Gater og veger i Trondheim kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gater og veger i Trondheim kommune er en oversikt over både nåværende og tidligere gater og veger i hele Trondheim kommune. Den har også med plasser og torg.

Oversikten blir i første omgang satt opp ut fra Trondheim byleksikon fra 1996, som nevner omkring 1400 gater og veger. Det vil også være nødvendig å bruke kilder som Postens adressebok for å finne endringer i de tjue åra som har gått siden utgivelsen av det verket. Det kan også være tidligere gater som ikke er med, spesielt i kommunedelene utafor Trondheim by. Angivelse av strøk/område er basert på byleksikonet.

Gater som ikke lenger eksisterer, eller som ikke ble opparbeida, er markert med kursiv.

For mer informasjon om regler, prinsipper og utvikling, se gate- og vegnavn i Trondheim kommune.

Liste

Gate/veg Strøk/område Navn etter Vedtatt Merknader
Abels gate Elgeseter Matematiker Niels Henrik Abel 1915
Ada Arnfinsens veg Leira Foreningsgrunnlegger Ada Strøm Arnfinsen 1968
Adelsgata Brattøra Norrønt aðal, 'hoved'. Forsvant ved Hornemannsbrannen 1681. Delvis sammenfallende med Hornemannsveita. Også kalt Adelsveita.
Adolf Andreassens veg Byåsen Lokalpolitiker Adolf Andreassen 1967
Adolf Øiens veg Stubban Forretningsmann Adolf Øien. 1968
Akershus gate Rosenborgsletta Festningen Akershus 1899 Regulert, men ikke opparbeida.
Aksel Nilsens veg Nidarvoll/Leira Lokalpolitiker Adolf Nilsen 1990
Alette Beyers veg Halset Gårdseier Alette Beyer 1957
Alexander Holsts veg Brundalen Lege Alexander Martinius Holst 1969
Alexander Kiellands gate Øvre Rosenborg Forfatter Alexander Lange Kielland 1915
Alf Godagers veg Sjetnemarka Ordfører Alf Godager 1966
Alfheimsvingen Byåsen Eiendommen Alfheim 1983
Alf Johansens vei Heimdal Krigshelten Alf Johansen 1964
Alfred Getz' vei Gløshaugen Professor Alfred Getz 1973
Alfred Hess' veg Selsbakk Lokalpolitiker Alfred Hess 1970
Alfred Larsens gate Tempe Arbeider Alfred Larsen 1967 Het tidligere Stendahls gate.
Alfred Trønsdals veg Othilienborg Lokalpolitiker Alfred Trønsdal 1965
Almevegen Jakobsli Treslaget alm 1963
Alv Schiefloes veg Jakobsli Visedikter Alv Schiefloe 1967
Amalienborgvegen Ranheim Eiendommen Amalienborg 1952 Planlagt, men ikke opparbeida.
Amalienlyst Rotvoll Eiendommen Amalienlyst 1977
Amtmannsgaten Midtbyen Embetet amtmann Forsvunnet, nevnt i 1674. Kan være identisk med Brogeilan.
Amtmannssvingen Ranheim Stiftamtmann Hans Kaas og Iver von Ahnen 1957
Amundvegen Flatåsen Idrettsutøver Amund Wanvik 1970 Prosjektert, men ikke opparbeida.
Anders Buens gate Lademoen Stortingsrepresentant Anders Buen 1937
Anders Hovdens veg Byåsen Dikter og prest Anders Hovden 1957
Anders Haarstads veg Heimdal Gårdbruker Anders Haarstad 1964
Anders Liaklevs veg Heimdal Ordfører Anders Liaklev 1964 Regulert 1950 som Asbjørnsens veg, se Asbjørnsens gate
Anders Reitans veg Heimdal Dikter og stortingsrepresentant Anders Reitan 1964 Regulert 1950 som Fridtjof Nansens vei.
Anders Søyseths veg Ranheim Samvirkelagsbestyrer Anders O. Søyseth 1964
Anders Tverreggens veg Stubban Lokalpolitiker Anders Tverreggen 1952
Anders Woldseths veg Ranheim Idrettsutøver Anders Woldseth 1966 Prosjektert, ikke opparbeida pr. 1996, men heller ikke skrinlagt da.
Andreas Claussens veg Brundalen Høyesterettsadvokat Andreas Claussen 1969
Andreas Holms vei Ila/Trolla Offiser og fotograf Andreas Holm 1937
Angellhaugen Angelltrøa Gården Angelltrøa 1969
Angelltrøvegen Angelltrøa Gården Angelltrøa 1967
Ankers gate Singsaker Verkseier Carsten Tank Anker 1915
An-Magritts vei Valset Romanfiguren An-Magritt 1952
Annabakken Møllenberg Meieribestyrer Anna Grøset Uoffisielt navn på lite veiløp.
Anne Ekrens veg Heimdal Legatstifter Anne Ekren 1964
Anton Grevskotts veg Sluppen Skolebestyrer Anton Grevskott 1956
Antonie Løchen Byåsen Foreningsstifter Antonie Løchen 1965
Anton Kalvaas gate Lademoen Lokalpolitiker Anton Kalvaa 1938
Apotekerveita Midtbyen Apoteket Løveapoteket Del av Bredegate før Hornemannsbrannen 1681, også kalt Gamle Bredegate på 1700-tallet.
Arbeidergata Lademoen Betegnelsen 'arbeider' 1937 Het 1899–1937 Suhms gate. Bortregulert etter 1950.
Archidiakoni plass Midtbyen Embetet erkedegn 1953 Også kalt Rådhusparken og Erkedegnens plass.
Arilds gate Ila Eiendommen Arildsløkken 1885
Arkitekt Christies gate Midtbyen Arkitekt Eiler Christian Brodtkorb Christie 1906 Opprinnelige Kongsgårdveita, også kalt Øvre østre gate og på 1800-tallet Gartnergaten.
Arkitekt Ebells veg Rotvoll Arkitekt Ole Falck Ebell 1993
Arkitekt Solbergs veg Byåsen Arkitekt Lars Solberg 1948 Omdøpt 1950 til William Farres veg.
Armauer Hansens veg Brøset Lege Georg Henrik Armauer Hansen 1956
Arne Bergsgårds veg Steindal Professor Arne Bergsgård 1990
Arnebyvegen Byåsen Området Arnebyen 1948
Arne Fjellbus veg Steindal Biskop Arne Fjellbu 1968
Arne Garborgs veg Byåsen Forfatter Arne Garborg 1948
Arne Solbergs veg Tiller Ordfører Arne Solberg 1986
Arnt Forseths vei Heimdal Gårdbruker Arnt Larsen Forseth 1964
Arnt Smistads veg Selsbakk Slakter Arnt Smistad 1957
Asalvegen Jakobsli Treslaget asal 1963
Asbjørnsens gate Singsaker Folkeminnesamler Peter Christen Asbjørnsen 1915
Asbjørn Øverås' veg Risvollan Rektor Asbjørn Øverås 1968
Askeladdvegen Ranheim Eventyrfiguren Askeladden 1959
Askgrobakken Ila Etter aske i bakken fra lutkoking
Aslak Bolts gate Buran Erkebiskop Aslak Harniktsson Bolt 1899
Aspvegen Jakobsli Trelaget asp 1956
Astri Aasens veg Berg Kunstner Astri Aasen 1956
Astronomvegen Leira Yrket astronom 1960
Astrups vei Byåsen Polarforsker Eivind Astrup 1937 Prosjektert, men aldri opparbeida.
