Forside:Byggeskikk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Om Byggeskikk
Ein skjelter-skjågHusmannsplassen Kjelvik i Sørfold kommune i Salten. Denne bygningstypen er typisk for både samisk og ikkje-samisk byggjeskikk i området.
Foto: Olve Utne
(2009)

Med byggjeskikk (nyn.) eller byggeskikk (nyn./bokm.) meiner vi summen av bygningsteknikkar, bygningsformer, og bygningsutsmykking i ein spesifikk kultur. Byggjeskikken varierer meir eller mindre frå bygd til bygd, og vi ser gjerne markante skilje mellom landsdeler og etniske grupper. I Norge er det nyttig, i tillegg til den generelle, geografisk baserte variasjonen i byggjeskikk, å snakke om ein eigen samisk byggjeskikk og i nokon grad òg for dei nasjonale minoritetane. I tillegg kjem religiøs byggjeskikk, inkludert bl.a. kristen byggjeskikk (bl.a. kyrkjer), jødisk byggjeskikk (bl.a. synagogar og muslimsk byggjeskikk (bl.a. moskéar). Byggjeskikk er overlappande med arkitektur, som gjerne blir bruka som namn på ei meir formalisert, akademisk retning med større vekt på individuell utforming og særpreg enn på tradering av ein lokal tradisjon.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Lillehammer kirke i 2007.
Foto: Mahlum

Lillehammer kirke og kirkegård ligger sentralt i Lillehammer, Oppland fylke. Den nåværende kirka ble bygd i 1882 og er ei monumental langkirke i mur, med tårnoppbygg mot vest. Den erstatta ei mindre korskirke i tømmer, som ble innvia i 1733. Den gamle kirka lå like ved den nåværende, men ble revet da den nye ble tatt i bruk. Lillehammers aller første kirke var ei stavkirke av ukjent alder, som ble brukt til korskirka ble bygd i 1730-åra.

Rundt Lillehammer kirke er det også kirkegård.   Les mer …

Vardåsen tuberkulosesanatorium ble åpnet i 1923.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

Vardåsen tuberkulosesanatorium (Vardåsen sykehus), Slottsberget 35 i Asker kommune ble bygget som som tuberkulosesykehus for Kristiania, åpnet i 1923. Den første bygningen, i karakteristisk nybarokk med et høyt tårn med spir, sto ferdig til åpningen med 136 senger. Arkitekt var Kristian Hjalmar Biong.

Et behov for et sykehus for tuberkuløse barn meldte seg snart, og «Odden», et stort hvitt hus i nordenden av Nordvannet, ble innkjøpt i 1925 med plass til 26 barn. Oslo kommunale hospital for skrofuløse barn ble flyttet hit fra Bleikøya i indre Oslofjord. I tillegg ble Barnesanatoriet Øvre Åsen for 95 barn ferdigstilt i 1927. Det lå på toppen av en bratt bakke ovenfor det første bygget, som fra da av ble kalt Nedre Åsen. Kurhaller ble bygd til alle avdelingene.   Les mer …

Garmanngården i 2006.
Foto: Mahlum
Garmanngården i Rådhusgata 7 i Oslo er en av de eldste bygningene i Kvadraturen. Enkelte deler av bygningen kan være fra 1622, to år før bybrannen som førte til at byen ble flyttet til dette området. Helt sikkert er det at man finner elementer fra 1625 til 1630-åra. Ankerjernene mot Dronningens gate viser årstallet 1647, som var da bygningen i alt vesentlig fikk sitt nåværende utseende. Landkommissarius Johan Garmann tok over gården det året, og har gitt navn til den. Den har også blitt kalt Landkommissærens gård. I 1680-åra bodde stattholder Just Høeg i Garmanngården. Gjennom 1700-tallet hadde den flere eiere, og det ble utført en del ombygginger. Det meste ble gjort innvendig. I 1760 ble noen karnapper på hjørnehuset, en høy gavl mot Rådhusgata, en midtgavl med heisinnretning mot Dronningens gate og et trappetårn mot gården fjernet. Hvelvede kjellere og svalganger mot gårdsrommet er bevart.   Les mer …

