Forside:Follo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

ØSTLANDET  • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Østfold • Akershus • Oslo • Hedmark • Oppland • Buskerud • Vestfold • Telemark
Follo • Asker og Bærum • Romerike
Vestby • Ski • Ås • Frogn • Nesodden • Oppegård

Om Follo
Follo er et landskap i Akershus. Det består av kommunene Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås, samt Dalefjerdingen og Ytre Enebakk i Enebakk kommune. Som distrikt, med omfattende interkommunalt samarbeid samt felles tingrett og prosti, er hele Enebakk inkludert i Follo.   Les mer ...
 
Smakebiter fra artikler
Ringnes rundt år 1900
Foto: Ukjent
Ringnes skysstasjon Ringnes på Nøstvedt, finner man på et nes i sørenden av Gjersjøen, [Ås kommune]].
Skyssgutt
Foto: Kilde: Statens veivesen
På 1860-tallet ble den nye hovedveien fra Oslo (Kristiania) og sørover langs vestsiden av Gjersjøen bygget. Det var Norges første moderne vei, som på en skikkelig måte kunne befordre hest og vogntrafikk.
Ringnes "Hjulet"
Foto: Ukjent
Ringnes lå i perfekt avstand, drøye 20 km, som første faste skysstasjon fra Oslo. Med dette som bakgrunn ble Ringnes skysstasjon bygget som et stort hus i sveitserstil. Det mektige Ingier-dynastiet Ljansbruket, i enden av Gjersjøelva, var eier via trelastfirmaet M. & H. Ingier.   Les mer …

Eriksen etter andre verdenskrig, antagelig i 1946.
Foto: Ukjent
Birger Eriksen (født 17. november 1875 i Flakstad kommune, død 16. juli 1958) var oberst og kommandant på Oscarsborg festning under angrepet på Norge den 9. april 1940. Eriksen ledet selv ildgivningen fra hovedbatteriet mot «Blücher», som sank etter å ha blitt truffet av flere granater og torpedoer. Gjennom sin resolutte handling, i en situasjon hvor det var uklart om regjeringen ønsket å yte motstand eller ikke, sørget Eriksen for at konge, regjering og Stortinget fikk tid til å flykte fra Oslo. Eriksen gikk Krigsskolen og militær høyskole. Etter dette gikk han inn i Kystartilleriet, og i 1905 ble han batterisjef på Oscarsborg, med kapteins grad. Han fortsatte å stige i gradene, og var adjutant for Kystartilleriets sjef, sjef for Agdenes festninger og fra 1931 til 1933 sjef for Bergen befestninger. I 1933 ble han utnevnt til kommandant for Oscarsborg. Da Eriksen fikk vite at en gruppe skip av ukjent nasjonalitet var på vei innover Oslofjorden, hadde det ikke kommet noen klar ordre om hvordan han skulle forholde seg til dem.   Les mer …

Bålerud

Bålerud har gnr. 35 og ligger på Svartskog i Oppegård kommune. Tidligere navn er Bardarud fra Middelalderen og seinere Baardrud. Bålerud er en av de 17 middelaldergårdene i Oppegård. Den ble ryddet ca 1200 og er første gang nevnt i 1279 som jarlesete. Den opprinnelige gården strakte seg i sin tid helt ned til Bunnefjorden, men rundt 1900 ble det parsellert ut mer enn 50 tomter. Tilhørte kirken i 1398.                

Øvre Bålerud

Gnr 35/12. I 1898 tilhørte gården Julius og Ida Fougner. I 1914 var den bortleid. I 1916 ble den overtatt på odel av eldste datter gift med Axel Bretteville. I 1950 ble jorden forpaktet bort til nabogården. Fra 1958 overtatt av to døtre og i 1975 av Per Bretteville. Gården prydes av en rekke store eiketrær hvorav en regnes som Follos største med en stammediameter på 5,6 m. Hovedbygning fra 1807. Stabbur og bestyrerbolig fra 1750.                

Nedre Bålerud

Gnr 35/1. Bygget før 1900. Driftsbygning fra 1825-50. Her ble det i 1911 drevet pensjonat av familien Keitel hvor Sigrid Undset skrev sin roman «Jenny».   Les mer …

Familietreff hos familien til Theodor Hansen og Christiane Annette Christiansdatter på Kullebund, ca 1900

Kullebunden (gnr 40) ligger midt i Kolbotn sentrum og blir ofte omtalt som Kolbotn hovedgård.

Kullebunden står på lista over historiske bygninger i Oppegård og ble skiltet i 2003.   Les mer …

Hovedbygningen på Haslum
Foto: Ronny Hansen
Haslum i Frogn, Akershus gnr. 51 nevnes for første gang i en skriftlig kilde i 1405, men er eldre. I følge Frogn bygdebok fant den første bosetningen her trolig sted i eldre jernalder. I veien ned fra husene er en steinøks funnet.

Ved utgravinger i 2010 er det funnet spor[1] etter Traktbeger-kulturen[2].

Gården har fått sitt navn etter elven Hasla (i 2009 Haslumbekken) og i Nesodden ligger en gård med et beslektet navn, Hasle. Haslum hadde sag i elven fra senest ca. 1600, og før 1758 ble et et lite kvernbruk satt opp. Dette var i drift til en gang etter 1829. Gårdens hovedbygning ble oppført i begynnelsen av 1720-årene av Tøger Eriksen Grønn.   Les mer …

Monteret med Gjersjøbåten står i kulturhuset KolbenKolbotn og ble ble avduket i april 2015
Foto: Siri Iversen
Gjersjøbåten er en stokkebåt som ble funnet i Gjersjøen i Oppegård kommune i 2005. Gjersjøbåten ble hevet av Norsk sjøfartsmuseum i samråd med Arctic explorers og Oppegård historielag sommeren 2009, og er den eneste stokkebåten som er funnet i Folloområdet. Båten er 4,5 meter lang, mellom 40 og 45 cm bred og er hulet ut av en stor furustamme. Hele bunnen av båten er bevart i full lengde, men sidene av skroget er delvis borte. Da båten ble radiokarbondatert i 2006, viste det seg at den var fra perioden 1160-1290. Den tilhører altså høymiddelalderen.   Les mer …
 


 
Eksterne ressurser
 
Kategorier for Follo
 
Andre artikler
  1. Aftenposten, 22.07.2010.
  2. Wikipedia, Traktbeger-kulturen.