Asylbakken Bakklandet Institusjonen Bakklandets børneasyl 1899
Asylveita Midtbyen Institusjonen Trondhjems børneasyl 1842
Aunevegen Byåsen Eiendommen Dickaunet 1940
Auneveita Bakklandet Forsvunnet veit.
Austflata Moholt Eiendommen Austflata 1970
Austraat gate Rosenborgsletta Herregården Austrått 1899 Prosjektert, men strøket fra planer 1904.
Baglervegen Sluppen Baglerne 1968
Bakkaunvegen Rønningen Gården Bakkaunet 1940
Bakkegata Møllenberg Gården Bakke 1878 Tidligere kalt Smedbakken etter flere smier i området.
Bakkehellet Nardo Etter terrenget 1963
Balders veg Moholt Mytologiens Balder 1959
Banemester Esps veg Heimdal Banemester Ole Esp 1964
Banen Sanden Reperbanen Selmers reperbane Delvis gjenbygd veit.
Barøbakken Møllenberg Eiendommen Barøgården Uoffisielt navn.
Batterigata Sanden Festningsverket General von Kroghs batteri
Batteriveita Sanden Festningsverket General von Kroghs batteri 1830
Bautavegen Ranheim Bautasteiner på stedet 1957 Bautaene står nå på Presthus.
Bekkasinvegen Kattem Fuglearten bekkasin 1974
Bekkefaret Byåsen Bekken Uglabekken 1963
Bekkevollvegen Brøset Eiendommen Bekkevoll 1956
Bekkosen Bakklandet Bekken Singsakerbekken 1880
Bekkvegen Byåsen Bekken Uglabekken 1952
Belbuvegen Strindheim Gården Belbuan 1954
Benneches vei Ila Legatstifter Hans Andreas Benneche. 1938
Bergheimsvegen Åsvang Eiendommen Bergheim 1958
Bergittavegen Byåsen Amme Birgitte Eliasdatter Vik 1940
Bergljots gate Øya Jarledatter Bergljot Håkonsdotter 1886
Bergmester Bachkes veg Berg Bergmester Anton Sophus Bachke 1932
Bergsbakken Singsaker Gården Berg 1915
Bergsligata Ila Eiendommen Bergslien 1885
Bergstien Rosenborg Gården Berg 1913 Regulert 1913, opparbeida først i 1970-åra.
Bergtunvegen Berg Gården Berg 1959
Bernhard Getz' gate Bakkaunet Professor Bernhard Getz 1915
Bernt Lies veg Byåsen Forfatter Bernt Bessesen Lie 1961
Bersvendveita Midtbyen Høker Bersvend Olsen Rønning 1700-tallet Opprinnelig del av Gjetveita, nevnt 1768 som Bersvendveita.
Betemarka Heimdal Eiendommen Buskleinhaugen («Betet») 1985
Birkebeinervegen Elgeseter Birkebeinerne 1940/1954 Nåværende trasé fra 1970.
Biskop Darres gate Lademoen Biskop Hans Jørgen Darre 1899
Biskop Grimkjell Lademoen Biskop Grimkjell 1899
Biskop Sigurds gate Lademoen Erkebiskop Sigurd Einridesson 1899
Biskop Skaars gate Berg Biskop Johannes Nilsson Skaar 1952
Biskop Wexelsens gate Gløshaugen Biskop Vilhelm Andreas Wexelsen 1915
Bispegata Midtbyen Bispegården 1886 Opprinnelig Østre gate (1681–1886).
Bissmiet Kattem Eiendommen Bissmiet 1978
Bjarne Ness' veg Steindal Kunstner Bjarne Ness 1965
Bjørkhaugvegen Dragvoll Eiendommen Bjørkhaug 1958 Omfatter siden 1983 tidligere Dragvold gate.
Bjørkvegen Jakobsli Trelaget bjørk 1952
Bjørndalen Heimdal Dalen Bjørndalen 1964 Tidligere uoffiselt kalt Nyveien, så Den gamle riksveien.
Bjørnebyvegen Byåsen Området Bjørnebyen 1948
Bjørngårdsveita Sanden Eiendommen Bjørngården Forvunnet veit, nevnt på 1700-tallet.
Bjørnsons gate Rosenborg Forfatter Bjørnstjerne Bjørnson 1915 Ole Laulos veg het 1950–1964 Bjørnstjerne Bjørnsons veg.
Bjørn Stallares gate Lademoen Hirdstyrer Bjørn Stallare 1915
Blaklieggen Blakli Gården Blaklieggen 1973
Blaklihøgda Blakli Gården Blaklieggen 1968
Blaklivegen Blakli Gården Blaklieggen 1967
Blisterhaugvegen Saupstad Blisterhaugen 1970
Blusuvoll allé Berg Gården Blussuvoll 1940
Blusuvollbakken Singsaker/Berg Gården Blussuvoll 1940
Blåklokkevegen Nardo Blomsten blåklokke 1955
Bokhveteveita Midtbyen Kornslaget bokhvete Forvunnet veit, omtalt i 1746.
Bondegårdsveita Midtbyen Eiendommen Bondegården Forvunnet veit, først nevnt 1768.
Borchgrevinks vei Ila Polarforsker Carsten Egeberg Borchgrevink 1938
Borghild Rottems veg Lian Landhandler Borghild Rottem 1988
Borgegata Midtbyen Bortregulert etter Hornemannsbrannen 1681.
Bostadvegen Tempe Eiendommen Bostad 1957
Bragevegen Nardo Mytologiens Brage 1959
Bragstads veg Byåsen Professor Ole Sivert Bragstad 1948
Brandhaugveita Midtbyen Løkka Brandhaugen
Bratsbergvegen Nidarvoll-Leira/Bratsberg Soknet Bratsberg 1940
Brattvollvegen Ranheim Eiendommen Brattvoll 1957
Brattørgata Midtbyen Området Brattøra 1841
Brattørstretet Midtbyen Området Brattøra Bortregulert etter Hornemannsbrannen 1681.
Brattørveita Midtbyen Området Brattøra Bortregulert etter Hornemannsbrannen 1681.
Brattørveita Midtbyen Området Brattøra Fra 1711 kalt Nordfarergaten/-stredet, første gang kalt Brattørveita i 1768.
Bredegate Midtbyen Beskrivende navn Opprinnelig kalt Langstrete, kalt Bredegate før 1618. Navnet også brukt om Apotekerveita.
Bregnevegen Moholt Planta bregne 1955
Breidablikveien Byåsen Eiendommen Breidablikk 1940/1955
Breierveita Midtbyen Eiendommen Breiergården Bortregulert etter Hornemannsbrannen 1681.
Breisynveien Havstein Beskrivende navn 1967
Brian Smiths gate Strindheim Prest Brian Crone Riddervold Smith 1932
Brinken Bakklandet Beskrivende navn 1880
Brodals gate Lademoen Familien Brodal 1899
Broddes vei Byåsen Romanfiguren Brodde 1966
Broder Knudtzons vei Singsaker Kjøpmann Broder Lysholm Knudtzon 1937
Brodtkorbs vei Steinberget Lærer Tobias Severin Brodtkorb og ingeniør Tobias Brodtkorb 1931
Brogeilan Midtbyen Den eldste bybrua Bortregulert etter Hornemannsbrannen 1681.
Bromstadbuen Strindheim Gården Bromstad 1970
Bromstadekra Strindheim Gården Bromstad 1970
Bromstadvegen Strindheim Gården Bromstad 1969
Brubakken Bakklandet Gamle Bybro 1880
Brudalsvegen Heimdal Dalen Brudalen 1964
Brukseier Olsens vei Trolla Brukseier Hans Johan Olsen 1961
Brumellomvegen Byåsen Hoemsbrua og Stavne jernbanebru 1948 Omregulert til del av Bøckmans veg 1959.
