Lokalhistoriewiki:Utvalgte bilder 2021

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en oversikt over utvalgte bilder for ukene i kalenderåret. Har du forslag til bilder vi bør bruke, så legg det gjerne inn på diskusjonssida. Vi forbeholder oss retten til å endre bilder som legges direkte inn — for sikring av geografisk spredning, tematisk mangfold m.m.

 

Dette er eit oversyn over utvalde bilde for vekene i kalenderåret. Har du forslag til bilde vi bør bruke, så legg det gjerne inn på diskusjonssida. Vi reserverer oss retten til å endre bilde som blir direkte innlagt — for sikring av geografisk spreiing, tematisk mangfald m.m.

 

Dát lä tabälla välljiduvvum gåvåst rijbmojage vahkojda. Jus sáva åjjvådit gåvåv mija berrulijme adnet, máhtá dav ságastallambielláj biejjat. Mija gájjbedip mållsot gåvåjt gie le njuallga dán bielláj biejjam — gu máhtep gähttjat guovlolatj juogadimev, suorgelatj måddebielakvuodav j.n.v.


Uke 1 / Veke 1

Nationaltheatrets orkester, mars 1905 - no-nb digifoto 20140430 00125 bldsa fFA00277.jpg
Nationaltheatrets orkester i mars 1905. Kapellmester Johan Halvorsen sitter i midten. Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling.
Foto: Jens Carl Frederik Hilfling-Rasmussen, mars 1905


Uke 2 / Veke 2

MS Texas og DS Halden i isen utenfor Filtvet 1954.jpeg
MS Texas og en svensk eller finsk lastebåt, i charter for Fred Olsen passerer utenfor Filtvet på vei ut Oslofjorden i februar 1954. Mengder av sammenpakket is gjorde at deler av skipstrafikken stoppet opp. Fraktebåten DS Halden (1900) passerer på innsiden i det som en kort periode var en seilbar råk langs land.
Foto: Ivar K. Iversen, februar 1954


Uke 3 / Veke 3

Bergensbanen - no-nb digifoto 20150205 00019 NB MIT FNR 15621.jpg
Snødekt tunnelinngang på Bergensbanen — ved Finse i Ulvik herad. Ukjend fotograf og dato. Biletet er henta frå biletsamlinga ved Nasjonalbiblioteket.


Uke 4 / Veke 4

N. 111 Sildpolden Havn i Lofoten, 1901 - no-nb digifoto 20130214 00014 bldsa FA1193.jpg
Fra lofotfisket 1901.: Sildpollen i Austnesfjorden, Vågan kommune i Lofoten. Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling.
Foto: Thorstein Eliasson Brændmo, 1901


Uke 5 / Veke 5

Skoltegammen ved Kirkenes (Wessel).jpg
«Skoltegammen ved Kirkenes, ca. 1900.
Foto: Ellisif Rannveig Wessel (18661949), ca. 1900.


Uke 6 / Veke 6

Oslo, Ekebergveien 003.jpg
Maskinverkstedet Norsk Calefax i Ekebergveien 3 i Oslo. Verkstedet ble revet ca. 2005.
Foto: Roy Olsen, 1. mai 2004.


Uke 7 / Veke 7

Asta Nørregaard Musikkinteriør.png
Maleriet «Musikkinteriør» (1880) av Asta Nørregaard (født 1853 i Christiania; død 1933 i Oslo).


Uke 8 / Veke 8

Lars Roverud oljemaleri.jpeg
Portrett av Lars Roverud (fødd 19. desember 1776, død 26. februar 1850) måla av Jacob Munch (1776-1839).


Uke 9 / Veke 9

Edvard Munch Gamle Aker kirke OB.01909.jpg
Gamle Aker kirke og Telthusbakken i Kristiania (1877), ungdomsarbeide av Edvard Munch.


