Lokalhistoriewiki:Utvalgte bilder 2021

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en oversikt over utvalgte bilder for ukene i kalenderåret. Har du forslag til bilder vi bør bruke, så legg det gjerne inn på diskusjonssida. Vi forbeholder oss retten til å endre bilder som legges direkte inn — for sikring av geografisk spredning, tematisk mangfold m.m.

 

Dette er eit oversyn over utvalde bilde for vekene i kalenderåret. Har du forslag til bilde vi bør bruke, så legg det gjerne inn på diskusjonssida. Vi reserverer oss retten til å endre bilde som blir direkte innlagt — for sikring av geografisk spreiing, tematisk mangfald m.m.

 

Dát læ tabælla vælljiduvvum gåvåst rijbmojage vahkojda. Jus sáva åjjvådit gåvåv mija berrulijme adnet, máhtá dav ságastallambielláj biejjat. Mija gájjbedip mållsot gåvåjt gie le njuallga dán bielláj biejjam — gu máhtep gæhttjat guovlolatj juogadimev, suorgelatj måddebielakvuodav j.n.v.


Uke 1 / Veke 1

Nationaltheatrets orkester, mars 1905 - no-nb digifoto 20140430 00125 bldsa fFA00277.jpg
Nationaltheatrets orkester i mars 1905. Kapellmester Johan Halvorsen sitter i midten. Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling.
Foto: Jens Carl Frederik Hilfling-Rasmussen, mars 1905


Uke 2 / Veke 2

MS Texas og DS Halden i isen utenfor Filtvet 1954.jpeg
MS Texas og en svensk eller finsk lastebåt, i charter for Fred Olsen passerer utenfor Filtvet på vei ut Oslofjorden i februar 1954. Mengder av sammenpakket is gjorde at deler av skipstrafikken stoppet opp. Fraktebåten DS Halden (1900) passerer på innsiden i det som en kort periode var en seilbar råk langs land.
Foto: Ivar K. Iversen, februar 1954


Uke 3 / Veke 3

Bergensbanen - no-nb digifoto 20150205 00019 NB MIT FNR 15621.jpg
Snødekt tunnelinngang på Bergensbanen — ved Finse i Ulvik herad. Ukjend fotograf og dato. Biletet er henta frå biletsamlinga ved Nasjonalbiblioteket.


Uke 4 / Veke 4

N. 111 Sildpolden Havn i Lofoten, 1901 - no-nb digifoto 20130214 00014 bldsa FA1193.jpg
Fra lofotfisket 1901.: Sildpollen i Austnesfjorden, Vågan kommune i Lofoten. Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling.
Foto: Thorstein Eliasson Brændmo, 1901


Uke 5 / Veke 5

Skoltegammen ved Kirkenes (Wessel).jpg
«Skoltegammen ved Kirkenes, ca. 1900.
Foto: Ellisif Rannveig Wessel (18661949), ca. 1900.


Uke 6 / Veke 6

Oslo, Ekebergveien 003.jpg
Maskinverkstedet Norsk Calefax i Ekebergveien 3 i Oslo. Verkstedet ble revet ca. 2005.
Foto: Roy Olsen, 1. mai 2004.


Uke 7 / Veke 7

Asta Nørregaard Musikkinteriør.png
Maleriet «Musikkinteriør» (1880) av Asta Nørregaard (født 1853 i Christiania; død 1933 i Oslo).


Uke 8 / Veke 8

Lars Roverud oljemaleri.jpeg
Portrett av Lars Roverud (fødd 19. desember 1776, død 26. februar 1850) måla av Jacob Munch (1776-1839).


Uke 9 / Veke 9

Edvard Munch Gamle Aker kirke OB.01909.jpg
Gamle Aker kirke og Telthusbakken i Kristiania (1877), ungdomsarbeide av Edvard Munch.