Brundalen Brundalen Plassen Brundalen under øvre Rotvoll 1969
Brundalsgrenda Brundalen Området Brundalen 1969
Brushanevegen Kattem Fuglearten brushane 1975
Bryns vei Ila Lege Thomas Bryn 1915 Tidligere kalt Nedre Åsvei.
Brænnes veg Byåsen Statsråd Bernhard Cornelius Brænne 1948
Brøsetdalen Brøset Dalen Brøsetdalen 1970
Brøsetvegen Strindheim/Brøset/Moholt Gården Brøset 1947
Brøttemsvegen Heimdal Gården Brøttem 1964 Fra 1950 til 1965 kalt Klæbuvegen.
Bråmyra Spongdal Området Bråmyra 1984
Buckhaugen Brøset Gården Lille Reitgjerdet («Buckhaugen») 1995
Buengvegen Flatåsen Eiendommen Buenget 1980
Bugges veg Berg Biskop Peder Olivarius Bugge 1940
Bukken Bruses veg Ranheim Eventyrfigurene bukkene Bruse 1961
Bukkvollan Byåsen Eiendommen Bukkvollan 1969
Bukkvollstien Byåsen Eiendommen Bukkvollan 1948
Bunkersgata Nyhavna Bunkerne Dora 1 og Dora 2 1961 Bortregulert, sletta av matrikkelen 1971.
Burslia Romulslia Bygningstypen bur 1969
Byfogdgaten Midtbyen Embetet byfogd Forvunnet gate.
Bynesveien Byneset Området Byneset 1907 Riksveg 715, også kalt Trollaveien.
Byåsveien Byåsen Området Byåsen 1915
Bøckmans veg Byåsen Biskop Peter Wilhelm Kreydahl Bøckman 1948
Bøkvegen Jakobsli Treslaget bøk 1966
Båhus gate Rosenborg Festningsverket Båhus 1899
Baard Iversens veg Sluppen Grosserer Baard Iversen 1966
Båtsmannsgata Nedre Elvehavn Yrket båtsmann 1961
Camilla Colletts plass Øvre Rosenborg Forfatter Camilla Collett 1915
Camilla Colletts veg Strindheim Forfatter Camilla Collett 1956
Carl Dons' veg Steinan Konservator Carl Fredrik Lindemann Dons 1969
Carl Johans gate Midtbyen Kong Karl III Johan 1818
Carl Lønseths veg Jakobsli Kunstner Carl Lønseth 1967
Carl Schjetnans veg Sjetnemarka Lokalpolitiker Carl Schjetnan 1966
Carl W. Ianssens veg Selsbakk Fabrikkeier Carl W. Ianssen 1970
Casparis gate Singsaker Teolog Carl Paul Caspari 1918
Casper Lundes veg Saupstad Gårdbruker Casper W. Lunde 1969
Casperveita Midtbyen Beboer Caspar C. Schøller Forsvunnet veit, også kalt Skaaningsveita og Skomakerveita. Løpet delvis bevart som Krambuveita.
Catharine Lysholms veg Byåsen Forretningsdrivende Catharina Lysholm 1948
Cecilie Thoresens veg Persaunet Kvinnesaksforkjemper Cecilie Thoresen Krog 1958
Christian Bloms veg Brundalen Lagmann Christian Blom 1969
Christian Eggens veg Steindal Kunstner Christian Eggen 1965
Christian Frederik Elgeseter Kong Christian Frederik 1915
Christian Jelstrups vei Ila Kjøpmann Christian Jelstrup 1938
Christian Monsens gate Solhaug Forfatter Christian Martin Monsen 1915
Churchills veg Jakobsli Statsminister Winston Churchill 1967
Cicignons plass Midtbyen Generalmajor Johan Caspar de Cicignon 1935
Cicilievegen Byåsen Gårdeier Cecilie Christine Schøller 1938
Cissy Kleins gate Midtbyen Holocaustoffer Cissy Klein 1995
C.J. Hambros vei Heimdal Stortingspresident Carl Joachim Hambro 1964
Credoveita Midtbyen Slakter Ole Kredoe Nordlig del av tidligere Gangen.
Dalatunet Saupstad Beskrivende navn 1970
Dalgårdstien Byåsen Eiendommen Dalgård 1961
Dalhaugveien Byåsen Eiendommene Dalhaugen 1958
Dalheimslyngen Jakobsli Eiendommen Dalheim 1967
Dalheimvegen Jakobsli Eiendommen Dalheim 1967
Dalkantvegen Strindheim Beskrivende navn 1956
Dalsaunevegen Nidarvoll Eiendommen Dalsaune 1956
Dalstien Ugla Eiendommen Dalen 1948
Damlia Buenget Eiendommen Damlia 1983
Danielsbakerveita Midtbyen Bakermester Daniel Hansen Buckhof Navnet først nevnt 1768. Deler av veita har hatt andre navn: Kattveita, Findvedfårdsveita og Donsveita.
Danielsveita Midtbyen Høker Daniel Einersen Har også vært kalt Davidsveita.
Devlesvingen Lade Gården Devle 1955
Dickaunsvingen Byåsen Eiendommen Dickaunet 1995
Ditlev Bloms veg Heimdal Gjestgiver Ditlev Balle Blom 1964
Dokkgata Nedre Elvehavn Dokkene i området 1880
Dr. Sands veg Berg Lege Anton Julius Sand 1932
Dolpa Ranheim Eiendommen Dolpen 1988 Navnet tidligere brukt på vei som ikke ble opparbeida.
Dragvoll allé Dragvoll Gården Dragvoll 1984
Drillveita Midtbyen Beboer Ole Olsen Drillen
Dronningens gate Midtbyen 1681
Dronning Åsas veg Lade Dronning Åsa Håkonsdotter 1940
Duelunden Bakklandet Eiendommen Duelunden 1937
Dvergstien Selsbakk Beskrivende navn 1952
Dybdahls veg Nardo Zoolog Peter Dybdahl 1940
Dyrborgveien Steinberget Eiendommen Dyrborg 1915
Dyre Halses gate Nyhavna Grosserer Dyre Halse 1961
E.C. Dahls gate Midtbyen Bryggerieier Erich Christian Dahl 1915
Edgar B. Schieldrops veg Risvollan/Othilienborg Professor Edgar Bonsach Schieldrop 1968
Edvard Griegs gate Elgeseter Komponist Edvard Hagerup Grieg 1958
Egganvegen Sjetnemarka Gården Sjetnegga 1965
Eidsvolls gate Singsaker Jernverket Eidsvolds Værk 1915
Eikvegen Jakobsli Treslaget eik 1966
Eilert Sundts gate Rosenborg Samfunnsforsker Eilert Sundt 1913
Eilif Gulbrandsons veg Heimdal Komponist Eilif Gulbrandson 1964
Einar Solstads veg Heimdal Forfatter Einar Solstad 1964
Einar Tambarskjelves gate Elgeseter Høvding Einar Einridesson Tambarskjelve 1915
Einar Øfstis veg Steindal Kunstner Einar Øfsti 1965
Einrides gate Øya Høvdingsønn Einride Einarsson 1961
Einervegen Jakobsli Treslaget einer 1972
Einmoen Ranheim Plassen Einmoen 1972
Eirik Jarls gate Øya Jarl Eirik Håkonsson 1886
Ekornvegen Kattem Dyrearten ekorn 1978
Elgeseter gate Elgeseter Gården Elgeseter 1886
Elgvegen Byåsen Dyrearten elg 1959
Eli Sjursdotters vei Byåsen Romanfiguren Eli Sjursdotter 1966
Ellefsens vei Fagerlia Kemner Hans Nicolai Ellefsen 1955
Ellen Lies vei Østmarka Redningskvinne Ellen Johanna Lie 1958
Elvebakken Ila Beskrivende navn 1885
Elvegata Midtbyen Elva Nidelva 1868
Elvepromenaden Midtbyen Beskrivende navn Uoffisielt navn på gangveg.
