Forside:Porsgrunn kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Østfold • Akershus • Oslo • Hedmark • Oppland • Buskerud • Vestfold • Telemark
Grenland • Aust-Telemark • Vest-Telemark
Porsgrunn • Skien • Siljan • Bamble • Kragerø • Drangedal • Nome

Om Porsgrunn kommune
0805 Porsgrunn komm.png
Porsgrunn kommune er en kommune i Telemark. Den har navn etter kommunesenteret Porsgrunn. Kommunen grenser mot Skien, Siljan, Larvik og Bamble, og hadde per 2015 35 755 innbyggere. Porsgrunn fikk status som kjøpstad i 1807, og i 1842 ble stedet en egen bykommune. Kommunen ble utvidet 1. juli 1920 med deler av tre tilgrensende landkommuner: En del av Gjerpen kommune med 437 innbyggere, en del av Eidanger kommune med 550 innbyggere og en del av Solum kommune med 1614 innbyggere ble alle overført til Porsgrunn. Neste utvidelse kom 1. januar 1964, da de to nabokommunene Eidanger og Brevik med henholdsvis 13 018 og 2498 innbyggere ble innlemmet i Porsgrunn kommune. Porsgrunn kommune hadde 10 863 innbyggere før sammenslåinga. I samme omgang ble to mindre områder fra nabokommuner i Vestfold lagt til: Bruka Enigheta, Høyberg og Skavåsen med til sammen 12 innbyggere ble overført fra Brunlanes kommune, og et område med 75 innbyggere ble overført fra Hedrum kommune.

1. januar 1968 ble dessuten en del av Skien kommune med 3554 innbyggere overført. Det dreide seg om områder i de tidligere kommunene Gjerpen og Solum, som i si helhet var blitt slått sammen med Skien i 1964.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Interiør frå Alf Jacobsens Boktrykkeri.

Alf Jacobsens Boktrykkeri blei starta i 1939. Trykkeriet låg i Storgaten i Brevik i noverande Porsgrunn kommune. Mottoet til verksemda var "Bedre trykksaker".Alf Jacobsen overtok boktrykkeriet i 1939 frå Carsten Albretsen og Alv Kristiansen som hadde drive Albretsens trykkeri frå 1926. Før dette hadde Bratsberg Blad hatt tilhaldsstad i lokala, med A. Naper som boktrykkar. A. Napers trykkeri hadde frå byrjinga heldt til på Øvre Torv. Frå 1929 dreiv Albretsen trykkeriet alene, og i 1934 flytta han trykkeriet til sidefløyen for H. M. Albretsen i Storgaten i Brevik. Fem år seinare overtok Alf Jacobsen trykkeriet.

Jacobsen var utlært i Brevik, og hadde teke svennebrev i 1931. Han løyste handverksborgarskap i 1934. Utdanning hadde han frå teknisk aftenskule, kurs ved teknologisk institutt, forutan vanleg middelskuleutdanning. I 1938 fekk han stipend til studieopphald i Stockholm.   Les mer …

Fagforeningsmannen Arthur Berby.
Foto: Dagbladet 1931-06-06.

Arthur J. Berby (1892-1977) vart landskjend då han som ein av leiarane i fagrørsla i Grenland vart arrestert og dømt i samband med dei fyrste demonstrasjonanen under Menstadkonflikten i 1931. Berby hadde vore aktiv i både ungdomsrørsla og den faglege samorganisasjonen i Skien. Han stifta og var leiar i ei rekkje fag- og partiforeiningar, m.a. Herøya Arbeiderforening frå stiftinga i 1929 til 1932.

I 1993 fekk Arthur Berby ein veg oppkalla etter seg i industriparken på Herøya i Porsgrunn. Vegen vart fjerna då det skjedde utbyggingar i industriparken i 2010. Vegnamnet "Arthur Berbys vei", vart samstundes sletta.   Les mer …

Interiør fra Vegetar Fruktforretning.
Foto: Ukjent/Sætherskar, Johs. (red.), Det Norske Næringsliv 4: Telemark Fylkesleksikon, Bergen, 1949.
Vegetar Fruktforretning ble grunnlagt i 1934 av Einar Dahlgreen. Forretningen lå i Porsgrunn og var en spesialforretning for frukt og grønnsaker.   Les mer …

Porsgrunn Samvirkelag.
Foto: Ukjendt/Sætherskar, Johs. (red.), Det Norske Næringsliv 4, Telemark Fylkesleksikon, Bergen, 1949.

Porsgrunn Samvirkelag ble startet i 1933 med Andreas Skilbred som bestyrer. Samvirkelaget lå i Porsgrunn og var tilknyttet Norges Kooperative Landsforening (NKL).

Samvirkelaget omsatte alminnelige kolonialvarer, mel- og fetevarer, landmannsvarer og dyrefôr og gjødsel. I 1944 var omsetningen på 210.770 kr. Forretningsbygningen var oppført i 1944. Butikken hadde også en filial i Knardalsstrand. Til sammen sysselsatte Porsgrunn Samvirkelag seks funksjonærer.   Les mer …

Osebakkens Gartneri.
Foto: Sætherskar, Johs. (red.), Det Norske Næringsliv 4, Telemark Fylkesleksikon, Bergen, 1949.

Osebakkens Gartneri lå i Assuransegata 1 på Osebakken i Porsgrunn. Gartneriet ble anlagt i 1930 av den svenske Fredrik Larsson.

Gartneriet dyrket blomster for salg på våren, og meloner og agurker for sommer- og høstsalg. Hovedgartneriet hadde 200 mistbenkvinduer. I tillegg kom to drivhus til dyrking av tomater, og et til dyrking av agurker. Til sammen var gartneriet på 3.500 kvadratmeter. Gartneriet sysselsatte tre arbeidere.   Les mer …

Arbeid utført av Christoffersen og Hansen.
Foto: Sætherskar, Johs. (red), Det Norske Næringsliv 4, Telemark Fylkesleksikon, Bergen, 1949.
Christoffersen og Hansen Møbeltapetserforretning ble stiftet i mai 1939 som møbeltapetserforretning. Forretningen ble senere utvidet til å bli møbelforretning. Forretningen lå i Porsgrunn sentrum og hadde både forretningslokale og verksted for stopping av møbler.   Les mer …
 
Se også


 
Eksterne ressurser
 
Kategorier for Porsgrunn kommune
Brevik
ingen underkategorier
ingen underkategorier
 
Andre artikler