Kirker i Oslo kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gamle Aker kirke er byens eldste stående bygning.

Kirker i Oslo kommune er en oversikt over eksisterende og tidligere kirker og kapeller i Oslo. Den skal omfatte kirker tilhørende alle de forskjellige kirkesamfunn som finnes i byen. Lista har foreløpig en del mangler.

Enkelte kapeller vil bli utelatt fra lista. Det gjelder privatkapeller som ikke er tilgjengelige for allmennheten, for eksempel den katolske biskopens privatkapell i bispegården i Akersveien 5 og kapellene i de katolske klostrene. Bedehus er heller ikke tatt med i denne lista; de er tenkt samla i lista bedehus i Oslo kommune.

Forklaringer til tabellen

Kirker som ikke lenger er i bruk til gudstjenester eller som er revet er satt i kursiv. Feltet for status er brukt også for disse, men med angivelse av at det dreier seg om en tidligere status. For at tabellen ikke skal bli for omfattende gis bare enkelte basisopplysninger som gjør det mulig å finne fram. For eksempel er menighetstilhørighet utelatt som eget felt, da menighetens navn stort sett er likelydende med kirkens navn. Der navnene skiller er opplysninger gitt under merknader.

«Innviet» er valgt som navn på en av kolonnene, for å markere at det gjelder tidspunktet hvor bygningen ble tatt i bruk som kirke. Dersom byggeår skiller seg betydelig fra dette angis det under merknader. Ikke alle kirkesamfunn har en vigselsseremoni for kirker, og blant de som har det varierer betydningen fra strenge, formelle krav til løst definerte seremonier. Begrepet er her brukt i svært åpen forstand, i betydningen «tatt i bruk som kirke» og ikke nødvendigvis som angivelse av at det har vært en vigselsseremoni.

Kirker knytta til sokn i Den norske kirke og Den katolske kirke er beskrevet som soknekirker. Kirkebygg tilhørende andre kirkesamfunn med en lignende status er kalt menighetskirker i lista, ettersom sokn for mange av disse kirkesamfunnene er en fremmed betegnelse.

Kirkene

Navn Bydel Adresse Kirkesamfunn Status Innviet Opphør Merknader Bilde
Abildsø kapell Østensjø Langerudhaugen 1 Den norske kirke Soknekirke (nedlagt) 1961 2006 Solgt til Oslo Misjonskirke Betlehem 2006, revet samme år. Abildsø kirke.jpg
Adventkirken Betel St. Hanshaugen Akersgata 74 Adventistsamfunnet 1885 Hovedkirke for adventistene i Oslo. Akersgata 74 i Oslo Adventkirken Betel.JPG
Akershus fengselskirke Sentrum Akershus festning Den norske kirke Fengselskirke (nedlagt) 1866 Kirke for Akershus landsfengsel. Fengselskirka Akershus.jpg
Akershus slottskirke Sentrum Akershus slott Den norske kirke Slottskirke 1500-tallet Akershus slottskirke 20090503-01.jpg
American Lutheran Church Frogner Fritzners gate 15 Evangelical Lutheran Church of America Menighetskirke 1964 Tegnet av amerikanske arkitekter American Lutheran Church Oslo Fritzners gate.jpg
Bakkehaugen kirke Nordre Aker Carl Grøndahls vei 27 Den norske kirke Soknekirke 1959 Ark. Erling Viksjø. Bakkehaugen kirke i Oslo.jpg
Baptistkirke, Oslo 1. Grünerløkka Hausmanns gate 22 Baptistkirken Menighetskirke 1898 Hausmanns gate 24 i Oslo Baptistkirken.JPG
Baptistkirken Eben-Eser Gamle Oslo Vålerenggata 2 Baptistkirken Menighetskirke 1983 Ark. Otto Torgersen. Også kalt Oslo 2. Baptistkirke. Eldre forsamlingshus for menigheten, oppført i 1850-åra, ble revet i 1981 og gjenoppført 1985 på Norsk Folkemuseum. Baptistkirken Eben-Eser i Oslo 001.JPG
Bekkelaget kirke Nordstrand Sandstuveien 15 Den norske kirke Soknekirke 1923 Bekkelaget kirke Oslo 2012.jpg
Bredtvet kirke Bjerke Bredtvetveien 12 Den norske kirke Soknekirke (nedlagt) 1977 Fra 2013 er kirken leid ut til den katolske St. Johannes apostel og evangelist menighet. Bredtvet kirke Oslo 2013.jpg
Bygdøy kirke Frogner Strømsborgveien 8 Den norske kirke Soknekirke 1968 Erstatta Bygdøy kapell, som brant 1958. Bygdøy kirke Oslo 2014.jpg
Bøler kirke Østensjø General Ruges vei Den norske kirke Soknekirke 2011 Erstatta eldre kirke fra 1960 som ble revet 2009.