Elvevegen Tempe Elva Nidelva 1977
Emilie Kroghs veg Selsbakk Beboer Emilie Krogh 1952
Engelåsvegen Jonsvatnet Gården Engelsås Uoffisielt navn.
Engstykket Lademoen Eiendommen Engstykket 1950 Prosjektert, men aldri opparbeida. Strøket 1974.
Engvegen Strindheim Landbruksnavn 1952
Enkeltskillingsveitene Midtbyen Se artikkel Flere veiter som fellesnavn.
Enromvegen Stavset Eiendommen Enrom 1983
Erika Lies veg Selsbakk Musiker Erika Lie Nissen 1957
Erlends veg Byåsen Romanfiguren Erlend Nikolaussønn 1963
Erling Høviks veg Jakobsli Lokalpolitiker Erling Høvik 1967
Erling Skakkes gate Midtbyen Jarl Erling Ormsson Skakke 1886
Erling Skjalgssons gate Elgeseter Høvding Erling Skjalgsson 1915
Espvegen Leinstrand Gården Esp 1988
Essendrops gate Berg Prost Bernhard Ludvig Essendrop 1915
Estenstadvegen Estenstadmarka Gården Estenstad 1958
Even Lorengs veg Byåsen Gårdbruker Even Loreng 1948
Eventyrvegen Ranheim Eventyrnavn i området 1959
Fagerheim allé Lade Eiendommen Fagerheim 1955
Fagerheimbakken Lade Eiendommen Fagerheim 1955
Fagerliveien Ila Eiendommen Fagerlia 1938
Fagertunvegen Byåsen Eiendommen Fagertun 1940
Fagrabrekka Ranheim Eiendommen Fagrabrekka 1969 Prosjektert, men ikke opparbeida. Strøket 1971/1974, delvis tilsvarende Sveiservegen og Severin Saksviks veg.
Falsens gate Singsaker Stiftamtmann Carl Valentin Falsen 1915
Ferjemannsveita Øvre Elvehavn Området Fergemannshullet 1880 Også kalt Ferjemannsveien.
Fernanda Nissens veg Strindheim Kvinnesaksforkjemper Fernanda Nissen 1959
Ferstadbakken Byåsen Gården Ferstad 1948
Festningsgata Rosenborg Festningsverket Kristiansten 1899
Findvedgårdsveita Midtbyen Eiendommen Findvedgården Bortregulert etter Hornemannsbrannen 1681. Tilsvarer Danielsbakerveita.
Finn Bergs veg Byåsen Kaptein Finn Berg 1948
Finnestien Lade Slekta FinneDevle 1955
Fiolsvingen Nardo Blomsten fiol 1955
Fjellseterveien Bymarka Eiendommen Fjellseter 1940
Fjordgata Midtbyen Trondheimsfjorden Først nevnt i 1768, tidligere kalt Bakken og Søgaden.
Fjordgløttvegen (Trondheim)Fjordgløttvegen Ranheim Eiendommen Fjordgløtt 1957
Fjæregata Lademoen Området Lademofjæra 1886
Fjøslia Selsbakk 1970
Fjøsmestervegen Bromstad Landbruksnavn 1970
Flatåsen Flatåsen Området Flatåsen 1970 Prosjektert, men ikke opparbeida. Strøket 1974.
Flatåsenget Flatåsen Gården Flatås 1970
Flatåstoppen Flatåsen Gården Flatås 1986 Het 1983–1986 Flatåshaugen.
Fogdenget Romulslia Gården Fogdenget 1969
Formannsvegen Lian Beboer som var arbeidsformann 1948
Forsøkslia Brundalen Foretaket Forsøget 1985
Fortuna Jonsvatnet Eiendommen Fortunalia 1987
Fossbakken Ranheim Eiendommen Fossen 1957
Fossegrenda Leira Fossen Leirfossen 1970
Fossen Ranheim Eiendommen Fossen 1970
Fossestuvegen Kroppan Serveringsstedet Fossestuen 1988
Fotveita Midtbyen Se artikkel Først nevnt i 1768.
Framveien Byåsen Fartøyet «Fram» 1938/1955
Fredrik B. Wallems veg Ranheim Kulturhistoriker Fredrik Barbe Wallem 1959
Fredrikke Qvams veg Persaunet Kvinnesaksforkjemper Fredrikke Qvam 1966
Fredrik Kolstøs veg Berg Kunstner Fredrik Kolstø 1956
Fredriksten gate Rosenborg Festningsverket Fredriksten 1899 Prosjektert, men aldri opparbeida.
Freidigstien Byåsen Idrettslaget Freidig 1948
Fridheimveien Lade Eiendommen Fridheim 1964
Fridtjof Nansens vei Sverresborg Polarforsker Fridtjof Nansen 1938
Friggs veg Nardo Mytologiens Frigg 1959
Fritz Aabakkens vei Heimdal Krigsflyger Fritz Aabakken 1964
Frode Rinnans veg Moholt Arkitekt Frode Rinnan 1984
Frostaveien Lademoen Bygda Frosta 1899
Frydenbergvegen Nardo Eiendommen Frydenberg 1956
Frøys veg Othilienborg Mytologiens Frøy 1959
Fuglesangen Midtbyen Se artikkel Forsvunnet veit.
Fuglesangen Selsbakk Plassen Fuggelsangen under Halset
Furuvegen Jakobsli Treslaget furu 1952/1974
Fykenvegen Ranheim Plassen Fyken under Ranheim østre 1975
Gabriel Scotts veg Byåsen Forfatter Gabriel Scott 1961
Gabriel Vollans veg Heimdal Gårdbruker Gabriel Vollan 1964
Gamle Bynesvei Bymarka Gammel vei til Byneset 1931
Gamle Kirkevei Lademoen Kirka Lade kirke Omtalt som Kirkestien i 1658.
Gamle kongeveg Leinstrand/Kattem Kongevegen Uoffisielt navn. Også brukt om Kongsvegen 1950–1964.
Gamle Kongevei Lademoen Kongevegen 1880 Het 1864–1880 Kongeveien.
Gamle Lianveg Byåsen Gammelt vei til Lian 1931
Gamle Oslovei Byåasen Byen Oslo 1970 Het 1938–1970 Oslovegen.
Gamle Åsvei Byåsen Gammel vei over åsen til Stavne 1931
Gammel-lina Selsbakk Gammel jernbanetrasé 1952
Gangen Midtbyen Forsvunnet veit, delvis bevart i Ørjaveita og Credoveita.
Gardemoens gate Lademoen Ekserserplassen Gardemoen 1913
Garmanns veg Stavne Grosserer Herman Christian Garmann 1948
Garmos veg Byåsen Direktør Johan Martin Garmo 1948
Gartnerhaugvegen Østmarka Området Gartnerhaugen 1958
Gartnerivegen Strindheim Gartneri i området 1954
Gassverksgaten Lademoen Trondhjem Gassverk Uoffisielt navn på tidligere gate. Nå del av Jarleveien.
Gaubekveita Midtbyen Bekken Gautbekken Først nevnt 1768, veifaret er eldre.
