Bygningene i friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hovestua i Kong Oscar IIs Samling, det første huset i verdens første friluftsmuseum. Til Norsk Folkemuseum i 1907.
Foto: Axel Lindahl (1880-åra).

Norsk Folkemuseum er et av de største friluftsmuseene i Skandinavia. Nedenfor er ei liste over bygningene.

Bygning Del Type Fra Datering Ervervet Gjenreist Nummer Merknad Bilde
Gol stavkyrkje Oscar IIs Samling Stavkirke Gol i Hallingdal 1200 (ca.) 1885 181 5515 Gol stavkirkje paa Bygdoy.jpg
Hovestua Oscar IIs Samling Stue Hove i Heddal, Telemark 1738 1881 182 5538 Haavestua.jpg
Loft fra Søndre Berdal Oscar IIs Samling Loft Søndre Berdal, Nesland, Vinje i Telemark. 1750-åra 1885 183 Loft fra Søndre Berdal - Norsk Folkemuseum 183.JPG
Rolstadloftet Oscar IIs Samling Loft (Soveloft) Rolstad i Sør-Fron, Gudbrandsdalen 1300 (ca.) 1888 184 Rolstadloftet - Norsk Folkemuseum 184.JPG
«Setabu» Oscar IIs Samling Loft («Setabu») Støylsemne, Hylestad, Valle i Setesdal 1500-tallet 1913 185 Setabu fra Hylestad.JPG
Gåetie (sørsamisk gamme) Sameplassen Gamme 1992 1992 198 Bygd av en reindriftsame fra Elgå i Engerdal. NF198 Gåetie sørsamisk gamme.JPG
Buvrie (Stabbur) Sameplassen Buvrie 1998 1998 199 Bygd av en reindriftsame fra Elgå i Engerdal. NF199 Buvrie sørsamisk stabbur.JPG
Kjellebergstua Setesdalstunet Årestue, peisestue Kjelleberg, Valle, Setesdal 1650 (ca.) 1912 1913 1/2 Kjellebergstua består av «gamlestog», som er ei årestue, og «nyestog», som er ei peisestue. Stue fra Kjelleberg Norsk Folkemuseum 1 og 2.JPG
Oseloftet Setesdalstunet Loft Ose, Bygland, Setesdal 1700 (ca.) 1912 1913 3 5409 Oseloftet.jpg
Åmlidstua Setesdalstunet Årestue Åmlid, Valle, Setesdal 1650-1700 (ca.) 1895 1898 4 5379 Åmlidstua.jpg
Brottveitloftet Setesdalstunet Loft Brottveit, Valle, Setesdal 1650-1700 (ca.) 1909 1910 5 Brottveitloftet er ett av få trihøgde loft i Norge. 5374 Brottveitloftet.jpg
Stolpehus fra Kjelleberg Setesdalstunet Stolpehus Kjelleberg, Valle, Setesdal Middelalder 1941 1941 6 5430 Kjelleberg-stolpehuset.jpg
Løe fra Rysstad Setesdalstunet Løe Rysstad, Valle, Setesdal 1800-1850 (ca.) 1938 1938 7 Løe fra Rysstad i Valle Norsk Folkemuseum 7.JPG
Fjøs fra Rike Setesdalstunet Fjøs Rike, Valle, Setesdal 1800-1850 (ca.) 1941 1941 8 Fjøs fra Rike i Valle Norsk Folkemuseum 8.JPG
Løe fra Skomedal Setesdalstunet Løe Skomedal, Bygland, Setesdal 1800-1850 (ca.) 1941 1941 9 NF9 Løe fra Skomedal.jpg
Fjøs fra Skomedal Setesdalstunet Fjøs Skomedal, Bygland, Setesdal 1850-1900 (ca.) 1941 1941 10 Fjøs fra Skomedal i Bygland Norsk Folkemuseum 10.JPG