Gamle Logen, fasade (langvegg) mot Festningsplassen og det nye Forsvarsdepartementet.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Gamle Logen i Oslo (uttales losjen) har adresse Grev Wedels plass 2, nær Akershus slott og festning. Den ble oppført på initiativ av grev Herman Wedel Jarlsberg (1779-1840), som frimurerlosje og festlokale, innviet i 1839 (Storsalen først i 1844). Byggmestrene Malling og Seidelin laget tegningene og sto for oppførelsen.Frimurerlosjen flyttet til sine nåværende lokaler ved Stortinget i 1894. Kristiania kommune hadde da allerede overtatt eierskapet til lokalene, i 1862. Bystyre og formannskap holdt sine møter her helt fra 1867 til 1947, da Oslo rådhus kunne tas i bruk.

En rekke arrangementer har vært avholdt i Gamle Logen, som lenge var det eneste egnede lokalet kommunen hadde til store arrangementer. Blant arrangementene kan nevnes festmiddagen i anledning det norske universitetets første 50 år i 1861, Stortingets markering av 50-årsjubileet for unionen med Sverige i 1864, borgermiddagen for Fridtjof Nansen og hans mannskap etter den første Fram-ferden i 1896, 100-årsjubileet for Selskabet for Norges Vel i 1909, borgermiddagen ved universitetets 100-årsjubileum i 1911 og borgerfesten i forbindelse med kong Haakon VIIs 25-årsjubileum som Norges konge i 1930.   Les mer …

Fasaden mot torget.
Foto: Chris Nyborg
Thornegården er en fredet bygning i Son i Akershus. Den ligger i Storgata, med fasaden vendt mot Son Torg. Den eldste delen av bygningen ble antagelig reist i 1647. Byggherren skal ha vært en kaperkaptein. I 1761 ble bygningen overtatt av kjøpmann Ole Meyer, som utvidet og bygde om slik at bygningen fikk omtrent sitt nåværende utseende. På grunn av dette finner man årstallet 1761 i smijernsbokstaver over hoveddøren. Et våpenskjold som skal ha tilhørt Meyer-familien står over en dør ut i tranga mellom Thornegården og Spinnerigården. Bygningen fikk sitt nåværende navn etter handelshuset Thorne. Grunnleggeren av dette var Søren Thorne (1735–1812), som begynte som lærling hos Meyer og etter en tid giftet seg med hans datter.   Les mer …

Skarpenords bastion i 2007

Skarpenords bastion er en irregulær bastion på nordsiden av Akershus festning. Den ble antagelig påbegynt i 1592 som en del av festningens hovedvoll. I dag inngår den i parkanlegget på festningen og brukes av saluttbatteriet. Navnet er en fornorsking av Escarpe du Nord. Andre navn som har blitt brukt er Scherpenhoeck, Scarpenort, Scarpe de nord.

Bastionen har en skjev form av hensyn til terrenget. Den forsvarsmessige betydningen er ikke like tydelig etter at det er gjort store endringer ellers i området. Flankene er korte, og står vinkelrett på kurtinene. Videre er det terreplein i to nivåer, det øverste med vollgang og torvsatt brystvern, og det nedre med et svakere brystvern. Muren er i grov, tilnærmet rektangulær bruddstein i forholdsvis jevne skift. I den høyre fasen er det et parti med ti skift av stripehogd kvader. Salianten er sterkt skrånende i toppen, og både denne og venstre skulder har stripehogd kvader mens det på høyre skulder er glatt kvader.   Les mer …
 