Uke 10 / Veke 10

Fredrikke Qvam OB.F06334e.jpg
Fredrikke Marie Qvam (f. 1843 i Trondheim, d. 1938Egge i Steinkjer kommune) var en av de ledende personer i kvinnebevegelsen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Hun var sentral i kampen for like politiske rettigheter for kvinner, men var også involvert i spørsmål som Venstres stilling og kampen for uavhengighet fra Sverige i 1905. Fra 1896 var hun med på stiftinga av Norske Kvinners Sanitetsforening, som egentlig var tiltenkt å skulle bli Norges Røde Kors' kvinneforening.
Foto: ukjent, ca. 1935.


Uke 11 / Veke 11

No-nb bldsa 1c042.jpg
Ole Nilsen Ravna (18411906) fra Karasjok var deltaker i Fridtjof Nansens Grønlandsekspedisjon i perioden juli 1888 til mai 1889. Ett av bildene fra ekspedisjonen over Grønland i perioden juli 1888 til mai 1889. Fridtjof Nansen sammen med 5 norske deltagere krysset Grønland i løpet av en 42-dagers skiferd fra øst- mot vestkysten.
Foto: Ludwik Szacinski, 1888.


Uke 12 / Veke 12

140 Trondheim. Fjeldsæter - no-nb digifoto 20150616 00008 bldsa PK18860.jpg
Fjeldsæter i Bymarka i Trondhjem etter ombyggingen i 1929.
Foto: Mittet.


Uke 13 / Veke 13

Vårsildfisket, Egersund - no-nb digifoto 20160503 00103 NB MIT FNR 06747.jpg
Vårsildfisket ved Egersund.
Foto: ukjent, 1949.


Uke 14 / Veke 14

Aas, tegnet av Eckhoff.jpg
Ås i Vestre Toten tegnet rundt 1825 av Mathias Wilhelm Eckhoff. Den daværende garden Aas på høyre side av vegen. Til venstre gamle Ås kirke, som brant i 1915.


Uke 15 / Veke 15

Elieson.jpeg
John Collett Posthumus Elieson (født 21. februar 1810, død 1876) tilhørte den radikale opposisjonen i Drammen med tilknytning til Marcus Thrane og Sylvester Sivertson. Han ble valgt til stortingsmann 1845, 1848, 1854 og 1857-58 og 1859-60, også odelstingspresident 1857-1860. Nær venn av Henrik Wergeland, hvis livssyn han delte. Da Elieson i 1858 ble innstilt av regjeringen som ny amtmann i Buskerud, ble utnevnelsen stoppet av kronprinsregenten (senere kong Carl XV) som ikke ville ha en person som Elieson som hadde drevet så mye opposisjon.
Foto: Christoffer Gade Rude


Uke 16 / Veke 16

010 HØYf-001.0221.jpg
Nothengje i Vike-fjøra, Høydalsvik i Volda kommuneSunnmøre. Frå HØY-001-serie med avfotograferingar frå lokale album ved Høydal Velferdslag, seinare digitalisert.


Uke 17 / Veke 17

Uke 18 / Veke 18

Mal:Utvalgt bilde 2021-18

Uke 19 / Veke 19

Kanstadsamlingen - NMF010005-00295b.jpg
Svolvær med kirka på Langhaugen. Bygget sto ferdig i 1934, etter flere tiår med pengeinnsamling og dugnadsinnsats. Svolvær kirke er tegna av arkitektene Harald Sund og August Nielsen.
Foto: Kanstadsamlinga


Uke 20 / Veke 20

17. mai-tog, Oslo, 1906 - no-nb digifoto 20140723 00012 bldsa PK18670.jpg
17. mai-tog ved Slottet i Kristiania i 1906.
Foto: ukjent


Uke 21 / Veke 21

Nidarosdomen, St Mikael.jpeg
St. Mikael på nordre tårn, Nidarosdomens vestfront. Modellert 1965 av Kristofer Leirdal, støpt i bronse 1968 og satt opp den 18. september 1969. Mikael er modellert etter inspirasjon av Bob Dylan (som fylte 80 den 24. mai), som uttrykk for kunstnerens støtte til motstanden mot Vietnamkrigen. Skulpturen er en gave fra Jens A. Paasche, Trondheim/Chicago.