Centralkirken Sentrum St. Olavs gate 28 Metodistkirken Menighetskirke 1961 St. Olavs gate 28 i Oslo.JPG
Christkirken St. Hanshaugen Den norske kirke Kapell 1626 1756 Interimkirke for Christiania under bygging av ny domkirke 1626 til 1639. Fra 1654 gravkapell ved Krist kirkegård. Revet 1756.
Clemenskirken Gamle Oslo Middelalderparken Førreformatorisk kirke Soknekirke 1100-tallet Omkr. 1536 Oppført over tidligere trekirke fra 1000-tallet. Revet og brukt som steinbrudd kort tid etter reformasjonen. Clemenskirken2.JPG
Ellingsrud kirke Alna Dragonstien Den norske kirke Soknekirke 1981 Arbeidskirke i mur, 550 sitteplasser. Arkitekter: Erik Anker/A. Hølaas. Ellingsrud kirke Oslo 2013 2.jpg
Fagerborg kirke St. Hanshaugen Pilestredet 72 Den norske kirke Soknekirke 1903 Ark. Hagbart Schytte-Berg. 13847 Fagerborg krk.jpg
Fossum kirke Stovner Stovner senter 12 Den norske kirke Soknekirke 1976 Ark. Anker & Hølaas
Frogner kirke Frogner Bygdøy allé 36 Den norske kirke Soknekirke 1907 Ark. Ivar Næss. Frogner kirke (Oslo).jpg
Furuset kirke Alna Ulsholtveien 37 Den norske kirke Soknekirke 1980 Arbeidskirke oppført av Kirken bygger, ark. Harald Hille. Furuset kirke Oslo.jpg
Gamle Aker kirke St. Hanshaugen Akersbakken 26 Den norske kirke Soknekirke 1000-tallet Byens eldste stående bygning. Gamle Aker kirke S.jpg
Gamlebyen kirke Gamle Oslo Ekebergveien 1 Den norske kirke Soknekirke (nedlagt) 1794 Også kalt Oslo Hospitals kirke. Soknekirke for Gamlebyen menighet til 2013, nå uavklart situasjon. Eies av hospitalet. Gamlebyen kirke (Oslo).jpg
Grefsen kapell Nordre Aker Kapellveien 75 Den norske kirke Gravkapell 1904 Ligger ved Grefsen kirkegård. Grefsen kirkegård Oslo kapell 2012.jpg
Grefsen kirke Nordre Aker Glads vei 45 Den norske kirke Soknekirke 1940 Grefsen kirke Oslo 2012.jpg
Grefsenåsen kapell Nordre Aker Grefsenkollveien Den norske kirke Kapell 1916 1959 Oppført som paviljong på Jubileumsutstillingen på Frogner 1914, flytta 1916 og innvia som kapell. Nedlagt 1959 og revet noe senere. Grefsenåsen kapell 1930-åra OB.F11581c.jpg
Grorud kirke Grorud Pastor Blaauws vei 3 Den norske kirke Soknekirke 1902 Soknekirke for Grorud menighet fra 1947, før dette kapell i Østre Aker menighet. Grorud kirke 2011.jpg
Grønland kirke Gamle Oslo Grønlandsleiret 34 Den norske kirke Soknekirke 1869 Soknekirke for Grønland menighet til 2013, deretter for Gamlebyen og Grønland menighet. Grønland kirke i Oslo 2013.JPG
Hallvardskatedralen Gamle Oslo Minneparken Førreformatorisk kirke Domkirke (nedlagt) 1000-tallet 1658 Skada av brann 1624, brukt til 1658, revet 1667. Hallvardskatedralen 2007.JPG
Hasle kirke Grünerløkka Eindrides vei 7 Den norske kirke Soknekirke 1960 Oppført for Hasle småkirkemenighet. Fra 1974 til 1994 kapell for Hasle kapelldistrikt i Østre Aker menighet, siden 1994 soknekirke for Hasle menighet. Hasle kirke Oslo.jpg