Stall fra Kultran Setesdalstunet Stall Kultran, Bykle, Setesdal 1800 (ca.) 1941 1941 11 Stall fra Kultran i Bykle Norsk Folkemuseum 11.JPG
Badstue fra Åmlid Setesdalstunet Badstue Åmlid, Valle, Setesdal 1600-tallet 1912 1913 12 Badstue fra Åmlid - Norsk Folkemuseum 12.JPG
Stall fra Heimtveiti Setesdalstunet Stall Heimtveiti, Bykle, Setesdal 1850 1966 2008 13
Sagastua Setesdalstunet Årestue 1994 1994 15 Kopi av «gamlestog» i Kjellebergstua, nr. 1/2. NF15 Kopi av Kjellebergstua.JPG
Raulandsstua Numedalstunet Årestue Søre Rauland, Nore og Uvdal 1238 (ca.) 1895 1899 21 5446 Raulandsstua.jpg
Grøslistua Numedalstunet Peisestue Grøsli, Flesberg 1650 (ca.) 1895 1899 22 Stue fra Grøsli i Flesberg Norsk Folkemuseum 22.JPG
Stue fra Væråsmogen Numedalstunet Peisestue Væråsmogen, Flesberg 1750-1800 (ca.) 1913 1914 23 Stue fra Væråsmogen i Flesberg Norsk Folkemuseum 23.JPG
Eldhus fra Bakke Numedalstunet Eldhus Bakke, Rollag 1750-1800 (ca.) 1945 1945 24 Eldhus fra Bakke i Rollag Norsk Folkemuseum 24.JPG
Loft fra Søre Rauland Numedalstunet Loft Søre Rauland, Nore og Uvdal 1209 (etter) 1945 1945 25 «Buret», førsteetasjen, ble bygd etter 1209, mens «loftet», andreetasjen, ble bygd etter 1594. Løft fra Søre Rauland Norsk Folkemuseum 25.JPG
Stall fra Grønneflåta Numedalstunet Stall Grønneflåta, Nore og Uvdal 1750-1800 (ca.) 1942 1946 26 Stall fra Grønneflåta i Nore og Uvdal.JPG
Stall fra Nedre Værås Numedalstunet Stall Nedre Værås, Flesberg 1800 (ca.) 1941 1942 27 Stall fra Nedre Værås i Flesberg Norsk Folkemuseum 27.JPG
Løe fra Nørstebø Numedalstunet Løe Nørstebø, Nore og Uvdal 1600-tallet 1942 1943 28 NF28 Løe fra Nørstebu.JPG
Fjøs fra Ramberg Numedalstunet Fjøs Ramberg, Dagali, Hol 1800-1850 (ca.) 1942 1943 29 Dagali hørte opprinnelig til Numedal. Fjøs fra Ramberg i Hol Norsk Folkemuseum 29.JPG
Barfrøstue fra Gammelstu Trønnes Østerdalstunet Barfrøstue Gammelstu Trønnes, Stor-Elvdal 1670 1903 1905 151 Barfrøet ble bygd på rundt 1800. Oslo, Norsk Folkemuseum - no-nb digifoto 20151117 00011 NB MIT FNR 16109.jpg
Sommerstue fra Kilde Østerdalstunet Sommerstue Kilde, Åmot 1700-1750 1903 1905 152 NF152 Sommerstue fra Kilde.JPG
Stabbur fra Murud Østerdalstunet Stabbur Murud, Elverum 1600-tallet 1942 1943 153
Stabbur fra Simenstua Østerdalstunet Stabbur Simenstua, Stor-Elvdal 1600-tallet 1944 1944 154
Loft fra Kilde Østerdalstunet Loft Kilde, Åmot 1700-tallet 1903 1905 155 Loftet var opprinnelig to bygninger, begge fra 1700-tallet, som ble satt sammen rundt 1850. NF155 Loft fra Kilde.JPG
Loftsbu fra Urstrømmen Østerdalstunet Loftsbu Urstrømmen, Alvdal 1750-1800 1941 1943 156 NF156 Loftsbu fra Urstrømmen.JPG