Uke 10 / Veke 10

Fredrikke Qvam OB.F06334e.jpg
Fredrikke Marie Qvam (f. 1843 i Trondheim, d. 1938Egge i Steinkjer kommune) var en av de ledende personer i kvinnebevegelsen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Hun var sentral i kampen for like politiske rettigheter for kvinner, men var også involvert i spørsmål som Venstres stilling og kampen for uavhengighet fra Sverige i 1905. Fra 1896 var hun med på stiftinga av Norske Kvinners Sanitetsforening, som egentlig var tiltenkt å skulle bli Norges Røde Kors' kvinneforening.
Foto: ukjent, ca. 1935.


Uke 11 / Veke 11

No-nb bldsa 1c042.jpg
Ole Nilsen Ravna (18411906) fra Karasjok var deltaker i Fridtjof Nansens Grønlandsekspedisjon i perioden juli 1888 til mai 1889. Ett av bildene fra ekspedisjonen over Grønland i perioden juli 1888 til mai 1889. Fridtjof Nansen sammen med 5 norske deltagere krysset Grønland i løpet av en 42-dagers skiferd fra øst- mot vestkysten.
Foto: Ludwik Szacinski, 1888.


Uke 12 / Veke 12

140 Trondheim. Fjeldsæter - no-nb digifoto 20150616 00008 bldsa PK18860.jpg
Fjeldsæter i Bymarka i Trondhjem etter ombyggingen i 1929.
Foto: Mittet.


Uke 13 / Veke 13

Vårsildfisket, Egersund - no-nb digifoto 20160503 00103 NB MIT FNR 06747.jpg
Vårsildfisket ved Egersund.
Foto: ukjent, 1949.


Uke 14 / Veke 14

Aas, tegnet av Eckhoff.jpg
Ås i Vestre Toten tegnet rundt 1825 av Mathias Wilhelm Eckhoff. Den daværende garden Aas på høyre side av vegen. Til venstre gamle Ås kirke, som brant i 1915.


Uke 15 / Veke 15

Elieson.jpeg
John Collett Posthumus Elieson (født 21. februar 1810, død 1876) tilhørte den radikale opposisjonen i Drammen med tilknytning til Marcus Thrane og Sylvester Sivertson. Han ble valgt til stortingsmann 1845, 1848, 1854 og 1857-58 og 1859-60, også odelstingspresident 1857-1860. Nær venn av Henrik Wergeland, hvis livssyn han delte. Da Elieson i 1858 ble innstilt av regjeringen som ny amtmann i Buskerud, ble utnevnelsen stoppet av kronprinsregenten (senere kong Carl XV) som ikke ville ha en person som Elieson som hadde drevet så mye opposisjon.
Foto: Christoffer Gade Rude


Uke 16 / Veke 16

010 HØYf-001.0221.jpg
Nothengje i Vike-fjøra, Høydalsvik i Volda kommuneSunnmøre. Frå HØY-001-serie med avfotograferingar frå lokale album ved Høydal Velferdslag, seinare digitalisert.


Uke 17 / Veke 17

Uke 18 / Veke 18

Mal:Utvalgt bilde 2021-18

Uke 19 / Veke 19

Kanstadsamlingen - NMF010005-00295b.jpg
Svolvær med kirka på Langhaugen. Bygget sto ferdig i 1934, etter flere tiår med pengeinnsamling og dugnadsinnsats. Svolvær kirke er tegna av arkitektene Harald Sund og August Nielsen.
Foto: Kanstadsamlinga


Uke 20 / Veke 20

17. mai-tog, Oslo, 1906 - no-nb digifoto 20140723 00012 bldsa PK18670.jpg
17. mai-tog ved Slottet i Kristiania i 1906.
Foto: ukjent


Uke 21 / Veke 21

Nidarosdomen, St Mikael.jpeg
St. Mikael på nordre tårn, Nidarosdomens vestfront. Modellert 1965 av Kristofer Leirdal, støpt i bronse 1968 og satt opp den 18. september 1969. Mikael er modellert etter inspirasjon av Bob Dylan (som fylte 80 den 24. mai), som uttrykk for kunstnerens støtte til motstanden mot Vietnamkrigen. Skulpturen er en gave fra Jens A. Paasche, Trondheim/Chicago.


Uke 22 / Veke 22

DS Salten.jpg
D/S «Salten», bygd 1908 ved Akers Mekaniske Verksted. Skipstegning av Anton M. Berthelsen.