Eksterne ressurser
Forside:Byggeskikk/Eksterne ressurser
 
Kategorier for Byggeskikk
 
Andre artikler
 
Siste endringer for Byggeskikk

The DPL extension (version 2.3.0) produced a SQL statement which lead to a Database error.
The reason may be an internal error of DPL or an error which you made,
especially when using DPL options like titleregexp.
Query text is:
SELECT DISTINCT `mw_page`.page_namespace AS page_namespace,`mw_page`.page_title AS page_title,`mw_page`.page_id AS page_id, rev_user, rev_user_text, rev_comment, rev_timestamp FROM `mw_revision` AS rev, `mw_page` INNER JOIN `mw_categorylinks` AS cl0 ON `mw_page`.page_id=cl0.cl_from AND (cl0.cl_to='Byggeskikk' OR cl0.cl_to='Arkitekter' OR cl0.cl_to='Arnstein_Arneberg' OR cl0.cl_to='Kristian_Hjalmar_Biong' OR cl0.cl_to='Haldor_Larsen_Børve' OR cl0.cl_to='Johan_Henrik_Nebelong' OR cl0.cl_to='Hjalmar_Welhaven' OR cl0.cl_to='Hans_Ditlev_Franciscus_Linstow' OR cl0.cl_to='Slottsforvaltere' OR cl0.cl_to='Henrik_Thrap-Meyer' OR cl0.cl_to='Herman_Major_Backer' OR cl0.cl_to='Byggematerialer' OR cl0.cl_to='Torv' OR cl0.cl_to='Maling' OR cl0.cl_to='Stein' OR cl0.cl_to='Byggemåter' OR cl0.cl_to='Lafteverk' OR cl0.cl_to='Bindingsverk' OR cl0.cl_to='Muring' OR cl0.cl_to='Stavverk' OR cl0.cl_to='Skjelterverk' OR cl0.cl_to='Bygningsvern' OR cl0.cl_to='Freda_bygninger' OR cl0.cl_to='Verneverdige_bygninger' OR cl0.cl_to='Fortidsminneforeningen' OR cl0.cl_to='Bygninger' OR cl0.cl_to='Akershus_slott_og_festning' OR cl0.cl_to='Byggearbeid' OR cl0.cl_to='Bygninger_etter_funksjon' OR cl0.cl_to='Bygninger_etter_periode' OR cl0.cl_to='Bygningsdeler' OR cl0.cl_to='Bygningsinteriør' OR cl0.cl_to='Eidsvollsbygningen' OR cl0.cl_to='Erkebispegården' OR cl0.cl_to='Hagebyer' OR cl0.cl_to='Kongelige_residenser' OR cl0.cl_to='Menighetshus' OR cl0.cl_to='Mjølkeramper' OR cl0.cl_to='Paléer' OR cl0.cl_to='Slott' OR cl0.cl_to='Vedlikehold_og_restaurering' OR cl0.cl_to='Stilarter' OR cl0.cl_to='Jugendstil' OR cl0.cl_to='Gotikk' OR cl0.cl_to='Nygotikk' OR cl0.cl_to='Funksjonalisme' OR cl0.cl_to='Nyklassisisme' OR cl0.cl_to='Klassisisme' OR cl0.cl_to='Dragestil' OR cl0.cl_to='Romansk_stil' OR cl0.cl_to='Empirestil' OR cl0.cl_to='Sveitserstil' OR cl0.cl_to='Barokk' OR cl0.cl_to='Nasjonalromantikk' OR cl0.cl_to='Nybarokk' OR cl0.cl_to='Rokokko' OR cl0.cl_to='Modernisme' OR cl0.cl_to='Art_deco' OR cl0.cl_to='Nyrenessanse' OR cl0.cl_to='Art_nouveau' OR cl0.cl_to='Brutalisme' OR cl0.cl_to='Boutvikling' OR cl0.cl_to='Tun' OR cl0.cl_to='Torg_og_plasser' OR cl0.cl_to='Husokkupasjon' OR cl0.cl_to='Boliginteriør' OR cl0.cl_to='Samisk_byggeskikk' OR cl0.cl_to='Kåter' OR cl0.cl_to='Stavgammer' OR cl0.cl_to='Religiøs_byggeskikk' OR cl0.cl_to='Religiøse_bygninger' OR cl0.cl_to='Kristen_byggeskikk' OR cl0.cl_to='Jødisk_byggeskikk' OR cl0.cl_to='Entreprenører' OR cl0.cl_to='Svalganger' OR cl0.cl_to='Houens_diplom' OR cl0.cl_to='Betongtavlen') WHERE 1=1 AND `mw_page`.page_namespace IN (0) AND `mw_page`.page_is_redirect=0 AND `mw_page`.page_id=rev.rev_page AND rev.rev_timestamp=( SELECT MAX(rev_aux.rev_timestamp) FROM `mw_revision` AS rev_aux WHERE rev_aux.rev_page=rev.rev_page ) ORDER BY rev_timestamp DESC LIMIT 10 OFFSET 0

Error message is:
Unknown column 'rev_user' in 'field list' (localhost)


Flere endringer ...