Gaupevegen Kattem Dyrearten gaupe 1978
Gautes gate Øya Erkebiskop Gaute Ivarsson 1915
Geelmuydens gate Elgeseter Krigskommissær Christian Torber Hegge Geelmuyden 1915
Geilan Midtbyen Geile Gammel innfartsveg, følger dagens Kongens gate.
General Bangs veg Byåsen Generalmajor Carsten Gerhard Bang 1948
General Birchs gate Lademoen Generalmajor Paul Hanse Birch 1899 Prosjektert, men aldri opparbeida.
General Buddes gate Bakklandet/Singsaker Generalmajor Vincent Budde 1915
General Frølichs gate Møllenberg Generalløytnant Johan Frederik Frølich 1915 Prosjekter, men aldri opparbeida.
General Hegermanns gate Gardemoen Generalmajor Friedrich Christian Otto Hegermann 1899
Generalsveita Midtbyen Beboerne i Generalsgården Forvunnet veit.
General von Hovens veg Ladehammeren Generalmajor Reinhold von Hoven 1955
General von Kroghs gate Lademoen Generalløytnant Georg Friderich von Krogh og general Georg Frederik von Krogh 1880
General von Schnettows allé Rotvoll General Carl Jacob Waldemar von Schmettow Uoffisielt navn.
General Wibes veg Tunga Generalløytnant Johan Wibe 1969
Gildheimsvegen Strindheim Eiendommen Gildheim 1956
Gimlevegen Nidarvoll Gudenes bolig Gimle 1960
Gina Krogs vei Persaunet Kvinnesaksforkjemper Gina Krog 1956
Gisle Johnsons gate Voldsminde Professor Gisle Christian Johnson 1915
Gjelvangveita Midtbyen Gården Gjelvangen Først nevnt 1768, tidligere kalt Grågårdsveita.
Gjemsøveita Midtbyen Beboer Ole Gjems Også kalt Gjemsveita.
Gjerlovs veg Tiller Ordfører Gjerlov Thonstad 1986
Gjetveita Midtbyen Yrket gjørtler Først nevnt 1706, tidligere kalt «veita langs byens løkke».
Gjøaveien Byåsen Fartøyet «Gjøa» 1938
Gjørtlervegen Byåsen Yrket gjørtler 1960
Gløshaugvegen Lerkendal Eiendommen Gløshaugen 1915
Gogstadbakken Trolla Ingeniør Oskar Baust Gogstad 1961
Gramskaret Bymarka Konsul Jacob Schavland Gram Opprinnelig Korsskaret. Nå del av Gamle Bynesvei.
Granhaugan Sjetnemarka Områdenavn 1965
Granlivegen Byåsen Eiendommen Granlia 1957
Granvegen Jakobsli Treslaget gran 1952
Granåslia Brøset Gården Granåsen 1958
Granåsvegen Brøset Gården Granåsen 1958
Gregus gate Lademoen Se artikkel 1886
Grensen Elgeseter Bygrensa 1913
Gressbanen Tempe Idrettsanlegget Gressbanen 1940
Griffenfeldts gate Kalvskinnet Kansler Peder Griffenfeldt 1878
Grilstadvegen Ranheim Gården Grilstad 1959
Grimelunds gate Lademoen Biskop Andreas Grimelund 1915
Grismatgata Singsaker Se artikkel Folkelig navn på bakgate.
Grova Byåsen Beskrivende navn 1970
Grundtvigs gate Lademoen Teolog Nikolai Frederik Severin Grundtvig 1915
Gryta Brattøra Beskrivende navn 1958
Grytbakkstranda Ranheim Eiendommen Grytbakk 1975
Grønbechs gate Ila Legatstifter Mette Marie Myhlenport Grønbech 1885 Prosjektert, men ikke anlagt.
Grøndahls veg Ferstadmarka Stadsingeniør Christopher Grøndahl 1948
Grønlands gate Lademoen Øya Grønland 1899
Grønlibakken Lade Eiendommen Grønlia 1955
Grågårdsveita Midtbyen Eiendommen Grågården Forsvunnet veit, tilsvarte nordre del av dagens Gjelvangveita.
Grågåsvegen Byåsen Fuglearten grågås 1957 Prosjektert, men ikke anlagt. Strøket 1974.
Gråtrostvegen Kattem Fuglearten gråtrost 1978
Gudes gate Singsaker Kunstner Hans Fredrik Gude 1940
Gudruns gate Øya Sagnfiguren Gudrun Gjukesdotter 1886
Gulbrandsvegen Heimdal Skogen Gulbrandsholtet 1964
Gulspurvvegen Kattem Fuglearten gulspurv 1978
Gunnar Birchs veg Byåsen Banksjef Gunnar Sandberg Birch 1948
Gunnerus' gate Midtbyen Biskop Johan Ernst Gunnerus 1938
Gunnlaugs vei Lade Skalden Gunnlaug Ormstunge 1940
Gustav Byes vei Byåsen Idrettsutøver Gustav Bye 1955
Guttorms gate Nidarø Erkebiskop Guttorm 1915
Gydas gate Øya Dronning Gyda Eiriksdatter 1886
Gyldenløves gate Rosenborg Stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve 1899
Gårdsveien Ila/Trolla Beskrivende navn 1955
Hadrians plass Marinen Pave Hadrian IV 1967
Haldens gate Rosenborg Byen Halden 1899
Haldor Flatens veg Sjetnemarka Møller Haldor Flaten 1966
Hallfred Høyems veg Tunga Ingeniør Hallfred Høyem 1966
Hallsetreina Halset Gården Halset 1983
Halsetaunvegen Byåsen Gården Halsetaunet Uoffisielt navn på forlengelse av Vådanvegen.
Halvdan Kohts vei Heimdal Statsråd Halvdan Koht 1966 Prosjektert, men pr. 1996 ennå ikke opparbeida.
Hammerverksvegen Ranheim Foretaket Hammerverket i Vikelva 1957
Hanna Winsnes' veg Strindheim hageby Forfatter Hanna Olava Winsnes 1956
Hansbakken Ranheim Eiendommen Hansbakken 1957
Hans Barliens vei Lade Gårdbruker Hans Barlien 1955
Hans Baucks veg Steindal Borgermester Hans Jørgen Bauck 1966
Hans Bruns vei Ila Kjøpmann Hans Brun 1937
Hans Collins veg Ranheim Hoffråd Hans Collin 1957
Hans Finnes gate Rønningen Godseier Hans Wingaard Finne 1932
Hans Hagerups gate Kalvskinnet Borgermester Hans Christian Hagerup 1909
Hanskemakerbakken Ila Hanskemaker Ole Gjertsen 1885 Gammelt navn, tidligere brukt på annen veg i området.
Hans Lyngværs vei Øvre Sverresborg Politiker Hans Christian Lyngvær 1965 Vegnavnet ble ikke tatt i bruk.
Hans Michelsens veg Heimdal Kunstner Hans Michelsen 1964
Hans Nielsen Hauges gate Lademoen Predikant Hans Nielsen Hauge 1935
Hans Nissens gate Ila Kjøpmann Hans Nissen 1878
Hans Osnes' veg]] Elgeseter Skoleinspektør Hans Osnes 1957
Hans Selands veg Kystad Forfatter Hans Andreas Johannesson Seland 1959 Prosjektert, men ikke opparbeida. Strøket 1971.