Haugerud kirke Alna Haugerudsenteret 47. Den norske kirke Soknekirke 1975 Haugerud kirke Oslo 2015.jpg
Hauketo-Prinsdal kirke Søndre Nordstrand Lerdalsfaret Den norske kirke Soknekirke 1995 Arbeidskirke, erstatter tidligere kirke som ble flytta fra Lambertseter 1966 og som brant i 1992. Lerdalsfaret05.jpg
Hellige Nikolai kirke Alna Tvetenveien 13 Den russisk-ortodokse kirke Soknekirke 2003 Ligger i et tidligere næringsbygg. Hellige Nikolai kirke Oslo 2013.jpg
Hellig Trefoldighets kirke Sentrum Christiania torv Den norske kirke Domkirke (nedlagt) 1639 1686 Skadd av brann 1686, revet.
Holmenkollen kapell Vestre Aker Holmenkollveien 142 Den norske kirke Kapell 1996 Kapell tilhørende Ris menighet. Opprinnelig bygning innvia 1913, totalskadd 1992 i påsatt brann. Nytt kapell etter originaltegninger innvia 1996. Holmenkollen kapell i Oslo 2013 (2).JPG
Holmlia kirke Søndre Nordstrand Ravnåsveien 28 Den norske kirke Arbeidskirke 1993
Høybråten kirke Stovner Høybråtenveien Den norske kirke Soknekirke 1932 Høybråten kirke Oslo 2012.jpg
Iladalen kirke Sagene Søren Jaabæks gate 5. Den norske kirke Soknekirke 1941 Iladalen kirke Oslo 2014.jpg
Immanuelkirken Sagene Bergensgata 12 Metodistkirken Menighetskirke. 1955 Dagens kirke er fra 1955, den erstattet tidligere kirke fra 1896 på samme sted (som ble gjenoppført på Hønefoss). Kirkebygget er en kombinert leiegård og kirkebygning. Bergensgata 12 Oslo Metodistkirken på Bjølsen 2014.jpg
Jakob kirke Grünerløkka Hausmanns gate 14 Den norske kirke Soknekirke (nedlagt) 1880 1985 Jakob menighet ble oppretta 1875 og nedlagt 1985. Kirken ble i 2000 omgjort til Kulturkirken Jakob, som brukes av Kirkelig Kulturverksted. Jakob kirke (Kulturkirken Jakob) Oslo 2013.jpg
Johannes kirke Sentrum Christiania torv Den norske kirke Soknekirke (nedlagt) 1878 1927 Kirken fikk setningsskader og ble skadd av jordskjelvet 1904. Revet 1927. Johanneskirken Oslo 1880-1890 OB.F00852.jpg
Kampen kirke Gamle Oslo Bøgata 1 Den norske kirke Soknekirke 1882 Kampen kirke Oslo 2012.jpg
Klemetsrud kirke Østensjø Maurtuveien Den norske kirke Soknekirke 1933 Klemetsrud kirke Oslo 2012.jpg
Korskirken Bydel Gamle Oslo Egedes gate 2 (Minneparken) Førreformatorisk kirke Soknekirke (nedlagt) 1200-tallet Revet etter reformasjonen. Minneparken Korskirken.JPG
Kristensamfunnets kirke Frogner Oscars gate 84 Kristensamfunnet Menighetskirke 1990 Oscars gate 84 i Oslo Kristensamfunnets kirke.JPG
Lambertseter kirke Nordstrand Langbølgen 33 Den norske kirke Soknekirke 1966 Første kirke oppført 1955, flyttbar småkirke som ble flytta og brukt som Hauketo-Prinsdal kirke til den brant i 1992. Ny kirke innvia 1966.