Uke 23 / Veke 23

Saltstraumbrua juni 2021.jpg
Saltstraumen med Saltstraumbrua mellom Knaplundøya og Straumøya i Bodø kommune i Nordland. Brua er 768 meter lang, ble åpnet i 1978 og er en del av fylkesvei 17. Brua ble tildelt Betongtavlen 1985 og fredet i 2008. Bildet viser brua sett fra nordøst med Børvasstindan i bakgrunnen.
Stuorrastrávve ja Stuorrastrávveråvve Gådjå ja Strávvesullu gaskan Buvda komuvnan. Bråve guhkkudak lä 768 mehtira. Dat lä rahpasam 1978 jagen ja lä åse fyllkaviega 17. Bråvve l ådtjom Betåŋŋågudnebálkáv 1985 jagen.
Foto: Lars Egil Sørsdal, juni 2021.


Uke 24 / Veke 24

Norderhussetre i Vigga.jpg
Seter i Norderhusvigga - Nørdre Vigga i Lesja kommune i Gudbrandsdalen.
Foto: Arnfinn Kjelland, 13. juni 2021.


Uke 25 / Veke 25

Mal:Utvalgt bilde 2021-25

Uke 26 / Veke 26

Mal:Utvalgt bilde 2021-26

Uke 27 / Veke 27

Mal:Utvalgt bilde 2021-27

Uke 28 / Veke 28

Mal:Utvalgt bilde 2021-28

Uke 29 / Veke 29

Mal:Utvalgt bilde 2021-29

Uke 30 / Veke 30

Mal:Utvalgt bilde 2021-30

Uke 31 / Veke 31

Mal:Utvalgt bilde 2021-31

Uke 32 / Veke 32

Mal:Utvalgt bilde 2021-32

Uke 33 / Veke 33

Mal:Utvalgt bilde 2021-33

Uke 34 / Veke 34

Mal:Utvalgt bilde 2021-34

Uke 35 / Veke 35

Mal:Utvalgt bilde 2021-35

Uke 36 / Veke 36

Mal:Utvalgt bilde 2021-36

Uke 37 / Veke 37

Mal:Utvalgt bilde 2021-37

Uke 38 / Veke 38

Mal:Utvalgt bilde 2021-38

Uke 39 / Veke 39

Mal:Utvalgt bilde 2021-39

Uke 40 / Veke 40

Mal:Utvalgt bilde 2021-40

Uke 41 / Veke 41

Mal:Utvalgt bilde 2021-41

Uke 42 / Veke 42

Mal:Utvalgt bilde 2021-42

Uke 43 / Veke 43

Mal:Utvalgt bilde 2021-43

Uke 44 / Veke 44

Mal:Utvalgt bilde 2021-44

Uke 45 / Veke 45

Mal:Utvalgt bilde 2021-45

Uke 46 / Veke 46

Mal:Utvalgt bilde 2021-46

Uke 47 / Veke 47

Mal:Utvalgt bilde 2021-47

Uke 48 / Veke 48

Mal:Utvalgt bilde 2021-48

Uke 49 / Veke 49

Mal:Utvalgt bilde 2021-49

Uke 50 / Veke 50

Mal:Utvalgt bilde 2021-50

Uke 51 / Veke 51

Mal:Utvalgt bilde 2021-51

Uke 52 / Veke 52

Nationaltheatrets orkester, mars 1905 - no-nb digifoto 20140430 00125 bldsa fFA00277.jpg
Nationaltheatrets orkester i mars 1905. Kapellmester Johan Halvorsen sitter i midten. Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling.
Foto: Jens Carl Frederik Hilfling-Rasmussen, mars 1905


Uke 53 / Veke 53

Nationaltheatrets orkester, mars 1905 - no-nb digifoto 20140430 00125 bldsa fFA00277.jpg
Nationaltheatrets orkester i mars 1905. Kapellmester Johan Halvorsen sitter i midten. Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling.
Foto: Jens Carl Frederik Hilfling-Rasmussen, mars 1905