Stall-løe fra lille Ingelsrud Østerdalstunet Stall-løe Lille Ingelsrud, Åsnes 1750-1800 1941 1942 157 NF157 Stall-løe fra Lille Ingelsrud.jpg
Løe fra Kvislerbråten Østerdalstunet Løe Kvislerbråten, Sør-Odal 1800-1850 1942 1944 158 NF158 Løe fra Kvislerbråten.JPG
Fjøs fra Engan Østerdalstunet Fjøs Engan, Os 1744 1941 1943 159 Takene på nummer 159 og 160 er sammenbygd. NF159 og NF160 Fjøs og løe fra Engan.JPG
Løe fra Engan Østerdalstunet Løe Engan, Os 1800 (ca.) 1941 1943 160 Takene på nummer 159 og 160 er sammenbygd. NF159 og NF160 Fjøs og løe fra Engan.JPG
Do fra Ålborg Østerdalstunet Utedo Ålborg, Tynset 1800-tallet 1948 1949 161 NF utedo fra Ålborg Tynset 01.JPG
Kjone fra Melstrøm Østerdalstunet Kjone Melstrøm, Sør-Odal 1850 (ca.) 1931 1932 162
Ampiansbråten Finnetorpet Røykstue Ampiansbråten, Kongsvinger 1830 (ca.) 1925 1927 164
Karterud Hovedbygning Karterud, Kongsvinger 1700 (ca.) 1942 1944 166 Opprinnelig en etasje, andre etasjen ble påbygd midt på 1700-tallet. 5343 våningshus (bigning), Karterud.jpg
Stue fra Håli Valdres Stue Håli, Vang i Valdres 1700-tallet 1906 1907 31 Hålistua Norsk Folkemuseum.JPG
Tørkehus fra Istad Valdres Tørkehus Istad, Øystre Slidre 1800-1850 1925 1927 32 Tørkehus fra Istad i Øystre Slidre Norsk Folkemuseum 32.JPG
Sel og melkebu fra Landsverkseter Gudbrandsdalen Sel Landsverkseter, Nord-Fron 1800 (ca.) 1907 1910 41 NF41 Sel og bu fra Landverkseter.jpg
Fjøs fra Loftsgård Gudbrandsdalen Fjøs Loftsgård, Sel 1850 (ca.) 1907 1910 42 NF42 Seterfjøs fra Loftsgard.jpg
Geitefjøs fra Kleppdalssetra eller Tjønnsetra Gudbrandsdalen Fjøs Kleppdalssetra eller Tjønnsetra, Nord-Fron 1850 (ca.) 1907 1910 43 NF43 Geitefjøs fra Kvam.JPG
Stiklestadlåna Trøndelagstunet Låne / våningshus Stiklestad vestre, Verdal 1800 (ca.) 1919 1926 51 Ominnredet 2010 for å vise bomiljø fra 1950-åra. Stiklestadlåna - Norsk Folkemuseum.JPG
Stabbur fra Koa Trøndelagstunet Stabbur Koa, Inderøy 1904 (ca.) 2004 2007 50 Stabburet fra Koa - Norsk Folkemuseum.JPG
Hovdehuset Trøndelagstunet Våningshus Hovde, Ørland 1700 (ca.) 1922 1931 52 Utvidet i 1850. NF 52 Hus Hovde01.JPG
Elnanlåven Trøndelagstunet Driftsbygning Elnan vestre, Steinkjer 1899 1998 2001 54 NF54 Låve fra Elnan vestre.JPG
Lekestue fra Bygdøy Trøndelagstunet Lekestue Bygdøyveien 58, Bygdøy 1950 2010 2011 60
Stue fra Bakarplassen under garden Mjøen Husmannsplassen Stue Mjøen i Oppdal 1800 (ca.) 1911 1914 56 NF 56 Stue Bakarplassen.JPG
Stabbur fra Enlid Husmannsplassen Stabbur Enlid, Midtre Gauldal 1700 (ca.) 1951 1952 57 NF 57 Stabbur Enlid02.JPG