Lilleborg kirke Sagene Oskar Braatens gate 35 Den norske kirke Soknekirke 1966 Lilleborg kirke Oslo 2013.jpg
Ljan kirke Nordstrand Furumoen 12 Den norske kirke Soknekirke 1932 Ljan kirke.jpg
Lovisenberg kirke St. Hanshaugen Lovisenberggata 9 Den norske kirke Sokne- og institusjonskirke 1912 Står på området til Lovisenberg diakonale sykehus, er både soknekirke for St. Hanshaugen menighet og institusjonskirke for sykehuset. No-nb digibok 2008040704114 0119 1.jpg
Majorstuen kirke Frogner Kirkeveien 84 Den norske kirke Soknekirke 1926 Oppført av Oslo småkirkeforening. Kalt Prestenes kirke fordi den ble reist for bidrag fra prester i Den norske kirke. Majorstuen kirke.JPG
Margaretakirken Marka Maridalsveien Førreformatorisk kirke Soknekirke (nedlagt) 1200-tallet Soknekirke for Maridalen i middelalderen. Nedlagt på 1600-tallet. Margaretakirken i Oslo sett fra østveggen.JPG
Margaretakyrkan St. Hanshaugen Hammersborg torg 8 Svenska kyrkan Menighetskirke 1925 Oppført for den svenske menigheten i Oslo som ble etablert i 1911; Svenska Margaretaförsamlingen siden 1931. Margaretakyrkan 2005.JPG
Maria Bebudelses kirke St. Hanshaugen Thor Olsens gate 9 Den gresk-ortodokse kirke Soknekirke 1891 Oppført for Den katolsk-apostoliske kirke, i bruk som gresk-ortodoks kapell fra 1987, vigla som ortodoks kirke 1992. Maria bebudelses kirke Oslo 2008.JPG
Mariakirken Gamle Oslo Middelalderparken Førreformatorisk kirke Kongelig kapell 1000-tallet 1500-tallet Brant 1523, revet 1542. Mariakirken i Oslo 2013 (1).JPG
Maridalen kapell Marka Kallerudveien Den norske kirke Kapell 1900 Oppført som bedehus 1887, ombygd og innvia som kapell 1900. Maridalen kapell Oslo 2012.jpg
Markus kirke St. Hanshaugen Schwensens gate 15 Den norske kirke Soknekirke (nedlagt) 1927 2013 Var soknekirke for Markus menighet, som i 2013 ble del av den nye Sentrum og St. Hanshaugen menighet. 13840 Markus krk i Oslo.jpg
Misjonskirken Frogner Slemdalsveien 1 Den evangeliske forsamling Menighetskirke 1986 Slemdalsveien 1 i Oslo.JPG
Nikolaikirken Gamle Oslo Sørenga Førreformatorisk kirke Soknekirke (nedlagt) 1200-tallet 1500-tallet Var sannsynligvis soknekirke for Bekkelaget og andre områder sør for byen i middelalderen.