Hans Aanruds veg Byåsen Forfatter Hans Aanrud 1961
Harald Bothners veg Tyholt Stiftamtmann Harald Bothner 1940
Harald Gilles veg Berg Kong Harald Gille 1940
Harald Hardrådes gate Øya Kong Harald Hardråde 1886
Harald Hårfagres gate Lade Kong Harald Hårfagre 1958
Harald Langhelles veg Byåsen Redaktør Harald Langhelle 1948
Harald Samuelsens veg Nardo Kunstner Harald Samuelsen 1965
Haralds gate Øya Kong Harald, muligens Harald Hårfagre 1886
Harald Torps veg Tiller Redaktør Harald Vincent Houge Torp 1978
Harevegen Byåsen Dyrearten hare 1959
Harry Borthens veg Lade Skipsreder Harry Borthen 1958
Hasselbakkvegen Ranheim Eiendommen Hasselbakken 1956
Haugnessvingen Leira Beboer Kristian Fredrik Haugness 1975
Haugstien Jakobsli Beskrivende navn 1952
Havnegata Brattøra Havneområdet 1958
Havrevegen Strindheim Kornslaget havre 1952
Havstadvegen Byåsen Gården Havstad 1965
Havsteinbakken Byåsen Gården Havstein 1940
Havsteinekra Byåsen Gåden Havstein 1973
Havsteinflata Byåsen Gården Havstein 1968
Havsteinlia Byåsen Gården Havstein 1968
Heggstadmoen Heimdal Eiendommen Heggstadmoen 1975
Heggstadmyra Heimdal Myra Heggstadmyra 1994
Heggvegen Jakobsli Treslaget hegg 1957
Heimdalsvegen Heimdal Bydelen Heimdal 1964
Heimstadveien Lade Eiendommen Heimstad 1940
Helmer Hanssens veg Rønningen Lokalpolitiker Helmer Daniel Hanssen 1940
Helmer Lundgreens gate Kalvskinnet Grosserer Helmer Lundgreen 1906
Henrik Angells gate Rønningen Prest Henrik August Angell 1932
Henrik Mathiesens vei Tyholt Historiker Henrik Mathiesen 1928
Henrik Ourens veg Moholt Lege Henrik Ouren 1969
Henry Gleditsch' veg Byåsen Teatersjef Henry Gleditsch 1948/1967
Henry Thingstads veg Byåsen Motstandsmann Henry Thingstad 1948
Herlofsons veg Byåsen Tannlege og friluftsmann Nicolai Benjamin Herlofson 1948
Herman Krags veg Moholt Arkitekt Herman Anton John Kaare Krag 1984
Hermods veg Nardo Mytologiens Hermod 1966
Hitravegen Ranheim Eiendommen Hitra 1957
Hjalmar Haalkes veg Steindal Kunstmaler Hjalmar Kristian Haalke 1965
Hjalmar Johansens vei Byåsen Polarforsker Hjalmar Johansen 1937
Hoeggvegen Hoeggen Gården Hoeggen 1936 Traseen omlagt i 1972.
Hoemsbakken Byåsen Gården Hoem 1980
Hoemshøgda Byåasen Gården Hoem 1967
Hoemsvegen Byåsen Gården Hoem 1948
Hofstads veg Byåsen Lokalpolitiker Ludvig Martin Hofstad 1948 Omregulert til del av Breidablikveien 1995.
Holbergs gate Rosenborg Offiser Christian Nilssøn Holberg 1899
Holstallmenningen Midtbyen Forsvunnet gate, nevnt 1750.
Holstveita Midtbyen Rådmann Lorentz H. Holst 1768 senest
Holtermanns veg Elgeseter Ordfører Niels Stockfleth Schultz Holtermann 1919
Holtvegen Heimdal Lokalt navn 1950 Forlenga 1972.
Hornebergvegen Nidarvoll Eiendommen Horneberg 1970
Hornemannsveita Midtbyen Grosserer Henrik Hornemann (trolig) 1768 senest
Hospitalsgata Midtbyen Trondheims Hospital 1842 Se også Hospitalsveita.
Hospitalsløkkan Midtbyen Byløkkene ved Trondheims Hospital
Hospitalsveita Midtbyen Trondheims Hospital 1763 senest Bortregulert etter brann 1842, deler bevart som Hospitalsgata.
Hugins veg Nardo Mytologiens Hugin 1959
Huldervegen Ranheim Eventyrfiguren huldra 1957/1961
Humlehaugvegen Ranheim Eiendommen Humlehaug 1957
Husebyhøgda Saupstad Gården Huseby 1973
Husebyvegen Saupstad Gården Huseby 1970
Hvedingsveita Midtbyen By- og rådstueskriver Jens Hveding
Hyllveien Byåsen Eiendommen Hyllgården 1937
Høgsetgrenda Byåsen Eiendommen Høgset (eg. Granheim) 1989
Høgskoleringen Gløshaugen Norges tekniske høgskole 1973
Høgskoleveien Elgeseter Norges tekniske høgskole 1913
Høilivegen Tyholt Eiendommen Høili 1951
Høibekken Tiller Lokalt navn 1986
Hørløcks veg Jakobsli Slekta Hørløck 1957/1969 Het Hørlocks veg 1957–1969
Håkon Herdebreis veg Valentinlyst Kong Håkon Herdebrei 1965
Håkon Håkonsons gate Tyholt Kong Håkon IV Håkonsson 1940
Håkon Jarls gate Øya Jarl Håkon Sigurdsson 1925
Håkon Magnussons gate Lade Kong Håkon V Magnusson 1958
Håkon Sverressons veg Eberg Kong Håkon Sverresson 1959
Haakon VII's gate Lade/Strindheim Kong Haakon VII 1958
Ibsens gate Rosenborg Forfatter Henrik Ibsen 1913
Idrettsveien Heimdal Heimdal idrettsanlegg 1964
Iduns veg Risvollan Mytologiens Idun 1959
Ilevollen Ila Lokalt navn Tidligere kalt Ilens øvre gate. Også formelt navn på Ilaparken/Ilavolsparken.
Ilsvikveien Ila Eiendommen Ilsvika 1937 Het Tomtegaten 1885–1937.
Industriveien Heimdal Lokal industri 1964
Ingeborg Aas' veg Risvollan Lege Ingeborg Aas 1968
Inge Krokanns veg Byåsen Forfatter Inge Krokann 1963.
Ingrid Kiærs veg Ranheim Kunstneren Ingrid Kiær 1957
Ingvald Undsets gate Singsaker Arkeolog Ingvald Undset
Ingvald Ystgaards veg Tunga Ingeniør Ingvald Ystgaard 1966 En prosjektert gate med samme navn på Lian ble aldri opparbeida.