Fjøs fra Bonesøyen under garden Bones Husmannsplassen Fjøs Bones, Midtre Gauldal 1800 (ca.) 1950 1951 58 NF 58 Fjøs Bonesøyen01.JPG
Løe fra Bonesøyen under garden Bones Husmannsplassen Løe Bones, Midtre Gauldal 1850 (ca.) 1950 1951 59 NF 59 Løe Bonesøyen01.JPG
Oppgangssag fra Åkra Vannkraft Oppgangssag Åkra, Ullensvang 1700-tallet 1932 1937 61 Oppgangssag fra Åkra Norsk Folkemuseum.JPG
Stampe fra Jøssvoll Vannkraft Stampe Jøssvoll, Stordal 1850-1900 (ca.) 1934 1936 62 Stampe fra Jøssvoll Norsk Folkemuseum 62.JPG
Smie fra husmannsplassen Sagan Vannkraft Smie Sagan, Halsa 1800-tallet 1930 1930 63 Smie fra Sagan i Halsa Norsk Folkemuseum.JPG
Høybu fra Fiskårdalen i Åseral Øygardsbuene Bu Fiskårdalen, Åseral 1800 (ca.) 1925 1930 64 NF64 Hoeybu fra Fiskaardalen.JPG
Høybu fra Haupelid i Åseral Øygardsbuene Bu Haupelid, Åseral 1800 (ca.) 1925 1930 65 NF65 Høybu fra Haupelid.JPG
Eldbu fra Åknes i Åseral Øygardsbuene Bu Åknes, Åseral 1800 (ca.) 1925 1930 66 NF66 Eldbu fra Aaknes.JPG
Stue fra Årheim Fjordane Stue Årheim, Stryn 1800 (ca.) 1911 1914 71 Stue fra Årheim i Stryn.JPG
Stue og sengebu fra ytre Sæle Fjordane Stue ytre Sæle, Gaular 1650-1700 (ca.) 1922 1931/1932 74, 75 Stue og sengebu fra Gaular Norsk Folkemuseum 75 og 75.JPG
Løe med stall fra Sandnes Fjordane Løe Sandnes, Jølster 1700-tallet 1925 1931/1932 72, 73 Løe fra Jølster - Norsk Folkemuseum 72.JPG
Bualoft fra Midtbære Voss Loft Midtbære, Raundalen, Voss 1600-tallet 1925 1930 76 Påbygd på 1700-tallet. NF 76 Bualoft.JPG
Sengebu fra Heimbære Voss Heimbære, Raundalen, Voss 1650-1700 (ca.) 1925 1930 77 NF 77 Sengebu02.JPG
Røykovnstue fra Nes Hardangertunet Stue Nes i Mundheim, Kvam 1600-tallet 1922 1927 81 NF 81 Stue.JPG
Bualoft fra Nes Hardangertunet Loft Nes i Mundheim, Kvam 1769 1922 1927 82 NF82 Bualoft fra Nes.JPG
Eldhus fra Nes Hardangertunet Eldhus Nes i Mundheim, Kvam 1600 (ca.) 1925 1931 83 Eldhus fra Nes i Mundheim Norsk Folkemuseum 83.JPG
Stabbur fra Nes Hardangertunet Stabbur Nes i Mundheim, Kvam 1743 1922 1931 84 Stabbur fra Nes i Mundheim Norsk Folkemuseum 84.JPG
Stall fra Øye Hardangertunet Stall Øye i Varaldsøy, Kvinnherad 1954 1955 85
Skytje fra Bakka Hardangertunet Skytje Bakka i Hålandsdalen, Fusa 1954 1955 86 NF86 Vedskur fra Bakka.JPG
Jærhus fra Lende Jæren Jærhus Lende, Time 1845 1938 1939 91 Jærhus fra Lende i Time Norsk Folkemuseum 91.JPG
Bur fra Tjaldal Vest-Agder Bur Tjaldal, Åseral 1650 (ca.) 1931 1943 96 Bur fra Tjaldal i Åseral Norsk Folkemuseum 96.JPG
Bur fra Håbergsland Vest-Agder Bur Håbergsland, Hægebostad 1651 1930 1943 97 Bur fra Håbergsland i Hægsbostad Norsk Folkemuseum 97.JPG