Nordberg kirke Nordre Aker Kringsjågrenda 1 Den norske kirke Soknekirke 1962 Erstatta kapell oppført 1953. Soknekirke for Nordberg småkirkemenighet, fra 1966 Nordberg menighet. Nordberg kirke Oslo 2012.jpg
Nordstrand kirke Nordstrand Ekebergveien 238 Den norske kirke Soknekirke 1866 Innvia som Østre Aker kapell, senere kalt Sæter kapell. Soknekirke for Nordstrand menighet fra 1905, dagens navn fra 1906. Nordstrand kirke Oslo 2013.jpg
Olavskapellet St. Hanshaugen Storgata 27 Den katolske kirke Kapell (nedlagt) 1843 1856 Første katolske kapell i landet siden reformasjonen. Oppretta for St. Olav menighet, og nedlagt da St. Olav domkirke ble tatt i bruk.
Olavskirken Gamle Oslo Minneparken Førreformatorisk kirke Klosterkirke 1100-tallet 1500-tallet Klosterkirke fra 1239, antagelig oppført rundt midten av 1100-tallet. Olavskirken Minneparken i Oslo.JPG
Oppsal kirke Østensjø Solbergliveien 85 Den norske kirke Soknekirke 1961 Oppsal kirke Oslo 2012.jpg
Ormøy kirke Nordstrand Ormøybakken 4B Den norske kirke Soknekirke 1893 Kapell fra 1893 til 1996, soknekirke fra 1997. Het opprinnelig Ormøens kapell. Ormøy kirke Oslo 2013.jpg
Oslo domkirke Sentrum Stortorvet 1 Den norske kirke Domkirke 1697 Het opprinnelig Vår Frelsers kirke, skifta til dagens navn 1950. Oslo domkirke 2005.jpg
Oslo Misjonskirke Betlehem Østensjø Langerudhaugen 1 Oslo Misjonskirke Betlehem Kirke, menighetshus, barnehage 2007 Erstattet Abildsø kapell Oslo Misjonskirke Betlehem.jpg
Oslo sjømannskirke Frogner Admiral Børresens vei 4 Sjømannskirken 1954 Bygningen oppført som villa 1916, ark. Arnstein Arneberg. Oslo sjømannskirke 2013.jpg
Oslo Østre Frikirke Gamle Oslo Lakkegata Den Evangelisk Lutherske Frikirke Menighetskirke 1885 Ark. Carl Konopka. Østre frikirke i Oslo (3).JPG
Paulus kirke Grünerløkka Thorvald Meyers gate 31 Den norske kirke Soknekirke 1892 302px-Paulus kirke Oslo.jpg
Piperviken småkirke Sentrum Munkedamsveien 12 Den norske kirke Soknekirke (nedlagt) 1911 Revet 1959 under saneringa av Pipervika. Piperviken småkirke i Oslo 1920-1925 OB.F22952.jpg
Ris kirke Vestre Aker Risbakken 1 Den norske kirke Soknekirke 1932 Ark. Carl og Jørgen Berner. Ris kirke (Oslo).jpg
Romsås kirke Grorud Sverre Iversens vei Den norske kirke Soknekirke 1995 Først kirke på stedet innvia 1975, og totalskadd av brann 1986. Ny kirke sto ferdig først i 1995, oppført som arbeidskirke. Romsås 084.jpg
Røa kirke Vestre Aker Nordengveien 9 Den norske kirke Soknekirke 1939 Arkitekt Georg Greve Røa kirke Oslo 2014.jpg
Rødtvet kirke Grorud Martin Strandlis vei 9 Den norske kirke Soknekirke 1978 Rodtvet kirke.jpg
Sagene kirke Sagene Dannevigsveien 27 Den norske kirke Soknekirke 1891 Kalles «Nordkantens katedral». Nordkantens katedral.JPG
St. Dominikus kirke Frogner Neuberggata 15 Den katolske kirke Klosterkirke 1927 Klosterkirke for St. Dominikus kloster, men er åpen for publikum. St. Dominikus kirke Neuberggata 15 Oslo 2013.jpg