Uke 22 / Veke 22

DS Salten.jpg
D/S «Salten», bygd 1908 ved Akers Mekaniske Verksted. Skipstegning av Anton M. Berthelsen.


Uke 23 / Veke 23

Saltstraumbrua juni 2021.jpg
Saltstraumen med Saltstraumbrua mellom Knaplundøya og Straumøya i Bodø kommune i Nordland. Brua er 768 meter lang, ble åpnet i 1978 og er en del av fylkesvei 17. Brua ble tildelt Betongtavlen 1985 og fredet i 2008. Bildet viser brua sett fra nordøst med Børvasstindan i bakgrunnen.
Stuorrastrávve ja Stuorrastrávveråvve Gådjå ja Strávvesullu gaskan Buvda komuvnan. Bråve guhkkudak lä 768 mehtira. Dat lä rahpasam 1978 jagen ja lä åse fyllkaviega 17. Bråvve l ådtjom Betåŋŋågudnebálkáv 1985 jagen.
Foto: Lars Egil Sørsdal, juni 2021.


Uke 24 / Veke 24

Norderhussetre i Vigga.jpg
Seter i Norderhusvigga - Nørdre Vigga i Lesja kommune i Gudbrandsdalen.
Foto: Arnfinn Kjelland, 13. juni 2021.


Uke 25 / Veke 25

Trondhjem 22. juni 1906 - no-nb digifoto 20160210 00272 bldsa PK15407.jpg
Kong Haakon VII og dronning Maud i Stiftsgården i Trondheim.
Foto: Peder O. Aune, 22. juni 1906.


Uke 26 / Veke 26

Marie krogsrud.jpg
Anne Marie Krogsrud (født 31. mai 1856 Kragerø, død 8. juni 1941 samme sted) var ugift lærerinne på Kragerø kommunale middelskole. Hun og Janna Marie Danielsen var de to første kvinnelige bystyrerepresentantene i Kragerø i 1901.
Foto: ukjent, ca. 1900.


Uke 27 / Veke 27

Fjellstadlåven.jpg
Høylåve frå Fjellstad på Nordmo, oppført på LisserLesjaskog.
Foto: Arnfinn Kjelland, 16. mai 2021.


Uke 28 / Veke 28

Inga saeves 1930-35a.jpg
Portrett av Inga Saeves (1882–1953), overlege ved Ullevål sykehus.
Foto: ukjent, 1930– 1935.


Uke 29 / Veke 29

Rosemarkering, Oslo rådhus rådhusplassen ut mot fjorden 4H kronsprins Haakon på storskjerm fotograf Eva Rogneflåten 25.07.2011.jpg
Rosemarkering på Rådhusplassen Oslo rådhus etter terrorangrepene 22. juli 2011. Kronprins Haakon på storskjerm.
Foto: Eva Rogneflåten, 25. juli 2011.


Uke 30 / Veke 30

Sønstevatn Uvdal 2021.JPG
Sønstevatn er en innsjø i Nore og Uvdal kommune i Numedal øst på Hardangervidda. Den er regulert som hovedmagasin for Uvdal I kraftverk, og kalles derfor også Sønstevatn dam. Sønstevatn dam er en såkalt steinfyllingsdam, damkronens lengde er 320 meter og største høyde er 44 meter. Magasinkapasiteten er ca. 220 millioner m³. Vannspeilet ligger 1060–1029 moh. Byggingen av dammen ble utført 1964–65. Fjellovergangen mellom Uvdal i Buskerud og Tessungdalen i Telemark (Fv 124) går over demningen. Imingfjell Turistheim ligger ved den nordøstlige enden av vatnet (til høyre i bildet).
Foto: Stig Rune Pedersen, 21. juli 2021.


Uke 31 / Veke 31

Oset fjellkirke.jpg
Oset fjellkyrkje i Gol kommune i Hallingdal.
Foto: M. Prinke, 2009.