Stue fra Smedstad Østlandet Stue Smedstad, Gjerdrum 1751 1917 1928 101 Stue fra Smedstad i Gjerdrum Norsk Folkemuseum 101.JPG
Stue fra Lille-Løken Østlandet Stue Lille-Løken, Trøgstad 1769 1925 1929 102 Stue fra Lille-Løken i Trøgstad Norsk Folkemuseum 102.JPG
Stall med låve fra Døli Østlandet Stall Døli, Nannestad 1800-1850 1942 1945 103 Stall med låve fra Døli i Nannestad Norsk Folkemuseum 103.JPG
Grisehus fra VilbergØstlandet Østlandet Grisehus Vilberg, Ullensaker 1850-1900 1946 1946 104 NF104 Grisehus fra Vilberg.JPG
Låve fra Garsvik [[[Østlandet på Norsk Folkemuseum|Østlandet]] Låve Garsvik, Aurskog-Høland 1838 1946 1946 105 Låve fra Garsvik i Aurskog-Høland (2).JPG
Pottemakeri fra Norum Østlandet Pottemakeri Norum, Nes 1860-åra 1930 1946 106 Pottemakeriet fra Norum i Nes Norsk Folkemuseum 106.JPG
Kjone fra Karsrud Østlandet Kjone Karsrud, Våle, Re kommune 1835 (ca.) 1935 1936 107 NF107 Kjone fra Karlsrud.JPG
Stue fra Nedre-Jordet Hallingdalstunet Stue Nedre-Jordet, Hol 1750 (ca.) 1924 1926 111 Stue fra Nedre-Jordet i Hol Norsk Folkemuseum 111.JPG
Loft fra Holshagen Hallingdalstunet Loft Holshagen, Hol 1650 (ca.) 1946 1946 118 NF118 Loft fra Holshagen.JPG
Løe fra Holshagen Hallingdalstunet Løe Holshagen, Hol 1959 2008 119 Løe fra Holshagen i Hol Norsk Folkemuseum 119 (3).JPG
Loftstue fra Halvorsgard Hallingdalstunet Loftstue Halvorsgard, Hol 1750 (ca.) 1911 1913 112 Loftstue fra Halvorsgard i Hol Norsk Folkemuseum 112.JPG
Stall fra Halvorsgard Hallingdalstunet Stall Halvorsgard, Hol 1700-tallet 1927 1930 115 Stall fra Halvorsgard i Hol Norsk Folkemuseum 115.JPG
Geitehus fra Halvorsgard Hallingdalstunet Geitehus Halvorsgard, Hol 1700-tallet 1927 1930 116 Geitehus fra Halvorsgard i Hol Norsk Folkemuseum 116.JPG
Bur fra Trøym Hallingdalstunet Bur Trøym, Hemsedal 1650-1700 (ca.) 1926 1927 117 Bur fra Trøym i Hemsedal Norsk Folkemuseum 117.JPG
Stue fra Bjørnebergstølen Hallingdalstunet Stue Bjørnebergstølen, Hemsedal 1790 (ca.) 1923 1925 113 NF113 Stue fra Bjørnebergstølen.jpg
Fjøs fra Torsgard Hallingdalstunet Fjøs Torsgard, Ål 1800-1850 (ca.) 1939 1940 114 Fjøs fra Torsgard i Ål Norsk Folkemuseum 114.JPG
Loft fra Grimsgard i Nes Hallingdalstunet Loft Grimsgard, Nes i Hallingdal 1700 (ca.) 1908 1910 122 Grimsgardloftet - Norsk Folkemuseum 122.JPG
Stue fra Gulsvik Hallingdalstunet Stue Gulsvik, Flå 1700-tallet 1908 1911 121 NF121 Stue fra Gulsvik.jpg
Linstabbur fra Hole Hallingdalstunet Stabbur Hole, Sigdal 1600-tallet 1941 1942 123 NF123 Linstabbur fra Hole.JPG
Ylistua Telemarkstunet Peisestue Nordre Yli, Notodden 1750-1800 1908 1910 131 «Uppstugu», toetasjes stue.
