ble konstituert – (inngikk i 1919 i Troms Innland Rutebil (TIRB). Alle tre initiativtakerne hadde tidligere vært ordførere i Harstad. Navnet på selskapet var i utgangspunktet Harstad Opland Rutebilselskap og ble fra 2. mars 1948 til Harstad Oppland Rutebil A/S (HORB).   Les mer …

Om lokalhistoriewiki.no

Lokalhistoriewiki drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket. Wikien har over 2 millioner besøk i året og akkurat nå 67 679 artikler og 202 636 bilder. Om du vil bidra med å skrive, redigere eller laste opp bilder, er det bare å registrere seg som bruker! Hvis du trenger starthjelp, kan du ta en titt på hjelpesidene våre. Og om du ikke finner ut av ting, ta gjerne direkte kontakt med oss på NLI. Les mer...

NB-logo-no-farge liten.png


Ukas artikkel

Abel Cathrine Amundson. Bilete frå boka The first chapter of Norwegian immigration av sonen Rasmus B. Anderson.

Abel Cathrine Amundson (født 8. oktober 1809 i Sandeid i Vindafjord, død 31. oktober 1885 i Northwood, Iowa) var gardkone og utvandrar. Ho og ektemannen var mellom dei fyrste utvandrarane til USA frå Norge, berre eit drygt tiår etter pionerane på sluppen «Restauration». Dei budde i fleire av dei norske nybyggjarkoloniane i Midtvesten i 1830- og 1840-åra. Ektemannen Bjørn og sonen Bruun døydde båe i ein koleraepidemi i august 1850. Etter at ektemannen døydde, fekk Abel Cathrine alle barna med unntak av eldstesonen døypt av en dansk metodistprest, men seinare vart ho medlem av den lutherske kyrkja i Dane County. Ho gifta seg på nytt i 1854 med Bright Amundson frå Stavanger, og dei levde saman fram til han døydde i 1861.Les mer...

Ukas bilde

Gloppen heradshus anno 2021.jpeg
Gloppen heradshus. Plassen mellom heradshuset og sparebanken er tusenårsstaden i Gloppen kommune.
Foto: Svend Aage Madsen, 2021


Nyeste sider på Lokalhistoriewiki

Nyeste bilder på Lokalhistoriewiki