Innbrektsflata Romolslia Lokalt navn 1969
Innherredsveien Rosenborg/Lademoen/Strindheim Distriktet Innherred 1878
Ivar Lykkes veg Tiller Statsminister Ivar Lykke 1986
Ivar Mortensons veg Byåsen Forfatter Ivar Julius Mortensson-Egnund 1978
Ivar Skjånes veg Tiller Fylkesmann Ivar Skjånes 1978
Ivar Aasens veg Byåsen Språkforsker Ivar Aasen 1959
Iver Trøans veg Trolla Foreningsmann Iver Trøan 1964
Jacob B. Bulls veg Byåasen Forfatter Jacob Breda Bull 1959
Jacob Kjeviks vei Byåsen Vognmann Jacob Johannessen Kjevik 1948/1955/1961
Jacob Rolls gate Bakklandet Justitiarius Jacob Roll 1937
Jakobslivegen Jakobsli Gården Jakobsli 1952
Jakobstien Byåsen Usikkert, se artikkel
Jarleveien Lade Ladejarlene 1954
Jarlheimbakken Lade Eiendommen Jarlheim 1955
Jarlsborgveien Lade Eiendommen Jarlsborg 1955
Jarveien Heimndal Beskrivende, kant (jare) i terrenget 1950
Jebeveien Bakkaunet Lege Haakon Garbiel Jebe 1932
Jens Tvedts veg Byåsen Forfatter Jens Tvedt 1957
Jernbanegata Lademoen Jernbanelinje langs vegen 1913
Johan Bojers vei Byåsen Forfatter Johan Bojer 1958
Johan Cappelens veg Risvollan Fylkesmann Johan Cappelen 1955
Johan D. Berlins veg Saupstad Komponist Johan Daniel Berlin 1970 Fra 1973 del av Søndre Husebytun
Johan E. Brodahls veg Åsvang Lærer Johan Ernst Brodahl 1969
Johan Falkbergets vei Byåsen Forfatter Johan Falkberget 1958
Johannes Minsaas' veg Ranheim Samvirkelagsbestyrer Johannes Minsaas 1969
Johan Nygaardsvolds vei Heimdal Statsminister Johan Nygaardsvold 1955
Johan Svendsens gate Øya Komponist Johan Severin Svendsen 1913
Johan Tillers vei Heimdal Gårdbruker Johan Andreas Tiller 1964
Johan Bjørgums veg Tiller Baneformann John Bjørgum 1986
John P. Kroglunds vei Heimdal Lærer John P. Kroglund 1971
John Skaarvolds veg Byåsen Konduktør Johan Skaarvold 1957
John Solems veg Ranheim Lokalpolitiker John Solem 1957 Fra 1994 del av Ingrid Kiærs veg.
John Aaes veg Tiller Disponent John Amandus Aae 1978
Jomfrugata Midtbyen Jomfru Maria 1681
Jonas Kaarbøs veg Byåsen Kjøpmann [[Jonas Kaarbø (1874–1970) 1971 Prosjektert, men ikke opparbeida.
Jonas Lies gate Rosenborg Forfatter Jonas Lie 1913
Jon Garstads veg Halset Direktør Jon Garstad 1965 Prosjektert, men ikke opparbeida.
Jon Raudes gate Lademoen Erkebiskop Jon Raude 1899
Jon Sivertsens veg Byåsen Lærer Jon Sivertsen 1948
Jon Skogstads veg Heimdal Lærer Jon Skogstad 1981
Jonsvannsveien Singsaker Vannet Jonsvatnet 1914
J.O. Stavs veg Heimdal Lensmann John Olsen Stav 1964
Jotunvegen Nardo Mytologiens jotner 1959
Junovegen Utleira Gudinna Juno 1967
Jupitervegen Utleira Planeten Jupiter 1960
Jørgen Bjelkes gate Singsaker Godseier Jørgen Bjelke 1937
Jørgen B. Lysholms vei Lade Brennerieier Jørgen Bernhoft Lysholm 1955
Jørgen Hegstads veg Heimdal Snekker Jørgen Hegstad 1986
Jørgen Moes gate Tyholt Folkeminnesamler Jørgen Moe 1952
Jørunds gate Øya Erkebiskop Jørund 1915
Kalvskinnsgata Midtbyen Området Kalvskinnet 1868
Kammen Leinstrand Eiendommen Kammen 1990
Kannikestrete Midtbyen Etter gammelt navn 1975 Navnet gata hadde i middelalderen ble gjeninnført 1975. Tidligere kalt Byggmesterveita, Anfinnsveita og Bruveita.
Kaptein Drejers gate Rosenborg Offiser Nicolay Peter Drejer 1899 Prosjektert, men ikke opparbeida.
Kaptein Kaalds vei Lade Skipskaptein Paul Andreas Kaald 1955
Kaptein Mitlids veg Byåsen Offiser Thormod Casper Mitlid 1946
Kaptein Roosens vei Byåsen Offiser Carl Bonaparte Roosen 1937
Karen Blekkans veg Nidarvoll Legatstifter Karen Blækkan 1952
Karisvingen Lade Eiendommen Kariodden 1955
Karl Jonssons veg Nardo Abbed Karls Jonsson 1959
Karolineveien Byåsen Karolinerne 1965
Karsevegen Nardo Plantearten karse 1956
Kastanjevegen Presthus Treslaget kastanje 1966 Prosjektert, men ikke opparbeida.
Kattemskogen Kattem Gården Kattem 1974
Kattemsvegen Kattem Gården Kattem 1977
Keiserstien Byåsen Keiser Wilhelm II 1955 Gangvei inn i Bymarka.
Kirkegata Møllenberg/Rosenborg Kirka Bakke kirke 1878
Kirkeringen Heimdal Kirka Heimdal kirke 1964 Het 1950–1964 Ringvegen.
Kirkvollen Moholt Kirka Strinda kirke 1970
Kjøpmannsgata Midtbyen Kjøpmenn bosatt i området 1681
Kleists gate Ila Rektor Søren Peder Kleist 1878
Kleivavegen Åsvang Beskrivende navn 1984
Klettvegen Leinstrand Gården Klett 1990
Klokker Lassens gate Valene Klokker Christian Lassen 1940
Klokksteinvegen Heimdal Eiendommen Klokkstein 1964
Klostergata Elgeseter/Øya Klosteret Elgeseter kloster 1878
Klubbveita Brattøra Borgerklubben i Klubbstuen Først nevnt 1768. Bortregulert etter bybrannen 1841, erstatta av Brattørgata.
Klüwers gate Singsaker Antikvar, kartograf og offiser Lorentz Diderik Klüwer 1899
Klæbuveien Elgeseter/Lerkendal/Nardo Bygda Klæbu 1888
Kløvervegen Strindheim Plantearten kløver 1952
Knudsgårsallmenningen Midtbyen Eiendommen Knudsgården Navn fra 1700-tallet på forlengelse av Nordre gate.
Knudssøns gate Blussuvoll Sorenskriver Ingelbrecht Knudssøn 1940
Knudtzons gate Singsaker Kjøpmann Hans Carl Knudtzon 1899 og 1937 To prosjekterte, men ikke opparbeida gater har fått dette navnet.
Knut Glomsaas' vei Lade Musiker Knut Markus Hansen Glomsaas 1955
Knut Hamsuns veg Byåsen Forfatter Knut Hamsun 1966
Kobbes gate Nyhavna Rådmann Ole Mikal Kobbe 1961
Koefoedgeilan Ila Sorenskriver Claus Koefoed 1855 Var i bruk som uoffisielt navn før 1855.
Koieflata Tiller Områdenavn 1986
Kolbjørn Hejes vei Gløshaugen Professor Kolbjørn Heje 1973
Kolstadflata Saupstad Gården Kolstad 1969
Kolstadtunet Saupstad Gården Kolstad 1969
Kolstadvegen Tiller/Saupstad ]] 1995
Kolsåsen Flatåsen Gården Kolsås 1970
Kometvegen Stubban Himmellegemet komet 1960
Kongens gate Midtbyen Kongen 1681 Regjerende konge i 1681 var Christian V.
Kong Inges gate Berg Kong Inge Krokrygg 1932
Konglevegen Jakobsli Naturnavn 1957
Kongsgårdsgata Midtbyen Kongsgården (Erkebispegården) Samme trasé som del av Brogeilan.
Kongsvegen Kattem/Heimdal Beskrivende navn (tidl. hovedvegfunksjon/kongeveg) 1964
Kong Øysteins veg Strindheim Kong Øystein Magnusson 1954
Konrad Dahls veg Byåsen Idrettsutøver Konrad Tobias Dahl 1948
Konsul Anker Bachkes vei Ringve Konsul Christian Anker Bachke 1955 Prosjektert, men ikke opparbeida.