Uke 32 / Veke 32

Cora Sandel annonse Aftenposten 1935.jpg
Faksimile fra Aftenposten 2. desember 1935: annonse for novellesamlingen Mange takk, doktor av Cora Sandel.


Uke 33 / Veke 33

Struten fyr Ytre hvaler nasjonalpark Fredrikstad.jpg
Struten fyrstasjon i Fredrikstad kommune, beliggende i Ytre Hvaler nasjonalpark.
Foto: «Kyrre», 2011


Uke 34 / Veke 34

Inger og Torkel på Søyland, ca 1958.jpg
Inger og Torkel HammersmarkSøyland i Flekkefjord.
Foto: Et medlem av hammersmarkfamilien, 1958.


Uke 35 / Veke 35

Nordlandsbåt 2.jpg
Nordlands-kjeksa «Jarfjord»Pomormuseet i Vardø.
Foto: Varanger museum, 2015.


Uke 36 / Veke 36

Hilmar Stigum gravminne.JPG
Gravminne, Gamle Aker kirkegård: Hilmar Stigum (fødd 7. august 1897 i Meløy, død 12. september 1976 i Oslo) var etnolog og museumsmann. Han voks opp i Ogndal og vart i 1930 gift med lærar Olaug Welde (1897–1977) frå Otterøy. Han vart tilsett som amanuensis ved Norsk Folkemuseum, vart etter kvart konservator og førstekonservator. I heile 46 år, til 1967, arbeidde han ved museet. Han var òg knytt til Norsk etnologisk gransking som leiar (frå 1946) og var dessutan i nokre år professor II i etnologi ved UiO.
Foto: Stig Rune Pedersen, 2021


Uke 37 / Veke 37

Jødenes Synagoge - no-nb digifoto 20160112 00056 NB NS 000354.jpg
Det mosaiske trossamfunds da nybygde synagoge ved St. Hanshaugen i Oslo.
Foto: Narve Skarpmoen, 1920-åra.


Uke 38 / Veke 38

Sætaberget nedre Brandval Finnskog 1978.jpg
Husmannsplassen og småbruket Sætaberget nedreBrandval Finnskog i Kongsvinger kommune.
Foto: Rudolf Bråten, 1978


Uke 39 / Veke 39

Mally Haaland.jpg
Mally Haaland (1882–1934) i rollen som Linda Leigh i Det er bare én måteDet Nye Teater.
Foto: Ernest Rude, 1931


Uke 40 / Veke 40

Alta Museum Helleristninger detalj Fotograf Eva Rogneflåten 01.08.2020 4.jpg
Motiv fra helleristningsfeltene i Alta, beliggende på området til Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum, på Hjemmeluft (Jiepmaluokta/Jiemmaluovta), ca. 5 km på vest for Alta sentrum. Dette er ett av de fem bergkunstområdene i Alta som ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste i 1985; Hjemmeluft, Kåfjord, Storsteinen, Amtmannsnes og Transfarelv. Områdefredninga på Hjemmeluft ble vedtatt i 1991
Foto: Eva Rogneflåten, 2020


Uke 41 / Veke 41

Snekker Olssens vogn med møbellass.jpg
Vogna fra Nils Olsens snekkerverksted utenfor Folkets Hus i Vestfossen i Øvre Eiker rundt 1915, med snekker Olssens sønn, Hans Grip Olssen. Vogna er på vei til Kongsberg med et møbellass. Bildet tilhører Inger Tveten Steen, som også er informant.
Foto: ukjent


Uke 42 / Veke 42

MF Mardøla.JPG
MF «Mardøla» (bygd 1959) i rute på Eikedalsvatnet i Nesset i nåværende Molde kommune.
Foto: Jørn Berthelsen, 2021.


Uke 43 / Veke 43

Engval Stevensons rørleggerforretning i Chicago.jpeg
Den utvandrede kvindølen Ingvald Severin Stålesen Røinestad (Engval Stevenson) sin rørleggerforretning i Chicago.
Foto: ukjent, 1940.