Cappelenstua fra Akkerhaugen Telemarkstunet Stue Akkerhaugen, Sauherad 1800 (ca.) 1909 1910 132 Cappelenstogo Akkerhaugen - Norsk Folkemuseum 132.JPG
Loft fra Søndre Tveito Telemarkstunet Loft Søndre Tveito, Hovin, Tinn 1300 (ca.) 1942 1943 133 NF133 Tveitoloftet.jpg
Bur fra Nedre Nisi Telemarkstunet Bur Nedre Nisi, Notodden 1797 1942 1943 134 NF134 Bur fra Nisi.jpg
Stalløe fra Jørgedal Telemarkstunet Løe Jørgedal, 1800-1850 (ca.) 1944 1945 135
Sauestall fra Jørgedal Telemarkstunet Sauestall Jørgedal, 1800-1850 (ca.) 1944 1945 136 NF136 Sauefjøs fra Jørgedal.jpg
Løe fra Natadal Telemarkstunet Løe Natadal, Seljord 1760 (ca.) 1944 1945 137
Fjøs fra Jørisdal Telemarkstunet Fjøs Jørisdal, Tinn 1600-tallet 1942 1942 138 NF138 Fjøs fra Jørisdal.jpg
Eldhus fra Megarden Telemarkstunet Eldhus Megarden, Hovin, Tinn 1600-tallet (trolig) 1944 1945 139 NF139 Eldhus fra Megarden.JPG
Badstue fra Moen i Notodden Telemarkstunet Badstue Moen, Notodden 1800-1850 1942 1943 140 NF140 Badstue fra Moen Gransherad.jpg
Loft fra Rofshus Telemarkstunet Loft Rofshus, Mo, Tokke 1754 1898 1899 141 Nummer 141 og 142 er museets første bygninger, utenom Oscar IIs Samling. NF141 Loft fra Rofshus.jpg
Bur fra Rofshus Telemarkstunet Bur Rofshus, Mo, Tokke 1754 1898 1899 142 Nummer 141 og 142 er museets første bygninger, utenom Oscar IIs Samling. NF142 Bur fra Rofshus.JPG
Løe fra Suistog Øygarden Telemarkstunet Løe Suistog Øygarden, Rauland, Vinje 1945 1946 143 Suistog Øygarden hørte midt på 1800-tallet til Torgeir Augundsson, kjent som Myllarguten. NF143 Sauefjøs fra Oeygarden Arabygdi.jpg
Stall fra Suistog Øygarden Telemarkstunet Stall Suistog Øygarden, Rauland, Vinje 1945 1946 144 Suistog Øygarden hørte midt på 1800-tallet til Torgeir Augundsson, kjent som Myllarguten. NF144 Stall fra Oeygarden Arabygdi.jpg
Sauestall fra Suistog Øygarden Telemarkstunet Sauestall Suistog Øygarden, Rauland, Vinje 1945 1946 145 Suistog Øygarden hørte midt på 1800-tallet til Torgeir Augundsson, kjent som Myllarguten. NF145 Loee fra Oeygarden Arabygdi.JPG
Posthus fra Svartdal Telemarkstunet Posthus Svartdal, Seljord 1937 1993 1994 146 NF146 Svartdal posthus.jpg
Bedehuset Bedehus Hinna, Jæren 1876 1979 1992 197 NF 197 Bedehuset Betlehem01.JPG
Skolestua Skolebygning Lindås, Hordaland 1866/1867 1968 1976 196 NF 196 Skolestue01.JPG
Prestegarden Prestegard Leikanger 1752 1910 1911-1914 191 Huser Thaulowmuseet. 5347 Leikanger prestegard (1752).jpg
Lysthus Lysthus Damstredet, Oslo 1800-tallet 1902 1902 192 Fra Billedhuggerløkken Lysthus fra Damstredet - Norsk Folkemuseum 192.JPG
Dukkestue fra «Heia» Dukkestue «Heia», Drammensveien 107 1854-1855 1932 1934 193