Konsul Lorcks gate Lade Konsul Christian Lorck 1932
Konvallvegen Nardo Plantearten konvall 1957
Kornblomstvegen Nardo Plantearten kornblomst 1955
Korsgata Singsaker Beskrivende navn 1937 Het opprinnelig Nedre Singsaker.
Korsgata Midtbyen Nevnt i Vår Frue sokn 1707, ellers ukjent.
Korsnebbvegen Kattem Fuglearten korsnebb 1975
Korsvik allé Lade Området Korsvika 1940/1955
K.O. Thornæs veg Othilienborg Redaktør Knut Olai Thornæs 1965
Krambugata Midtbyen Etter krambuene i området
Krambuveita Midtbyen Etter krambuene i området
Krangata Bakklandet Allmenningen Krana 1880
Kringsjåvegen Nardo Eiendommen Kringsjå 1957
Kristian Larsens veg Byåsen Restauratør Kristian Larsen 1988
Kristiansfeld gate Bakklandet Området Christiansfeld 1880
Kristianstensbakken Singsaker Festningen Kristiansten 1913
Kristianstens gate Bakklandet Festningen Kristiansten Uoffisielt navn på gatestump.
Kristofer Uppdals veg Byåsen Forfatter Kristofer Uppdal 1948
Krogness' gate Øya Kjøpmann Ole Andreas Krogness 1929
Krokkleiva Sverresborg Beskrivende navn Uoffisielt navn på bakken.
Krokstien Nidarvoll Beskrivende navn 1952
Kronprinsesse Märthas allé Elgeseter Kronprinsesse Märtha 1932
Kronprins Olavs allé Øya Kong Olav V 1906
Kroppanmarka Kroppan Gården Kroppan 1984
Kroppanvegen Kroppan Gården Kroppan 1986
Krutthusbakken Lade Krutthusene på Ladehammeren 1955
Kusetveien Kuset Gården Kuset Uoffisielt navn på FV873.
Kuskveita Midtbyen Yrket kusk Først nevnt i 1768.
Kvenildvegen Heimdal Gården Kvennild 1948
Kvernhusstien Byåsen Kvernhusene i Uglabekken 1948
Kvernvegen Ranheim Kvernhusene i Vikelva 1957
Kvilhaugvegen Berg Gården Kvilhaugen 1940
Kvitsteinvegen Byåsen Eiendommen Kvitsteinen 1983
Kystadbrinken Byåsen Gården Kystad 1986
Kystadhaugen Byåsen Haugen Kystadhaugen 1961
Kystadlia Byåsen Plassen Kystadli under Kystad 1983
Kystadvegen Byåsen Gården Kystad 1957
Kyvannsvegen Byåsen Vannet Kyvatnet 1948
Kaare Tønnes veg Strindheim Ordfører Kaare Tønne 1993
Lade allé Lade Gården Lade 1955
Ladebekken Lade Bekken Ladebekken 1971
Ladehammerveien Lade Området Ladehammeren 1955
Lademoens kirkeallé Lademoen Kirka Lademoen kirke 1935
Ladetrøa Lade Beiteområde (trø) under Lade 1955
Ladeveien Lade Gården Lade 1899
Lagmann Dreyers gate Strindheim Lagmann Abraham Pedersen Dreyer 1932
Lagmann Lindboes vei Byåsen Lagmann Jacob Albert Lindboe 1958
Lagmannsgangen Midtbyen Forsvunnet veit, nevnt 1752.
Landbruksvegen Tunga Virksomhet i området 1961
Landstads vei Tyholt Prest Magnus Brostrup Landstad 1950
Langbergan Spongdal Områdenavn 1990
Langdalen Okstad Områdenavn 1989 Prosjektert, men ikke anlagt.
Langhaugen Okstad Haugen vest for vegen 1969
Langvollen Ila Plassen Langvollen under Møllehaugen 1937
Langørgen Bosberg Gården Langørgen 1987
Langåsmyra Bosberg Eiendommen Langåsmyr 1986
Lauritz Jenssens gate Strindheim Brukseier Lauritz Nicolai Jenssen 1932 Het opprinnelig Lauritz Jenssens veg.
Lauvsangervegen Byåsen Fuglearten lauvsanger 1967
Leangen allé Strindheim Gården Leangen 1983
Leangenvegen Strindheim Gården Leangen 1961
Leif Tronstads veg Berg Motstandsmann Leif Hans Larsen Tronstad 1950
Leikåsvegen Byåsen Eiendommen Leikås 1957
Leinbakken Heimdal Gården Leinan 1972
Leinvollen Heimdal Plassen Vollen 1985
Leirfossvegen Leira Fossen Nedre Leirfoss 1956
Leistadgrenda Brundalen Eiendommen Leistad 1969 System av gangveger.
Leistadvegen Brundalen Eiendommen Leistad 1969
Leiv Eirikssons vei Østmarka Landnåmsmann Leiv Eiriksson 1955
Leksvikgata Lade Bygda Leksvik 1964
Lerkendalsveien Singsaker Gården Lerkendal 1937
Lerkeveien Heimdal Fuglearten lerke 1964
Levangergata Lademoen Tettstedet Levanger 1964
Lianbakken Byåsen Gården Lian 1948
Lianhaugen Byåsen Gården Lian 1988 Het 1948–1988 Baklivegen.
Lianvegen Byåsen Gården Lian 1948
Lidarende Moholt Eiendommen Lidarende 1969
Lijebakken Saupstad Eiendommen Liljebakken 1969
Lillebergveien Berg Eiendommen Lilleberg 1954
Lillegata Skansen Beskrivende navn Har hatt mange navn, se artikkel.
Lillegårdsbakken Bakklandet Gården Lillegården 1914
Lillegårdsveien Møllenberg Gården Lillegården 1880 Prosjektert, men ikke opparbeida. Følger dels Broder Knudtzons vei.
Lille Ottos veit Brattøra Handelsmann Otte Haldorsen Først nevnt 1599, forsvant etter bybrannen 1681.
Lilleplassveita Midtbyen Plassen Lilleplassen 1842 ca.
Lillerydningen Byåsen Eiendommen Lillerydningen 1983
Lilleveita Midtbyen Beskrivende navn 1886
Lindemans gate Rosenborg Organist Ole Andreas Lindeman 1913
Lindevegen Jakobsli Treslaget lind 1963
Linerlevegen Byåsen Fuglearten linerle 1957
Lisbeth Nypans veg Kattem Heksa Lisbeth Pedersdotter Nypan 1975
Litavegen Byåsen Eiendommen Litaheimen 1986
Loholt allé Åsvang Gården Loholt 1959
Loholtbakken Åsvang Gården Loholt 1958
Lokes vei Sundland Mytologiens Loke 1960
Losgata Nedre Elvehavn Yrket los 1961
Losjevegen Ranheim Avholdslosjen Sagatun 1957
Lossiusvegen Lademoen Godseier Morten Lyng Lossius 1940
Louis Kvalstads veg Byåsen Lyriker Louis Kvalstad 1961
Ludvig Daaes gate Rosenborg Historiker Ludvig Ludvigsen Daae 1913
Ludvig Musts veg Singsaker Godseier Ludvig Must 1921
Ludvig Spørcks veg Sluppen Fabrikkeier Ludvig Spørck 1971 Ikke opparbeida per 1996.
Lunavegen Sluppen Himmellegemet Månen 1961
Lundemobakken Heimdal Familien Lundemo 1964
Lunderhaugen Sjetnemarka Utmarksområdet Lunderhaugen 1966