Uke 44 / Veke 44

Vestfossen salongorkester i 1938 (oeb-177308).jpg
Vestfossen salongorkesterFolkets Hus i Vestfossen i 1938, med dirigent Erling Borgersen. I orkesteret ser vi blant andre konsertmesteren , doktor Knut Lossius, som sitter lengst til venstre på første rekke. Til høyre for ham sitter Bjarne Samuelsen (fiolin), Arne Thorkildsen og Lauritz Guterud (begge cello), deretter muligens Birger Borgersen, Ellingsen og en ukjent (alle med fiolin). Helt til venstre ser vi Åsmund Kristoffersen (fløyte) og Bjarne Wold (klarinett), deretter Trygve Nyrud, Arne Ramberg og Einar Kristensen (alle delvis skjult), så Karl Gunnerud og Kristoffer Borgersen. Bak til høyre står Edvin «Max» Hansen og Ivar Aasekjær. Helt til høyre ser vi pianist Egil Borgersen. Bildet er registrert av Arne Thorkildsen.
Foto: ukjent, 1938.


Uke 45 / Veke 45

Oversiktsbilde Dalby nedre og Dalby øvre ca1950.jpg
Flyfoto av Dalby-gardene i tidligere Vang kommune, nå i Hamar kommune.
Foto: Widerøes Flyveselskap, ca. 1956


Uke 46 / Veke 46

2I6A8372.jpg
Rosemåla kiste etter Lars Larsson Ytre Berge frå Høyanger i Sogn, datert 1873.
Foto: Rune Osland


Uke 47 / Veke 47

Familiebilde fra Kvinnherad.jpeg
Besteforeldre og 6 barneborn frå Kvinnherad i Sunnhordland.
Foto: Clement O. Skilbeck, ca. 1890–1910.


Uke 48 / Veke 48

Birgitte bolstad flisberget.jpg
Birgitte Sofie Bolstad og sønnen Johan Alfred Bolstad da de bodde i Flisberget 4 på Enerhaugen i Oslo.
Foto: Nanna Broch, før 1930.


Uke 49 / Veke 49

Kviteseid, Dalanvegen, Bjørnflatin bru-1.jpg
Dalanvegen med Bjørnflatin steinkvelvbru over Dalaåi, Kviteseid kommune i Telemark.
Foto: Roy Olsen, september 2021.


Uke 50 / Veke 50

KongSverre.jpg
MS «Kong Sverre» var i fart på Selbusjøen i tidsrommet fra 1917 til 1950.
Foto: ukjent, 1930. Fra samlingen til Selbusjøen Grunneiegarlag.


Uke 51 / Veke 51

Aase Opsahl foto.jpg
Aase Opsahl (født 9. februar 1913 i Hamar, død 14. mars 2014 i Sveits) ble 101 år gammal. Hun var født Aase Bakke som datter av G.A. Bakke og Mathea f. Rønningen og vokste opp på Hamar. Etter eksamen artium ved latinlinja på Hamar katedralskole i 1933 tok hun ettårig Oslo handelsgymnasium. I 1934 dro hun tilbake til Hamar og tok «kontorpost». Hun gifta seg i 1940 med forretningsmannen Arne Opsahl (1913-2007) fra Hamar og jobbet som kompanjong i firmaet Arne Opsahl & Co. Paret flytta etter hvert til Sveits.
Foto: ukjent, ca. 1933.


Uke 52 / Veke 52

Vardo.jpg
Vardø vinteren 20062007.
Foto: «Janter»


Uke 53 / Veke 53

Nationaltheatrets orkester, mars 1905 - no-nb digifoto 20140430 00125 bldsa fFA00277.jpg
Nationaltheatrets orkester i mars 1905. Kapellmester Johan Halvorsen sitter i midten. Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling.
Foto: Jens Carl Frederik Hilfling-Rasmussen, mars 1905