Kvern fra Harstad Kvern Harstad, Valle 1500-tallet 1914 1914 171
Kvern fra Seim Kvern Seim, Voss 1800 (ca.) 1914 1915 172
Tømmerkoie fra Åmot Koie Åmot 1800-tallet 1903 1905 176 Tømmerkoie fra Åmot - Norsk Folkemuseum 176 (2).JPG
Tømmerkoie fra Fønhus Koie Fønhus, Sør-Aurdal 1800-tallet 1914 1915 177 Tømmerkoie fra Fønhus i Sør-Aurdal - Norsk Folkemuseum 177.JPG
Forstadshus fra Smalgangen 5 (Skjenkestua) Gamlebyen Forstadshus Smalgangen 5, Grønland, Oslo 1700 (ca.) 1921 1923 211 Skjenkestue fra Grønland - Norsk Folkemuseum 211.JPG
«Hans Nielsen Hauges fengsel»

Brannmesterens bolig i 1750-årene

Gamlebyen Fengsel Rådhusgata 7, Oslo Før 1750 1919 1923 212 Rådhusgata 7 i Oslo arrest (uthus) - Norsk Folkemuseum 212.JPG
Generalitetsgården/Farmasimuseet Gamlebyen Dronningens gate 15, Kvadraturen, Oslo 1714 1918 1928 213 Generalitetsgården Dronningens gate 15 i Oslo - Norsk Folkemuseum 213.JPG
Collett- og Cappelengården Gamlebyen Kjøpmannshus Kvadraturen, Oslo 1650 (ca.) 1938 1964-1993 216 Collettgården - Norsk Folkemuseum 216.JPG
Forstadshus fra Rødfyllgata 21 (Banken) Gamlebyen Forstadshus Rødfyllgata 21, Vaterland, Oslo 1700-1750 1956-1957 1995 217 Rødfyllgata 21 i Oslo - Norsk Folkemuseum 217.JPG
Lagerbygning fra Rødfyllgata 12 Gamlebyen Lagerbygning Rødfyllgata 12, Vaterland, Oslo 1750 (ca.) 1956-1957 1981 218 Rødfyllgata 12 i Oslo - Norsk Folkemuseum 218.JPG
Kopi av fasade fra Sagveien 10 Gamlebyen Sagveien 10, Sagene, Oslo 219 NF219 Sagveien 10.jpg
Forstadshus fra Enebakkveien 16 Gamlebyen Forstadshus Enebakkveien 16, Vålerenga, Oslo 1870 (ca.) 1981 1985 220 NF220 Enebakkveien 16.jpg
Tollbugata 14 Gamlebyen Bokbindergård Tollbugata 14, Oslo 1700 (ca.) 1915 1918 221 Tollbugata 14 - Norsk Folkemuseum 221.JPG
Bolighus fra Christian Krohgs gate 16 Gamlebyen Bolighus Christian Krohgs gate 16, Fjerdingen, Oslo 1700 (ca.) 1933 1971 222 Christian Krohgs gate 16 i Oslo - Norsk Folkemuseum 222.JPG
Vognmannsgata 9 (Kolonialen) Gamlebyen Forstadshus Vognmannsgata 9, Vaterland, Oslo 1700/1800-tallet 1961 1972 223 Innredet som kolonial. Kolonialen - Norsk Folkemuseum.JPG
Bygård fra Fred. Olsens gate 13 Gamlebyen Bygård Fred. Olsens gate 13, Oslo 1700 (ca.) 1957 1981-1986 224 Huser ei tannlegehistorisk utstilling. Fred. Olsens gate 13 i Oslo Norsk Folkemuseum 224.JPG
Chrystiegården Gamlebyen Kjøpmannshus Brevik, Porsgrunn kommune 1761 1916 1946-1971 227 Chrystiegården - Norsk Folkemuseum 237.JPG
Barthegården Gamlebyen Bygård Kragerø 1700 (ca.) 1922 1924 229 Barthegården fra Kragerø - Norsk Folkemuseum 229.JPG
