Forside:Hol kommune/Arbeidsoppgaver

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Artikler uten bilde

Artiklene kan ha bilder, men bruker da ikke malen {{thumb}} som alltid bør brukes. Artikler med infoboks kommer ikke alltid opp her, selv om det ikke er bilde.


Artikler uten koordinater

Ikke alle artikler som listes opp her vil være mulige å koordinatfeste.


Spirer


Manglende språkformsmal

Ingen resultat

Underkategoriserte bilder

Disse bildene har mangelfull kategorisering. Dersom du kategoriserer dem ferdig kan malen {{ukategorisert}} (eventuelt med en dato i malen) fjernes. Det er også fint å få bedre beskrivelser på mange av bildene, for eksempel navn på gårder, personer og annet.

Ingen bilder oppfyller kriteria


Kvinner 1815-1942

Utgangspunktet for listen er kvinner nevnt i Folk og fortid, b2 (Digital versjonNettbiblioteket), forkortet FF2 i listen under. Pr 8. mars 2017 er 6 bind av Folk og fortid lagt ut på bokhylla.no.

Kvinneforeningen (ledere)

Lærere

 • Johanne Lisleslett (FF2 s. 423: f. Andreassen i Kragerø 1902,tilsatt 1923 Sør-Hovet, aktiv på flere felt, mer på s. 423, gm lærer Hallvard Lisleslett).
 • Anna Corneliussen (FF2 s. 437: Først lærer Torvestad, Fron, Brandbu, Oslo. Haugastøl 1921-31. Gm Gulbrand Corneliussen, ingeniør (ved Bergensbanen?)).
 • Anne Endrestøl (FF2 s. 402: Håndarbeidslærer 1890-årene).
 • Signe Larsgard (FF2 s. 424: f. Govertsen 1899 på Ålo i Søgne, først der, Nord-Hovet fra 1922, aktiv på flere felt, gm Olav S. Larsgard f. 1889).
 • Kari Grefsgard (FF2 s. 433: Lio 1877-82 iflg muntlige kilder).
 • Marta Herland (FF2 s. 422: f. 1893 Hosanger. Hovet 1917-18 storskolen. Senere lærer Tyssedal, Odda, Bjørsvik).
 • Åshild Homme (FF2 s. 423: Sudndalen og Sør-Hovet 1922-23. Også aktiv i ungdomslaget)
 • Dagny Land (FF2 s. 437: Skurdalen 1922-23).
 • Signe Lognvik (FF2 s. 424: f. i Rauland 1893, ex 1917. Først tilsatt Rauland, Nord-Hovet 1921-22).
 • Lina Lundgren (FF2 s. 423: lærer Sør-Hovet 1887-89, fra Skien, flyttet tilbake dit).
 • Gunner Lysåker (FF2 s. 402: Håndarbeidslærer 1890-årene).
 • Ellen Jensen (FF2 s. 420: f. Nyeggen 1882. Ex. Levanger lærerskole. Am. og Gildeskål før Hol. Gm Peder Jensen).
 • Kristine Olsen (FF2 s. 430: død 1931. Fra Røros, første lærer i Hol. Ansatt 1882-87 i småskulen i Moen, Lio, Ustedalen, Skurdalen. Flyttet til Skoger. (FF2, s. 392, 430).
 • Marie Olsen (FF2 s. 430: fra Nes. Moen krins 1887-89. Til Nes. Gått av med pensjon pr 1936. Ugift).
 • Kristi Raunsgard (FF2 s. 402: Håndarbeidslærer 1890-årene).
 • Margit O. Reinton (fra øvre Reinton)
 • Ågot S. Reinton (FF2 s. 420: småskolen Hovet 1920-21, ikke lærerutdanning. Også aktiv i avholdslaget).
 • Ågot T. Reinton (også første i Hol med juletre?!)
 • Stella Roland (FF2 s. 435: Ustedalen 1937-42. Også leder i indremisjonsforening)
 • Margit Slettemoen (FF2 s. 420: f. 1897. Ex. Oslo lærerskole 1920. Lærer ved flere skoler i Hol. Gm Olav Isungset).
 • Sigrid Slettemoen (FF2 s. 430: f. 1869, ved flere skoler i Hol, sluttet pga sykdom 1906).
 • Turi N. Sveingard (FF2 s. 426: Sudndalen 1920-21, ikke utdanning).
 • Elisabet Sveingard (FF2 s. 437: f. Gundersen. Lærer Nordgardane 1939-40. S. 436: Skurdalen 1932-37, gm Eirik Sveingar f. 1878. S. 672: leder Samhald fråhaldslag/ungdomslag, Skurdalen, stiftet 1907. Også leder i lærerlaget(?) og i ungdomslaget).
 • Sigrid Sørgard (FF2 s. 433: tilsatt Ustedalen 1923, Lio 1926, men syk, så vikarer).
 • Anna Tagestad (FF2 s. 423: f. 1865 i Sør-Fron, eksamen Elverum, 1886-87 lærer i Nord-Hovet, Sør-Hovet og Sudndalen, gm Nils Farristveit (1854-1925) i 1887, flyttet til Ullensaker og Tune)
 • Birgit H. Torsgard (FF2 s. 423: f. 1871, kom til Sindrol i Hol som åtteåring, lærerinnekurs, aktiv på flere områder).
 • Anna Ytterbø (FF2 s. 408: lærer Geilo realskole (privatskole 1934-40) 1934-36).
 • Ragnhild Øyo (FF2 s. 423: f. Ragnhild S. Reinton. Lærer Lio 1926-30, senere Geilo realskole. Gått Voss landsgymnas, lærerskole/prøve Oslo, også aktiv i husmorlaget, gm Olav Øyo. Leder Geilo husmorlag s. 478).
 • Gurid Åker (FF2 s. 420: d. 1920, Småskolen Hovet fra 1897. S. 423: lærer Sør-Hovet 1917-20. Lagde også fane for ungdomslaget)

