Bibliografi:Klæbu kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Agdenes · Bjugn · Flatanger · Fosnes · Frosta · Frøya · Grong · Hemne · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Klæbu · Leka · Levanger · Lierne · Oslo byleksikon 1938.JPG
Malvik · Meldal · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namdalseid · Namsos · Namskogan · Nærøy · Oppdal · Orkdal · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal
Roan · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snillfjord · Snåsa · Steinkjer · Stjørdal · Trondheim · Tydal · Verdal · Verran · Vikna · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Bernhoft, Stein A.: Klæbu bygdemuseum. Behovsanalyse - basert på befaring 10.11.2006. Del av serien Rapport. Utg. Trøndelag folkemuseum 2006. 15 bl.
 • Eldal, Jens Christian: Slottsarkitekten, bygdemesteren og byggeskikken i Klæbu. Utg. Klæbu historielag 2005.
 • Elvestrand, Vegard: "Arbeiderbevegelsens arkiv for Trøndelag". Universitetsbiblioteket i Trondheim, spesialsamlingene. 1988. 38 sider.
 • Flatberg, Kjell Ivar :"Botaniske verneområder i Trondheimsregionen". Utgitt av Kongelige norske kongelige Vitenskapsselskap, botanisk serie nr. 8. 1974. 59 sider.
 • Forset, Bernt: "Klæbu sparebank hundre år, 1858-1958". Trykk, AS Kaare Grytting, Orkanger.1958. 69 sider.
 • Grendstad, Astrid, Overskau, Kristian og Kummeneje, Tove: Biologisk mangfold i Klæbu kommune. 2004.
 • Kirkebok for Klæbu. Utg. Registreringssentral for historiske data 2001
Bind I. 1741-1783. Dåp.
Bind II. 1741-1782. Begravelse.
Bind III. 1741-1782. Vielse.
Bind IV. Kirkebok for Klæbu og Tiller 1843-1862. Dåp.
Bind V. Kirkebok for Klæbu og Tiller 1843-1862. Begravelse.
 • Klokk, Terje. Myrundersøkelser i Trondheimsregionen i forbindelse med den norske myrreservatplanen- 1974. Utg. Kongelige norske kongelige Vitenskapsselskap, botanikk, nr. 1. 30 s.
 • Klæbu Menighetsråd. 1990. Klæbu kirke, 200 år, 1790-1990. 174 s.
Bind 1. Red. Atle Døssland: Natur og befolkning gjennom tidene. 1980. 484 s.
Melding: Christiansen, Per R. i Heimen, b. XX, s. 271–273.
Bind 2. Ole Tulland: Gards- og ættesoge. 1973. 536 s.
Rev. utgave. Tullan, Ola, revidert Sivertsen, Birger: Klæbuboka, II, Gårds- og slektshistorie. 2009. 469 s. ISBN 978-82-998198-0-0.
 • Klæbu kommune. 1998. Kommunedelplan. Anlegg og område for idrett og friluftsliv, 1999-2002. 36 sider. (oppevares i arkivet til Klæbu historielag).
 • Klæbu kommune. 1998. Hovedplan for avløp. Plan for bedre vannmiljø. 27. sider. (oppevares i arkivet til Klæbu historielag).
 • Kosberg, Per Ingmar: "Omsorg i endring". Klæbu pleiehjem/Hallsetheimen 1917-1991. Utg. i samarbeid med Klæbu historielag. 2014. 440 s. ISBN 978-82-7083-453-2.
 • Sivertsen, Birger: Klæbu seminar. Et intellektuelt arnested på bygda 1839-1892. Utg. i samarbeid med Klæbu kommune og Klæbu historielag 2001. 261 s. ISBN 82-519-1693-3
 • Stene, Kristine: Oppdag Tillermarka, Vassfjellet og øvre Nidelva. 2007. ISBN 978-82-997588-0-2
 • Torp, Eirik. 2005. Beverbestanden i Klæbu kommune høsten 2005. Klæbu kommune. 30 sider. (oppevares i arkivet til Klæbu historielag)
 • Unsmo, Eivind: Langs Klæbus grense. 2003. Offset-Trykk, økonomisk bistand av Klæbu sparebank og Klæbu kommune.
 • Årsskrift. Utg. Klæbu historielag. 1982-. ISSN 0800-1146

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Christiansen, Per R.: Leinstrand, Tiller og Klæbu i eldre tid : bosettings- og jordeiendomshistorie i tre sør-trønderske nabobygder fram til 1665. Trondheim 1978. Fag: Historie
 • Grendstad, Astrid: "Døgnrytmikk og sesongvariasjon hos buksvømmere (Corixidae) i Målsjøen, Klæbu". Trondheim 2007. Fag: Zoologi.
 • Ingebrigtsen, Ketil: Flytting og regional utvikling : analyse av flyttebevegelser og motiver i Midt-Norge i første halvdel av 80-tallet. Trondheim 1988. Fag: Geografi
 • Jensen, Arne J.: "Populasjonsdynamikk og produksjon hos planktoniske Crustacea i Målsjøen, Sør-Trøndelag". Trondheim 1976. Fag: Zoologi.
 • Koksvik, Jan Ivar:"Årtidsvariasjon og døgnrytmikk hos littorale Cladocera (Crustacea) i Målsjøen, Sør-Trøndelag". Trondheim 1975. Fag: Zoologi.
 • Nystøyl, Eva Kristin: Bronsealderristningene i Selbu, Melhus og Klæbu : en studie basert på motiver og tolkninger. Trondheim 2009. Fag: Arkeologi
 • Reinertsen, H.R."Klorofyll A-variasjoner og hydrografi i Målsjøen 1971". Trondheim 1973. Fag: Biologi.
 • Sæther, Bjørn."Karplantene i Målsjøen, Sør-Trøndelag,-apekter av flora, vegetasjon og produksjon". Trondheim 1976. Fag: Botanikk.
 • Aagaard, Kåre."Taxonomi og biologi hos Tanypodinae (Diptera, Chironomidae) i Målsjøen, Sør-Trøndelag". Trondheim 1973. Fag:Zoologi.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Aviser

 • Adresseavisen på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek (tilgang i norske bibliotek)