St. Hallvard kirke Gamle Oslo Enerhauggata 4 Den katolske kirke Soknekirke 1965 StHallvard1.JPG
St. Edmund's church St. Hanshaugen Møllergata 30 Church of England Menighetskirke 1884 Ark. Paul Due. St Edmunds Church Oslo.jpg
St. Josephs kirke St. Hanshaugen Akersveien 6 Den katolske kirke Avlastningskirke 1939 Oppført som kapell for St. Josephs institutt. Kirke fra 2007, avlaster St. Olav domkirke. Akersveien 6 St. Josephs kirke.JPG
St. Olav domkirke St. Hanshaugen Akersveien 1 Den katolske kirke Domkirke 1856 Oppført som soknekirke for St. Olav menighet. Domkirke fra 1953. Oslo StOlavDomkirke01.JPG
Sinsen kirke Grünerløkka Lørenveien 13 Den norske kirke Soknekirke 1971 Sinsen kirke 2012-2.jpg
Skøyen kirke Ullern Skøyenveien 43 Den norske kirke Soknekirke 1989 Skøyen kirke Oslo 2013.jpg
Sofienberg kirke Grünerløkka Rathkes gate 18 Den norske kirke Soknekirke 1877 Het opprinnelig Petrus kirke, skifta navn i 1962. Sofienberg kirke.jpg
Stovner kirke Stovner Stovnerfaret 25 Den norske kirke Soknekirke 1979 Stovner kirke 2013.jpg
Søndre Skøyen kapell Østensjø Dalbakkveien 39 Den norske kirke Kapell 1980 Kapell for Søndre Skøyen distrikt i Oppsal menighet. Sondre Skoyen kapell - 2010.JPG
Sørkedalen kirke Marka Ved Sørkedalsveien Den norske kirke Soknekirke 1865 Het tidligere Sørkedalen kapell. Sørkedalen kirke Oslo 2012.jpg
Tonsen kirke Bjerke Traverveien 16 Den norske kirke Soknekirke 1961 Arbeidskirke. Tonsen kirke Oslo 2013.jpg
Torshov kirke Sagene Åsengata 19 Den norske kirke Soknekirke 1958 Torshov kirke eksteriør innvielsen 1958 OB.FS0552.jpg
Trefoldighetskirken St. Hanshaugen Akersgata 60 Den norske kirke Soknekirke (nedlagt) 1858 Var soknekirke for Trefoldighet meniget, som nå er del av Sentrum og St. Hanshaugen menighet. Trefoldighetskirken Oslo 2012.jpg
Ullern kirke Ullern Holgerlystveien 22 Den norske kirke Soknekirke 1903 Ullern kirke.jpg
Uranienborg kirke Frogner Uranienborgveien 25 Den norske kirke Soknekirke 1886 Uranienborg kirke Oslo 2013.jpg
Vaterland småkirke Sentrum Vognmannsgata 25 Den norske kirke Soknekirke 1899 1959 Revet 1959 under saneringa av Vaterland. Vaterland småkirke Vognmannsg 25 Oslo 1899 OB.Z11426.jpg
Vestre Aker kirke St. Hanshaugen Ullevålsveien 117 Den norske kirke Soknekirke 1855 Vestre Aker kirke Oslo.jpg
Voksen kirke Vestre Aker Jarbakken Den norske kirke Soknekirke 1995 Voksen kirke Oslo 2012.jpg
Vålerenga kirke Gamle Oslo Hjaltlandsgata 3 Den norske kirke Soknekirke 1902 Vålerenga kirke Oslo 2012.jpg
Vår Frelsers ortodokse kirke St. Hanshaugen Akersveien 33 Den russisk-ortodokse kirke Menighetskirke 2004 Oppført som gravkapell 1864, senere endra. Brukt av Hellige Olga menighet fra 2003, vigsla som ortodoks kirke 2004. Oslo VårFrelsersortodoksekirke01.JPG
Østre Aker kirke Alna Ulvenveien 110 Den norske kirke Soknekirke 1860 Østre Aker kirke 2012.jpg

Kilder