Aldershjemmet

 • Jakobine Knopf (FF2 s. 450: diakonisse, sommerhus på bruket Krullerud smn med Margit Kvamen, som en tid var påtenkt som tomt for aldershjemmet)
 • Margit Kvammen (FF2 s. 739: diakonisse, studieferder i mange land, styrer Sebbelows stiftelse for ugifte mødre i Oslo, kongens fortjenstmedalje, gm professor i Hamburg, Rissom. Bodde de siste årene i Oslo. Portrett i FF. Stiftet legat, se s. 404).
 • Ingeborg Sollien (med i styret for gamleheimen)
 • Brita Lirhus (FF2 s. 451: første styreleder Hol gamleheim, 1914-20)
 • Ragnhild O. Reinton (styrer gamleheimen 1921-23)
 • Ågot Uppsata (styrer gamleheimen 1923-28)
 • Anna Lindblad (styrer gamleheimen 1928-30)
 • Jenny Grinder (styrer gamleheimen 1930-31)
 • Guri Gjernes (styrer gamleheimen 1931-?)

Jordmødre

 • Birgit Eilevsdotter Hagen (FF2 s. 464: oppført som hjelpekone i kirkeboka 1824).
 • Gro Eiriksdotter Sagen (FF2 s. 464: oppført som hjelpekone i kirkeboka 1821).
 • Gro Ivarsdotter Hjalmeplassen (FF2 s. 464: oppført som hjelpekone i kirkeboka 1822).
 • Guri Olsdotter Sletto (FF2 s. 464-65: tilsatt som jordmor for Ål og Hol 1826, holdt på til 1864, ikke utdannet).
 • Anne Reinton (FF2 s. 465: f. Løvdokken, utdannet, tilsatt 1864, gm Ola Sjugurdson øvre Reinton, praksis fra Reinton, sluttet 1894. Se også s. 481).
 • Kristi Persdotter Varaberg (FF2 s. 465: Vedtatt sendt på jordmorskole, tilsatt fra 1872 i Ål jordmordistrikt (Ål og Hol delt det året)
 • Margit Nerol (f. Varaberg, 1869, bilde s. 368 og 481. Nevnt s. 453: med i styret for gamleheimen. S. 481: jordmor, tilsatt 1894 og jobbet i 35 år. Gm Ola A. Nerol. Aktiv også i dyrevernet. Også nevnt s. 465).
 • Ragnhild Foss (FF2 s. 465: privatpraktiserende j. på Geilo fra 1924. Gm Arne A. Foss, d. 1916).
 • Anna Holestøl (FF2 s. 481: f. Bakk, 1901. Tilsatt 1930. Gm Knut Holestøl).

Sykepleiere

Bygdedoktorer

1800-tallet

Hol helselag, stiftet 1924 (styreledere)

Husmorlag (ledere)

(FF2 s. 478)

Musikk

 • Sigrid Tollefsdatter Ovavoll (FF2 s. 633: f. i Slidre i Valdres ca 1770, gm Ola Halvorsen Ovavoll (Øvrevold), bodde på plassen Bråset, reiste tilbake til Valdres, Renlie, da mannen døde i 1820, skal ha reist rundt med langeleiken)
 • Kari Sletto Plassen (bilde av henne med langeleik s. 633)
 • Kari Rudi (FF2 s. 639: fra Valdres, arr. kappleik 1890, mange i Hol lærte å spille av henne)
 • Guro Myrvoll (FF2 s. 634: "låte med kjafte", kveding, slutten av 1800-tallet)
 • Anne Vebjørnsdotter Halvorgard (kveding. FF2 s. 275: dtr av Vebjørn Halvorson Halvorgard (f. 1724, haugianer), gm Pål Sveinson Sletto).

Avholdslag

 • Sissel Tufte (FF2 s. 670: i styret for Holet fråhaldslag 1911)
 • Ågot S. Reinton (FF2 s. 670: leder barnefråhaldslaget i Holet 1917)
 • Gunhild Nerol (FF2 s. 670: leder barnefråhaldslaget i Holet 1917)
 • Ingebjørg Larsgard (FF2 s. 671: i styret for Hovet fråhaldslag 1911)
 • Signe Hallsteinsgard (FF2 s. 671: leder barnefråhaldslaget i Hovet, stiftet 1936)
 • Kari Dalen (FF2 s. 671: leder barnefråhaldslaget i Hovet, stiftet 1936)
 • Kari Trøgaton (FF2 s. 672: i styret for Kvisla fråhaldslag 1914)
 • Ambjørg Tufto (FF2 s. 672: leder Kvisla fråhaldslag etter 1919, barnefråhaldslaget etter 1921)
 • Birgit Dal (FF2 s. 672: leder barnefråhaldslaget i Kvisla, stiftet 1921)
 • Birgit Myren (FF2 s. 672: leder Samhald fråhaldslag, Skurdalen, stiftet 1907)
 • Marta Jakobsplass (FF2 s. 672: leder Samhald fråhaldslag, Skurdalen, stiftet 1907)

Ungdomslag

Annet