Bensinstasjonen Gamlebyen Bensinstasjon 1993 1993 230 Kopi etter bensinstasjon fra Holmestrand fra 1928. Bensinstasjonen - Norsk Folkemuseum.JPG
«OBOS-gården», Wessels gate 15 Gamlebyen Bygård Wessels gate, Oslo 1865 1999 2001 234 Wessels gate 15 i Oslo Norsk Folkemuseum 234.JPG
Terningbekken Gamlebyen Løkkehus Drammensveien 82, Oslo 1830-åra 1899 1899 241 NF241 Terningbekken av Lars Roede.jpg
Ventehall fra Pipervika Gamlebyen Ventehall Pipervika, Oslo 1883 1931 1932 242 NF242 Ventehall fra Pipervika.JPG
Dueslag fra Valle gård Gamlebyen Dueslag Valle ved St. Hanshaugen, Oslo 1830-åra 1960 (ca.) 2007 244 NF244 Dueslag fra Vallegata 12.JPG
Narvesens tårnkiosk fra Elisenbergveien Gamlebyen Kiosk Elisenbergveien, Frogner, Oslo 1910 1992 251 Narvesens tårnkiosk fra Elisenbergveien Norsk Folkemuseum 251.JPG
Narvesenkiosken «Tyrihans» Gamlebyen Kiosk Carl Berners plass, Oslo 1923 1986 252 Narvesenkiosk fra Carl Berners plass - Norsk Folkemuseum 252.JPG
Telefonkiosken «Riks» Gamlebyen Telefonkiosk Oslo 1933 1994 253 Telefonkiosk Museumsveien 10 Folkemuseet.jpg
Nedstigningstårn Gamlebyen Oslo 1920 1994 255 NF255 Trafotårn.jpg
Kanten 3B (Kairo Tobakk og Frukt) Gamlebyen Forstadshus Kanten, Oslo 1800 (ca.) 1922 1924 201 Kairo Tobakk og Frukt - Norsk folkemuseum.JPG
Kanten 1B Gamlebyen Forstadshus Kanten, Oslo 1800 (ca.) 1925 1956 202 Kanten 1B - Norsk Folkemuseum 202.JPG
Johannesgata 4 Gamlebyen Forstadshus Enerhaugen, Oslo 1840 (ca.) 1959-1960 1960-1969 206 Johannesgata 4 fra Enerhaugen på Norsk Folkemuseum.JPG
Stupinngata 10 Gamlebyen Forstadshus Enerhaugen, Oslo 1840 (ca.) 1959-1960 1960-1969 207 Stupinngata 10 fra Enerhaugen på Norsk Folkemuseum.JPG
Flisberget 2 Gamlebyen Forstadshus Enerhaugen, Oslo 1840 (ca.) 1959-1960 1960-1969 205 Flisberget 2 - Norsk Folkemuseum 205.JPG
Johannesgata 12 Gamlebyen Forstadshus Enerhaugen, Oslo 1840 (ca.) 1959-1960 1960-1969 203 Johannesgata 12 i Oslo på Norsk Folkemuseum.JPG
Johannesgata 14 Gamlebyen Forstadshus Enerhaugen, Oslo 1840 (ca.) 1959-1960 1960-1969 204 Johannes gate 14 - Norsk Folkemuseum 204.JPG
Vannpost fra Flisberget Gamlebyen Enerhaugen, Oslo 1920 (ca.) 1959-1960 1960-1969 208 Enerhaugen på Norsk Folkemuseum, vannpost 208.jpg
Bolighus Finnmarkstunet Olderfjord 1951 2018 291
Finnmarkstunet på Norsk Folkemuseum 01.jpg
Fjøs Finnmarkstunet Indre Billefjord 2018 293 Finnmarkstunet på Norsk Folkemuseum 01.jpg
Utedo Finnmarkstunet Olderfjord 2018 292
Finnmarkstunet på Norsk Folkemuseum utedo 01.jpg

Kilder

  • Mork, Paal (red.), Norsk Folkemuseum - Friluftsmuseet, By og Bygd 43, Norsk Folkemuseum, 2010.

Koordinater: 59.906323° N 10.68373° Ø